Sunteți pe pagina 1din 46

CALLIS ,11 O

DSM-5® MANUAL DE DIAGNOSTIC


ŞI CLASIFIQARE STATISTICĂ
A TU LBURARILOR MINTALE

Manualul de diagnostic şi statistică a


tulburărilor mintale (DSM) al Asociaţiei
Psihiatrice Americane este o clasificare a
America n Psychiatric Associatio n
tulburărilor mintale care cuprinde şi
criteriile dezvoltate cu scopul de a facilita
stabilirea mai exactă a diagnosticului
DSM-5 acestor tulburări. Prin ediţiile succesive
apărute în ultimii 60 de ani a devenit
MANUAL DE DIAGNOSTIC standardul de referinţă în practica clinică
ŞI CLASIFIC}RE STATISTICĂ din domeniul sănătăţii mintale.
A TULBURARILOR MINTALE Deoarece descrierea completă a
proceselor patologice care stau la baza
majorităţii tulburărilor mintale nu este
posibilă, este important de subliniat că
actualele criterii de diagnostic reprezintă_
cea mai bună descriere disponibilă
privind modul în care se exprimă şi pot fi
recunoscute tulburările mintale de către
medici specializaţi.

Autor: American Psychiatric


Publishing
ISBN: 9786068043142
Anul: 2016
Ediţia: 5
Pagini: 1.000
Format: Coperta cartonata HC

Tel: 021 2420791; Fax: 021 2433022


Editura Med i cală
Email: office@callisto.ro; books@callisto.ro
CALLISTO Str. Elena 66, Sector 2, Bucureşti 023482
ww w .c a l l i s t o .ro www.callisto.ro
SCID-5-PD
INTERVIUL CLINIC STRUCTURAT PENTRU
TULBURĂRILE DE PERSONALITATE DIN DSM-5®

Michael 8. First, M.O.


Professor of Clinica! Psychiatry, Columbia University, and Research Psychiatrist,
Division of Clinica! Phenomenology, New York State Psychiatric Institute,
New York, New York

Janet B.W. Williams, Ph.O:


Professor Emerita of Clinica} Psychiatric Social Work (in Psychiatry and
in Neurology), Columbia University, and Research Scientist and Deputy Chief,
Biometrics Research Department (Retired), New York State Psychiatric Institute,
New York, New York; and Senior Vice President of Global Science,
MedAvante, Inc., Hamilton, New Jersey

Lorna Smith Benjamin, Ph.O.


Adjunct Professor of Psychiatry and Profes$or Emerita of Psychology,
University of Utah, Salt Lake City, Utah

Robert L. Spitzer, M.O.


Professor Emeritus of Psychiatry, Columbia University, and
Research Scientist and Chief, Biometrics Research Department (Retired),
New York State Psychiatric Institute, New York, New York

Pacient: _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Data
interviului:
lună zi. an
Medic clinician: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

t Editura Medicală

CALLISTO
w w w . c .a I I i s t o . r o
Notă: Autorii s-au asigurat că toate informaţiile cuprinse în acest volum sunt corecte la data publicării şi în concordanţă cu standardele
psihiatrice şi medicale generale, şi că informaţiile privind dozele medicamentelor, schemele de tratament şi căile de administrare sunt
corecte la data publicării şi în concordanţă cu standardele stabilite de U.S. FDA şi de comunitatea medicală generală. Ţinând cont că
cercetarea şi practica medicală este în continuă evoluţie, standardele terapeutice se pot modifica. Mai mult, unele situaţii specifice pot
necesita un răspuns terapeutic specific ce nu este inclus în acest material. Din aceste motive şi deoarece uneori pot apărea erori umane,
recomandăm cititorilor să urmeze sfatul medicilor implicaţi direct în îngrijirea lor sau a unui membru al familiei lor.

Cărţile publicate de American Psychiatric Association Publishing reflectă experienţa, concluziile şi punctele de vedere ale autorilor şi nu
reprezintă neapărat politicile şi opiniile American Psychiatric Association Publishing sau ale American Psychiatric Association.
Copyright © 2016 American Psychiatric Association Publishing; Copyright © 2017 Editura Medicală Callisto
DSM şi DSM-5 sunt mărci înregistrate ale American Psychiatric Association. Utilizarea acestor termeni este interzisă fără permisiunea
American Psychiatric Association.
Criteriile de diagnostic DSM-5® au fost adaptate cu permisiunea American Psychiatric Association: Manualul de diagnostic şi clasificare
statistică a tulburărilor
mintale, ediţia a cincea. Arlington VA, American Psychiatric Association, 2013. Copyright © 2013 American Psychiatric
Association. Utilizat cu permisiune.
Fără autorizarea s~risă din partea Editurii Medicale Callisto şi American Psychiatric Association (APA) nicio parte a criteriilor DSM-5®nu
poate fi reprodusă sau utilizată într-o manieră incompatibilă cu copyright APA. Această interdicţie se aplică oricărei utilizări sau reproduceri
neautorizate sub orice formă, inclusiv aplicaţii electronice.
Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările de Personalitate din DSM-5®(SCID-5-PD) include Interviul Clinic Structurat pentru DSM-5®
- Chestionarul de Evaluare a Personalităţii (SCID-5-SPQ). Ghidul Utilizatorului pentru SCID-5-PD (disponibil separat) este de asemenea
disponibil.
Ediţia originală publicată
de către : American Psychiatric Association Publishing, cu titlul: Structured Clinica! Interview for DSM-5®
Personality Disorders. SCID-5-PD Interview. Michael B. First. Copyright © 2016
Traducere publicată în limba română cu titlul: Interviul clinic structurat pentru tulburările de personalitate din DSM-5®- SCID-5-PD.
Interviul.
ISBN-13: 978-606-8043-23-4 Copyright© 2017 EDITURA MEDICALĂ CALLISTO
Distribuţie:
CALLISTO
Tel: 0040 21 242 07 91
Fax: 0040 21 243 30 22
office@callisto.ro
Toate drepturile asupra prezentului volum aparţin Casei de Editură Callisto. Această publicaţie este protejată de legislaţia internă şi
internaţională şi se află sub incidenţa Legii Drepturilor de Autor şi Drepturilor Conexe, Legea nr. 8/1996 cu modificările şi completările
ulterioare. Legislaţia română pedepseşte penal şi civil încălcarea acestor drepturi. Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă sau
transmisă sub nicio formă sau mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv fotocopiere şi înregistrare, sau orice altă modalitate de stocare şi
diseminare a informaţiei fără permisiunea prealabilă exprimată în scris a American Psychiatric Association Publishing.
NOTĂ
Cunoştinţele şi practica medicală cunosc o evoluţie continuă. Pe măsură ce rezultatele noilor cercetări devin disponibile, practica medicală,
strategia terapeutică
precum şi terapia medicamentoasă se modifică în concordanţă. Cititorul este îndrumat să verifice cele mai recente
informaţii despre (i) procedurile descrise sau (ii) produsele medicamentoase fabricate de fiecare producător în parte, doza sau formula
recomandată, metoda şi durata de administrare precum şi contraindicaţiile . Responsabilitatea practicianului, bazându-se pe experienţa
personală şi cunoaşterea pacientului, este de a stabili diagnosticul şi de a determina dozajul precum şi cel mai potrivit tratament pentru
fiecare pacient în parte şi, de asemenea, de a aplica toate măsurile de siguranţă necesare. Prin nicio formă de interpretare a legii, Casa de
Editură sau autorii nu sunt responsabili pentru orice daune consecutive utilizării informaţiei cuprinse în această carte.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


SCID-5-PD : interviul clinic structurat pentru tulburările de
personalitate din DSM-5 / Michael B. First, Janet B.W. Williams, Lorna
Smith Benjamin, Robert L. Spitzer. - Bucureşti : Editura Medicală
Callisto, 2017
ISBN 978-606-8043-23-4

I. First, Michael B.
II. Williams, Janet B.W.
III. Benjamin, Loma Smith
IV. Spitzer, Robert L.

616.89
Cuprins
REZUMAllJL FIŞEI DE PUNCTARE A DIAGNOSllCULUI SCID-5-PD ....................................... 1
EVALUARE GENERALĂ .........................................................................................................2
PARTEA INTRODUCllVĂA EVALUĂRII llJLBURĂRILOR DE PERSONALITATE ........................ .4
CRITERIILE GENERALE PENTRU O llJLBURARE DE PERSONALITATE CARE TREBUIE
AVUTEîN VEDEREAllJNCI CÂND SE STABILEŞTE UN PUNCTAJ DE "2" .............. ,................ 5
EVALUAREA llJLBURĂRILOR DE PERSONALITATE DIN DSM-5 ............................................. 7
Tulburarea de personalitate evitantă .................................................................................... 7

Tulburarea de personalitate dependentă ............................................................................. 9

Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă ............................................................... 12


Tulburarea de personalitate paranoidă .............................................................................. 15
Tulburarea de personalitate schizotipală ............................................................................ 18

Tulburarea de personalitate schizoidă ...............................................................................22

Tulburarea de personalitate histrionică .............................................................................. 25


Tulburarea de personalitate narcisistă ................................................................ ......... ...... 27
Tulburarea de personalitate borderline ........................................................................... ...30
Tulburarea de personalitate antisocială ........................................................................... .. 34
Altă tulburare de personalitate specificată ........................................................................ .40

Ustă de abrevieri

AMG Afecţiune medicală generală


TP Tulburare de personalitate
SCID-5-PD Rezumatul fişei de punctare a diagnosticului SCID-5-PD Pagina 1

REZUMATUL FIŞEI DE PUNCTARE A DIAGNOSTICULUI SCID-S~PD


Calitatea şi exhaustivitatea globală a informaţiei 1 =slabă 2 =moderată 3 =bună 4 =excelentă
Durata interviului (minute) _ _ _

Dacă nu sunt
îndeplinite criteriile
sunt totuşi prezente
Codul Tulburarea de Sunt îndeplinite criteriile elemente semnificative Profilul dimensional
ICD-10-CM personalitate categoriale?* clinic?*** Pe baza sumei punctajelor (O, 1 şi 2)

Tulburările de personalitate din grupul C ),

F60.6 Evitantă NU DA (4 din 7) (pagina 8) NU DA (paginile 7-8)


? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 12 13 \4
F60.7 Dependentă NU DA (5 din 8) (pagina 11) NU DA (paginile 9-11) ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 12 13 14 15 \ 6
Obsesiv-
F60.5
compulsivă
NU DA (4 din 8) (pagina 14) NU DA {paginile 12-14) ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 \6
Tulburările de personalitate din grupul A

NU DA (4 din 7 .fil Criteriul


F60.0 Paranoidă NU DA (paginile 15-17) ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1~
B**) (pagina 17)

NU DA (5 din 9 .fil Criteriul


F21 Schizotipală NU DA (paginile 18-21) O 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
B**) (pagina 21) I I

NU DA (4 din 7 .fil Criteriul


F60.l Schizoidă NU DA (paginile 22-24) o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
B**) (pagina 24) I I

Tulburările de personalitate din grupul B

\
F60.4 Histrionică NU DA (5 din 8) (pagina 26) NU DA (paginile 25-26) O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18
I I

F60.81 Narcisistă NU DA (5 din 9) (pagina 29) NU DA (paginile 27-29) O 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


I I

F60.3 Borderline NU DA (5 din 9) (pagina 33) NU DA (paginile 30-33) O 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 1112 13 14 i5 16 17 18


I

NU DA (3 din 7 [pagina 39]


F60.2 Antisocială şi2+ simptome de conduită NU DA (paginile 34-39) o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I I
(pagina 36])

Altă tulburare de personalitate specificată

Altă tulburare Dacă nu este o tulburare de personalitate din


F60.89
specificată
NU DA (pagina 40) - DSM-5 indicaţi denumirea acesteia:

* Numărul paginii se referă la pagina din SCID-5-PD la care este menţionat diagnosticul categorial al tulburării.
** Criteriul B: Nu apare exclusiv în cadrul Schizofreniei, al Tulburării bipolare sau al Tulburării depresive cu elemente psihotice, al Altei tulburări psihotice sau
al Tulburării din spectrul autismului. (Notă : Tulburarea din spectrul autismului nu este inclusă printre condiţiile de excludere ale Tulburării de personalitate
paranoide.)
** *Elemente semnificative clinic aş a cum sunt descrise în Criteriul C, "Criteriile generale pentru o tulburare de personalitate care trebuie avute în vedere când
se stabileşte un punctaj de "2"" : Elementele respective au un impact negativ asupra interacţiuniulor sociale ale individului, asupra capacităţii de a stabili şi
menţine relaţii apropiate şi/sau asupra funcţionării eficiente la serviciu, şcoală sau acasă .

