Sunteți pe pagina 1din 3

SUBIECTE SUPUSE DISCUŢIILOR REFERITOR LA

PRINCIPII ŞI REGULI ALE STRATEGIILOR MILITARE


APLICABILE ÎN AFACERI

1. De ce apreciaţi că este importantă apelarea, pentru reuşita în


afaceri, la principiile şi regulile strategiilor militare aplicabile în afaceri?
2. Oferiţi, vă rugăm, un exemplu din lumea afacerilor, prin care este extrem de util
să stabilim scopuri/obiective şi planuri de acţiune clare şi să
urmărim, cu stricteţe, realizarea lor! Eventual, vă puteţi raporta
răspunsul inclusiv la situaţia actuală excepţională creată în viaţa
dumneavoastră de criza coronavirus;
3. Oferiţi, vă rugăm, un exemplu din lumea afacerilor, prin care este extrem de util
să ne concentrăm, masiv, forţele/resursele de care dispunem, într-un punct
decisiv! Eventual, puteţi adapta răspunsul la situaţia actuală
excepţională creată în viaţa dumneavoastră de criza coronavirus;
4. Vă propunem să oferiţi, din propria experienţă, o situaţie în care aţi
făcut (aţi dat) dovadă de măreţie în momentele critice. Puteţi adapta
răspunsul la situaţia actuală excepţională creată în viaţa
dumneavoastră de criza coronavirus;
5. Vă rugăm să daţi dovadă, din propria experienţă, de o situaţie în
care aţi făcut (aţi dat) dovadă de voinţa de a lupta chiar în „inima bătăliei”.
Puteţi adapta răspunsul la situaţia actuală excepţională creată în
viaţa dumneavoastră de criza coronavirus;
6. Vă rugăm să daţi dovadă, din propria experienţă, de o situaţie în
care aţi făcut (aţi dat) dovada eleganţei caracterului dumneavoastră. Vă rugăm
să adaptaţi punctul dumneavoastră de vedere la practici din mediul afacerilor.
Puteţi adapta răspunsul la situaţia actuală excepţională creată în
viaţa dumneavoastră de criza coronavirus;
7. Exemplificaţi, din propria experienţă în care aţi întreprins o acţiune,
cum aţi ales să oferiţi, concurenţei (adversarului), surpriza de a
alege drumul cel mai puţin protejat. Puteţi adapta răspunsul la
situaţia excepţională creată în viaţa dumneavoastră de criza
coronavirus;
8. Exemplificaţi, din propria experienţă în care aţi întreprins o acţiune,
cum aţi aplicat principiul conform căruia oamenii se tem de ceea ce nu
văd, nu cunosc şi/sau nu înţeleg;
9. Exemplificaţi, din propria experienţă în care aţi întreprins o acţiune,
cum aţi reuşit să urmăriţi, cu orice preţ şi/sau prin orice mijloace, şi să vă
asiguraţi propria securitate. Puteţi adapta răspunsul la situaţia
excepţională creată în viaţa dumneavoastră de criza coronavirus;

10. Exemplificaţi, din propria experienţă în care aţi întreprins o acţiune,


cum aţi reuşit să faceţi distincţie între faptele aparente, cele prezumtive şi
cele reale;
11. Exemplificaţi, din propria experienţă în care aţi întreprins o acţiune
cu scopul de a obţine un anumit gen de profit, cum v-aţi asigurat că
fiecare „soldat” îşi îndeplineşte rolul său.
12. În cazul în care aţi întreprinde o acţiune, cu cine aţi prefera să
colaboraţi: cu un soldat sau cu un războinic? Dovediţi, vă rugăm,
opţiunea dumneavoastră;
13. Exemplificaţi, din propria experienţă în care aţi întreprins o acţiune,
modul în care aţi reuşit să nu supraestimaţi importanţa factorului cantitativ.
14. Din experienţa dumneavoastră în acţiunile întreprinse cu scopul de a
obţine un anumit gen de profit, de ce aţi apelat la un grup de oameni valoroşi
şi nu la o „armată” dezorganizată?
15. Din experienţa dumneavoastră în acţiunile întreprinse cu scopul de a
obţine un anumit gen de profit, de ce aţi apela la „un săritor capabil să sară
opt metri” şi nu la „opt oameni capabili să sară, fiecare, câte un metru”? Vă
rugăm să formulaţi şi să argumentaţi răspunsul dumneavoastră prin intermediul
unei singure fraze!
16. Din experienţa dumneavoastră în acţiunile întreprinse cu scopul de a
obţine un anumit gen de profit, aţi apelat vreodată la principiul
„Stimulaţi-vă oamenii şi intimidaţi-vă adversarii! Şi, nu uitaţi că, atunci
când concurenţii / adversarii vă opun rezistenţă, aveţi, deja, un (enorm) avantaj
de partea Dumneavoastră, mai ales că oamenii se feresc de ceea ce nu văd, nu
înţeleg şi/sau nu cunosc!”
17. Aţi apelat, vreodată, într-o acţiune iniţiată cu scopul de a obţine un anumit gen
de profit, la imaginaţie şi şiretlicuri? Iar dacă da, aţi constatat că rezultatul a
fost... acelaşi?
18. Din experienţa dumneavoastră în acţiunie întreprinse cu scopul de a
obţine un anumit gen de profit, oferiţi un exemplu în care aţi aplicat
principiul „Personalitatea liderului este decisivă pentru comportamentul
subordonaţilor”. Ce aţi constatat?
19. Din experienţa dumneavoastră în acţiunile întreprinse cu scopul de a
obţine un anumit gen de profit, oferiţi un exemplu în care aţi aplicat
principiul „Au câştig de cauză cei care dovedesc curaj în acţiuni pe care alţii
nu au avut ideea şi/sau îndrăzneala de a le iniţia”. Ce aţi constatat?
20. Din experienţa dumneavoastră în acţiunile întreprinse cu scopul de a
obţine un anumit gen de profit, la care dintre principiile şi regulile strategiilor
militare aplicabile în afaceri aţi apela? De ce?