Sunteți pe pagina 1din 1

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI S.A.

LINIA

O
O
O
O
O
O
V
STATIILE LINIEI
PIATA PRESEI
GARA BANEASA
POD BANEASA
AEROPORT BANEASA
DRUMUL MATASII
INSTITUTUL METEOROLOGIC
304
O AMBASADA S.U.A. STATIA FERMA ODAI
O ALEEA PRIVIGHETORILOR
O LICEUL FRANCEZ Plecari spre STRAULESTI
O PASAJ C.F.R. OTOPENI
O PASAJ OTOPENI
O SAT ODAI
O I. C. S. I. M.
O
O
FERMA ODAI
ADP SECTOR 1
ORELE TRECERILOR PRIN STATIE
O CIMITIRUL STRAULESTI
O C.F.R. CENTURA
O BD. PETRILA
O BUZIAS
O DOI COCOSI ZI DE LUCRU
O STRAULESTI
0ra 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
M 13 09 13 06 02 11 05 00 14 05 00 13 08 05 04 09 02 03 07
33 26 27 20 16 25 19 14 29 24 16 26 23 20 17 23 14 14
I
51 44 40 34 30 39 33 29 44 43 31 39 37 35 30 37 27 32
N 58 53 48 43 52 46 44 45 53 51 50 43 49 40 52
57 59 59 55
U

SAMBATA SI DUMINICA
Ora 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
M 17 07 04 13 08 02 05 10 13 16 09 01 08 16 11 04 14 27
47 27 22 31 26 19 21 25 29 33 27 17 25 34 29 22 32
I 45 39 50 44 35 37 41 44 51 44 34 42 52 46 40 57
N
56 50 54 57 59 51 59 57

06.09.2019

Datele din documentul ( pdf ) afisat au caracter orientativ: respectarea orelor afisate depinde de conditiile de trafic de pe traseu.
TRIAL MODE − Click here for more information
Sugestii si reclamatii: info@stbsa.ro, www.stbsa.ro.