DIAGNOSTICUL TULBURĂRII DE PERSONALITATE PRINCIPALE (i.e., Tulburarea de personalitate care este sau poate fi principala tulburare care justifică
abordarea clinică):
Introduceţi codul ICD-10-CM din stânga diagnosticelor de mai sus: F_ _
(Notă: lăsaţi necompletat dacă nu este prezentă nicio tulburare de personalitate.)
Pagina 2 Evaluare generală SCID-5-PD

EVALUARE GENERALĂ

NOTĂ: DACĂ A FOST COMPLETATĂ ANTERIOR PARTEA INTRODUCTIVĂ A SC/D-5, TRECEŢI DIRECT LA

*PARTEA INTRODUCTIVĂ A EVALUĂRII TULBURĂRILOR DE PERSONALITATE,* PAGINA 4.

Voi începe prin a vă pune câteva întrebări despre problemele sau dificultăţile pe care se poate să le fi întâmpinat, iar
pe măsură ce interviul se va desfăşura îmi voi nota câte ceva din afirmaţiile dv. Aveţi unele întrebări înainte de a
începe?

NOTĂ: Medicul va trebui să evalueze cu atenţie prezenţa ideaţiei, planurilor sau tentativelor suicidare actuale, iar dacă
este necesar va acţiona corespunzător.

Date demografice

Ce vârstă aveţi?

Sunteţi căsătorit?

DACĂ NU: Locuiţi cu cineva ca şi cum aţi fi căsătoriţi?

DACĂ NU: Aţi fost vreodată căsătorit?

Cât timp aţi fost {STATUS MARITAL)?

DACĂ A FOST CĂSĂTORIT CEL PUŢIN O DATĂ:


De câte ori aţi fost căsătorit?

Aveţi copii?

DACĂ DA: Câţi copii aveţi? (Ce vârstă au?)

Cu care dintre ei locuiţi? (Câţi copii cu vârsta


sub 18 ani locuiesc cu dv.?)

Istoricul educaţional şi profesional

Ce studii aveţi?

DACĂ PACIENTUL NU A REUŞIT SĂ TERMINE O ETAPĂ


PE CARE A ÎNCEPUT-O: De ce aţi abandonat?

Cu ce vă ocupaţi? (Lucraţi în afara casei?)

întotdeauna aţi făcut această meserie?

DACĂ NU: Ce aţi lucrat în trecut?


SCID-5-PD Evaluare generală Pagina 3

Care a fost cea mai lungă periodă în care aţi lucrat într-un singur loc?

În prezent sunteţi angajat (remunerat)?

DACĂ NU: De ce?

DACĂ NU SE CUNOSC INFORMAŢII: A existat o perioadă în care


nu aţi putut merge la serviciu sau la şcoală?

DACĂ DA: De ce s-a întâmplat acest lucru?

Aţifost vreodată arestat, urmărit penal sau aţi avut


probleme cu justiţia?

Episoade actuale sau anterioare cu patologie psihiatrică

Aţi fost vreodată consultat pentru probleme


emoţionale sau psihiatrice?

DACĂ DA: Care a fost motivul? (Ce tratament(e) aţi primit?


Ce medicamente? Când s-a întâmplat acest lucru?)

DACĂ NU: A existat o perioadă în care dv. sau altcineva v-aţi gândit
că ar trebui să apelaţi la un psihiatru datorită sentimentelor
sau acţiunilor dv.? (Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.)

Aţi primit vreodată ajutor medical pentru probleme cu alcoolul sau drogurile?

DACĂ DA: Care a fost motivul? (Ce tratament(e) aţi primit?


Ce medicamente? Când s-a întâmplat acest lucru?)

Aţiparticipat vreodată la grupuri de auto-ajutor


cum ar fi Alcoolicii anonimi, Juditorii de noroc
anonimi sau Bulimicii anonimi?

DACĂ DA: Care a fost motivul? Când s-a întâmplat acest lucru?

Aţi consumat cantităţi mari de alcool sau droguri o perioadă lungă de timp?
Povestiţi-mi mai multe despre acest lucru.

Dacă vă gândiţi la întreaga dv. viaţă, când aţi fost cel mai supărat?
(Povestiţi-mi mai multe despre acest lucru. Cum s-a manifestat?
Cum v-aţi simţit?)
Pagina 4 Partea introductivă a evaluării tulburărilor de personalitate SCID-5-PD

*PARTEA INTRODUCTIVĂ A EVALUĂRII


TULBURĂRILOR DE PERSONALITATE*

Acum vă voi pune câteva întrebări despre felul dv.


de a fi - cu alte cuvinte despre modul în care aţi simţit
şi v-aţi comportat în general.

DACĂ LA UN MOMENT DAT S-A MANIFESTAT O TULBURAR°E,


ALTA DECÂT UNA DE PERSONALITATE, PENTRU O PERIOADĂ
LIMITATĂ SAU EPISODIC: Ştiu că a existat o perioadă în care aţi avut
(SIMPTOMELE TULBURĂRII). Nu discutăm acum despre acel timp,
dv. va trebui să vă gândiţi la felul în care sunteţi de obicei,
atunci când nu aveţi (SIMPTOMELE). Aveţi întrebări despre
ceea ce v-am spus?

Cum v-aţi descrie ca persoană înainte de


(SIMPTOMELE TULBURĂRII)?

DACĂ NU POATE RĂSPUNDE, MERGEŢI MAI DEPARTE.

Cum credeţi că v-ar descrie alte persoane aşa cum eraţi


înainte de (SIMPTOMELE TULBURĂRII)?

Care au fost persoanele importante din viaţa dv.?

DACĂ MENŢIONEAZĂ DOAR FAMILIA: Dar prietenii?

Cum v-aţi înţeles cu ei?

Credeţi că modul dv. obişnuit de a reacţiona sau de a vă comporta


cu ceilalţi v-a creat probleme în relaţia cu vreunul din ei?
(Acasă? La şcoală? La serviciu?) (Cum anume?)

Cât de bine credeţi că v-aţi descurcat în obţinerea lucrurilor


pe care vi le-aţi dorit în viaţă, cum ar fi să aveţi relaţii împlinite,
o carieră de succes sau prieteni apropiaţi?

Cum vă petreceţi timpul liber?

Cu cine vă petreceţi timpul liber?

Dacă v-aţi putea schimba personalitatea, în ce mod


aţi dori să fie diferită?

DACĂ A FOST COMPLETAT SCID-5-SPQ: Acum aş dori să aprofundăm întrebările din chestionar la care aţi răspuns cu
"DA,, • .

DACĂ NU A FOST COMPLETAT SCID-5-SPQ: Acum aş dori să vă pun câteva întrebări mai specifice.
SCID-5-PD Criterii generale pentru un scor de "2" Pagina 5

CRITERIILE GENERALE PENTRU O TULBURARE


DE PERSONALITATE CARE TREBUIE AVUTE ÎN VEDERE
ATUNCI CÂND SE STABILEŞTE UN PUNCTAJ DE "2"

Reluaţi şi aveţi în vedere următoarele criterii generale pentru o tulburare de personalitate


atunci când doriţi să stabiliţi dacă un criteriu particular al unei tulburări de personalitate poate
primi scorul "2" (prag).

A. Un tipar stabil de trăiri interioare şi comportament care deviază marcat faţă de la normele
culturale ale mediului În care trăieşte individul. Criteriul respectiv pentru tulburarea de
personalitate trebuie să se situeze la extrema superioară a acestui continuum pentru a primi
scorul "2".

Cum se manifestă?
Daţi-mi câteva exemple.
Credeţi că vă comportaţi în acest mod mai mult decât majoritatea cunoscuţilor?

8. Acest tipar stabil este rigid şi generalizat la un număr mare de situaţii personale şi sociale.
Criteriul tulburării de personalitate luat în discuţie trebuie să se manifeste de cele mai multe ori
şi în majoritatea situaţiilor, nefiind limitat la o singură relaţie interpersonală, situaţie sau rol.

Acest lucru se întâmplă în multe situaţii diferite?


Acest lucru se întâmplă cu multe persoane diferite?

C. Acest tipar persistent cauzează disconfort semnificativ clinic sau disfuncţie În domeniul
social, profesional sau În alte arii importante de funcţionare. Criteriul luat în discuţie al
tulburăriide personalitate trebuie să aibă un impact negativ asupra interacţiunilor sociale ale ·
individului, asupra capacităţii de a forma şi menţine relaţii apropiate şi/sau asupra abilităţii de a
funcţiona eficient la serviciu, şcoală sau acasă .

Ce probleme v-a creat acest comportament?


V-a afectat relaţiile sau interacţiunea cu alte persoane? (Ma refer la familie, persoana iubită
sau prieteni.)
V-a afectat activitatea profesională sau şcolară?
A deranjat alte persoane?

D. Tiparul este stabil şi de lungă durată, iar debutul are loc cel mai târziu În adolescenţă sau la
Începutul perioadei adulte. Criteriul pentru tulburarea de personalitate trebuie să fi fost prezent
cea mai mare parte a timpului cu cel puţin 5 ani înainte şi trebuie să existe dovezi că această
trăsăturăa caracterizat individul din ultima parte a adolescenţei sau de la începutul celei de a 3-a
decadă de viaţă.

Sunteţi de mult timp aşa cum vă prezentaţi acum?


Cât de des s-a întâmplat să vă comportaţi astfel?
Când vă amintiţi că aţi (simţit/acţionat) astfel pentru prima dată? {Vă amintiţi o perioadă
în care nu v-aţi simţit aşa?)
Pagina 6 Criterii generale pentru un scor de "2" SCID-5-PD

E. Acest tipar persistent nu poate fi mai bine explicat ca fiind manifestarea sau consecinţa unei
alte tulburări mintale. Dacă· a fost prezentă o altă tulburare mintală, manifestarea criteriului
tulburăriide personalitate trebuie să fi avut loc independent de această tulburare mintală (e.g.,
debutul este anterior primei manifestări a celeilalte tulburări mintale sau intensitatea este
semnificativă în perioada în care cealaltă tulburare mintală este atenuată).

DACĂ EXISTĂ DOVEZI ALE PREZENŢEI UNEI ALTE TULBURĂRI MINTALE CU SIMPTOME CARE
SE ASEAMĂNĂ CU TRĂSĂTURA DE PERSONALITATE ÎN DISCUŢIE: Această trăsătură se
manifestă doar atunci când aveţi (SIMPTOMELE TULBURĂRII MINTALE)?

F. Acest tipar persistent nu poate fi atribuit efectelor fiziologice ale unei substanţe (e.g., un drog,
un medicament) sau unei afecţiuni medicale (e.g., traumatism cerebral). Dacă pacientul are un
istoric de consum cronic de substanţe, criteriul tulburării de personalitate nu poate fi mai bine
explicat ca manifestare a intoxicaţiei sau sevrajului cronic recurent şi nu este asociat exclusiv cu
activităţi care au scopul de a susţine consumul substanţei (e.g., comportamentul antisocial). Dacă
este prezentă o afecţiune medicală generală (AMG), criteriul tulburării de personalitate nu poate
fi mai bine explicat ca o consecinţă directă a AMG.

DACĂ EXISTĂ DOVEZI DE CONSUM PRELUNGIT ŞI EXCESIV DE ALCOOL SAU DROGURI, CARE
POATE AVEA CA REZULTAT SIMPTOME CARE SE ASEAMĂNĂ CU Tf?ĂSĂTURA DE
PERSONALITATE LUATĂ ÎN DISCUŢIE: Acest lucru vi se întâmplă doar când sunteţi băut sau
euforic sau când sunteţi în sevraj la alcool sau droguri? Acest lucru vi se întâmplă doar
atunci când încercaţi să obţineţi alcool sau droguri?

