Sunteți pe pagina 1din 11

INTERVIUL CLINIC STRUCTURAT PENTRU DSM-5®

CHESTIONARUL DE SCREENING AL PERSONALITĂTII'

SCID-5-SPQ
Se utilizează ca instrument de screening pentru
Interviul Clinic Structurat pentru
Tulburările de Personalitate din DSM-5® (SCID-5-PD)

Michael B. First, M.D.


Janet B.W. Williams, Ph.D.
Lorna Smith Benjamin, Ph.D.
Robert L. Spitzer, M.D.

CALLISTO
SCID-5-SPQ
. INTERVIUL CLINIC STRUCTURAT PENTRU DSM-5®
CHESTIONARUL DE SCREENING AL PERSONALITĂŢII

Chestionarul are ca obiectiv utilizarea sa în evaluarea iniţială,


înaintea Interviului clinic structurat pentru tulburările de personalitate din DSM-5® (SCID-5-PD)

Michael B. First, M.D., Janet B. W. Williams, Ph.O., Lorna Smith Benjamin, Ph .O. şi Robert L. Spitzer, M.O.

Iniţialele evaluatorului: _ _ _

Data evaluării : _ _ _ _ _ _ PQ1

Numărul studiului: _ _ _ _ PQ2

Număr de identificare:_ _ _ PQ3

(se va completa de personalul studiului)


Notă: Autorii s-au asigurat că toate informaţiile cuprinse în acest volum sunt corecte la data publicării şi în
concordanţă cu standardele psihiatrice şi medicale generale, şi că informaţiile privind dozele
medicamentelor, schemele de tratament şi căile de administrare sunt corecte la data publicării şi în
concordantă cu standardele stabilite de U.S. FDA si de comunitatea medicală generală . Tinând cont că
cercetarea şi practica medicală este în continuă evoluţie, standardele terapeutice se pot mod1fica. Mai mult,
unele situaţii specifice pot necesita un răspuns terapeutic specific ce nu este inclus în acest material. Din
aceste motive ş1 deoarece uneori pot apărea erori umane, recomandăm cititorilor să urmeze sfatul medicilor
implicaţi direct în îngrijirea lor sau a unui membru al familiei lor.

Cărţile publicate de American Psychiatric Association Publishing reflectă experienţa, concluziile şi punctele
de vedere ale autorilor şi nu reprezintă neapărat politicile şi opiniile American Psychiatric Association
Publishing sau ale American Psychiatric Association.
Copyright© 2016 American Psychiatric Association Publishing; Copyright© 2017 Editura Medicală Callisto
DSM şi DSM-5 sunt mărci înregistrate ale American Psychiatric Association. Utilizarea acestor termeni este
interzisă fără permisiunea American Psychiatric Association.

Criteriile de diagnostic DSM-5®au fost adaptate cu permisiunea American Psychiatric Association: Manualul
de diagnostic si clasificare statistică a tulburărilor mintale, ediţia a cincea. Arlington VA, American Psychiatric
Association, '2013. Copyright © 2013 American Psychiatric Association. Utilizat cu permisiune.
Fără autorizarea scrisă din partea Editurii Medicale Callisto si American Psychiatric Association (APA) nicio
parte a criteriilor DSM-5®nu poate fi reprodusă sau utilizată intr-o manieră incompatibilă cu copyright APA.
Această interdicţie se aplică oricărei uhlizări sau reproduceri neautorizate sub orice formă, incfusiv aplicaţii
electronice.
Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările de Personalitate din DSM-5®(SCID-5-PD) include Interviul
Clinic Structurat pentru DSM-5®- Chestionarul de Screening al Personalităţii (SCID-5-SPQ). Ghidul
Utilizatorului pentru SCID-5-PD (disponibil separat) este de asemenea disponibil.
Editia originală publicată de către: American Psychiatric Association Publishing, cu titlul: Structured
Clin.ical Interview for DSM-5®Screening Personality Questionnaire. SCID-5-SPQ. Michael B. First.
Copyright© 2016
Traducere publicată în limba română cu titlul: Interviul clinic structurat pentru DSM-5® - Chestionarul
de screening al personalităţii.
Copyright© 2017 EDITURA MEDICALĂ CALLISTO
Distributie:
CALLISTO
Tel: 0040 21 242 07 91
Fax: 0040 21 243 30 22
office@callisto.ro
Toate drepturile asupra prezentului volum aparţin Casei de Editură Callisto. Această publicaţie este
protejată ae legislaţia internă si internaţionala şi se află sub incidenţa Legii Drepturilor de Autor şi
Drepturilor Conexe, Legea nr. 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare. Legislaţia română
pedepseşte penal şi civil încălcarea acestor drepturi. Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă
sau transmisă sub nicio formă sau mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv fotocopiere şi înregistrare, sau
orice altă modalitate de stocare şi diseminare a informaţiei fără permisiunea prealabilă exprimată în scris
a American Psychiatric Association Publishing.
NOTĂ
Cunoştinţele şi practica medicală cunosc o evoluţie continuă. Pe măsură ce rezultatele noilor cercetări devin
disponibile, practica medicală, strate~ia terapeutică precum şi terapia medicamentoasă se modifică în
concordanţă. Cititorul este îndrumat sa verifice cele mai recente informaţii despre (i) procedurile descrise
sau (ii) produsele medicamentoase fabricate de fiecare producător în parte, doza sau formula recomandată,
metoda şi durata de administrare precum şi contraindicaţiile. Responsabilitatea practicianului, bazându-
se pe experienţa personală şi cunoaşterea pacientului, este de a stabili diagnosticul şi de a determina dozajul
precum şi cel mai potrivit tratament pentru fiecare pacient în parte s1, de asemenea, de a aplica toate
măsurile de siguranţă necesare. Prin nicio formă de interpretare a1egii, Casa de Editură sau autorii nu sunt
responsabili pentru orice daune consecutive utilizării informaţiei cuprinse în această carte.
Instrucţiuni de aplicare

Următoarele întrebări se referă la modul dv. general de a fi; mai precis, la felul în care v-aţi simţit şi comportat
în ultimii ani. Încercuiţi răspunsul "DA" dacă întrebarea corespunde în totalitate sau parţial unui aspect din
comportamentul dv. sau "NU" dacă nu corespunde. Dacă nu înţelegeţi o întrebare, n-o completaţi.

1 Aţi evitat locuri de muncă sau sarcini care presupuneau contactul cu multe NU DA PQ4
persoane?

2 Evitaţide obicei să vă faceţi prieteni persoane despre care nu sunteţi sigur NU DA PQS
că vă vor simpatiza?

3 Vi se pare dificil să fiţi deschis chiar şi cu persoanele apropiate? NU DA PQ6

4 Vă faceţi frecvent griji privind eventualitatea de a fi criticat sau respins în NU DA PQ7


situaţii publice?

5 Atunci când întâlniţi persoane necunoscute sunteţi de obicei tăcut? NU DA PQ8

6 Credeţi că nu sunteţi la fel de bun, deştept sau atrăgător ca majoritatea NU DA PQ9


celorlalte persoane?

7 Vă temeţi de activităţile care s-ar putea dovedi dificile sau ezitaţi să NU DA PQlO
încercaţi lucruri noi?

8 Vă este dificil să luaţi decizii uzuale cum ar fi să vă alegeţi îmbrăcămintea NU DA PQll


sau să comandaţi ceva la restaurant fără sfatul sau confirmare din partea
altcuiva?

9 Depindeţide alte persoane în ceea ce priveşte gestionarea domeniilor NU DA PQ12


importante ale vieţii cum ar fi cel financiar, îngrijirea copiilor sau probleme
curente?

10 Vă este greu să vă exprimaţi dezaprobarea faţă de alte persoane chiar dacă NU DA PQ13
vi se pare că nu au dreptate?

11 Consideraţi dificil să începeţi un proiect nou sau să faceţi ceva de unul NU DA PQ14
singur?

12 Este atât de important să vă aflaţi sub ocrotirea cuiva încât sunteţi capabil NU DA PQlS
să faceţi lucruri neplăcute sau excesive pentru acea persoană?

13 De cele mai multe ori vă simţiţi stingherit atunci când trebuie să vă NU DA PQ16
descurcaţi singur?

Chesti6nar de evaluare iniţială a personalităţii pentn.i SCID-5-PD 1


14 Atunci când încetează o relaţie apropiată simţiţi nevoia de a găsi imediat NU DA PQ17
pe altcineva care să se ocupe de dv.?

15 Vă faceţi o mulţime de griji dacă sunteţi lăsat să aveţi singur grijă de dv.? NU DA PQ18

16 Sunteţi genul de persoană care petrece mult timp concentrându-se asupra NU DA PQ19
detaliilor, ordinii sau organizării activităţii sau cu realizarea listelor şi
programelor?

