Sunteți pe pagina 1din 1

………………..

Numele şi prenumele elevului


……………………...……….
Data ………………………

TEST DE EVALUARE
Patrulatere-MATEMATICĂ
CLASA a VII-a
Subiectul I (30 puncte) - Pe foia de test scrieţi direct rezultatele
5p 1. Paralelogramul-descriere.
5p 2. Aria dreptunghiului cu lungimea 10cm şi lă ţimea egală cu 5 cm este egală cu
… cm 2
5p 3. Aria triunghiului cu o latură de 12cm şi înă lţimea corespunză toare egală cu 5
cm este egală cu … cm 2
5p 4. Linia mijlocie a trapezului cu baza mare 10cm, baza mică de 6 cm este egală
cu
… cm 2
5p 5. Aria rombului cu diagonalele de 12cm şi 8 cm este egală cu … cm 2
5p 6. Aria pă tratului cu lungimea 10cm este egală cu … cm 2

Subiectul II (30 puncte) - Scrieţi rezolvările complete:


7. Figura 2 reprezintă schiţa unei mese sub forma dreptunghiului ABCD, cu AB
şi BC .
5p a) De-a lungul marginii mesei se lipeşte o bandă protectoare. Determinaţi
lungimea acestei benzi.
5p b) Dacă pe masă este un mileu în formă de romb (fă ră ca acesta să
depă şească marginile mesei), atunci să se calculeze suprafaţa mesei, neacoperită de
mileu.
D C

A B

20 p 8. Calculati:
6 x  5 3x  1 4 x  3 5x  1
a)   
12 6 3 4
b) 9 2 x  2   17  15 x  7.

Subiectul III (30 puncte) - Scrieţi rezolvarile complete:

9. O gră dină în formă de dreptunghi are lã ţimea de 20 m și lungimea cu 20m mai


mare decâ t lã ţimea. Știind că aria dreptunghiului este de 800 m2 :
15p a) Arã taţi cã lungimea este de 40m.
15p b) Aflaţi lungimea gardului care imprejmuieşte grã dina.

 Toate subiectele sunt obligatorii


 Timp de lucru 50 minute
 Se acordă 10 puncte din oficiu.