Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU

1.Dezlegaţi rebusul:

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B
Rezolvând corect rebusul veţi descoperi pe verticala AB denumirea
săptămânii de după Paşti.

1. Hristos a fost răstignit pe cruce pe muntele … .


2. Apostol care s-a lepădat de Hristos.
3. Euharistia sau …
4. Ziua Domnului.
5. „Bucuraţi-vă” le-a spus Hristos femeilor … .
6. „De ce Îl căutaţi pe Cel viu între cei morţi, nu este aici a … .
7. S-a rugat ca,, toţi să fie una” în grădina ……..
8. De frică au căzut la pământ ca morţi. (pl.)

2. Alcătuiţi o compunere de 10-15 rânduri, în care să folosiţi cuvintele:


femei, înviere, Iisus Hristos, mironosiţe, dragoste, Paşti, arătări, bucurie,
credinţă.Daţi şi un titlu potrivit.