Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Operaţii cu numere reale

1. Rezolvaţi ecuaţiile:
 x  1 x  3  2x  3 x  4
a. x  1  x  3 , b. x  x  1  1 c.   d.  
 2  3  4  3
2. Rezolvaţi inecuaţiile:
a. x  3  3, b. x  1  x  3  2 c.  x  2 2 1 d. x 2  x  x
3. Să se calculeze:
2
2
3   4 1
a.
x  x 
1 3 2 3
b.
x2 y  
3 2
 
c. x 1  y 1 [ x  2   xy 
1 3
 y  2 ] d .   1
x x 
4 2 2
 xy   x 
1 2 3 2
1
  5
2
4. Comparaţi numerele a şi b în cazurile:
1 8
a  23b3 , a  33 54 b  23 128
54 375
5. Raţionalizaţi numitorii:
1 1 x3  x3 1 1
a. b. c. d. e.
2 3 2 3 2 x3  x3 2 3 5 1  23 5
6. Să se calculeze:
m  3  m2  9 m  3  m2  9 x 3 x x y x xy y
a.  b.   c. 
m  3  m2  9 m  3  m2  9 x 6 x  6 36  x x y x y
 a 1  a  a a  a   a 1 a 1  1 
d .      e.    4 a  a  
 2 2 a  a  1 a  1   a 1 a 1  a
1 1
2 1
1 x y  2
1
a 1 a2  a4 1
f . 2 xy   x  y [1  
1
e.  a  a
4 2  ]
3 1 1
4 y x 
a a
4 2
a 1 2

7. Să se demonstreze prin inducţie următoarele afirmaţii:


1 1 1 1 n
a.    ...   , n  N
1  4 4  7 7  10  3n  2 3n  1 3n  1
3 8 15 n n  2  n2 1 1 1 1 2n  1
b.    ...   , n  N * c.    ...   , n  N , n  3
4 9 16  n  1 2
2n  2 1! 2! 3! n! n
d . 7 4 n 1  7 210, n  N e. 3  5 2 n 1  7 2 n  3 n 1  4  5 n 11, n N *

f . 12  2 2  3 2  ...  n 2 
 2n  1 2
, n N * g . 17 4 n 1  3  9 2 n 5, n N
6
h. 21 2 3...  n 1  n!, n  N , n  2 i. 3 2 n  3  40n  2764, n  N *
j. 3 n  n 3 , n  N , n  1 k . 4 n  2n  1, n  N

8.Calculaţi următoarele sume şi demonstraţi rezultatul prin metoda inducţiei matematice::


a. 1  2  2  3  ...  n  n  1  ? , n 
c. 1  2  3  2  3  4  ...  n  n  1  n 
1 2 3 n
e.    ...   ?, n 
2! 3! 4!  n  1!

2. Rezolvări de ecuaţii, inecuaţii, sisteme de ecuaţii şi inecuaţii

1.. Să se rezolve ecuaţiile:


a. 5 x  29  x  6 x  2  3x  1  4 x  1
b. c. x  x  3  x  8  6
3x  1 2x 4 2.
d . x 2  x  2  x  x 2  x  1 e.   2 0
x  1 x  2 x  3x  2
Rezolvaţi inecuaţiile:
a. x 1  x  5 b. 1 x 3
c. x  4 x  2 d. x x2 4
e. x  3x  2  2  x
2
f. x6  x 1  2x  5
3. Rezolvaţi sistemele simetrice:
 x  y  10
 2  x  xy  y  3
a. x y2 65 b. 
 y  x  2  x  xy  y  1

 x 2  y 2  6 xy  28
  x  y   x 2  y 2   3

c.  d. 

2 x  2 y  3 xy  11  x  y   x  y   15

2 2 2 2


x  y  xy  14 
 x  y  28
3 3
e.  2 f.  2

 x  y  xy  84
2

 x  xy  y  7
2

4. Rezolvaţi sistemele omogene: x  5 y  1
2 2

 x  3 xy  y  1
2 2

a.  2 b.  2

 x  xy  6 
3x  xy  3 y  13
2

2 y 2  3x 2  19 
2 x  3 xy  19 y  25
2 2

c.  d.  2
 xy  6 
 x  6 y  250
2

5. Rezolvaţi sistemele de ecuaţii:


2 x  3 y  1  x 2  3xy  y 2  2 x  5 y  64
a.  2 b. 
 x  xy  5 y  7  x  y  7
2

 x 2  xy  1  x 2  xy  1
 3   x y
c.  x y d.  x  y
2 x  3 y  7 x  2 y  4
 

6. Să se rezolve şi să se discute în funcţie de parametrul m următoarele ecuaţii:


a.  m  1 x  3m  1  m b. 2 x  m 2  m x  2 c.  m  2  x  1  m  0 x  Z , m  Z
7. Să se determine parametrul real m astfel încât între rădăcinile ecuaţiei date să existe relaţia scrisă:
a. 2 x 2  2mx  m 2 10m  45  0  x1  5 2   x2  5 2  5
b. x 2  x  m  1  0 x1  2  x 2

