Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ


OFICIUL FITOSANITAR SUCEAVA .
PUNCT FITOSANITAR FĂLTICENI Telefon/ Fax : 0230 251198 / Str. Pleşeşti Gane , nr. 10 bis
BULETIN DE AVERTIZARE NR. 34 din 12.06.2019

TRATAMENT PENTRU COMBATEREA DĂUNĂTORILOR SI BOLILOR LA POMII FRUCTIFERI

I. PĂDUCHELE DIN SAN-JOSÉ - QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS – Generatia I


Este un dăunator polifag care atacă un numar mare de plante: pomi si arbusti fructiferi, arbori ornamentali, specii
silvice, preferând speciile lemnoase.

Are două generatii pe an si ierneaza în stadiul de larvă primară. Păduchii se localizează atât pe părtile lemnoase cât si pe
frunze si fructe. In timp ce se hrănesc, păduchii secreta si o substantă toxică pe care o injecteaza în tesuturi, sub actiunea
careia zonele întepate se coloreaza în rosu si iau aspectul unor pete caracteristice. Pe fructe păduchele se fixeaza mai ales
în zona pedunculara si calicială, în jurul locurilor întepate formându-se pete rosii. Fructele atacate ramân mici si îsi pierd
valoarea comerciala. Pe frunze păduchele se fixeaza pe partea inferioara a acestora, în special de-a lungul nervurilor.
Pomii tineri atacati se usuca în 2-3 ani, iar cei mai bătrâni au vegetatie slabă, productie scazută si după mai multi ani se
usucă progresiv de la vârf spre bază.
MOMENTUL APLICĂRII TRATAMENTULUI
Tratamentul va aplica în perioada: 13.06.2019 - 15.06.2019 , la speciile măr, păr, gutui, prun, piersic, cais.

PRODUSE RECOMANDATE:
PYRINEX OUICK- 0,1 % (1,5 l/ha) - pentru combaterea păduchelui din San Jose, a viermelui merelor si prunelor,
a păduchelui lânos si a omizilor defoliatoare sau
MOVENTO 100 SC - 1,875 l/ha - pentru combaterea păduchelui din San Jose, a afidelor, a păduchelui lânos si a
puricelui melifer al părului . Recomandat a se aplica singur. sau
CALYPSO 480 SC - 0,02% (0,3 l/ha) - pentru combaterea păduchelui din San Jose , a viermelui merelor, afidelor,
insectelor miniere)
II. BOLI
MĂR, PĂR
Pentru combaterea rapănului si făinării la măr, păr, tratamentul se va complexa cu unul din produsele:
FLINT PLUS 64 WG (s.a. trifloxistrobin si captan) - 0,125% (1,875 kg/ha) sau
BELLIS - 0,8 kg/ha (s.a.piraclostrobin + boscalid)- actiune preventivă si curativă în combaterea făinării si rapănului;
eficient si în combaterea bolilor de depozit; se pot aplica maxim 4 tratamente pe sezon,) sau
FONTELIS - 0,75 l/ha (s.a.pentiopirad) sau STROBY DF (s.a. kresoxim metil ) – 0,2 kg/ha

PRUN, PIERSIC
Pentru combaterea moniliozei la prun, piersic, cais, tratamentul se va complexa cu unul din produsele, dupa caz :
FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW) (s.a. tebuconazol) - 0,75 l/ha - pentru combaterea moliliozei la prun sau
LUNA EXPERIENCE 400 SC (s.a.fluopiram+tebuconazol ) – 0,5 l/ha - pentru combaterea moliliozei si pătării rosii a
frunzelor la prun, piersic, nectarin, cais.Se efectueaza 1 tratament pe sezon, până în faza de fructe coapte pentru recoltare.
Timp de pauza 7 zile.
In cazul livezilor amplasate pe suprafete mici, (si daca nu se pot procura produsele de mai sus), se poate utiliza :
DITHANE M 45 - 0,2%- pentru combaterea moniliozei, a patării roşii la prun, a băşicării frunzelor de piersic,a ciuruirii
frunzelor la piersic, cais. Timp de pauza 28 zile. Acest produs de contact asigură protectia pomilor 7 zile în conditii
climatice normale, după care tratamentul se va repeta folosind un alt produs, din alta grupa chimica.