DACĂ EXISTĂ DOVEZI CĂ O AMG GENEREAZĂ SIMPTOME CARE SE ASEAMĂNĂ CU TRĂSĂTURA


DE PERSONALITATE LUATĂ ÎN DISCUŢIE: Aţi prezentat această trăsătură şi înainte de
(DEBUTUL AMG)?
SCID-5-PD Tulburarea de personalitate evitantă Pagina 7

EVALUAREA TULBURĂRILOR DE PERSONALITATE DIN DSM-5

TULBURAREA DE PERSONALITATE EVITANTĂ CRITERIILE PENTRUTULBURAREA DE


PERSONALITATE EVITANTĂ

Un tipar pervaziv caracterizat prin inhibiţie


socială, sentimentul de a fi inadecvat şi
sensibilitate exagerată la aprecierile
negative, care debutează la vârsta de adult
tânăr; se manifestă în diverse situaţii şi
îndeplineşte patru (sau mai multe) din
următoarele criterii:

1. Aţi afirmat că [Aţi] evitat anumite locuri de 1. Evită activităţile profesionale care ? o 1 2 PD1
muncă sau sarcini care implicau contactul cu presupun contacte interpersonale
multe persoane. multiple din cauza fricii de a fi criticat,
dezaprobat sau respins.

Daţi-mi câteva exemple. 2 =cel puţin două exemple

Care a fost motivul pentru care aţi evitat


aceste (LOCURI DE MUNCĂ SAU SARCINI)?
(Motivul a fost faptul că nu vă doreaţi să vă
aflaţi în compania altor persoane sau pentru
că vă este teamă să nu fiţi criticat sau
respins?)

2. Aţiafirmat că [Aţi] evitat să legaţi prietenii 2. Nu este dispus să se implice în relaţii cu ? o 1 2 PD2
dacă nu aţi fost sigur că persoanele alte persoane decât dacă este sigur că
respective vă vor simpatiza. este simpatizat.

Evitaţi activităţile de grup dacă nu sunteţi 2 =nu ia aproape niciodată iniţiativa de


sigur că veţi fi bine primit sau acceptat? a se implica într-o relaţie socială

Dacă nu ştiţi că cineva vă simpatizează, aţi


face primul pas?
3. Aţiafirmat că [V-a fost] dificil să fiţi "deschis" 3. Este rezervat în relaţiile apropiate din ? o 1 2 PD3
chiar şi faţă de persoane apropiate. teama de a nu fi făcut de ruşine,
ridiculizat sau umilit.

Din ce motiv? (Vă temeţi să nu se amuze pe 2 =este adevărat pentru aproape toate
seama dv. sau să fiţi pus în încurcătură?) relaţiile

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


Pagina 8 Tulburarea de personalitate evitantă SCID-5-PD

4. Aţiafirmat că [Aţi] fost deseori îngrijorat să 4. Este preocupat de posibilitatea că ar I? o 1 2 I PD4


nu fiţi criticat sau respins în situaţii sociale. putea fi criticat sau respins în diferite
Daţi-mi câteva exemple. situaţii sociale.

Vă petreceţi mult timp cu astfel de gânduri? f 2 =petrece mult timp fiind îngrijorat în
legătură cu diverse sitt,.1aţii- sociale.

5. Aţi afirmat că [Sunteţi) de obicei tăcut atunci 15, Este inhibat când stabileşte relaţii I? o 1 2 PD5
când întâlniţi persoane necunoscute. I
interpersonale noi datorită faptului că
se simte nepotrivit.

De ce se întâmplă acest lucru? I 2 =re-cunoaşte că are această trăsătură


şi dă multe exemple
I
(Pentru că vă simţiţi nepotrivit sau că nu
sunteţi suficient de bun?)
• I
6. Aţiafirmat că [Aveţi] convingerea că nu 6. Se consicleră incapabil din punct de '? o 1 2 I PD6
sunteţi la fel de bun, inteligent sau atractiv vedere social, lipsit de atractivitate sau
ca majoritatea celorlalte persoane. inferior celorlalţi.

Povestiţi-mi mai multe despre acest lucru. 2 =recunoaşte că are această credinţă

7. Aţiafirmat că [Vă] este teamă să faceţi lucruri 7. Se împotriveşte să-şi asume riscuri sau să i ? o 1 2 I PD7
care vă pun la încercare sau să încercaţi ceva · ia parte la activităţi noi de te;;imă că l-ar
nou. putea pune într-o situaţie jenantă.

Acest lucru se întâmplă din cauza fricii de a fi


pus în încurcătură?
I 2 =oferă mai multe exemple în care a
evitat anumite ac;tivităţi din pricina friciî

de a fi pus.în încurcătură.

Daţi-mi câteva exemple. .iCELPUŢIN PATRU DINTRE.CRITERIILE (1-7) 1


SUNT PUNCTATE CU "2"
. -
NU DA I PD8
I
I ·• - '
iRr ' ................. "ft: . .... I
~

..._,; I t
Tulburare de personalitate
evitantă

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


SCID-5-PD Tulburarea de personalitate dependentă Pagina 9

TULBURAREA DE PERSONALITATE DEPENDENTĂ CRITERIILE PENTRU TULBURAREA DE


PERSONALITATE DEPENDENTĂ

Nevoia pervazivă şi excesivă de a primi


îngrijiri din partea altei persoane, ceea ce
conduce la un comportament supus şi
adeziv şi la frica de separare de persoana
df! care depinde şi care debutează la vârsta
de adult tânăr, se manifestă în diferite
situaţii şi îndeplineşte cinci (sau mai multe)
din următoarele criterii:

8. Aţiafirmat că [Vă este] greu să luaţi decizii 1. Are dificultăţ i în luarea deciziilor în ? o 1 2 PD!
uzuale, cum ar fi să vă alegeţi probleme cotidiene dacă nu primeşte
îmbrăcămintea sau să comandaţi ceva la sfaturi şi încurajări repetate din partea
restaurant fără a primi sfaturi şi confirmări celorlalţi.
din partea celorlalţi.
Îmi puteţi da câteva exemple de decizii 2 = mai multe exemple
pentru care aveţi nevoie de sfaturi sau
confirmare din partea celorlalţi?

(Acest lucru se întâmplă în mod obişnuit?)

9. Aţiafirmat că [Sunteţi] dependent de alte 2. Are nevoie ca alţii să îşi asume ? o 1 2 PD1
persoane în gestionarea unor domenii răspunderea pentru majoritatea
importante ale vieţii dv. cum ar fi aspectelor importante ale v ieţii sale.
cheltuielile, îngrijirea copiilor sau
planificările cotidiene.

Daţi-mi câteva exemple. (Depăşeşte simplele [Notă: Nu includeţi aici doar sfaturile
sfaturi oferite de alte persoane?) cerL1te de la ceilalţi sau un
comportament acceptat în cultura din
care provine pacientul.}

(Acest lucru se întâmplă în MAJORITATEA 2 = mai multe exemple


domeniilor importante ale vieţii?)

10. Aţi afirmat că [Aveţi] probleme să 3. Are dificultăţi să îşiexprime dezacordul ? o 1 2 PD1
contraziceţi alte persoane chiar şi atunci faţă de ceila l ţi de teamă să nu piardă
când consideraţi că nu au dreptate. sprijinul şi aprobarea acestora.

Daţi-mi câteva exemple de astfel de situaţii. (Notă: Nu se va include aici teama


justificată de pedeapsă.)
Ce vă temeţi că se poate întâmpla dacă nu 2 = recunoaşte că are această trăsătură
sunteţi de acord cu ei? sau dă mai multe exemple

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


Pagina 10 Tulburarea de personalitate dependentă SCID-5-PD

11. Aţi afirmat că [Vă este] dificil să începeţi 4. Are dificultăţi în iniţierea unor proiecte l ? o 1 2 I PD12
proiecte sau să faceţi diferite lucruri de unul t proprii sau în planificarea unor activităţi
singur. în mod independent (din cauza lipsei de
încredere în capacitatea de judecată sau
în abilităţile proprii, nu din lipsă de
motivaţie sau energie).

Daţi-mi câteva exemple. I 2 =recunoaşte că are această trăsătură

De ce se întâmplă acest lucru? (Pentru că vă


este teamă că nu-l veţi face corect?)
(În schimb reuşiţi să-l faceţi atât timp cât
există cineva care vă ajută?)

12. Aţi afirmat că [Este] atât de important 5. Face eforturi excesive pentru a obţine i? o 1 2 I PD13
pentru dv. ca cineva să vă poarte de grijă sprijin şi ocrotire din partea altora,
încât sunteţi în stare să faceţi lucruri I mergând chiar până în punctul în care
neplăcute sau nepotrivite pentru acea ' se oferă voluntar pentru activităţi
persoană. f neplăcute.

Daţi-mi câteva exemple de astfel de lucruri {Notă: Nu includeţi aici un


pe care aţi fi dispus să le faceţi. I
comportament evident destinat să
atingă alte scopuri decât acela de a fi
acceptat, cum ar fi să fie avansat la
locul de muncă.]

2 = recunoaşte că are această trăsătură


şi dăcel puţin un exemplu
13. Aţi afirmat că [Resimţiţi] de obicei un ,,6. Se simte incomod sau neajutorat când ? o 1 2 I PD14
disconfort când sunteţi singur. este singur, din cauza fricii exagerate că
' va fi incapabil să-şi poarte singur de
grijă . .

Din ce motiv? (Pentru că aveţi nevoie de


I 2 =recunoaşte că are această trăsătură
grija cuiva?)
14. Aţi afirmat că [Atunci când se încheie o ;1. Imediat ce a încheiat o relaţie apropiată, ? o 1 2 I PD15
relaţie apropiată] simţiţi nevoia de a găsi caută să stabilească alta care să. îi
imediat pe altcineva care să aibă grijă de dv. 1 asigure sprijin şi protecţie.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. I 2 = se întâmplă în majoritatea cazurilor


în care se încheie o relaţie apropiată
t
(Acesta este modul dv. obişnuit de a
reacţiona ori de câte ori se încheie o relaţie
apropiată?)

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


SCID-5-PD Tulburarea de personalitate dependentă Pagina 11

15. Aţi afirmat că [Vă faceţi]o mulţime de griji 8. Este preocupat în rnod hejuştificat de ? O 1 2 PD1
dacă sunteţi lăsat singur să vă descurcaţi? teama că va fi lăsat să se descurce i

singur.

Ce vă face să vă gândiţi că veţi fi abandonat 2 = Îngrijorarea este exagerată şi


şi veţi fi nevoit să vă îngrijiţi• singur? (Cât de nerealistă
,,
realistă este această frică?)

Cât de îngrijorat sunteţi din această cauză? CEL PUŢIN CINCI CRITERII (1-8) SUNT NU DA PD1
PUNCTATE CU "2"
,,
Tulburare de personalitate
dependentă

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


Pagina 12 Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă SCID-5-PD

,, . "'
CRITERIILE PENTRU TULBURAREA DE
- hO

TULBURAREA DE PERSONALITATE OBSESIV-


COMPULSIVĂ iPERSONALITATE OBSESIV-CQMP~ULSt\lĂ

Un tipar pervaziv caracterizat prin


preocupare pentru ordine,
perfecţionism şi pentru a deţine cor:itrol
mental şi în relaţiile interpersonale în
detrimentu/flexibilităţii, receptivităţii şi
eficienţei, care debutează la vârsta de
adult tânăr, se manifestă în diferite
situaţii şi îndeplineşte patru (sau mai
multe) din următoarele criterii:
-· l
16. Aţi afirmat că [Sunteţi] genul de persoană ·1. Este atât de preocupat de detalil, reguli, I? o 1 2 I PD18
care petrece o mulţime de timp cu detaliile, ljste, ordine, organizare sau programe
ordinea sau organizarea sau făcând liste ori încât pierde din vedere obiectivul
programe.
! actiyităţi i.
I

Povestiţi-mi mai multe despre acest lucru. l 2 = recunoaşte că are această trăsătură şi
oferă cel puţin un exemplu
,.r:..:.
I.
Petreceţi atât de mult timp cu aceste
activităţi încât pierdeţi obiectivul iniţial? (De
exemplu petreceţi atât de mult timp
pregătind o listă cu lucrurile pe care le aveţi
de făcut încât nu mai aveţi destul pentru a le
face.)
J I PD19
17. Aţi afirmat că [Aveţi] probleme cu finalizarea 2. Grija pentru perfecţiune în cele mai mici ? o 1 2
lucrurilor pe care le începeţi deoarece f detalii interferă cu efectuarea
petreceţi foarte mult timp încercând să le
faceţi exact aşa cum trebuie.
I
proiectelor (e.g., nu poate termina un
proiect deoarece standardele sale
foarte stricte nu sunt respectate).