8.Fie x1 şi x2 rădăcinile ecuaţiei: x 2  x  1  0 . Calculaţi expresia


x12  4 x1  5 x22  4 x2  5
E 
x22  6 x2  10 x22  6 x2  10

9. Determinaţi valorile lui m pentru care rădăcinile ecuaţiilor verifică relaţiile:


a. x 2  3x  m  0, x1  2 x 2 b. mx 2  2 m  1 x  m  1  0, x1  x1 x 2  2 x 2  1
x1 x 2
c. x 2  mx  2  0, x12  x 22  5 d . x 2   5  m  x  m 2  5  0,  1
x 2 x1
e. x 2  mx  10  0, x 2  x1  3 f . x 2  mx  1  0, x12  x 22  2 x1  x 2 
g . 2 x 2  2 m  2  x  m 2  4 m  3  0 x1  x 2  2 x1 x 2  6  m
1 1
h.  m  2  x 2  2mx  2m  3  0, 2
 2 2
x1 x2
10. Să se determine m astfel încât ecuaţiile: 2 x 2  x  m  0, si 3 x 2  x  2m  0 să aibă o rădăcină
comună
11. Fie ecuaţia: x  2 m  2  x  m  5m  4  0 unde m este parametru real.
2 2

a. Determinaţi mulţimea de valori ale lui m pentru care x1 =-2


b. Determinaţi x12+x22 în funcţie de m
c. Determinaţi multimea de valori ale lui m pentru care ecuaţia are rădăcini reale
d. Determinaţi mulţimea de valori ale lui m pentru care are loc:
x12  x 22  6  x1 x 2
e. Determinaţi mulţimea de valori ale lui m pentru care ecuaţia admite o rădăcină reală în
intervalul ( -3 , 0).

3. Funcţii

1. Fie funcţiile f, g:RR , pentru care  f  g  x   3 x  1


a. Calculaţi f(3) ştiind că g(2)=3
b. Determinaţi g(x) ştiind că f(x)=2x-3
c. Determinaţi f(x) ştiind că g(x)=2x-3
1
d. Calculaţi g  , daca g ( f ( x ))  3 x  6
2
x 2  ax  1
2.Fie funcţia f : R  R, f  x   , x  R, a  R fixat.
x2  x 1
a. Calculaţi f(0) şi f(1) pentru a=1
b. Determinaţi R pentru care are loc f()=f(-)
c. Determinaţi aR pentru care Im f = [-3, 2]
d. Determinaţi numărul punctelor de extrem ale funcţiei pentru a =1
e. Calculaţi suma punctelor de extrem ale funcţiei

3. Să se determine m astfel încât:


x 2  2mx  3m  2
a.  0 x  R
x2  x 1
b.  m 2  5m  4  x 2  2 m  2 x  2  0 x  R

4. Sa se determine m astfel ca parabolele asociate funcţiilor f, g: RR să aibă acelaşi vârf:


f ( x)  x 2  2 x  4, g ( x)   x 2  2mx  6

5. Fie familia de funcţii f m ( x)  x  2( m  1) x  m(m  3)


2

a.).sa se determine m pentru care vârfurile parabolelor sunt sub axa Ox


b).sa se determine m pentru parabola care este tangenta axei Ox
c).sa se arate ca vârfurile parabolelor asociate familiei de funcţii sunt pe o dreapta pentru orice m
număr real

