Sunteți pe pagina 1din 1

3.2.2.

Analiza eficienţei operaţiunilor de leasing la nivelul locatorului ( în baza companiei


Total Leasing & Finance)

Alegerea variantei optime a contractului de leasing se va realiza în dependenţă de


atingerea unui nivel de eficienţă atât pentru locator, cât şi pentru locatar. Astfel, eficienţa
economică a leasingului trebuie apreciată atât prin prisma beneficiarului, cât şi a finanţatorului şi
a furnizorului.

Teoretic vorbind, eficienţa economică reprezintă rezultatul pozitiv (exprimat în substanţă


economică) al comparaţiei dintre efectele economice mai mari ale desfaşurării unei activităţi şi
eforturile depuse în realizarea acestei activităţi. Pentru compania de leasing însă, eficienţa
rezultă din încasarea chiriilor de leasing (redevenţe), care au un nivel ridicat, justificat în mare
parte de riscurile pe care le comportă aceste operaţiuni.