Daţi-mi câteva exemple.


I 2 = oferă câteva exemple de sarcini pe
care nu le-a dus la bun sfârşit sau care
au fost întârziate semnificativ din cauza
perfecţionismului
}
~
i- ;,,
(Cât de des se întâmplă acest lucru?)
1 ~· " I
18. Aţi afirmat că [Sunteţi] foarte devotat 13· Este dedicat exclusiv muncii şi ·· · b o 1 2 I PD20
muncii sau productivităţii. productivit~ţii încât renunţă la activităţi
relaxante şi la prietenii (dar nu din
necesităţi financiare evidente).

Sunteţi atât de devotat încât vă găsiţi rareori ;[Notă: De asemenea ·nu este vorba ·de
timp să petreceţi cu prietenii, să mergeţi în , cerinţe profesionale teme,orare,]
vacanţă sau să faceţi diverse lucruri
distractive?

(Chiar şi atunci când aveţi timp liber, vă '2 =recunoaşte c(i .are această frăsă'tură sau
găsiţi ceva de lucru deoarece nu puteţi sta t ştie de la alte persoane
"să pierdeţi timpul"?)

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


SCID-5-PD Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă Pagina 13

19. Aţi afirmat că [Aveţi] nişte standarde foarte 4. Este exagerat de conştiinc i os, scrupulos ? o .1 2 PD2
înalte despre bine şi rău. şi inflexibil în probleme de moralitate,
etică şi valori {comportament care nu se
exp l ică prin norme culturale sau
religioase).

Daţi-mi câteva exemple cu privire la aceste 2 = oferă mai multe exemple în care îi
standarde. constrânge pe ceilalţi sau pe sine să
respecte întocmai standarde morale
ridicate.
(De obicei urmaţi litera legii, indiferent
despre ce este vorba? Insistaţi ca şi ceilalţi să
urmeze regulile? Îmi puteţi da câteva
exemple?

DACĂ DĂ EXEMPLE DIN VIAŢA RELIGIOASĂ:


Priviţi lucrurile mai strict decât alte
persoane care au aceeaşi orientare
religioasă ca şi dv.?

20. Aţi afirmat că [Vă este] greu să aruncaţi 5. Nu poate arunca obiecte uzate sau ? o 1 2 PD2
obiecte deoarece s-ar putea dovedi utile nefolositoare chiar dacă nu au nicio
într-o zi. valoare sentimentală.

Daţi-mi câteva exemple de lucruri pe care nu . 2 = dă mai multe exemple de obiecte


le puteţi arunca. (Este vorba despre lucruri uzate sau lipsite de valoare
uzate sau fără valoare?)

21. Aţi afirmat că [Vă este] dificil să lucraţi cu 6. Evită să delege sarcini sau să lucreze cu ? o 1 2 PD2
alte persoane sau să cereţi altora să facă alte persoane dacă aceştia nu consimt
anumite lucruri dacă aceştia nu sunt de să facă lucrurile după regulile sale.
acord să le execute exact aşa cum doriţi.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. (Se 2 = recunoaşte că are această trăsătură
întâmplă des?) şi oferă cel puţin un exemplu

(Vi se întâmplă deseori ca până la urmă să


faceţi singur acele lucruri pentru a fi sigur că
sunt realizate cum trebuie?)

22. Aţi afirmat că [Vă este] greu să cheltuiţi bani 7. Adoptă un stil de a cheltui foarte ? o 1 2 PD,
pentru dv. sau alte persoane. restrictiv, atât faţă sine cât şi faţă de
ceilalţi; consideră că banii trebuie
economisiţi pentru eventuale
catastrofe.

De ce? (Din cauză că sunteţi îngrijorat că s-ar 2 = recunoaşte că are această trăsătură
putea să nu aveţi destui bani în viitor, când şi oferă cel puţin un exemplu
s-ar putea să aveţi într-adevăr nevoie?
Pentru ce s-ar putea să aveţi nevoie?)

V-a spus cineva că sunteţi "zgârcit" sau


"hrăpăreţ"?

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


Pagina 14 Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă SCID-5-PD

23. Aţi afirmat că [Odată ce v-aţi făcut planuri] 18. Dovedeşte' rÎgiditate şi•,încăpăţânare , ? o 1 2 I PD25
vă este greu să le schimbaţi.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. I 2 = recunoaşte că are această trăseitură
sau că 'au afirmat alte persoane acest
lucru
i
(Sunteţi atât de preocupat ca lucrurile să fie
făcute în singurul mod "corect" încât aveţi
dificultăţi să acceptaţi ideile oricui altcuiva?
Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.)

24. Aţi afirmat că [Alte persoane] au spus despre


dv. că sunteţi încăpăţânat.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.


f ~
(
I
CEL PUŢIN PATRU CRITERII (1-8) Sl:JNT ~ NU DA I PD26
Pl:JN.CTATE CU 11 2"

Tulburare de personalitate
obsesiv-compulsivă

, ?= Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


SCID-5-PD Tulburarea de personalitate paranoidă Pagina 15

TULBURAREA DE PERSONALITATE PARANOIDĂ CRITERIILE PENTRU TULBURAREA DE


PERSONALITATE PARANOIDĂ
.A. de încredere şi suspiciozitate
Lipsă
generalizată faţă de alte pei:soane ale căror
,rotivaţii le interpretează ca fiind
ră(Jvoitoare, care debutează la vârsta de
adult tânăr, se manifestă în diferite situaţii
şi îndeplineşte patru (sau mai multe) din
următoarele criterii:

25. Aţi afirmat că [Aveţi] deseori sentimentul că 1. Îi suspectează pe ceilalţi, fără a avea ? o 1 2 PD2i
oamenii se folosesc de dv., vă rănesc sau vă suficiente argumente, că îl exploatează,
mint. nedreptăţesc sau înşeală.

Ce vă face să gândiţi astfel? 2 = recunoaşte că are această trăsătură


şi oferăcel puţin un exemplu

26. Aţi afirmat că [Sunteţi] o persoană foarte 2. Are suspiciuni nejustificate privind ? o 1 2 PD21
retrasă, care are rareori încredere în alte loialitatea sau încrederea pe care o
persoane. poate acorda prietenilor sau asociaţilor.

Acest lucru se întâmplă deoarece nu aveţi 2 = recunoaşte că îl preocupă încrederea


încredere în prieteni sau colegii de muncă? acordată sau loialitatea altor persoane
Oe ce nu aveţi încredere în ei?

Petreceţi mult timp gândindu-vă la asta?

27. Aţiafirmat că [Vi se pare) cel mai bine să nu 3. Evită să facă destăinu i ri altora din cauza ? o 1 2 PD2'
lăsaţialte persoane să ştie prea multe temerii nejustificate că i nformaţiile pe
despre dv. deoarece le-ar putea folosi care le obţin ar putea fi folosite
împotriva dv. împotriva lui.

S-a întâmplat vreodată acest lucru? 2 = recunoaşte că are această trăsătură

Povestiţi-mi mai multe despre acest subiect.

28. Aţi afirmat că [Vi se pare] deseori că oamenii 4. Interpretează remarcile nevinovate ale ? o 1 2 PD3
vă rănesc sau insultă prin ceea ce spun sau altora ca fi ind jigniri mascate, iar
fac. evenimentele inofensive ca fiind
ameninţă r i ascunse.

Povestiţi-mi mai multe despre acest lucru. 2 = recunoaşte că are această trăsătură
şi oferă cel puţin un exemplu de
interpretare greşită a unei remarci sau
acţiuni benigne

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


Pagina 16 Tulburarea de personalitate paranoidă SCID-5-PD

29. Aţi afirmat că [Sunteţi] genul de persoană 15. Poartă de obicei ranchiună (nu uită şi nu : ? o 1 2 I PD31

care poartă ranchiună sau care are nevoie de 1 iartă jignirile, indiferenţa sau
mult timp să ierte persoanele care au Itachinările).
insultat-o sau desconsiderat-o.

Povestiţi-mi mai multe despre acest lucru. 2 = recunoaşte că are această trăsătură
f şi oferă cel puţin un exemplu
30. Aţi afirmat că [Sunt] o mulţime de persoane ? o 1 2 I PD32

pe care nu le puteţi ierta pentru că v-au spus


sau v-au făcut unele lucruri cu mult timp în
urmă.

Povestiţi-mi mai multe despre acest subiect.


I
~

31. Aţi afirmat că deseori [Deveniţi] mânios sau :6. Este gata să reacţioneze cu mânie sau să ? o 1 2 I PD33

vă pierdeţi controlul dacă vă critică sau contraatace imediat atunci când crede
jigneşte cineva, în orice fel.
l'
fcă îi sunt atacate persoana sau
reputaţia, deşi alte persoane nu
interpretează lucrurile astfel.

Daţi-mi câteva exemple. 2 = recunoaşte că are această trăsătură


şi oferă cel puţin un exemplu

(Alte persoane au spus despre dv. că vă


simţiţi ofensat prea uşor?)

32. Aţi afirmat că uneori [V-aţi] suspectat soţul 7. Are suspiciuni repetate şi nejustificate cu . ? o 1 2 PD34

sau partenerul de infidelitate. privire la fidelitatea soţului/soţiei sau a


part~nerului sexual.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. 2 = oferă exemple de suspiciune


nejustificat6 cu mai mulţi parteneri sau
în mai multe situaţii cu acelaşi partener
SAU recunoaşte că are trăsătura

(Ce suspiciuni aveaţi? Ce aţi făcut în această


privinţă? Aţi avut dreptate?)

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


SCID-5-PD Tulburarea de personalitate paranoidă Pagina 17

CEL PUŢIN PATRU CRITERII (Al-A7) SUNT NU DA PD:


PUNCTATE CU "2"
'I
Continuaţi cu evaluarea
Tulburării de personalitate
schizotipale, pagina 18.

DACĂ EXISTĂ DOVEZI ALE PREZENŢEI UNEI B. Aceste manifestări nu apar exclusiv în NU DA PD:
TULBURĂRI PS/HOT/CE: Acest lucru se întâmplă cadrul Schizofreniei, Tulburării bipolare
doar atunci când aveţi (SIMPTOMELE sau depresive cu simptome psihotice •
TULBURĂRII PSIHOTICE)? sau al Al tei tulburări psihotice şi nu pot
fi atribuite efectelor fiziologice ale unei
afecţiuni medicale.

DACĂ EXISTĂ DOVEZI ALE UNUI CONSUM


PRELUNGIT ŞI EXCESIV DE ALCOOL SAU DROGURI,
CARE POATE PROVOCA SIMPTOME
ASEMĂNĂTOARE TP PARANOIDE: Acest lucru se
întâmplă doar când sunteţi băut sau euforic, ori
în timpul sevrajului la alcool sau droguri?

