Sunteți pe pagina 1din 3

INSTRUIRE INTRODUCTIV GENERALĂ SSM

Se efectuează la angajare:
 noilor încadraţi în muncă, angajaţi cu contracte de muncă, indiferent de forma
acestora;
 angajatilor transferati de la o unitate la alta;
 angajaţilor veniţi în unitate ca detaşaţi;
 persoane delegate în interesul serviciului.

Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitățile specifice


unității, riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile și activitățile de
prevenire și protecție la nivelul unității, în general.

Locul: în spaţii amenajate şi mobile.

Persoana care efectueaza instruirea: lucrătorul desemnat SSM.

Durata instruirii: 4 ore

În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, următoarele


probleme:
1. Legislaţia de securitate si sanatate in munca
 Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
 Hotărârea de Guvern 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii
319/2006

 Hotararea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si


sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in
special de afectiuni dorsolombare
 Hotararea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca
 Hotararea de Guvern nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 Hotărârea nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
 Ordonanţă de urgenţă nr. 96/14.10.2003 privind protecţia maternităţii la locurile de
muncă

2. Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si


sanatate in munca
 Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
 Cap IX- contraventii (art. 39 – 44)

3. Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii


Evaluarea nivelului de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru locurile
/post de lucru din cadrul serviciului.

4. Măsuri la nivelul unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor


şi evacuarea lucrătorilor.
 Acordarea primului ajutor la locul accidentului
 Instruirea personalului privind modul de acţionare şi evacuare în caz de situaţii de
urgenţă
 Utilizarea mijloacelor tehnice din dotarea serviciului pentru stingerea incendiilor
(stingatoare)

TEMATICA ŞI PROGRAMUL INSTRUIRII GENERALE ÎN DOMENIUL


SSM

Tematica şi graficul de desfăşurare:


Nr.
Tematica Durata
Crt.
Extrase
Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca:
 Dispozitii Generale - Art. 1, Alin. (1) şi (2)
 Domeniu de aplicare - Art. 3 şi Art. 5
 Obligaţiile generale ale angajatorilor - Art. 6 şi Art. 7
 Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol
grav şi iminent - Art. 10 şi Art. 11
1.  Alimentaţie de protecţie - Art. 14 40 min.
 Materiale igienico-sanitare - Art. 15
 Informarea lucratorilor - Art. 16
 Consultarea şi participarea lucrătorilor - Art. 18
 Instruirea lucratorilor - Art. 20 şi Art. 21
 Obligaţiile lucrătorilor - Art. 22 şi Art. 23
 Supravegherea sănătăţii - Art. 24 şi Art. 25
 Accidente de muncă - Art. 30
 Grupuri sensibile la riscuri - Art. 35 şi Art. 36
Extrase
Hotărârea de Guvern 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare a
Legii 319/2006 :
2.  Activităţi de prevenire şi protecţie – Art. 14, 15, 19, 20-22, 23-27, 30 min.
52-56
 Organizarea şi funcţionarea CSSM – Art. 57-73
 Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM – Art. 75-100
Riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii:
 factori de risc datoraţi executantului, factori de risc datoraţi sarcinii
de muncă, factori de risc datoraţi mijoacelor de producţie, factori de
3. risc datoraţi mediului de muncă; 30 min.
 factori de risc din “identificarea riscurilor de accidentare şi
îmbolnăvire profesională” – proprii activitaţii din unitate;
 măsuri şi activităţi de prevenire şi protecţie la nivel de unitate.

Consecintele necunoasterii si nerespectarii prevederilor prevederilor


4. 30 min.
legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca – IPSSM – 0.1
Extrase din Acte normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă:
5. HG nr.1051/2006; HG nr.1048/2006; HG nr.1028/2006; HG nr.1146/2006; 40 min.
OUG nr.96/2003
Regulamentul intern
Plan de prevenire şi protecţie
Regulament privind circulaţia pe drumurile publice
6. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 20 min.
protecţia persoanelor
Extras din Prescriptii tehnice ISCIR-instalatii de ridicat –PT ISCIR
R1 – 2010
Primul ajutor/stingerea incendiilor şi evacuarea: IPSSM – Primul
5. 20 min.
ajutor / Planuri de intervenţie şi evacuare în caz de SU
6. Test de verificare cunoştinţe 20 min.
7. Completare fişă individuală de instruie 10 min.

S-ar putea să vă placă și