Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

GRUPA MARE
CATEGORIA ACTIVITĂŢII: Activitate de educare a limbajului
MIJLOC DE ORGANIZARE: Lectură după imagini
TEMA: „Primăvara bine ai revenit”
SCOP:
 Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre anotimpul primăvara;
 Exersarea capacităţii de observaţie, analiză, sinteză, comparaţie, generalizare,
dezvoltarea gândirii divergente a atenţiei, a creativităţii, a limbajului;
 Dezvoltarea inteligenţelor multiple;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să sistematizeze şi să consolideze cunoştinţele despre anotimpul primăvara printr-
o vorbire clară, corectă, coerentă;
 Să exerseze capacitatea de a alcătui propoziţii interogative pe baza conţinutului
unui tablou;
 Să activizeze vocabularul şi capacitatea de a observa, a analiza, a compara, a
generaliza, dezvoltând atenţia şi creativitatea

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, audiţia, descrierea, explicaţia, jocul,
ghicitorile, explozia stelară, brainstormingul.
Mijloace de învăţământ: steluţe, tablou cu început de primăvară, jetoane, simboluri de
primăvară: ghiocei, rândunele, fluturi, flori, crenguţe înmugurite, CD.
Forma de organizare: frontal, în grupuri
Durata: 30 minute
Material bibliografic:
1. „Activităţi bazate pe inteligenţe multiple” – S.Breben, E.Gongea
2. „Metode interactive de grup” – Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar
Editura Arves
DEMERS DIDACTIC

Evenimentul Conţinutul Strategii didactice Evaluare


didactic ştiinţific
Moment -Aerisirea sălii de grupă
organizatoric -Aranjarea mobilierului pe
grupuri
-Aranjarea materialului
necesar desfăşurării
activităţii
Captarea Audiţie – Cântec Despre ce este vorba în Copiii răspund prin
atenţiei „Vine,vine cântecul audiat? deducţie: enumeră,
primăvara” Sunt enumerate denumesc toate
caracteristicile primăverii caracteristicile
anotimpului
primăvara