17 Aveţi în general dificultăţi în finalizarea unor proiecte deoarece petreceţi NU DA PQ20


mult timp pentru a le face exact aşa cum trebuie?

18 Sunteţi foarte conştiincios la serviciu sau faceţi eforturi deosebite pentru a NU DA PQ21
fi extrem de eficient?

19 Stan.dardele dv. cu privire la ceea ce este corect sau nu sunt foarte ridicate? NU DA PQ22

20 Vă este greu să vă dispensaţi de lucruri deoarece vă gândiţi că v-ar putea fi NU DA PQ23


utile la un moment dat?

21 Văeste dificil să lucraţi cu persoane sau să le cereţi să facă ceva dacă nu NU DA PQ24
sunt întru totul de acord să le realizeze exact aşa cum doriţi?

22 Vă este greu să cheltuiţi banii pentru plăceri personale sau pentru alţii? NU DA PQ25

23 Odată ce v-aţi făcut anumite planuri vă vine greu să le schimbaţi, chiar şi NU DA PQ26
parţial?

24 Se spune despre dv. că sunteţi încăpăţânat? NU DA PQ27

25 Aveţi deseori sentimentul că ceilalţi se folosesc de dv., vor să vă rănească NU DA PQ28


sau să vă mintă?

26 Sunteţio persoană foarte retrasă care are rareori încredere să se NU DA PQ29


confeseze?

27 Credeţi căeste preferabil ca ceilalţi să nu ştie prea multe lucruri despre dv. NU DA PQ30
deoarece le-ar putea folosi împotriva dv.?

28 Deseori vi se pare că ceilalţi vă ameninţă sau vă jignesc prin ceea ce spun NU DA PQ31
sau fac?

29 Sunteţi genul de persoană care poartă pică sau care iartă foarte greu pe NU DA PQ32
cineva care l-a jgnit sau desconsiderat?

Chestionar de evaluare iniţială a personalităţii pentru SCID-5-PD


30 Sunt multe persoane pe care nu le puteţi ierta pentru că în urmă cu mult NU DA PQ33
timp v-au făcut sau spus ceva nepotrivit?

31 Deveniţi frecvent furios sau gata de bătaie dacă vă critică sau jigneşte NU DA PQ34
cineva?

32 V-aţi suspectat vreodată soţul/soţia sau partenerul/partenera de NU DA PQ35


infidelitate?

33 Atunci când vă aflaţi într-un loc public şi vedeţi persoane conversând vi se NU DA PQ36
pare de cele mai multe ori că vorbesc despre dv.?

34 Când sunteţi în preajma altor persoane aveţi deseori senzaţia că sunteţi NU DA PQ37
privit sau urmărit?

35 Aveţi frecvent sentimentul că textul unui cântec sau anumite scene NU DA PQ38
dintr-un film sau de la televizor au o semnificaţie specială pentru dv.?

36 Sunteţi o persoană superstiţioasă? NU DA PQ39

37 Aţiavut vreodată sentimentul că puteţi face să se întâmple anumite lucruri NU DA PQ40


doar punându-vă o dorinţă sau gândindu-vă la ele?

38 Aţi avut experienţe supranaturale directe? NU DA PQ41

39 Aveţi credinţa că deţineţi "al şaselea simţ" iar acest lucru vă permite să NU DA PQ42
cunoaşteţi şi să preziceţi anumite evenimente?

40 Aveţi deseori senzaţia că tot ceea ce vă înconjoară este ireal, că sunteţi NU DA PQ43
detaşat de propriul corp şi de propria minte sau că sunteţi un observator
exterior al propriilor gânduri sau mişcări?

41 Vedeţi deseori lucruri pe care alţii nu le văd? NU DA PQ44

42 Auziţi deseori o voce care vă şopteşte numele? NU DA PQ45

43 Aţiavut vreodată sentimentul că o persoană sau forţă se află în apropiere NU DA PQ46


chiar dacă nu o puteţi vedea?

44 Sunt foarte puţine persoane de care vă simţiţi apropiat cu excepţia NU DA PQ47


familiei? .

Chestibnar de evaluare iniţială a personalităţii pentru SCID-5-PD 3


45 Vă simţiţi de obicei neliniştitcând sunteţi în preajma unor persoane pe NU DA PQ48
care nu le cunoaşteţi foarte bine?

46 În general NU simţiţi nevoia să aveţi prieteni sau relaţii afective sau să NU DA PQ49
participaţi cu familia la activităţi comune?

