Sunteți pe pagina 1din 2

Circuitul macroeconomic

Între unităţile economice din cadrul unei economii naţionale au loc anumite corelaţii, cum ar
fi:

- corelaţii tehnologice (relaţiile normale ce se desfasoara in intreprinderi)


- corelaţii monetare şi financiare
- corelaţii de venituri
- corelaţii cu circuitele economice internaţionale
- corelaţii de ordin social şi instituţional
Ansamblul conexiunilor economice date de corelaţiile din domeniul economic se
structurează în macroeconomie.
Economia naţională este forma de manifestare a relaţiilor dintre agentii economici în
cadrul instituţional - naţional al unei ţări.
Schimburile de bunuri şi servicii dintre agenţii economici generează fluxuri economice:
materiale şi monetare. Totalitatea fluxurilor economice alcătuieşte circuitul macroeconomic.
Din măsurarea fluxurilor economice rezultă indicatorii macroeconomici.

Principalul indicator macroeconomic este Produsul Intern Brut = PIB-ul reprezinta


valoarea bunurilor
şi serviciilor finale create în interiorul unei tări, de către agentii economici autohtoni sau
străini, în decurs de un an.
PIB = reprezintă valoarea adăugată brută produsă într -o economie naţională într-o
perioadă de timp. Valoarea Adaugată Brută (VAB) = plusul de valoare realizat de
fiecare agent economic în raport cu
valoarea intrărilor în sistemul său de activitate.

Alţi indicatori macroeconomici:PNB - Produsul Naţional Brut = valoarea productiei


finale create de agenţii economici naţionali, indiferent daca au fost produse in tară sau în
afara ţării.
PNN –Produsul Naţional Net
PNN = PNB- A (consumul capitalului fix)

PIN - Produsul Internt Net = valoarea adaugată netă a producţie finale.


PIN = PIB – A
VN - Venitul Naţional = valoarea agregată a veniturilor obţinute de proprietarii
factorilor de producţie în calitate de participanţi la activitatea economică.