Reactualizare Joc – exerciţiu Ca să vă amintiţi cât mai


a „Simbolul multe despre anotimpul
cunoştinţelor primăverii” primăvara, ne vom juca jocul
„Simbolul primăverii”. Zâna
primăverii v-a trimis un coş Se observă
cu surprize (siluete: ghiocei, comportamentul
rândunele, flori, fluturi, copiilor, atenţia,
crenguţe înmugurite). Copiii limbajul în
extrag din coşuleţ câte un exprimare.
simbol al primăverii pe care Se apreciază atenţia
îl vom descrie. Educatoarea de care dau dovadă
prezintă copiilor câteva copiii precum şi
ghicitori, la care ei trebuie să răspunsurile
găsească răspunsuri. acestora.
Exemplu:
1. Zăpada s-a topit
Iarba a-nverzit
Joc – „Ghici, cine Cine a venit?
este?” 2. „Este mic, are trei
petale albe şi vesteşte
primăvara.
- Ghici cine este?”
3. „O săgeată de cărbune
Zboară iute peste lume
Ghici cine este?”
Anunţarea Prezentarea Educatoarea anunţă copiii că Se observă
temei şi a tabloului a expus tabloul cu tema comportamentul
obiectivelor „Primăvara bine ai „Primăvara bine ai revenit” copiilor.
revenit” pe care va trebui să-l
analizeze bine, să descrie
elementele componente şi tot
ce ştiu despre anotimpul
primăvara.
Dirijarea Organizarea Copiii primesc steluţe cu cele
învăţării colectivului de cinci tipuri de întrebări: ce?,
copii în grupuri cine?, când?, unde?, de ce?.
Fiecare copil din cei cinci îşi
alege câte 3-4 colegi,
organizându-se în cinci
grupuri.
Grupurile astfel organizate
contemplă tabloul cu tema
„Primăvara a sosit” şi
formulează în grup cât mai
multe întrebări, timp de 5
minute pe fond muzical în
surdină.
Întrebările:
CINE?
1. Cine vesteşte începutul
primăverii?
2. Cine transformă
natura?
3. Cine sunt cei doi
copii?
4. Cine aşteaptă
primăvara?
CE?
1. Ce vedeţi în acest
tablou?
2. Ce elemente sunt
specifice primăverii?
3. Ce se întâmplă cu
zăpada la începutul
primăverii?
4. Ce fac cei doi copii?
DE CE?
1. De ce se topeşte
zăpada?
2. De ce au plecat copiii
la pădure?
3. De ce spunem că a
venit primăvara?
UNDE?
1. Unde se află (au
plecat) cei doi copii?
2. Unde au răsărit
ghioceii?
3. Unde se duc păsările
călătoare?
CÂND?
1. Când apar primii
ghiocei?
2. Când se întorc păsările
călătoare?
3. Când începe zăpada să
se topească?
După expirarea timpului,
copiii revin în semicerc în
jurul tabloului iar liderul
fiecărui grup comunică
rezultatele – întrebările
elaborate împreună. Se apreciază şi se
Pentru a obţine cât mai multe stimulează
conexiuni între ideile activitatea
descoperite, se stabileşte grupurilor, se
ordinea adresării întrebărilor evidenţiază
(ce?, cine?, unde?, când?, de întrebările
ce ?). elaborate, cele mai
Pe rând, fiecare grup interesante fiind
adresează întrebările afişate la panoul –
celorlalte grupuri. Se aleg „dialog cu părinţii”
cele mai interesante întrebări,
evidenţiindu-se grupul care
le-a elaborat.
Obţinerea Joc – Sunete, Lucrul în grup:
performanţei silabe, cuvinte. Denumiţi imaginile de pe
Organizarea jetoane, spuneţi cu ce sunet
colectivului în încep cuvintele. Găsiţi alte
grupuri mici. cuvinte care încep cu sunetul
respectiv.
Completaţi tabloul cu alte
caracteristici ale primăverii. Se aplaudă şi se
Pe rând, fiecare grup este apreciază
solicitat să răspundă. Se răspunsurile
premiază grupul care a găsit grupurilor
caracteristici ce lipsesc din
tabloul respectiv.
Evaluarea Joc – „Iubim Joc de simulare: Să simuleze cel
activităţii primăvara” Sunteţi micii grădinară şi puţin trei acţiuni
trebuie să lucraţi pământul, din care să arate:
să sădiţi flori, să le îngrijiţi. săpatul, săditul,
Brainstormingul: îngrijirea florilor,
Formulaţi cât mai multe se evidenţiază cele
propoziţii referitoare la mai sugestive
caracteristicile primăverii enunţuri.
Încheierea -Fixarea temei Copiii interpretează jocul cu Copiii sunt
activităţii Aprecierea text şi cânt şi părăsesc sala de apreciaţi şi
comportamentului grupă – cântând. stimulaţi.
şi a modului cum
au participat la
activitate.
-Joc cu text şi cânt
„primăvara iarăşi a
sosit”

Cine vesteşte începutul primăverii?


Cine transformă natura?
Cine sunt cei doi copii?
Cine aşteaptă primăvara?
Ce vedeţi în acest tablou? CINE? Unde se află (au plecat) cei doi copii?
Ce elemente sunt specifice primăverii? Unde au răsărit ghioceii?
Ce se întâmplă cu zăpada la începutul Unde se duc păsările călătoare?
primăverii?
Ce fac cei doi copii?

CE? UNDE?

Lectură după imagini


„Primăvara bine ai revenit”

DE CE? CÂND?

De ce se topeşte zăpada? Când apar primii ghiocei?


De ce au plecat copiii la pădure? Când se întorc păsările călătoare?
De ce spunem că a venit primăvara? Când începe zăpada să se topească?

Anexe: