Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE DE LABORATOR nr.

Tema: Conținutul și elementele impozitelor și taxelor de stat aplicate în RM


Metoda de efectuare: individual
Durata: 5 ore
Scopul principal: aprofundarea și consolidarea cunoștințelor teoretice pe temă
Structura lucrării de laborator:
1. Foaie de titlu;
2. Sarcini de lucru;
3. Conținutul lucrării;
4. Concluzii;
5. Bibliografie;
6. Anexe.
Sarcini de lucru:
1. Studierea conținutului și elementelor impozitelor și taxelor de stat aplicate în RM
1.1. Impozitul pe venit (persoana fizică)
1.2. Impozitul pe venit (persoana juridică)
1.3. Taxa pe valoarea adăugată
1.4. Accizele
1.5. Impozitul privat
1.6. Impozitul pe avere
1.7. Taxele rutiere

 Prezentarea informației – în forma de tabel (anexa 1) pentru fiecare impozit cu indicarea


obligătorie a surselor utilizate (de ex. – Nr. articolelor din Codul Fiscal al RM)

2. Analiza practicilor internaționale privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice


 Prezentarea informației – în forma de tabel (anexa 2)
 Țarile pentru fiecare student – în conformitate cu nr. de ordine (anexa 3)
Anexa 1
Tabelul 1. Studierea conținutului și elementelor impozitelor și taxelor de stat
Elementul Denumirea impozitului Sursa
Ex.: Impozitul pe venit (P.F.)
Obiectul Ex.: venitul din orice surse aflate în RM, precum şi din orice surse aflate în CF, Titlul II
afara RM, cu excepţia deducerilor şi scutirilor art. 14
Subiectul

Baza impozabilă

Unitatea de impunere

Cota impozitului

Suportatorul

Facilități

Penalități

Perioada fiscală

Termen de plată

Termen de prezentare a dărilor de


seamă de către subiecţii impunerii
Anexa 2
Tabelul 2. Analiza practicilor internaționale privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice
Țara Sistemul de impozitare Venitul anual Cota de impozitare
(cota unică sau cote
progresive)
Ex.: Republica cota unică - 12%
Moldova

Anexa 3
Nr. Tema
1. Austria, Belgia, Spania
2. Bulgaria, Cipru, Suedia
3. Cehia, Estonia, Marea Britanie
4. Belarus, Finlanda, Republica Populară Chineză
5. Federația Rusă, Ungaria, Japonia
6. Franța, Malta, Turcia
7. Germania, Grecia, Georgia
8. Islanda, Irlanda, Emiratele Arabe Unite
9. Italia, Letonia, Ucraina
10. Luxembourg, Olanda, Israel
11. Portugalia, Polonia, SUA
12. Spania, Suedia
13. România, Slovacia, Canada