Sunteți pe pagina 1din 1

Recapitulare 3

Fisa de lucru 05.05.2020

Aflarea numarului necunoscut la inmultire si impartire

1) Aflati numarul necunoscut:

a)a x 9 = 45 b)72 : a = 8 c)5 x a = 50 d)a : 7 = 9

e)16 : a = 4 f)a x 8 = 32 g)2 x a = 16 h)a : 9 = 8

2) Scrie A sau F în dreptul enunțurilor:

a) Factorul necunoscut de la înmulțire se află prin împărțire.( )

b) Deîmpărțitul se află înmulțind câtul cu deîmpărțitul. ( )

c) Împărțitorul este primul număr de la împărțire. ( )

d) Pentru a afla împărțitorul împărțim deîmpărțitul la cât. ( )

3) Mă gândesc la un numar, îl măresc de 3 ori și obțin dublul lui 9. La ce numar m-am


gândit?

4) Știind că produsul a doua numere este 24 iar unul din factori este 4, află celălalt
factor.

5) Știind că produsul a 2 numere este 27, iar unul dintre factori este sfertul lui 12, află
celălalt factor.

6) Mă gândesc la un număr. Îl măresc de 5 ori și obțin dublul numărului 10. La ce


număr mă gândesc?

7) Află numarul necunoscut:

a) 2 x 3 x a =24
b) 45 + ( 5 x a) = 50