DACĂ SUNT PREZENTE DOVEZILE EXISTENŢEI


UNEI AMG CARE POATE PROVOCA SIMPTOME
ASEMĂNĂTOARE TP PARANOIDE: Aţi prezentat
aceste trăsături înainte de (DEBUTUL AMG)?
Tulburare de personalitate
paranoidă

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


Pagina 18 Tulburarea de personalitate schizotipală SCID-5-PD

TULBURAREA DE PERSONALITATE SCHIZOTIPALĂ jCRITERIILE PENTRUTULBURAREA ,DE


PERSON~LITATE SCHIZOTIPALĂ

'A Un tipar pervaziv caracter izat prin relaţii


sociale şi interpersonale deficitare,
marcate de disconfort acut şi capacitate
reduţă, de a stabili relaţii apropiate,
precum şi prin 'distorsiuni cognitive şi
perceptive $I comportament excentric,
care debutează Id vârsta ·de adult tânăr,
se manifestă :în diferite situaţii şi
îndeplineşte cinci (sau mai mu/te)·din
wmătoarele criterii:

33. Aţi afirmat că [Atunci când vă aflaţi în public 11. Idei de referinţă (se exclud ideile ? O 1 2 PD36
iar persoanele din jur discută] aveţi impresia ~ delirc;1nte de referinţă).
că vorbesc despre dv.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. 2 = mai multe exemple

34. Aţi afirmat că [Atunci când vă aflaţi într-un


grup de persoane] vi se pare frecvent că
sunteţi privit sau urmărit.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

35. Aţi afirmat că [Aveţi] deseori sentimentul că


unele cuvinte dintr-un cântec sau anumite
scene dintr-un film sau o emisiune TV vi se
adresează în mod special. ·

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


SCID-5-PD Tulburarea de personalitate schizotipală Pagina 19

36. Aţi afirmat că [Sunteţi] o persoană 2. Gândire magică sau credinţe bizare care ? O 1 2 PD,
superstiţioasă. influenţează comportamentul şi sunt în
dezacord cu normele culturii din care
face parte ind.ividul (e.g., credinţa în
superstiţii, clarvi ziune, telepatie sau "al
şaselea simţ1' la copii şi adolescenţi se
manifestă prin fantezii sau preocupări
ciudate).

Îmi puteţi da câteva exemple de superstiţii . 2 = există mai multe exemple de astfel
în care credeţi? Cum influenţează ele ceea ce de fenomene care au influenţat
spuneţi sau faceţi? Cunoaşteţi şi alte comportamentul şi care nu aparţin
persoane care fac la fel? normelor culturale

37. Aţi afirmat că [Aţi avut sentimentul că] puteţi


influenţa realizarea unor lucruri prin simpla
dorinţă sau doar gândindu-vă la ele.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

(Cum v-a afectat acest lucru?)


38. Aţi afirmat că [Aţi avut] experienţe
supranaturale directe.
Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

(Cum v-a afectat acest lucru?)


39. Aţi afirmat că [Dispuneţi] de "al şaselea
simţ" care vă permite să ştiţi sau să
prevedeţi că se vor petrece anumite lucruri.

Spuneţi-ml mai multe despre acest lucru.

(Cum v-a afectat acest lucru?)

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


Pagina 20 Tulburarea de personalitate schizotipală SCID-5-PD

40. Aţi afirmat că [Aveţi] deseori sentimentul că ' -


r· -
Experienţe perceptive raeobişnuite, p o 1 2 I PD38
toate cele din jur sunt ireale, că sunteţi . inclusiv iluzii corporale.
separat de propriul corp şi de propria minte,
sau că sunteţi un observator exterior al
propriilor gânduri şi mişcări.

Daţi-mi câteva exemple.

' 2 = sunt disponibile mai multe exemple


de experienţe perceptive neobişnuite
care nu se datorează consumului de
substanţe
I
(Atunci când se întâmplau aceste lucruri
eraţi băut sau consumaţi droguri?)

41. Aţi afirmat că [Vedeţi] frecvent lucruri pe


care alţii m,1 le văd.
Daţi-mi câteva exemple.
(Atunci când se întâmplau aceste lucruri
eraţi băut sau consumaţi droguri?)

42. Aţi afirmat că [Auziţi] frecvent o voce care vă


şopteşte numele.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

(Atunci când se întâmplau aceste lucruri


eraţi băut sau consumaţi droguri?)

43. Aţi afirmat că [Aţi avut] senzaţia că în


apropiere se află o persoană sau o forţă deşi
nu vedeaţi pe nimeni.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

(Atunci când se întâmplau aceste lucruri


eraţi băut sau consumaţi droguri?)

OBSERVATE ÎN TIMPUL INTERVIULUI i'4. Gândire sau limbaj bizare (e.g., vorbire p o 1 2 I PD39
vagă, circumstanţială, metaforică,
supraelaborată sau stereotipă).

DACĂ ORICARE DIN CRITERIILE PENTRU ts. Caracter suspicios sau ideaţie paranoidă. : ? o 1 2 I PD40
TULBURAREA DE PERSONALITATE PARANOIDĂ
Al, A2, A3, A4 SAU Al ESTE PUNCTAT CU "2".

OBSERVATE ÎN TIMPUL INTERVIULUI f6. Afect inadecvat sau restrâns. m I? o 1 2 I PD41

OBSERVATE ÎN TIMPUL INTERVIULUI ,7. Comportament sau aspect exterior ? O 1 2 PD42


ciudat, excentriţ sau particular.

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


SCID-5-PD Tulburarea de personalitate schizotipală Pagina 21

44. Aţi afirmat că [Sunt] foarte puţine persoane 8. Lipsa prietenilor apropiaţi şi a ? O 1 2 PDL
din afara familiei restrânse de care vă simţiţi confidenţilor, cu excepţia rudelor de
apropiat. gradul întâi.

Câţi prieteni apropiaţi aveţi? 2 = lipsa prietenilor apropiaţi (alţii decât


rudele de gradul întâi)

45. Aţi afirmat că [Vă simţiţi] deseori nervos 9. Anxietate socială excesivă, care nu se ? o 1 2 PDL
în prezenţa unor persoane pe care nu le reduce pe măsură ce persoanele îi devin
cunoaşteţi foarte bine. De ce sunteţi nervos? familiare şi care are tendinţa de a fi
asociată mai curând cu temeri
paranoide decât cu auto-evaluare
negativă.

Pentru că vă îngrijorează posibilitatea ca 2 = recunoaşte că prezintă anxietate


aceştia să aibă un avantaj sau să vă facă rău excesivă care nu scade pe măsură ce
în orice fel, nu din teama de a fi respins sau persoanele îi devin familiare şi care are
criticat? legătură cu suspiciozitatea privind
motivaţiile acestora

(Vă simţiţi anxios în prezenţa lor chiar dacă îi CEL PUŢIN CINCI CRITERII (Al-A9) SUNT NU DA PDL
ştiţi de mai mult timp?) PUNCTATE CU "21'

Continuaţi cu evaluarea
Tulburării de personalitate
schizoide, pagina 22.

DACĂ EXISTĂ DOVEZI ALE PREZENŢEI UNEI B. Aceste manifestări nu apar exclusiv în NU DA PDL
TULBURĂRI PS/HOT/CE: Aceste lucruri se cadrul Schizofreniei, Tulburării bipolare
întâmplă doar atunci când aveţi sau depresive cu simptome psihotice,
(SIMPTOMELE TULBURĂRII PSIHOTICE)? Altei tulburări psihotice sau al Tulburării
din spectrul autismului.

DACĂ EXISTĂ DOVEZI ALE UNUI CONSUM [Notă: Acest criteriu ar trebui apreciat
PRELUNGIT ŞI EXCESIV DE ALCOOL SAU cu "NU" dacă este prezent diagnosticul
DROGURI, CARE CONDUCE LA APARIŢIA anterior de Tulburare din spectrul
SIMPTOMELOR CE SEAMĂNĂ CU CELE ALE autismului.]
TULBURĂRII DE PERSONALITATE
SCHIZOTIPALE: Acest lucru se întâmplă doar
când sunteţi băut sau euforic sau în timpul
sevrajului la alcool sau droguri?

DACĂ EXISTĂ DOVEZI ALE PREZENŢEI UNEI


AMG CARE CAUZEAZĂ SIMPTOME
ASEMĂNĂTOARE TULBURĂRII DE
PERSONALITATE SCH/ZOTIPALE: Aţi avut
aceste simptome şi înainte de (DEBUTUL
AMG)? Tulburare de personalitate
schizotipală

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


Pagina 22 Tulburarea de personalitate schizoidă SCID-5-PD

TULBURAREA DE PERSONALIFTATE SCHIZOIDĂ !CRITERIILE PENTRU TULBURAREA DE


PERSONALITATE SCHIZOIDĂ

A. Un tipar pervaziv caracterizat prin lipsă


de interes faţă de relaţiile sociale şi un
registru limitat de exprimare a emoţiilor
în relaţiile interpersonale, car-e
debutează la vârsta de adult tânăr, se
manifestă în diferite situaţii şi
îndeplineşte patru (sau mai multe) din
următoarele criterii:

46. Aţi afirmat că NU [Este] important pentru ~1. Nu -şi doreşte şi nu îi fac plăcere relaţiile ; ? o 1 2 I PD47
dv. să aveţi prieteni sau relaţii de iubire sau w apropiate sau să facă parte dintr-o
să vă implicaţi în viaţa de familie. I familie .
'(')
... ".h
~. :

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. 2 = recunoaşte că ore această trăsătură
I'
47. Aţi afirmat că [Vă doriţi] aproape 2. Alege aproape întotdeauna activităţi ~
i
7• o 1 2 I PD48
~
întotdeauna să faceţi lucrurile mai curând solitare.
singur decât cu alte persoane.
I
(Acest lucru este adevărat atât la serviciu cât ~ 2 = recunoaşte că are această trăsătură
şi în timpul liber?)

48. Aţi afirmat că [Vă] doriţi în mică măsură sau :3. Prezintă un inţeres scăz~t sau nu este · 1? o 1 2 I PD49
deloc să aveţi relaţii sexuale cu altă deJoc interesat de experienţe sexuale cu
persoană. o altă persoană.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. 2 = recunoaşte că are această trăsătură
I
49. Aţi afirmat că [Există] foarte puţine lucruri '4. Există un număr restrâns de activităţi I? o 1 2 I PDSO
care vă fac plăcere cu adevărat. care îi fac plăcere sau niciuna.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. [Notă: Lipsa plăcerii se aplică mai ales
experienţelor senzoriale, corporale şi
interpersonale.]
(Ce spuneţi
despre acţiuni fizice cum ar fi să 2 = recunoaşte că are acestă trăsătură
mâncaţi o mâncare bună sau să aveţi
raporturi sexuale?)

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


SCID-5-PD Tulburarea de personalitate schizoidă Pagina 23

A FOST PUNCTAT ANTERIOR LA CRITERIUL AS 5. Nu are alţi p~ieteni apropiaţi sau ? o 1 2 PD~
PENTRU TULBURAREA DE PERSONALITATE confidenţi cu exc~pţia .rudelor de gradul
SCHIZOTIPALĂ. întâi.

DACĂ NU A FOST PUNCTAT ANTERIOR AICI, 2 =nu are prieteni apropiaţi (alţii decât
UTILIZAŢI URMĂTOAREA ÎNTREBARE CARE rude.le de gradul întâi)
CORESPUNDEÎNTREBĂRll 44 DIN SC/D-5-SPQ.

Aţi afirmat că [Aveţi] foarte puţine persoane


faţă de care vă simţiţi cu adevărat apropiat
din afara familiei restrânse.

Câţi prieteni apropiaţi aveţi?

SO. Aţi afirmat că [Nu vă interesează] ce cred 6. Este indiferent la laudele sau critica ? o 1 2 PD!
ceilalţi despre dv. celorlalţi.

Cum vă simţiţi atunci când ceilalţi vă laudă 2 =confirmă că este indiferent faţă de
sau vă critică? laude sau critică

51. Aţi afirmat că [Vi se întâmplă] foarte rar să 7. Apare ca o persoană rece, distantă ? o 1 2 PD.
aveţi trăiri intense, de exemplu de mânie emoţional, indiferentă şi aplatizată
sau bucurie. afectiv.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. 2 =nu se manifestă exclusiv pe durata
unei Tulburări afective

ŢINEŢI CONT ŞI DE COMPORTAMENTUL PE


PARCURSUL INTERVIULUI

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


Pagina 24 Tulburarea de personalitate schizoidă SCID-5-PD

CEL- PUŢIN- PATRU .CRITERII (·A1-A 7) SUNT '' NU DA PD54


PUNCTATE CU "2"
J,

Continuaţi cu evaluarea
Tulburării de personalitate
histrionice, pagina 25.

