Sunteți pe pagina 1din 1

Funcția de convingere.

Influența asupra altor persoane asupra ideilor acelei altei persoane,


sau a asupra stărilor emoționale.

Funcția de joc adică folosirea asociațiilor verbale pentru a da alt sens


cuvintelor.

Funcția poietică este legată de crearea frumosului și de exprimarea


posibilă în limbaj a aspectelor estetice.

Funcția de reglare ea influențează stările psihice sau conduita


Limbajul și gîndirea, se crede că limbajul este aspectul exterior al
gîndirii iar gîndirea este latura lui interioar ă unii consider ă c ă gîndirea
și limbajul sunt functii esential diferite. Limbajul obligă la
raționalizarea și socializarea gîndirii nu putem concepe gîndirea f ără
limbaj și invers dezvoltarea gîndirii nu poate fi separată de dezvoltarea
limbajului fără mijloacele limbajului nu se poate vorbi de formarea
noțiunilor judecăților raționamentelor nu se fac generalizări și
abstractizări o gîndire bună se realizează cu un vocabular bogat idei
clare fraze bine construite iar exprimarea corectă coerentă este
condiționată de o gîndire bine dezvoltată. Limbajul fără conținut nu are
nici un sens. Procesele psihice care sunt influențate și organizate de
limbaj.
1.Percepțiile dobîndesc prin verbalizare semnificație
2.Formulările verbale sunt garanția memoriei de durată
3.Voința este un proces de autoreglaj verbal
Personalitatea se formează și se exteorizează prin intermediul
limbajului.