Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 4

STRUCTURA VOLUMULUI LEASINGULUI MOBILIAR ÎN STATELE MEMBRE


LEASEUROPE

7% 12%

46%

17%

18%

Autoturisme Vehicule comerciale

Utilaje şi echipamente industriale Calculatoare şi tehnică de birou

Altele

Figura 4.1. Structura volumului leasingului mobiliar (2012)


Sursa: elaborat de autor în baza rapoartelor LEASEUROPE. [online]. [citat la data de
19.03.2014] .
Disponibil: http://www.leaseurope.org/uploads/documents/FF%20Leaseurope%202012.pdf