DACĂ EXISTĂ DOVEZI ALE PREZENŢEI UNEI B. Aceste manifestări nu apar exclusiv în NU . DA PDSS
TULBURĂRI PS/HOT/CE: Aceste lucruri se caclrul S'c~izofrenlei, Tulburării bipolare
întâmplă doar atunci când aveţi sau depresive cu simpt9me psi.botice,
{SIMPTOMELE TULBURĂRII PSIHOTICE)? Altei tl:llburări psihotic~ sau tu.lburării
din spectrul autismului şi nu pot fi
at ~ibuite efectelor fizJologice al·e une.i
afecţiuni medicale.

DACĂ EXISTĂ DOVEZI ALE UNUI CONSUM [Notă: Ace.s:t criteriu ar trebui apr.eciat
PRELUNGIT ŞI EXCESIV DE ALCOOL SAU cu "NU" dacă este prezent diagnosticul
DROGURI, CARE CONDUCE LA APARIŢIA anterior de Tulburc;u e din spectrul
UNOR SIMPTOME CARE SEAMĂNĂ CU CELE autismuluf.J
ALE TULBURĂRII DE PERSONALITATE
SCHIZOIDE: Acest lucru se întâmplă doar
când sunteţi băut sau euforic sau în timpul
sevrajului la alcool sau droguri?

DACĂ EXISTĂ DOVEZI ALE PREZENŢEI UNEI


AMG CARE CAUZEAZĂ SIMPTOME
ASEMĂNĂTOARE TULBURĂRII DE
PERSONALITATE SCHIZOIDE: Aţi avut aceste
simptome şi înainte de {DEBUTUL AMG)?

Tulburare de personalitate
schizoidă

?= Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


SCID-5-PD Tulburarea de personalitate histrionică Pagina 25

TULBURAREA DE PERSONALITATE HISTRIONICĂ CRITERIILE PENTRU TULBURAREA DE


PERSONALITATE HISTRIONICĂ

Un tipar pervaziv caracterizat prin


exprimarea excesivă a emoţiilor şi de
căutare a captării atenţiei celor din jur,
care debutează la vârsta de adult tânăr,
se manifestă în diferite situaţii şi
îndeplineşte cinci (sau mai multe) din
următoarele criterii:

52. Aţi afirmat că [Vă] place să fiţi în centrul 1. Nu se simte confortabil în situaţiile în ? o 1 2 PC
atenţiei. care nu este în centrul atenţiei.

Cum vă simţiţi când nu sunteţi în centrul =


2 resimte disconfort când nu este în
atenţiei? (Resimţiţi disconfort?) centrul atenţiei

53. Aţi afirmat că [Aveţi] tendinţa de a flirta 2. Interacţiunile cu alte persoane sunt ? o 1 2 PC
prea mult. frecvent caracterizate prin
comportament inadecvat, cu tentă
seducătoare sau provocatoare.

S-a plâns cineva de asta? =


2 recunoaşte că alte persoane se plâng
de comportamentul său, descrie un
comportament inadecvat sau se observă
că se comportă excesiv de seducător

AVEŢI ÎN VEDERE ŞI COMPORTAMENTUL ÎN


TIMPUL INTERVIULUI

54. Aţi afirmat că [Se întâmplă] deseori să ? o 1 2 PC


"seduceţi" oamenii.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

AVEŢI ÎN VEDERE ŞI COMPORTAMENTUL ÎN


TIMPUL INTERVIULUI
,.
COMPORTAMENT OBSERVAT ÎN TIMPUL 3. Se caracterizează prin trecerea rapidă de
INTERVIULUI la o emoţie la alta şi prin exprimarea
unor emoţii superficiale.

55. Aţi afirmat că [Vă] place să atrageţi atenţia 4. Individul se foloseşte în mod regulat de ? o 1 2 PC
prin felul în care vă îmbrăcaţi sau arătaţi. aspectul fizic pentru a atrage atenţia .

Descrieţi cum faceţi acest lucru. =


2 oferă exemple şi recunoaşte că acest
comportament se manifestă în cea mai
mare parte a timpului
Procedaţi astfel de cele mai multe ori?

COMPORTAMENT OBSERVAT ÎN TIMPUL :s. Prezintă un stil verbal exc;1gerat prin care . ? .o 1 2 P[
INTERVIULUI urmăreşte să impresioneze pe cei din jur,
dar care este superficial şi lipsit de detalii.

?= Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


Pagina 26 Tulburarea de personalitate histrionică SCID-5-PD
\

... ' ... ~ ..... WJ - --.,:,..--.. ...... - 4

56. Aţiafirmat că [Aveţi] tendinţa de a fi foarte 6. Expr,imarea ·emoţiilor. :este exagerată, I ? o 1 2 I PD61
dramatic în acţiunile şi vorbirea dv. dramatkă şi teatrală.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. 2 ·= ·;ecunoaşte , că "ctre această .trăsătură
şi oferă cel puţir:, un exemplu
;-\;',, '

I
)

(V-a calificat cineva vreodată drept "regina


dramei"?)

AVEŢI ÎN VEDERE ŞI COMPORTAMENTUL DIN


TIMPUL INTERVIULUI

57. Aţi afirmat că [Vă] exprimaţi emoţiile mai


intens decât cele mai multe persoane, de
exemplu plângeţi în hohote dacă auziţi o
poveste tristă.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

58. Aţi afirmat că [Vă] răzgândiţi frecvent în 17· Individul este suge,~tibir(adică, poate 'f i • ? o 1 2 I PD62
funcţie de persoanele cu care sunteţi sau de foarte uşor influenţat de alte persoane
ceea ce aţi citit sau văzut recent la TV. s,au de cir~umstanţe).

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. I recunoaşte' că această trăsătură


2= •pr~
şi ofer:ă cel puţin un exemplu

59. Aţi afirmat că [Vă] simţiţi bun prieten chiar şi j8.Apreciază incon~ct re l~ţiile cu cei din jur, I ? o 1 2 I PD63
cu persoanele care vă fac unele servicii cum con siderându-·le .mult mai apropiate
I
ar fi instalatorul, mecanicul auto sau 1 , decât sur,it în realitate.
medicul.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. 2 = oferă mai mt:1/te exemple

CEL PUTIN CINCI CRITERII (1-8) SUNT NU DA PD64


NOTATE CU "2"

Tulburare de personalitate
histrionică

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


SCID-5-PD Tulburarea de personalitate narcisistă Pagina 27

TULBURAREA DE PERSONALITATE NARCISISTĂ CRITERIILE PENTRU TULBURAREA DE


PERSONALITATE NARCISISTĂ

Un tipar pervaziv caracterizat prin


sentimente de grandoare (manifestate
în imaginar sau în comportament),
nevoie de admiraţie şi lipsă de empatie, .
care debutează la vârsta de adult tânăr,
se manifestă în diferite situaţii şi
îndeplineşte cinci (sau mai multe) din
următoarele criterii:

60. Aţi afirmat că [Sunteţi] mai important, 1. Prezintă un sentiment exagerat al ? O 1 2 Pl


talentat sau aveţi mai mult succes decât importanţei de sine (e.g., îşi exagerează
majoritatea oamenilor. meritele sau talentul, se aşteaptă să fie
recunoscut ca superior fără a avea
realizări pe măsură) .

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. 2 = cel puţin un exemplu de


comportament grandios

61. Aţi afirmat că [Alte persoane) v-au spus că


aveţi o părere prea bună despre dv.

Daţi-mi câteva exemple.

62. Aţi afirmat că [Vă] gândiţi mult la putere, 2. Este preocupat de fantetii de succes, ? o 1 2
succes sau recunoaştere, pe care vă aşteptaţi putere, strălucire, frumuseţe nelimitate
să le obţineţi într-o bună zi. sau de iubire idea l ă.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. 2 = îşi petrece mult timp visând la sau
urmărind obiective nerealiste

(Cât timp petreceţi gândindu-vă la aceste


lucruri?)

63. Aţi afirmat că [Vă] gândiţi mult timp la


dragostea perfectă pe care o veţi avea într-o
zi.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

(Cât timp petreceţi gândindu-vă la aceste


lucruri?)

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


Pagina 28 Tulburarea de personalitate narcisistă SCID-5-PD

64. Aţi afirmat că [Atunci când aveţi o problemă] 13. Consideră că este "special" şi unic, că •? o 1 2 I PD67
insistaţi aproape întotdeauna să vorbiţi cu • poate fi înţeles doar de persoane
persoana cu poziţia cea mai înaltă. I
speciale sau cu statut înalt şi că se poate
asocia numai cu persoane sau instituţii
importante.

Daţi-mi câteva exemple. I 2 =afirmă că este special sau unic şi


oferă cel puţin un exemplu
I
(De ce doriţi să vorbiţi cu persoana cu
funcţia cea mai înaltă? Pentru că sunteţi unic
sau special? În ce fel?)
65. Aţi afirmat că [Încercaţi] să vă petreceţi
timpul cu persoane importante sau
influente.
Din ce motiv? (Pentru că sunteţi prea special
sau unic pentru a vă petrece timpul cu
persoane care nu sunt la fel?)
'~
66. Aţi afirmat că [Este] important pentru dv. ca ;4. Are nevoie constantă de admiraţie •? o 1 2 I PD68
ceilalţi să vă acorde atenţie sau să vă admire excesivă.
în orice mod.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. i 2 "' recunoaşte că are această
şi oferă cel puţin un exemplu
trăsătură

67. Aţi afirmat că [Sunteţi] genul de persoană rS. Are; _sentimentul că este îndreptăţit să ? o 1 2 I PD69
care merită să fie tratată special sau care
trebuie să fie ascultată automat de ceilalţi.
I obţină anumite favoruri ,{adică , are
aşteptări nejustificate să fie tratat într-
·'
un mod special sau ca ceilalţi să se
conformeze automat regulilor sale).

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.


I 2 =mai multe exemple

68. Aţi afirmat că frecvent [Aşezaţi] propriile '6.


I
Are tendinţa de a profita de relaţiile
.
·· 1 ? o 1 2 I PD70
nevoi deasupra altor persoane. interpersonale (adică, 'îi exploatează"pe
ceilalţi cu scopul de a obţ'ine avantaje
personale).

Daţi-mi câteva exemple de situaţii în care s-a • 2. = sunt disponibile mai multe exemple
întâmplat acest lucru. de exploatare a·altei persoane
69. Aţi afirmat că [Alte persoane] s-au plâns că
vă folosiţi de oameni.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


SCID-5-PD Tulburarea de personalitate narcisistă Pagina 29

70. Aţi afirmat că în general [Nevoile şi 7. Lipsă de empatie: este incapabil să ? O 1 2 PDi
sentimentele) celorlalţi nu vă privesc. recunoască sau să se identifice cu
trăirile şi nevoile altora.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. 2 = recunoaşte că are acedstă trăsătură
SAU sunt disponibile mai multe exemple

71. Aţi afirmat că deseori [Consideraţi]


problemele altora ca fiind plictisitoare.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

72. Aţi afirmat că [Mai multe persoane) s-au


plâns că nu le ascultaţi sau nu vă pasă de
sentimentele lor.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

73. Aţi afirmat că [Atunci când cineva are succes) 8. Este frecvent invidios pe ceilalţi sau ? o 1 2 PD'
vi se pare că aţi fi meritat să-l obţineţi mai crede că aceştia îl invidiază.
mult decât persoana respectivă.

Daţi-mi câteva exemple. 2 = recunoaşte că are această trăsătură


şi este disponibil cel puţin un exemplu

{Cât de des aveţi astfel de sentimente?)

74. Aţi afirmat că [Vi s-a părut] frecvent că


ceilalţi sunt invidioşi pe dv.

Ce anume invidiază la dv.?

