Sunteți pe pagina 1din 5

SEMINAR NR.

8
STUDIUL DE CAZ NR. 2 – CAFEA FORTUNA S.R.L.
DATA..................

ANALIZA FACTORIALĂ A PROFITULUI MEDIU PE ANGAJAT


LA ........................................

CERINȚE:
 Importanța indicatorului profit mediu pe angajat.
 Care sunt modelele de analiză factorială utilizate?
 Să se realizeze analiza factorială a profitului mediu pe salariat la entitatea
economică CAFEA FORTUNA S.R.L;
 Să se interpreteze rezultatele obținute;
 Elaborați propuneri pentru îmbunătățirea activității entității economice CAFEA
FORTUNA S.R.L.

Profitul mediu pe angajat:


 reprezintă un indicator complementar semnificativ;
 este utilizat pentru relevarea eficienţei utilizării resurselor umane;
Pentru analiza profitului pe salariat:
 se utilizează mai multe modele multiplicative de analiză;
 cu scopul de a releva contribuţia diferitelor categorii de factori asupra
modificării acestuia.

Modelele de analiza factorială pentru profit pe salariat sunt:


P Qf CA P CA
I. = × × =W̄ a(Qf )× ×pr
N̄ s N̄ s Qf CA Qf

Schema de analiză:

( Qf )
W̄ a gi
( Qf )
W̄ h whi
P
N̄ s
CA
Qf
g
pr p
c
P CA P
II . = × =W̄ a(CA )× pr
N̄ s N̄ s CA
Schema de analiză:

( CA )
W̄ a gi
( CA )
W̄ h
P
N̄ s whi
g
pr p̄
c

P T CA P
III . = × × =t̄ ×W̄ h( CA )×pr
N̄ s N̄ s T CA
Schema de analiză:

P
N̄ s gi
( CA )
W̄ h
whi
g
pr p
c

P M̄ f M̄ f ' CA P
IV . = × × ×
N̄ s N̄ s M̄ f M̄ f ' CA

Schema de analiză:

M̄ f
N̄ s
M̄ f '
M̄ f
P
N̄ s
CA
M̄ f '
P
CA
MODEL FACTORIAL SELECTAT:
P CA P
II . = × =W̄ a(CA )× pr
N̄ s N̄ s CA

Schema de analiză:

( CA )
W̄ a gi
( CA )
W̄ h
P
N̄ s whi
g
pr p̄
c

BAZA DE DATE:
Tabel nr.14
Nr.
Indicatori UM SB T0 T1 Δ %
crt.
Volumul fizic al
1 producţiei vândute,  
exprimat în:    
preţuri medii de
1.1. 121.085   130.158
vânzare unitare
costuri complete mii
1.2. 115.686 111.040
unitare lei
Volumul fizic efectiv
2 al producţiei
vândute, exprimat în:
preţuri medii de
mii
2.1. vânzare unitare x 123.653
lei
programate
costuri complete mii
2.2. x 107.805
unitare programate lei
Numărul mediu de
3 166 186
salariaţi
Numărul mediu de
4 ore lucrate de un 1.791 1.845
salariat într-un an
Productivitatea
5
medie orară
6 Productivitatea x 0,3613
medie orară
recalculată
Profit
7
Productivitatea
8
medie anuală
Profit la 1 leu cifra
9
de afaceri
Profit pe salariat
10
Sursa:

CUANTIFICĂRI

P P1 P0
Δ = −
N̄ s N̄ s 1 N̄ s 0
din care:
1) influenţa modificării productivităţii medii anuale a muncii:
( Qf ) ( Qf ) ( Qf )
Δ W̄ a =(W̄ a1 −W̄ a 0 )× pr 0
din care:
1.1. influenţa modificării timpului mediu lucrat de un salariat:
Δt=( t̄ 1 − t̄ 0 ) ×W̄ h(Qf
)
0 × pr 0

1.2. influenţa modificării productivităţii medii orare a muncii:


( Qf ) (Qf )
Δ W̄ h=t̄ 1 ×(W̄ h 1 −W̄ h0 )× pr 0

din care:
1.2.1. influenţa modificării structurii producţiei fabricate:
t̄ 1 ×(W hQf Qf
re c−W h 0 ) × pr 0

1.2.2. influenţa modificării productivităţii orare a muncii pe grupe de produse:


t̄ 1 ×(W hQf Qf
1 −W h rec )× pr 0

Verificare:
2) influenţa modificării profitului mediu la 1 leu cifră de afaceri:
Δ pr=W̄ a(1Qf ) ×( pr 1 − pr 0 )

din care:
2.1. influenţa modificării structurii producţiei vândute:

Σ qv 1 c 0
Δg=W̄ a(1Qf )×( pr '− pr 0 ) , unde : pr '=1−
Σ qv 1 p0

2.2. influenţa modificării preţurilor medii de vânzare:

Δ p̄= W̄ a(Qf )
1 ׿ ¿

2.3. influenţa modificării costurilor unitare:

Δc =W̄ a(Qf
1
)
׿ ¿

Verificare:

INTERPRETAREA REZULTATELOR