6. Determinaţi valorile lui m pentru care au loc următoarele afirmaţii :


a.  m  1 x 2
  m  1 x  m 
x 2
 2 mx  3m  2
c.  0 x 
x 2  x  1
St i i nd ca Im( f )   y, y  f {
x 2
7. f : R  R a} f ( x) 
x
3x
b} f ( x) 

x 2
c} f ( x) 
x
x 2
d } f ( x) 
x
e} f ( x)  2
x

8. Fie familia de funcţii: f m ( x )  x  2mx  1, m  R


2

a. Sa se arate ca exista doua parabole asociate acestor funcţii care sunt tangente axei Ox.
b. Sa se arate ca vârfurile asociate parabolelor familiei de funcţii se găsesc pe o parabola si sa se traseze
graficul acesteia
2x  1
9. .Fie f : R   2  R, f  x   . Se cere:
x2
a. Demonstraţi că f este injectivă
b. Pentru f:R-{2}→f(R-{2}), determinaţi inversa f-1 şi rezolvaţi ecuaţia :
f  x   xf 1
 x  0
10. f , g : R  R, f ( x )  2 x  1, g ( x )  mx 2  x  1 a ). f  g  , g  f 
b). g  f  x   0 x  R, m 
11 f , g : R  R, f  x   x  x, g  x   x  bx  c. Daca f  g  g  f , atunci b  , c 
2 2

2x
12. f : [1, )  (0,1], f  x   , f 1  x  
x 12

13. f , g : R  R, f  x   3 x  1, g  x   x  3, se cere x a.i.  g  f  f  x    f  g  g  x 


ax  1
14. f : R    a  R, f  x   , a  R, se cere x a.i.  f  f  f  x   x
xa

15. Să se determine funcţia f : R  R, f  x   x 2  bx  c ştiind că valoarea sa minimă 3 se atinge pentru


x=1.
16. Determinaţi funcţia de gradul al doilea f : R  R, f  x   ax 2  bx  c ştiind că trece prin punctele
de coordonate A(3,-4), B(4,-5/2), C(-3,8).
17. Să se determine parametrul real m astfel încât funcţiile:
f , g : R  R, f  x   mx 2  2 m  2 x  1, g  x   x 2  2 x  3  m să se intersecteze în două puncte
distincte.
x 1 3 x  1 5x  3 x 2
18. Să se rezolve inecuaţiile: a.  0, b.  1 c. 3
x  3x  2
2
x2 x2 x 1 x 1

Geometrie
1. Paralelism şi calcul vectorial

1. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Să se arate că pentru orice punct G din planul
triunghiului avem: OG 
1
3

OA  OB  OC 
2. Fie ABCD un paralelogram de centru O şi P un punct în planul său. Să se arate că are loc relaţia
vectorială PA  PB  PC  PD  4 PO
3. 1) Să se demonstreze că în orice trapez, dreapta care uneşte mijloacele laturilor neparalele este
paralelă cu bazele.
2) Să se arate că în orice trapez următoarele puncte sunt coliniare:mijloacele bazelor, punctul de
intersecţie al diagonalelor şi punctul de intersecţie al suporturilor laturilor neparalele.
4. Fie un patrulater convex ABCD, M mijlocul laturii BC şi N mijlocul laturii CD. Dreptele AM şi
PM 1 PB 2
BN se intersectează în P. Să se precizeze natura patrulaterului ştiind că  , 
AM 5 BN 5
5. Se consideră triunghiul ABC cu A(4,2), B(-2,1), C(3,-2). Exprimaţi vectorii AB şi AC , apoi
determinaţi punctul D pentrucare 5AD
 = 2AB  – 3AC.

Se dau vectorii u     1 i  3 j , v  i  j Să se determine R astfel încât u şi v să fie

6.
paraleli.
7. Se dau punctele A(-1,-3), B(2,0), C(4,2). Să se afle coordonatele punctului D pentru care
 
AB  2CD
  
8. Fie punctele A(2,3) şi B(4,-1). Să se afle coordonatele punctului M pentru care MA  MB  0

9. Fie punctele A(-1,-2), B(5,2). Să se afle coordonatele punctului M de pe segmentul AB pentru


MA 1
care 
MB 3
10. Se consideră triunghiul ABC unde A(2,2), B(-1,3), C(1,-4). Să se scrie ecuaţia dreptei care trece
prin C şi este paralelă cu AB.

11. Se dau dreptele x+5y-1=0, 2x-10y+7=0. Să se determine  astfel încât dreptele să fie:
a. Paralele, b. Perpendiculare

12. Să se verifice dacă punctele A(a, b), B(b, a) şi C( -a,2a+b) sunt coliniare.

13. Vârfurile unui triunghi sunt O(0,0), A(0,4), B(-2,6). Să se scrie:


a. ecuaţiile laturilor triunghiului
b. Ecuaţiile paralelelor le laturi duse prin vârfurile opuse
c. Ecuaţiile liniilor mijlocii
d. Să se verifice că medianele triunghiului sunt concurente

14. Fie punctele A(3,3), B(4,3), C(6,2), D(1,2). Să se arate că patrulaterul este trapez şi să se
calculeze perimetrul şi aria lui.