47 Aproape întotdeauna vă place să faceţi lucrurile mai curând de unul singur NU DA PQSO
decât cu alte persoane?

48 Nu vă interesează deloc sau aproape deloc să aveţi relaţii sexuale? NU DA PQSl

49 Sunt foarte puţine lucrurile care vă fac cu adevărat plăcere? NU DA PQS2

so Nu vă interesează ce cred ceilalţi despre dv.? NU DA PQS3

51 Aveţi rareori sentimente puternice, cum ar fi cel de furie sau de veselie? NU DA PQS4

52 Vă place să fiţi în centrul atenţiei? NU DA PQSS

53 Aveţi tendinţa să flirtaţi mai mult decât ar fi normal? NU DA PQS6

54 Se întâmplă deseori să "daţi peste" alte persoane fără a fi invitat? NU DA PQS7

55 Vă place să atrageţi atenţia prin îmbrăcăminte sau prin felul în care arătaţi? NU DA PQS8

56 Aveţi tendinţa de a fi foarte teatral în discurs şi modul de a acţiona? NU DA PQ59

57 Sunteţio persoană foarte emotivă comparativ cu alţii, iar atunci când auziţi NU DA PQ60
o întâmplare tristă plângeţi în hohote?

58 Vă răzgândiţi deseori în funcţie de persoanele cu care sunteţi sau de ceea NU DA PQ61


ce aţi citit sau văzut recent la televizor?

59 Consideraţi că sunteţi bun prieten cu persoanele care vă fac unele servicii NU DA PQ62
cum ar fi instalatorul, mecanicul auto sau medicul?

60 Vă consideraţimai important, talentat sau că aveţi mai mult succes decât NU DA PQ63
majoritatea persoanelor?

Chestionar de evaluare i niţială a personalităţii pentru SCID-5-PD 4


61 Au existat unele persoane care v-au spus că aveţi o părere prea bună NU DA PQ64
despre dv.?

62 Vă petreceţi mult timp gândindu-vă la faptul că la un moment dat veţi avea NU DA PQ65
putere, succes sau recunoaştere din partea celorlalţi?

63 Vă gândiţi deseori că veţi trăi povestea de dragoste ideală? NU DA PQ66

64 Atunci când aveţi o problemă faceţi de regulă tot posibilul să vorbiţi cu NU DA PQ67
persoana cea mai influentă?

65 Încercaţi să vă petreceţi timpul doar cu persoane importante sau NU DA PQ68


influente?

66 Este important pentru dv. ca ceilalţi să vă acorde atenţie sau să vă admire? NU DA PQ69

67 Aveţi credinţa că sunteţi genul de persoană care merită să fie tratată NU DA PQ70
special sau că ceilalţi trebuie săi se supună de la sine?

68 Consideraţi de cele mai multe ori că nevoile dv. sunt mai importante decât NU DA PQ71
cele ale altor persoane?

69 Ceilalţi s-au plâns că profitaţi de ei? NU DA PQ72

70 În general consideraţi că problemele şi sentimentele altor persoane nu vă NU DA PQ73


privesc?

71 Consideraţi că problemele celorlalţi sunt plictisitoare? NU DA PQ74

72 Ceilalţi v-au atenţionat că nu-i ascultaţi şi nu vă pasă de sentimentele lor? NU DA PQ75

73 Atunci când cineva are o reuşită consideraţi că o meritaţi mai mult decât NU DA PQ76
acea persoană?

74 Vi se pare că celelalte persoane sunt frecvent invidioase pe dv.? NU DA PQ77

75 Credeţi că sunt foarte puţine persoane care merită cu adevărat să le NU DA PQ78


dedicaţi timpul şi atenţia dv.?

Chestionar de evaluare iniţială a personalităţii pentru SCID-5-PD 5


76 Cei din jurul dv. vă acuză că vă purtaţi "de sus şi încrezut" sau arogant cu NU DA PQ79
restul persoanelor?

77 V-aţi pierdut cumpătul la gândul că cineva apropiat v-ar putea părăsi? NU DA PQ80

78 Relaţiile
dv. cu persoanele de care vă pasă cu adevărat trec frecvent prin NU DA PQ81
extreme pozitive şi negative?

79 Sentimentul dv. de sine se modifică dramatic de foarte multe ori? NU DA PQ82

80 Va comportaţi diferit cu persoane şi în situaţii diferite astfel încât de multe NU DA PQ83


ori nici nu mai ştiţi cine sunteţi cu adevărat?

