Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VII – a

Variantă de teză unică

Subiectul I (50 puncte) – Pe foaia de teză se trec numai rezultatele.


1.
4p a) Rezultatul calculului 2 3  3 este egal cu …
2
4p b) Inversul numărului  este numărul …
3
4p c) Soluţia reală a ecuaţiei 2x – 7 = x + 2 este …
2.
4p a) Propoziţia „ 2 este număr raţional ”este …
4p b) Media geometrică a numerelor a = 8 şi b = 2 este …
4p c) Rezultatul calculului (- 72x3y2): (12x2y) este …
3.
6p a) Desenaţi un dreptunghi şi o diagonală a sa.
4p b) Fie ABCD un pătrat cu AC = 10 2 cm. Perimetrul pătratului este egal cu … cm
4p c) Triunghiul care are lungimile laturilor de 6 cm, 8 cm şi respectiv 10 cm este …
4. Fie ABCD un trapez isoscel cu baza mare AB = 10 cm, baza mică CD = 4 cm şi m(∢ABC) = 60o.
4p a) Măsura unghiului BCD este egală cu …o
4p b) Laturile neparalele ale trapezului au fiecare lungimea de … cm.
4p c) Dacă CM⊥AB, CM = 3 3 cm, atunci aria trapezului este … cm2.

Subiectul II (40 puncte) – Pe foaia de teză se trec rezolvările complete.


1.
5p a) Să se efectueze (x – 3)2 + (x + 2)2 – (x +1)(x – 1).
5p b) Să se descompună în factori x2 – 2x + 1 – y2 – 6y – 9.
1 2 1
5p c) Dacă x + = 3 calculaţi x  2 .
x x
2.
5p a) Rezolvaţi ecuaţia x2 = a, unde a = 1 + 2 + 3 + … + 648 + 324∙251.
5p b) O sursă de apă potabilă care are un debit de 40 litri pe minut alimentează două fântâni, dintre
care una primeşte de 4 ori mai multă apă decât cealaltă. Care este debitul celei care primeşte mai
multă apă?

3. În figura alăturată ABCD este paralelogram.


5p a) Arătaţi că ∆BPC∼∆MPA.
BC BN
5p b) Demonstraţi că 
AM BM
5p c) Demonstraţi că BP∙BM = PM·BN.

Prof. Irina Drăgan


S.A.M. Caracal - Olt