15. Fie punctele A(3,4), B(5,6), C(4,7), D(6,9). Să se arate că patrulaterul este paralelogram şi să se
afle lungimile diagonalelor lui.
16 Se considera punctele: A(1,2), B(3,3), C(2,1). Să se determine:
a) lungimea segmentului AB; b) panta dreptei AB; c) aria triunghiului ABC
17.Într-un plan înzestrat cu reperul cartezian  O, i , j  se dau punctele A(1, 1), B(3, 1), C(-1, 2)
 

Să se determine: a. Ecuaţia dreptei BC


b. Ecuaţia medianei din A
c. Ecuaţia înălţimii din A
d. Ecuaţia medianei segmentului AC
e. Ecuaţia paralelei prin B la AC
f. Coordonatele centrului de greutate al triunghiului
19.În sistemul cartezian xOy se dau punctele An(3n+1, 4n+1), nN
a. să se scrie coordonatele punctelor A0 şi A1.
b. Să se scrie ecuaţia dreptei A0A1
c. Să se arate că punctul An se găseşte pe dreapta A0A1, nN

Elemente de trigonometrie:

1.Demonstraţi egalităţile:
sin a  cos a tga  1 1  sin 2 a 1
a.  b. tga  ctga  
sin a  cos a tga  1 1  cos 2 a sin 2 a
c. 1  sin a  cos a  tga  1  cos a 1  tga  d . 1  sin a 1  cos a    sin a  tga cos a  ctga
3 3
2. Calculaţi sin a, tg a, ctg a dacă cos a   ,  a
5 2
3. Calculaţi: sin 104  cos14   cos104  sin 14 
1 1  
4. Calculaţi sin  a  b  , cos a  b  , tg  a  b  daca sin a  sin b  , a, b   0, 
3 5  2
5. Calculaţi tg a, tg b dacă tg a +tg b =2 , tg (a+b) = 4 şi tg a < tg b .
6. Demonstraţi identităţile:
1  2 sin 2 a 1  tga 1  sin 2a  cos 2a
a.  b.  ctga c.  sin x  sin 2 x  2 cos x  1  sin 3 x
1  sin 2a 1  tga 1  sin 2a  cos 2a
2   cos 2a sin 2a
d . tga  ctga  e. tg   a   f . tga 
sin 2a 4  1  sin 2a 1  cos 2a
7. Rezolvaţi ecuaţiile:
a. 4 sin 2 x  1 b. 2 cos 2 x  3 cos x  2  0 c. 2 cos 2 x  1  4 cos x
d . cos 2 x  sin x  0 e. 3 sin x  cos x  1 f .sin x  cos x  2 sin x cos x  1
8. Să se arate că într-un triunghi oarecare ABC au loc relaţiile:
a. b cos B  c cos C  a cos  B  C  b. a sin  B  C   b sin  C  A  c sin  A  B   0
c. sin 2 A  sin 2 B  sin 2C  4 sin A sin B sin C d . S  2 R 2 sin A sin B sin C
9. Rezolvaţi triunghiul ABC în cazurile:
   
a. a  3, b  6, C  b. a  5, c  8 B  c. A  , C  , b5
4 3 3 4
10. Să se arate că dacă în triunghiul ABC avem:
a. ctgA  ctgB  2ctgC atunci a 2  b 2  2c 2 b. a  2b cos C atunciABC isoscel
11. Fie A(2,0). Să se găsească coordonatele punctului B astfel încât
3 7
cos AOB  , sin OBA 
4 4
12. Să se rezolve triunghiul ABC ,dreptunghic în A în care se dau:
a. C=30, b – c =12 b. C=45, 3a-2b=10 c. a = 20, b – c =5

13.Să se rezolve triunghiul ABC în care:


ˆ   , b  4, c 
a. A 2
4
ˆ   , b  2
b. A 3 , Bˆ 

3 c 4
ˆ 2 
c. R  8, A , Bˆ 
3 4
d. S  15cm 2 , a  b  48, sin A  cos B

3 1
14. Determinaţi unghiul dintre vectorii a  i  j si b  3 i  j , precum şi valoarea
2 2
produsului lor scalar.
15. Daca a, b, şi c sunt lungimile laturilor unui triunghi oarecare ABC, să se arate că:
AB  AC  BC  BA  CA  CB 
2

1 2

a  b2  c2 .