Sunteți pe pagina 1din 2

ÎNVIEREA DOMNULUI

FIȘĂ DE LUCRU

1. Privește cu atenție imaginile recunoaște personajele și completează spațiile punctate


cu informația cerută :

Dacă .......................și..............ar fi ascultat de porunca dată lor de Dumnezeu

în Rai, atunci ………………………… ar fi trăit veșnic .

Dacă Domnul ...................... nu S-ar fi ...................................atunci


omul nu s-ar fi împăcat cu Dumnezeu .

Iuda Iscarioteanul L-a vândut pe Domnul ....……………………… pe 30 de

…………………… .

INRI înseamnă : ....................................

........................................

..............................................

...............................................
Iisus va fi pus într-un ............................. după moartea Sa .

La ușa mormântului vor fi puși de strajă doi ................... romani .

A treia zi de la punerea în mormânt Iisus va ........................ .

2. Descoperiți în careul de mai jos cuvintele : înviere, Iisus , mormânt , lumină ,paște ,
ouă , cozonaci, miel, adevăr, precum și salutul creștinilor în ziua de Paște ,,Hristos a
înviat!”

Z L U M I N Ă Î O E
X W S Î A F Ț U P A
F Q R N S A Ș I H S
T A T V Z E Â O R D
A S Y I X D N N I O
D C U E C S M Y S P
E V I R V Z B Q T N
V Q W E R T C W O M
Ă B E W F G D M S L
R W A S D F G H J K
Z M O R M Â N T A M
X Y B R F D S A Q C
M I E L W E R T I Z
T N B V F D E W N Q
C O Z O N A C A V O
W T R Y U I P D I U
P A Ș T E M N E A Ă
Q A S D F Y U V T D
A S D F G Y Ă W P
B H J K L O W R Q T
I I S U S W V Z C R

MULT SUCCES!