81 Au existat în timp o mulţime de schimbări imediate în obiectivele, NU DA PQ84


planurile de carieră, credinţele dv. religioase precum şi în alte domenii?

82 Au existat în timp o mulţime de schimbări imediate ale tipului de prieteni NU DA PQ85


pe care îi preferaţi sau ale identităţii dv. sexuale?

83 Deseori vă manifestaţi impulsiv? NU DA PQ86

84 Aţi încercat vreodată să vă faceţi rău sau să vă sinucideţi ori aţi ameninţat NU DA PQ87
că o veţi face?

85 Vi s-a întâmplat să vă tăiaţi, să vă ardeţi sau să vă zgâriaţi intenţionat? NU DA PQ88

86 Deseori dispoziţia dv. s-a schimbat în decursul aceleiaşi zile în funcţie de NU DA PQ89
evenimentele din viaţa dv.?

87 Aveţi frecvent sentimentul de vid interior? NU DA PQ90

88 Aveţi deseori crize de furie sau deveniţi atât de nervos încât vă pierdeţi NU DA PQ91
controlul?

89 Atunci când sunteţi nervos se întâmplă să loviţi persoane sau să aruncaţi NU DA PQ92
cu obiecte?

90 Vă enervaţi foarte tare din nimic? NU DA PQ93

91 Când sunteţi foarte supărat deveniţi suspicios faţă de alte persoane sau vă NU DA PQ94
simţiţi detaşat de propriul corp ori vi se pare că lucrurile din jur nu sunt
reale?

Chestionar de evaluare iniţială a personalităţii pentru SCID-5-PD


92 Înaintea vârstei de 15 ani aţi intimidat, ameninţat sau speriat alţi copii? NU DA PQ95

93 Înaintea vârstei de 15 ani aţi provocat la bătaie? NU DA PQ96

94 Înaintea vârstei de 15 ani aţi rănit sau ameninţat pe cineva cu o armă cum NU DA PQ97
ar fi un baston, piatră, sticlă spartă, cuţit sau armă de foc?

95 Înaintea vârstei de 15 ani v-aţi comportat cu cruzime faţă de cineva iar NU DA PQ98
acest lucru i-a provocat durere fizică ori suferinţă psihică?
96 Înaintea vârstei de 15 ani aţi rănit animale în mod voit? NU DA PQ99

97 Înaintea vârstei de 15 ani aţi atacat, jefuit sau aţi luat ceva cu forţa de la NU DA PQlO0
cineva ameninţându-l?
98 Înaintea vârstei de 15 ani aţi obligat pe cineva la orice formă de activitate NU DA PQ101
sexuală?

99 Înaintea vârstei de 15 ani aţi incendiat ceva? NU DA PQ102

100 Înaintea vârstei de 15 ani aţi distrus deliberat obiecte care nu vă NU DA PQ103
aparţineau?

101 Înaintea vârstei de 15 ani aţi spart locuinţe, alte clădiri sau maşini? NU DA PQ104

102 Înaintea vârstei de 15 ani aţi minţit sau aţi înşelat mai multe persoane NU DA PQlOS
pentru a obţine ceea ce vă doreaţi sau pentru a-i determina să facă un
anumit lucru?

103 Înaintea vârstei de 15 ani aţi furat vreodată din magazin sau de la cineva NU DA PQ106
ori aţi falsificat o semnătură pentru a obţine bani?

104 Înaintea vârstei de 15 ani aţi fugit de acasă şi aţi rămas afară peste noapte? NU DA PQ107

y , ,,,,~.. , ', ;1;-1.:4L &! A:+•'> *?%f~-~ ~:';'\\ .ţM:t,cjM . ,¾:f I A :-·H rng lpţ.v~ m i". m\~ . ~ , : t - U .· )U ', ·--a
Q 1111,,0,·

, 'următ0areledouii întrehări se ap1ică Jucrurifor pe car:e /e:..aţi făcut Înaintea vârstei,c,Je 13 ani.

105 Înaintea vârstei de 13 ani stăteaţi afară până foarte târziu, mult după ora la NU DA PQ108
care ar fi trebuit să fiţi în casă?
106 Înaintea vârstei de 13 ani aţi chiulit frecvent de la şcoală? NU DA PQ109

Chestionar de evaluare iniţială a personalităţii pentru SCID-5-PD 7


,,
, '
t Editura
CALLISTO
Medicală

www.callisto.ro