Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Numărul mediu de zile lucrate (de un salariat) a crescut de la 252 la 254 de zile, fapt care
a crescut productivitatea anuală cu 5.78 mii lei.

2. Productivitatea medie zilnică s-a modificat comparativ cu prevederile iniţiale cu -4.82%,


influenţând nefavorabil productivitatea anuală cu -35,44 mii lei. Detaliind analiza pe
factori secundari, s-a constatat:

2.1) Durata medie a zilei de lucru a scazut de la 7,5 la 7,4 ore (-1,33%); în condiţiile unei
eficienţe orare nemodificate, scaderea duratei zilei de lucru a determinat scaderea productivităţii
medii zilnice şi indirect a productivităţii medii anuale, cu -9,80 mii lei lei.
2.2) Productivitatea medie orară a scazut cu 3,53% atât datorită modificării structurii
personalului pe grupe de activitate, unităţi operative etc., cât şi datorită modificării productivităţii
medii orare pe grupe de structură;
2.2.1) Astfel, creşterea ponderii grupelor de personal cu o productivitate a muncii
superioară mediei pe sectoare s-a reflectat şi în scaderea eficienţei anuale a muncii cu -46,31 mii
lei.
2.2.2) Productivitatea orară pe categorii a crescut la principalele grupe de personal şi s-a
reflectat pozitiv şi asupra productivităţii medii anuale cu +20,67 mii lei.