75. Aţi afirmat că [Sunteţi convins) că foarte 9. Prezintă un comportament sau atitudine ? o 1 2 PD
puţine persoane merită timpul şi atenţia dv. arogantă, de superioritate.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. 2 = recunoaşte că are această trăsătură
sau se observă în timpul interviului
OBSERVAŢI ŞI COMPORTAMENTUL DIN
TIMPUL INTERVIULUI

76. Aţi afirmat că [Alte persoane s-au plâns) că


acţiunile dv. arată "superioritate şi
grandoare" sau aroganţă.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

CEL PUŢIN CINCI CRITERII (1-9) SUNT NU DA PC


PUNCTATE CU "2"

Tulburare de personalitate
narcisistă

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


Pagina 30 Tulburarea de personalitate borderline SCID-5-PD

TULBURAREA DE PERSONALITATE BORDERLINE (CRITERIILE PENTRU TULBURAREA DE


PERSONALITATE BORDERLINE

Un tipar pervaziv caracterizat prin


instabilitate în relaţiile interpersonale, a
imaginii de sine şi afectivă precum şi prin
impulsivitate accentuată, care debutează la
vârsta de adult tânăr, se manifestă în
diferite situaţii şi îndeplineşte cinci (sau mai
multe) din următoarele criterii:

77. Aţi afirmat că [Vă] pierdeţi cumpătul la 1. Eforturi susţinute de a evita un abandon ? o 1 2 PD75

gândul că cineva de care vă pasă cu adevărat real sau imaginar.


este pe cale să vă părăsească.
Ce aţi făcut în acest caz? (L-aţi ameninţat sau (Notă: Nu va fi inclus aici
i-aţi adus argumente să nu o facă?) comportamentul suicidar sau de
auto-mutilare cuprins în Criteriul 5.)

Cât de des se întâmplă acest lucru? 2 = mai multe exemple


78. Aţiafirmat că [Relaţiile) cu persoanele 2. Un tipar de relaţii interpersonale ? o 1 2 PD76

importante pentru dv. trec frecvent prin cele instabile şi intense, caracterizate prin
două extreme. alternanţa între extremele de idealizare
şi devalorizare.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. 2 = fie o relaţie prelungită fie mai multe
de scurtă durată în care tiparul
alternant a apărut de cel puţin două ori

(Au fost momente în care consideraţi aceste


persoane ca fiind perfecte şi tot ce vă doriţi,
şi altele când vi se păreau îngrozitoare? Câte
astfel de relaţii aţi avut?)

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


SCID-5-PD Tulburarea de personalitate borderline Pagina 31

79. Aţi afirmat că [Sentimentul identităţii 3. Tulburăr i de identitate: instabilitatea ? o 1 2 PD


propriei persoane] se schimbă frecvent în marcată şi persistentă a imaginii de sine
mod dramatic. sau a sentimentului propriei identităţi.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. [Notă: nv includeţi aici incertitudinile
normale ale adolescenţei]

2 = recunoaşte că are această trăsătură

80. Aţi afirmat că [Sunteţi] diferit cu persoane


diferite şi în situaţii diferite, motiv pentru
care uneori nu ştiţi cine sunteţi cu adevărat.

Daţi-mi câteva exemple.

(Aveţi mai tot timpul impresia aceasta?)

81. Aţi afirmat că [În timp] au existat o


multitudine de schimbări bruşte ale
obiectivelor, planurilor de carieră, ale
credinţelor religioase, etc.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

82. Aţi afirmat că [În timp] au existat o


multitudine de schimbări bruşte ale tipului
de prieteni sau ale identităţii dv. sexuale.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.


83. Aţi afirmat că [Faceţi] frecvent lucrurile 4. Impulsivitat e man ifestată în cel puţin ? o 1 2 P[
impulsiv. două situaţii potenţial riscante (e.g.,
cheltuieli excesive, relaţii sexuale
periculoase, abuz de substanţe, condus
imprudent, alimentaţie compulsivă).

Ce fel de lucruri? (Notă: Nu va fi inclus aici


comportamentul suicidar sau de
auto-mutilare cuprins în Criteriul 5.)

(Cum ar fi ... 2 = mai multe exemple care indică un


tipar de comportament impulsiv (şi care
nu se limitează neapărat la exemplele
de mai sus)

... să cumpăraţi obiecte pe care nu vi le


permiteaţi?
... să faceţi sex cu persoane pe care abia le
cunoaşteţi sau "neprotejat"?
... să consumaţi prea mult alcool sau droguri?
... să conduceţi imprudent?
... să mâncaţi necontrolat?)

DACĂ DA LA ORICARE DIN ÎNTREBĂRILE


DEMA/SUS:
Povestiţi-mi despre acest lucru.
Cât de des se întâmplă?

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


Pagina 32 Tulburarea de personalitate borderline SCID-5-PD

84. Aţi afirmat că [Aţi] încercat să vă răniţi sau 5. Comportament, gesturi sau ? o 1 2 PD79
I
să vă sinucideţi sau aţi ameninţat că veţi ameninţări repetate de suicid sau
face asta. comportament de auto-mutilare.
DACĂ DA: Când s-a întâmplat ultima dată? I 2 =două sau mai multe evenimente (în
afara unui episod depresiv major)
85. Aţi afirmat că [V-aţi] tăiat, ars sau zgâriat [Notă: Orice gânduri, planuri sau acţiuni
singur. i suicidare actuale trebuie evaluate cu
grijă de către medic şi luate deciziile
necesare.]
l
Spuneţi-mi mal multe despre acest lucru.

86. Aţi afirmat că [Dispoziţia dv. se schimbă] 6. Instabilitateafectivă pro'dusă de ? o 1 2 PDBO


frecvent în cursul aceleiaşi zile, în funcţie de reactivitatea marcată a dispoziţiei (e.g.,
ceea ce se întâmplă în viaţa dv. j disforie episodică intensă, iritabilitate
sau anxietate, care durează tipic câteva
ore şi rareori mai mult de câteva zile).

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. Ce 1 2 = recunoaşte că are această trăsătură
anume determină aceste schimbări de
dispoziţie?

Cât timp durează de obicei această


dispoziţie "proastă"?

87. Aţi afirmat că [Aveţi] deseori sentimentul de 7. Sentiment cronic de vid interior. ? o 1 2 PD81

gol interior.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.


I
~
2 =recunoaşte că are această trăsătură

88. Aţi afirmat că deseori [Aveţi] ieşiri de mânie rs. Mânie nemotivată şi intensă sau ? o 1 2 PD82

sau deveniţi atât de furios încât vă pierdeţi I dificultatea de a o controla (e.g., crize
controlul. de furie frecvente, stare permanentă de
' iritabilitate, episo<!de recurente de
violenţă fizică).

Daţi-mi câteva exemple. 2 = recunoaşte că are această trăsătură


şi cel puţin un exemplu SAU mai multe
exemple
89. Aţi afirmat că [loviţi] oamenii sau aruncaţi
cu obiecte când vă enervaţi.

Daţi-mi câteva exemple.

(Se întâmplă des acest lucru?)

90. Aţi afirmat că [Vă] enervaţi foarte tare din


lucruri de nimic.

Daţi-mi câteva exemple.

(Se întâmplă des acest lucru?)

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


SCID-5-PD Tulburarea de personalitate borderline Pagina 33

91. Aţi afirmat că [Atunci când vă supăraţi foarte 9. Ideaţie paranoidă tranzitorie sau ? o 1 2 PD
tare] deveniţi suspicios faţă de alte persoane simwtome disociative severe, apărute în
sau vă simţiţi detaşat de propriul corp ori condiţii de stres.
lucrurile vi se par ireale.

Care sunt situaţiile în care vi se întâmplă 2 = câteva exemple petrecute în condiţii


acest lucru? de stres intens car:e nu apar exclusiv în
cadrul manifestării unei Tulburări
psihotice sau a unei Tulburări afective
cu simptome psihotice

CEL PUŢIN CINCI CRITERII (1-9) SUNT NU DA PD:


PUNCTATE CU "2"

Tulburare de personalitate
borderline

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


Pagina 34 Tulburarea de personalitate antisocială SCID-5-PD

TULBURAREA DE PERSONALITATE ANTISOCIALĂ CRITERIILE PENTRU TULBURAREA DE


PERSONALITATE ANTISOCIALĂ

8. Individul are cel puţin vârsta de 18 j NU DA I PDBS


ani.
I
[NOTĂ: PENTRU A PUNCTA CU "2" ORICE C. Există un istoric de Tulburare de
CRITERIU, COMPORTAMENTUL NU TREBUIE conduită cu debut înaintea vârstei de 15
SĂ SE MANIFESTE EXCLUSIV ÎN CURSUL i ani [care îndeplineşte cel puţin două din
SCHIZOFRENIEI SAU AL TULBURĂRII următoarele criterii]:
BIPOLARE.}

terorizat, ameninţat sau speriat alţi copii.


'
92. Aţi afirmat că [Înainte de a împlini 15 ani) aţi 1. [Înaintea vârstei de 15 ani] a terorizat,
ameninţat sau intimidat frecvent pe
I? o 1 2 I PD86

alţii.
<
I
Daţi-mi câteva exemple.

Cât de des s-au întâmplat astfel de lucruri?

93. Aţi afirmat că [Înainte de a împlini 15 ani aţi 12. [Înaintea vârstei de 15 ani] a iniţiat I? o 1 2 I PD87
început] să vă bateţi. deseori confruntări fizice.

Daţi-mi câteva exemple.

Cât de des s-au întâmplat astfel de lucruri?


94. Aţi afirmat că [Înainte de a împlini 15 ani aţi 13. [Înaintea vârstei de 15 ani] a utilizat o ? o 1 2 I PD88
rănit sau ameninţat pe cineva] cu o armă, armă care poate cauza leziuni fizice
cum ar fi un baston, o cărămidă, o sticlă grave altor persoane (e.g., bâtă, piatră,
spartă, un cuţit sau o armă de foc. ciob de sticlă, cuţit sau o armă de foc).

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

95. Aţi afirmat că [Înainte de a împlini 15 ani) 14_ [Înaintea vâ rstei de 15 ani) s-a comportat ? o 1 2 I PD89
v-aţi comportat cu cruzime faţă de cineva, I
cu cruzime faţă de alţii.
iar acest lucru i-a provocat durere sau
suferinţă fizică.

Ce anume i-aţi făcut?

96. Aţi afirmat că [Înainte de a împlini 15 ani] aţi 5. [Înaintea vârstei de 15 ani] s-a comportat ? o 1 2 I PD90
rănit voit animalele. cu cruzime faţă de animale.

1
Ce anume le-aţi făcut?

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


SCID-5-PD Tulburarea de personalitate antisocială Pagina 35

97. Aţi afirmat că [Înainte de a împlini 15 ani aţi 6. [Înaintea vârstei de 15 ani) a furat în ? o 1 2 PD
tâlhărit, furat sau luat cu forţa] unele lucruri cadrul unui conflict direct cu victima
de la diferite persoane sub ameninţare. (e.g., jaf, smulgerea genţii, şantaj sau jaf
armat).
Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

98. Aţi afirmat că [Înainte de a împlini 15 ani aţi '7.[Înaintea vârstei de 15 ani) a obligat pe ? o 1 2 PD
forţat] pe cineva la acte sexuale. cineva să întreţină relaţii sexuale.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

99. Aţi afirmat că [Înainte de a împlini 15 ani) aţi 8.[Înaintea vârstei de 15 ani] a incendiat ? o 1 2 PD
incendiat ceva. deliberat locuinţe cu intenţia de a
provoca pagube importante.
Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

Aţi sperat să provocaţi pagube importante?

100. Aţi afirmat că [Înainte de a împlini 15 ani] 9.[Înaintea vâ rstei de 15 ani] a distrus ? o 1 2 PD
aţi distrus deliberat bunuri care nu vă intenţionat bunurile altora (prin alte
aparţineau. metode decât incendiere).

Ce anume aţi făcut?

101. Aţi afirmat că [Înainte de a împlini 15 ani) 10.[Înaintea vârstei de 15 ani) a intrat prin ? o 1 2 PD
aţi spart locuinţe, alte clădiri sau maşini. efracţie în l ocuinţa, clădirea sau maşina
cuiva.

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru.

102. Aţi afirmat că [Înainte de a împlini 15 ani] 11.[Înaintea vârstei de 15 ani] a minţit ? o 1 2 PD
aţi minţit grav sau aţi înşelat alte persoane frecvent pentru a obţine bunuri sau
pentru a obţine ceea ce vă doreaţi sau favoruri sau pentru a evita îndeplinirea
pentru a scăpa de o obligaţie. obligaţiilor (i.e., "înşelăciune").

