Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE DE LABORATOR nr.

Tema: Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM


Metoda de efectuare: individual
Durata: 4 ore
Scopul principal: aprofundarea și consolidarea cunoștințelor teoretice pe temă
Structura lucrării de laborator:
1. Foaie de titlu;
2. Sarcini de lucru;
3. Conținutul lucrării;
4. Concluzii;
5. Bibliografie;
6. Anexe.
Sarcina de lucru:
1. Studierea conținutului și elementelor taxelor locale aplicate în RM
 Prezentarea informației – în forma de tabel (anexa 1) pentru fiecare taxa cu indicarea
obligătorie a surselor utilizate (de ex. – Nr. articolelor din Codul Fiscal al RM)
Anexa 1
Tabelul 1. Studierea conținutului și elementelor taxelor locale
Elementul Denumirea impozitului Sursa

Obiectul

Subiectul

Baza impozabilă

Unitatea de impunere

Cota impozitului

Suportatorul

Facilități

Penalități

Perioada fiscală

Termen de plată

Termen de prezentare a dărilor de


seamă de către subiecţii impunerii