Sunteți pe pagina 1din 2

Metodologia conservării-restaurării picturii murale. Documentația de restaurare.

NUME,PRENUME
AN III
FIȘĂ DE IDENTIFICARE A TIPURILOR DE DEGRADARE A PICTURILOR MURALE

CAP. I. STRATUL SUPORT


I.1. Lacune profunde la nivelul stratului de ariccio
Denumirea obiectivului/ Mănăstirea Hurezani, Judetul Gorj
monumentul (biserica /
fragmentul de pictură murală)
Datare 1843

Localizare Pronaos, perete nordic

Reprezentarea grafică a
degradării
Descrierea cauzelor
apariției degradării

Forme de manifestare /
aspect

Propuneri de tratament

1
Metodologia conservării-restaurării picturii murale. Documentația de restaurare.