Sunteți pe pagina 1din 1

Rezolvaţi una dintre cele două sarcini:

1. Elaborați un text descriptiv, de maxim 2 pagini, pornind de la analiza unei lecții dintr-un
manual de istorie1 folosit acum în școală. Pentru cel puțin 4 dintre întrebările de mai jos,
oferiți exemple din lecția analizată și comentați-le pe scurt.

Lecţia înclude prevederi ale programei şcolare (de ex. competente specifice, activităţi de
învăţare propuse de programă/elemente de continut)?
Volumul informaţiilor este raţional în raport cu vârsta elevilor şi dezvoltarea disciplinei ?
Gradul de dificultate al noţiunilor este adecvat vârstei elevilor?
Există sarcini de învăţare model (rezolvate) care să uşureze înţelegerea noţiunilor teoretice de
către elevi fără explicaţii suplimentare din partea profesorului?
Sarcinile de învăţare pot fi înţelese de către elevi fără explicaţii suplimentare din partea
profesorului?
Sarcinile de învăţare pot fi rezolvate cu uşurinţă, ducând la consolidarea competenţelor?
Claritatea şi expresivitatea imaginilor şi elementelor grafice facilitează înţelegerea
conţinutului?
Elementele grafice (imagini, diagrame, tabele) sprijină înţelegerea conceptelor?

2. Elaborați un text descriptiv, de maxim 2 pagini, pornind de la analiza unui auxiliar


didactic2 (de exemplu, caiet de lucru, atlas), folosit la orele de istorie. Pentru cel puțin 3
dintre întrebările de mai jos, oferiți exemple din pagina analizată și comentați-le pe scurt.

În prezentarea auxiliarului se fac referiri la programa școlară/la domeniul experienţial?


Sunt incluse sarcini de lucru variate și raportate la programă (competente specifice si/sau
elemente de continut)?
Sarcinile de lucru pot fi înţelese de către elevi fără explicaţii suplimentare din partea
profesorului?
Sarcinile de lucru pot fi rezolvate cu uşurinţă, ducând la consolidarea competenţelor?
Sarcinile de lucru vizează diferențierea în învățare și autoevaluarea?
Claritatea şi expresivitatea imaginilor şi elementelor grafice facilitează înţelegerea de lucru?
Elementele grafice (imagini, diagrame, tabele) sprijină înţelegerea conceptelor?

1
Menționați datele de identificare (editura, autori, an de apariție) și scanați paginile lecției. Puteţi utiliza un manual
tipărit sau un manual digital.
2
Menționați datele de identificare (editura, autori, an de apariție) și scanați pagina din auxiliarul analizat. Puteţi
utiliza o resursă tipărită sau una digitală.

S-ar putea să vă placă și