Sunteți pe pagina 1din 2

Varianta nr 13 - Clasa a- VII-a

Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru:2 ore.

Subiectul I 50 puncte (Completaţi doar rezultatele)

1
4p 1. a) Calculând  5 18  4 50  98 obţinem…..
7
4p b) Aria unui romb cu un unghi de 600 şi lungimea diagonalei opusă lui de 6 cm este de …..
1 1
4p c) Dacă x   7 , atunci x2  = …...
x x2

4p 2. a) Dacă x= a 2  11 şi a=5 , atunci x3 = ….


4p b) Aria unui pătrat cu perimetrul de 24 2 cm este …

4p c) sin 450 este …..


6p 3. a) Desenati un dreptunghi ABCD şi trasaţi distanţa de la B la AC .
4p b) Încadraţi între doi întregi consecutivi numărul z =  6 3
4p c) Dacă 16x2 + y2 – 24x + 10y +34 = 0 , atunci x + y = ….

4p 4. a) 68  16 15 
4p b) Dacă x + y = 5 şi x · y = 2 , aflaţi x2 + y2 =
4p c ) Calculaţi aria unui triunghi dreptunghic, ştiind că mediana şi înălţimea corespunzătoare
ipotenuzei au lungimile de 5 cm, respectiv 4 cm .
SUBIECTUL II ( 40 puncte) (Se cer rezolvări complete)

Să se arate că A = (n  1)( n  1) n  1 n  1  2   n  n  este pătrat perfect.


 4 8 1  4 2
5p 1. a)
 n  1
 4 x  5 y  23
5p b) Soluţia sistemului  2 x  7 y  17

5p c) Se amestecă 5 kg de mere cu preţul de 3 lei kilogramul cu 15 kg de mere cu preţul de


5 lei kilogramul . Câţi lei costă un kilogram de amestec.

5p 2. Suma a trei numere este 101 . Dacă se micşorează primul număr cu 25% din el , al doilea
se măreşte cu 75% din el , iar al treilea se dublează , atunci numerele obţinute sunt egale .

5p a ) Să se afle numerele .
5p b) Cât la sută este al treilea număr din al doilea număr?

3. Fie ABCD este trapez dreptunghic , AB// CD şi CD< AB ,  A   D  90 0 ,


DB  AC , AB= 27 cm , AD= 9 cm .
5p a) Aflaţi perimetrul trapezului
5p b) Aflaţi aria trapezului
5p c) Calculaţi distanţa de la punctul C la BD .

Profesor Vasile Uleanu


Răspunsuri Testul nr 13

SUBIECTUL I
2 3
1) a) 6 2 b) 18 3 cm2 c) 47 2) a ) 216 b) 72 cm2 c) b)-11<  6 3 <-10 c) x= ,y=5 ,
2 4
3
x+y= 5 . 4) a ) 4 3  2 5 b) 1 c) 20 cm2 .
4

SUBIECTUL II

1. a) A= n18 = p.p. b) x=2 , y=3 c) 4,5 lei 2. a) 56; 24; 21 b) 87,5 % 3. a) DC=3cm , BC= 3 73 cm P=
10
39+ 3 73 cm b) 135 cm2 c) d= 3 cm
10