Pentru prevenirea si combaterea băşicarii frunzelor la piersic, nectarin, cais, se va aplica :


SCORE 250 EC- 0,2 l/ha - omologat si pentru combaterea moniliozei, ciuruirii frunzelor si făinării la aceste specii.
Recomandat a se aplica până cu 7 zile înainte de recoltat. Timp de pauză 7 zile.
CIREŞ, VIŞIN
La soiurile târzii de cireş şi vişin (care încă nu s-au recoltat) se poate aplica un tratament pentru combaterea moniliozei
fructelor (Monilia fructigena), numai dacă este posibilă asigurarea timpului minim de pauza. Se va folosi produsul
PROLECTUS- 0,8- 1,2 kg/ha (timp de pauza 1 zile) sau LUNA EXPERIENCE 400 SC - 0,5 l/ha- cu respectarea
stricta a timpului de pauza de 7 zile.(timpul de la aplicarea produsului până la recoltarea fructelor)
La soiurile timpurii de cireş, vişin (la care s-a terminat recoltarea) în cazul în care s-a depistat atac de antracnoză,
ciuruirea frunzelor, se va aplica un tratament folosind produsul TOPSIN 70 WDG – 0,07 % . Dacă exista atac al
păduchelui negru se va adauga FASTAC 10 CE - 0,015% .
In livezile de mar, par, prun, în care s-a depistat atac al acarienilor, se va utiliza unul din produsele :
ENVIDOR 240 SC - 0,04% sau VERTIMEC 1,8 % EC – 0,75 – 1,125 l/ ha

ALTE RECOMANDARI:
* La realizarea amestecurilor se va verifica compatibilitatea produselor utilizate.
* La efectuarea tratamentelor, pentru a evita aparitia raselor rezistente la pesticide, acestea vor fi utilizate alternativ
(să apartină unor grupe chimice diferite)
* Este interzis păşunatul în livezile tratate.
* Tratamentele cu produse de protectie a plantelor nu se vor aplica în zonele de protectie a resurselor de apa, în zonele de
protectie sanitară si ecologică precum si în alte zone stabilite în conditiile legii;
* Se vor respecta normele de ecoconditionalitate, cerinţa legală în materie de gestionare SMR 10 ,,Introducerea pe piata a
produselor de protectie a plantelor’’ si standardele privind bunele conditii agricole si de mediu ale terenurilor, de către
toti utilizatorii de pesticide. * Potrivit prevederilor legislatiei europene si nationale (Regulamentului(CE) nr.1306/ art.93,
94 si anexa II si Ordinul 352 din 10 februarie 2015), normele de ecoconditionalitate/ bunele practici agricole si de mediu
(GAEC), trebuie respectate de către toti fermierii care solicită plăti în cadrul schemelor si măsurilor de sprijin, pentru
implementarea PNDR 2014 – 2020
* La efectuarea tratamentelor se vor utiliza numai produse de protectia plantelor omologate de CNOPPP si înregistrate în baza de date
Pest-Expert, şi numai de la distribuitorii / comerciantii înregistrati pentru comercializarea acestora. La primirea ofertelor de la
distribuitorii de imputuri, dar si de la fitofarmacii, producătorii agricoli trebuie să le solicite acestora certificatul de înregistrare pentru
comercializarea ppp. si documentele care însoţesc produsele (declaraţia de conformitate, buletinul de analiză, fişa tehnică de securitate,
facturi, avize).
* Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate/comercializate numai de
persoanele juridice care deţin autorizaţie în acest sens.
* Producătorii agricoli trebuie să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de
protecţie a plantelor depozitate şi utilizate în exploataţie (facturi, avize, bonuri de achizitionare/ sa completeze fisele de
magazie la zi).* Producatorii agricoli (persoane fizice si persoane juridice) sunt obligati sa întocmeasca Registrul de
evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor.Conform Reg.(CE) nr.1107/2009 , art.67, utilizatorii profesionisti
de produse de protectia plantelor au obligatia sa păstreze pe o perioada de cel putin 3 ani evidenta produselor de protectia
plantelor pe care le utilizează. În conformitate cu HG 1230/2012, Art.3(1), lit. i), constituie contravenţie nerespectarea de către
utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de
cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează si se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei.
* Producatorii agricoli au obligatia să respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a pesticidelor în
exploatatiile agricole, asa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranta a produselor de protectia plantelor
cap.2 si 3 (http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html ). Este obligatorie returnarea
ambalajelor goale, dupa tripla clatire, către furnizorii de pesticide, care au obligatia de a le primi, prin programul gratuit SCAPA sau în
conditiile stabilite cu furnizorii. (se încheie un contract de preluat ambalaje, se solicita aviz de expediere la predarea ambalajelor )
* Echipamentele de aplicare vor fi calibrate corespunzator, curate, fără scurgeri. Este obligatorie întretinerea si schimbarea
periodica a accesoriilor astfel încât să permita exploatarea corecta a echipamentelor de aplicare; se vor respecta cu strictete
cerintele de siguranţă, de protectie a sănătaţii umane si a mediului;
* Cititi cu atentie si respectati măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizati.
* Pentru protectia albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind masurile pentru protectia familiilor de albine împotriva
intoxicatiilor cu pesticide Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei; 1786/TB/1991 al Ministerului
Transporturilor; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului; 15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru Administratie locala si 127/1991 al
Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea apiculturii 383 /2013, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Nationala
Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania-Romapis, privind implementarea legislatiei în vederea protectiei familiilor de
albine împotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Intocmit
ing.Platon Maria

S-ar putea să vă placă și