Sunteți pe pagina 1din 19

Regiuni si

peisaje agricole
A. REGIUNILE AGRICOLE
A. Regiuni agricole:
 Spații de o mare
1) Regiunea agricolă
diversitate, în care ecuatorială
se concentrează 2) Regiunea agricolă
activitățiile agricole. subecuatorială
 Ele sunt spații 3) Regiunea agricolă aridă
terestre 4) Regiunea agricolă
caracterizate printr- subtropicală
o relativă 5) Regiunea agricolă
omogenitate a temperată
tipurilor, practicilor 6) Regiunea agricolă
și culturilor. subpolară
1. Regiunea agricolă tropicală cu umiditate
permanentă (ecuatorială):
 climat cald, temperaturi medii anuale între 25-27°C,
precipitații abundente și contraste( >2000 mm/an)
 solurile fertile pentru pădure și slab fertile pentru
culturile agricole
 culturi specifice: palmieri de ulei, cocotier,arbore de
cacao,arbore de cauciuc,bananier,mei etc.
2. Regiunea agricolă tropicală cu umiditate
alternantă(subecuatorială):
 temperaturi anuale între 20-28°C cu sezon
ploios și secetos.
 solurile cu fertilitate medie
 culturi specifice : orez, porumb, mei, bumbac,
trestie de zahăr,ananas, cafea etc.
3.Regiunea tropical aridă :
 climat cald și secetos
 temperaturi medii anuale între 20-28°C
 solurile lipsesc în mare parte sau sunt slab dezvoltate și
nefertile
 agricultura se practică în oaze și în văile râurilor
 culturi specifice: curmal, bumbac, orez, sorg, mei etc.
 caracteristic este pășunatul de tip nomad
4. Regiunea agricolă subtropicală:
a) Subregiunea mediteraneană
 climat de tranziție
 temperaturi între 15-17°C
 precipitații între 400-700 mm/an
 soluri relativ fertile, de tip terra rosa.
 culturi specifice de viță de vie, măslin, citrice, orz,
bumbac etc.
b) Subregiunea musonică (Asia de S-E)
 climat cald cu temperaturi între 20-25°C cu
sezon secetos și ploios și precipitații de peste
1000 mm/an
 soluri fertile și culturi specifice: ovăz, orez,
leguminoase, soia, ceai, etc.
5. Regiunea agricolă cerealieră din zona
latitudinilor temperate
 se caracterizează prin succesiunea anotimpurilor
 temperaturi între 5-15°C și precipitații între 350-1000
mm/an
 solurile fertile, din categoria molisolurilor,
argiluvisolurile etc.
 culturi specifice: cartof, porumb, grâu, secara, orz etc.
6. Regiunea agricolă subpolară
 are un areal redus
 veri scurte, răcoritoare și ierni lungi
 temperaturi între 3-15°C
 precipitații între 100-300 mm/an
 solurile slab fertilizate
 pășunile naturale favorizeaza zootehnia
-culturi specifice: orz, ovăz, secară și cartofi.
B. Peisajele agricole
 Se suprapun în linii mari cu ceea ce am putea numi
"peisaje rurale" deoarece, tipul predominanat de
peisaj este în strânsă legătură cu modul rural de
locuire a teritoriului.
 Peisajele rurale reprezintă modalitatea cea mai
completă de caracterizare a specificului teritoriului.
 În cadrul lor peisajele agricole reprezintă doar o parte.
1. Peisajul câmpurilor cultivate deschis (open-field)

Este specific zonelor cu relief neted în mod deosebit în


Europa și America de Nord, spațiul imens cultivat,
nefiind împrejurat
Principalele culturi prezente sunt reprezentate prin
cereale, plante furajere și plante tehnice.
2. Peisajul câmpurilor cultivate închis (bocage)
 Apare în zonele cu un grad mare de fragmentare a reliefului.
 Suprafetele utilizate agricol sunt dispuse mai dezordonat și
sunt separate de garduri sau perdele forestiere.
 În cadrul acestor peisaje se practică creșterea animalelor
(răspândirea mare a pășunilor naturale), pomicultura și
viticultura.
 Se întâlnește în V Europei, regiunile colinare.
3. Peisajul mediteranean
Este prezent în țările riverane Marii Mediterane
 Se caracterizează prin culturile promiscua
(cultivarea simultană în aceeași parcela a mai
multor plante).
Sistemele horticole de tip “ huerta” (în regiunile
litorale) și prin monocultura ( plantații de
măslin, citrice, vița de vie).
4. Peisajele nord americane
 Se remarcă prin gruparea culturilor în centuri.
 Apar astfel : centura grâului (wheat belt),
centura porumbului (corn belt), centura
bumbacului (cotton belt)
5. Peisajul agricol latino-american
 Apar aici fermele de tip deschis în componența
cărora se găsesc plantații comerciale de bumbac,
cafea, banană, trestie de zahăr ș.a., dar și de
creștere a animalelor , în mod deosebit în
pampasul argentinean.
6. Peisajul agricol din Asia musonică
 Cu plantații irigante de orez, zone terasate, etc
 Se mai pot diferenția: peisajul oazelor, peisajul
polderelor, peisaje montane etc.
A. Regiuni agricole: B. Peisaje agricole:
1) Regiunea agricolă 1) Peisaje open-field
ecuatorială
2) Peisaje bocage
2) Regiunea agricolă
subecuatorială 3)Peisajul
mediteranian
3) Regiunea agricolă aridă
4) Peisajele nord
4) Regiunea agricolă
subtropicală americane
5) Regiunea agricolă 5) Peisajele latino-
temperată americane
6) Regiunea agricolă 6) Peisajele din Asia
subpolară musonică
Realizat de: Galea Karina
Profesor coordonator :
Pap Florian
Școala: Colegiul ”Mihai
Viteazul” Ineu.