Daţi-mi câteva exemple.

Cât de des aţi făcut aşa ceva?

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


Pagina 36 Tulburarea de personalitate antisocială SCID-5-PD

103. Aţi afirmat că [Înainte de a împlini 15 ani] 112.(Îhaintea· vârstei de 1,5 ani] a furat i? o 1 2 I PD97

aţi furat din magazin, v-aţi însuşit obiecte


care nu vă aparţineau sau aţi falsificat
semnătura cuiva pentru a obţine bani.
I
!, . obiecte de valoare în absenţă vic_timei
(e.g., furt din magazin~ [însuşire de
bunuri] dar fără spargere şi pătrundere
în locuiriţă; falsificare).
I
Daţi-mi câteva exemple.
r
I
104. Aţi afirmat că [Înainte de a împlini 15 ani] 113.[Înaintea vârstei de 15 ani] a fugit de I? o 1 2 I PD98

aţi fugit de acasă şi aţi stat acolo peste acasă peste noapte, cel puţin de două
noapte. i
I
ori, pe v_remea când 1loc;uia ·cu părfnţii
sau cu părinţii adoptivi, sau' o singură
dată dacă. nu s-a·reîntors o . perioadă mai
lungă.
I
S-a întâmplat de mai multe ori?

(Cu cine locuiaţi atunci?)

105. Aţi afirmat că [Înainte de a împlini 13 ani] 114.[Înaintea vârstei de 13 ani].stătea I? o 1 2 I PD99

stăteaţi afară foarte târziu, mult peste ora la I noaptea afară în ciuda interdicţiilor din
care ar fi trebuit să fiţi acasă. . partea părrnţilor.

Cât de des se întâmpla?


106. Aţi afirmat că [Înainte de a împlini 13 ani) 115.[Înaintea vârstei de 13 ani] -lipsea :? o 1 2 I PDl00
chiuleaţi des de la şcoală. frecvent de la şcoală.
I
Cât de des? ;tEL PUŢIN DOUĂ DINTRE CRITERll~E . ! NU DA I PD101
(Cl•ClS) ALE TULBURĂRII, DE CONDUITĂ
. .
SUNT NOTATE CU "2" (adică, "unele '

simptome ale Tulb.l4rării de conduită")


.

Criteriul C pentru
Tulburarea de
personalitate
antisocială este
îndeplinit ("unele
simptome ale
Tulburării de
conduită")
CONTINUAŢICU
PAGINA
URMĂTOARE.

MERGEŢI LA *ALTĂ
TULBURARE DE
PERSONALITATE
SPECIFICATĂ*,
pagina 40.

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


SCID-5-PD Tulburarea de personalitate antisocială Pagina 37

{NOTĂ: PENTRU UN SCOR DE "2" LA ORICE A. Un tipar comportamental pervaziv


CRITERIU, COMPORTAMENTUL caracterizat prin desconsiderarea şi
CORESPUNZĂTOR NU TREBUIE SĂ SE violarea drepturilor celorlalţi, cu debut
MANIFESTE EXCLUSIV ÎN CURSUL de la vârsta de 15 ani şi care
SCHIZOFRENIEI SAU AL TULBURĂRII îndeplineşte cel puţin trei (sau mai
BIPOLARE.] multe} din criteriile următoare:
Acum, începând de la 15 ani ... 1. Incapacitatea de a se conforma normelor ? o 1 2 PDl
sociale şi comportament în afara legii,
caracteriz~t prin comiterea repetată a
unor acte pasibile de arestare.

Aţi făcut lucruri în afara legii - chiar dacă nu 2 = mai multe exemple
aţi fost prins - cum ar fi să furaţi, să vă
falsificaţi identitatea, să scrieţi cecuri false
sau să faceţi sex pentru bani?

DACĂ NU S-A AFLAT DIN INTERVIUL


GENERAL: Aţi fost vreodată arestat
pentru orice faptă?
Minţiţi deseori pentru a obţine ceea ce 2, Înşelăciune, dovedită prin minciuni ? o 1 2 PDl
doriţi sau doar din amuzament? repetate, utilizarea de nume false sau
tâlhărie în folos personal sau din plăcere .

2 = mai multe exemple


Aţi folosit vreodată un nume fals sau aţi
pretins că sunteţi altcineva?

Aţi "înşelat" pe cineva pentru a obţine bunuri?

Faceţi deseori lucruri sub impulsul 3. Impulsivitate sau incapacitatea de a-şi ? o 1 2 PDl
momentului fără să vă gândiţi la felul în care planifica dinainte acţiunile.
vă poate afecta pe dv. sau pe ceilalţi?

Spuneţi-mi mai multe despre acest lucru. Ce 2 = mai multe exemple


fel de acţiuni?

Aţi renunţat vreodată la un loc de muncă


fără să aveţi altul unde să vă duceţi? (De
câte ori?)

V-aţi mutat vreodată dintr-un loc fără să


aveţi asigurat altul? Povestiţi-mi despre
acest lucru.

V-aţi bătut vreodată? (Cât de des?) 4. Iritabilitate sau agresivitate, manifestate ? o 1 2 PDl
prin bătăi sau violen ţă fizică repetată .

Aţi fost vreodată atât de nervos încât aţi 2 =mai multe exemple
lovit sau aruncat cu obiecte în alte persoane
(INCLUSIV SOŢUL/PARTENERUL)?
(De câte ori?)
Aţi lovit vreodată un copil cu putere?
Spuneţi-mi mai multe despre asta.

Aţi ameninţat sau aţi rănit fizic pe altcineva?


Povestiţi-mi despre acest lucru. (Cât de des?)

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 =Sub prag 2 = Nivel prag


Pagina 38 Tulburarea de personalitate antisocială SCID-5-PD

I
Aţi condus vreodată maşina în timp ce eraţi 5. Comportament riscant, nepăsător faţă de ? o 1 2 I PD106
băut sau sub influenţa drogurilor? siguranţa personală sau a altora .

Câte suspendări pentru viteză aţi primit sau 2 = mai multe exemple
câte accidente de maşină aţi suferit?

Folosiţi de obicei mijloace de protecţie


atunci când,aveţi relaţii sexuale cu persoane
pe care nu le cunoaşteţi bine?

(A spus cineva despre dv. că aţi pus în pericol


un copil care vă fusese lăsat în grijă?)

Cât timp în ultimii S ani nu aţi avut de lucru? 6. Iresponsabilitate constantă, manifestată ? o 1 2 I PD107
prin incapacitatea repetată de a avea un
loc de muncă stc1bil sau de a - şi onora
obligaţiile financiare.

DACĂ NU A AVUT DE LUCRU O PERIOADĂ


LUNGĂ: De ce? (Erau disponibile locuri de
I 2 = mai multe exemple

muncă?)

Atunci când lucraţi, lipseaţi des?


DACĂ DA: De ce?
Aţi împrumutat vreodată bani pe care nu
i-aţi mai dat înapoi? (Cât de des?)

Vi s-a întâmplat să nu vă plătiţi pensia


alimentară sau să nu daţi bani pentru copii
sau pentru alte persoane care depindeau de
dv.?
DACĂ EXISTĂ DOVEZI DE ACTE ANTISOCIALE 7. Lipsă de remuşcare, manifestată prin ? o 1 2 I PD108
DAR NU ESTE CLAR DACĂ PERSOANA A AVUT indiferenţa individului faţă de
REMUŞCĂRI: Ce simţiţi despre (ACTELE prejudiciile aduse altora sau prin
ANTISOCIALE) pe care le-aţi făcut? II încercarea de a explica detaşat motivele
pentru care a agresat, maltratat sau
furat de la alţii.
(Credeţi că ceea ce aţi făcut este rău în vreun 2 = îi lipseşte remuşcarea faţă de mai
fel?) multe acte antisociale
Credeţi că aveţi o justificare pentru (ACTELE
ANTISOCIALE)?
(Credeţi că victima merita ce i-aţi făcut?)

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


SCID-5-PD Tulburarea de personalitate antisocială Pagina 39

CEL PUŢIN TREI CRITERII (Al-A7) SUNT


PUNCTATE CU "2"
NU

·~
DA

Criteriul A pent1
Tulburarea de
personalitate
PDl

antisocială este
îndeplinit.

MERGEŢI LA *ALTĂ
TULBURARE DE
PERSONALITATE
SPECIFICATĂ*,
pagina 40.

CRITERIUL A (PD109), CRITERIUL B (PDSS) NU DA PDl


ŞI CRITERIUL C (PD101) SUNT NOTATE CU ţ
"DA".
Tulburare de personalita
antisocială

I
? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag
Pagina 40 Altă tulburare de personalitate specificată SCID-5-PD

* ALTĂ TULBURARE DE PERSONALITATE CRITERIILE PENTRU ALTĂ TULBURARE DE


SPECIFICATĂ* PERSONALITATE SPECIFICATĂ

(Un tablou clinic] în care simptomele NU DA PDlll


caracteristice unei tulburări de
ţ
personalitate predomină dar nu
îndeplinesc criteriile complete pentru COMPLETAŢI
niciuna din tulburările din clasa de REZUMATUL FIŞEI
diagnostic a Tulburărilor de DE PUNCTARE A
personalitate. DIAGNOSTICULUI
DE LA PAGINA 1.

Ce probleme v-au provocat aceste [Tabloul clinic provoacă] suferinţă NU DA


simptome? semnificativă clinic sau deficit funcţiona l
în domeniile social, profesional sau în t
alte arii importante ale vieţii. Altă tulburare de
personalitate
V-au afectat relaţiile sau interacţiunile cu specificată
alte persoane?
ţ
Dar familia, partenerul de cuplu sau
prietenii? COMPLETAŢI
REZUMATUL FIŞEI
V-a afectat din punct de vedere DE PUNCTARE A
profesional/şcolar? DIAGNOSTICULUI
DE LA PAGINA 1.
A creat neplăceri altor persoane?

? = Informaţii inadecvate/insuficiente O= Absent 1 = Sub prag 2 = Nivel prag


Interviul Clinic Structuratpentru Tulburările de Personalitate cuprinse În DSM-5® (SCID-5-PD)
este un interviu semistructurat pentru clinicieni şi cercetători în vederea diagnosticării celor 1O
Tulburări de personalitate din DSM-5 cuprinse în Grupurile A, 8 şi C, dar şi a Altor tulburări de
personalitate specificate. Elaborat ca modalitate de evaluare, SCID-5-PD poate fi utilizat
pentru diagnosticarea Tulburărilor de personalitate, fie categorial (prezent sau absent) fie
dimensional. SCID-5-PD include Interviul Clinic Structurat pentru DSM-5® Chestionarul de
Evaluare a Personalităţii (SCID-5-SPQ), un chestionar screening de auto-evaluare pentru
pacienţi sau subiecţi. Este disponibil şi Ghidul Utilizatorului pentru SCID-5-PD.

SCID-5-PD este versiunea actualizată a variantei precedente, Interviul Clinic Structurat pentru
Tulburările de Personalitate de pe Axa li a DSM-IV (SCID-11). Denumirea SCID-5-PD reflectă
faptul că în DSM-5 a fost eliminat sistemul multiaxial. Deşi în DSM-5 criteriile pentru tulburările
de personalitate din DSM-IV au rămas neschimbate, întrebările interviului SCID-5-PD au fost
atent revizuite pentru a reflecta în mod opti.m conceptele conţinute în criteriile de diagnostic. În
plus, în SCID-5-PD a fost adăugată o componentă dimensională de scor.

Ghidul Utilizatorului pentru SCID-5-PD conţine elementele esenţiale de ghidaj pentru


administrarea SCID-5-PD, iar SCID-5-SPQ este un chestionar folosit ca instrument de
screening pentru a scurta timpul de evaluare necesar administrării SCID-5-PD şi care are o
durată scurtă de 20 de minute, fiind completat de către pacient. SCID-5-PD este un instrument
valoros care contribuie la diagnosticarea cu acurateţe mai mare a tulburărilor de personalitate
de către clinicieni şi cercetători.

Editura Me dicală

CAL LISTO
www . ca l l i s t o.ro