Sunteți pe pagina 1din 18

Planul de afacere pentru

înființarea unei planta ții


de nuci

Director: Ghiorghe Sonya


Adresa: Strada Luceafărul nr 8, Timișoara
Tel: 0723 034 430
Cuprinsul planului de afarcere

1. Sinteza planului de afacere........................................................... 3-7


2. Date de identificare........................................................................... 8
3. Legea organic pri!ind gospodriile "rne#ti............................... 8
$. Structura organizatoric................................................................ 1%
&. '(iecti!ele....................................................................................... 1%
). Analiza S*'T................................................................................ 11
7. 'rganizarea producției.................................................................. 12
8. Analiza riscului............................................................................... 12
+. Descrierea pieței.........................................................................13-1$

1%. ,lanul de
11. areting....................................................................
financiar...................................................................... 1&
1)-18

Sinteza planului de afaceri


Propunem pre anali!ă o afacere "n domeniul culti#ării nucilor $cod %&'() 0**3+
-orim ă culti#ăm o li#adă de nuci cometi.ile ecologice, ale carei produe ă fie detinate

2
e/portului, dar și pie ței interne &ceată afacere e #a organi!a u. forma unei Gop odării
Țărănești, denumită GȚ “Nuca Bună”, i #a a#ea capital pri#at Principalul o.iect de
acti#itate "l contituie cre șterea nucilor, la care e adaugă comerciali!area acetora
-at fiind faptul că oldo#a are un c limat foarte .un pentru cultura nucului, și nucile unt
produe ecologice cu o creștere uținută a e/porturilor, dorim ă #alorificam aceata
oportunitate prin culti#area nucilor și #"n!area mie!ului de nucă pe pie țele e/terne unde ete
foare apreciat
Puțini dintre detină torii de terenuri agricole tiu, pro.a .il, ca, pe piata comunitara,
cererea de mie! de nuca ete, la ora actuala, mult mai mare decat oferta 1n plu, infiintarea
unei plantatii moderne de nuci, cu material aditor certificat, aduce erioae .eneficii 1n
urma tudiilor facute a do#edit ca infiintarea unei plantatii de nuci repre!inta o olutie
pentru #iitor in conditiile creterii populatiei, crete i cererea pentru conumul de nuci,i
totodata e/tinderea uprafetelor culti#ate pentru protearea mediului inconurator 1n#etitia a
fot coniderata una renta.ila deoarece cotul pri#ind o.tinerea productiei ete unul redu,
moti# pentru care aceata e poate recupera intrun timp curt, in timp ce durta de e/ploatare
depaete 2 de ani 5aportandune la piata internationala reali!am ca pre6ul unui ilogram
de nuci in coaa #aria!ă intre 3, i 39 euro, in func6ie de calitate i de oi &ceata
echi#alea!ă la o produc6ie de doar 3000 de ilograme la hectar , cu un #enit anual minim de
*000 de euro 1n conditiile in care oiul culti#at ete unul foarte producti#e #eniturile unt
cu atat mai mari 5eali!area unei plantatii de nuci ete cu iguranta o afacere foarte tentant a,
cu in#etitie mica i profit mare Pentru ucceul afacerii ete ina necear a plante!i oiuri
producti#e de nuci'te o afacere pe termen lung pe care o poti laa motenire i copiilor tai
%urata, anatoaa i cu profit garantat Pretul unui g de mie! de nuca pe piata iti arata clar
cat de profita.ila ete afacerea

-e mentionatete faptul ca in ultimii ani la mare cautare unt produele ecologice, cat
mai naturale pentru ca gutul lor ete inconfunda.il in comparati#e cu alte produe :autate;
genetic %and lane!i pe piata un atfel de produ, tendinta celorlalti producatori ete de
imitatie 1n acet ca! nu putem pune in dicutie pro.lema imitatiei pentru ca nucile
moldo#enești aa cum am mai preci!am i mai u .eneficia!a de nite .une conditii de
de!#oltare 1ar regimul proprietatii intelectuale nu e incalca, mai degra.a am putea puneca
ete ta.ilit printrun acord mutual de catre toti producatorii, fiecare ii repecta modulde
producere al nucilor ale

Modelul de afacere se va baza pe urmatoarea schemă simplificată:

1.Tratarea solului/
3
2.,lantarea și 0ntreținerea nucilor/
3.Culegerea și prelucrarea rodului/
$. 0nzarea nucilor

lemente cheie care conduc către succesul unei astfel de afaceri :

 perioada in care ar.orele de nuc e maturi!ea!a ete de 78 ani<

 dupa adire, dea in al treilea an, apar primele fructe intro cantitate redua $e/ un oi de
nuc .un de srcine frantu!eaca denumit Lara aunge a dea roade la 34 ani de la plantare+<

 plantarea e face toamna, la o ditanta de circa 9 metri intre pomi i *0 metri intre randuri<

 denitatea optima ete intre *20  *70 de pomi=hectar, in functie de oiul ale<
 cotul unui pom #aria!a intre 30 i *00 de lei in func tie de oi, loc de ach i!itie, etc<

 gropile tre.uie a ai.ă o adancimea de circa 0>0 de centimetri<

 plantatiile de nuc e infiintea!a numai pe terenurile fa#ora.ile din !one pecifice acetei
culturi, terenul e defriea!a de #egetatia lemnoaa, apoi e culti#a 34 ani cu leguminoae,
perene au anuale dupa care e infiintea!a cultura de nuc

 fertili!area de .a!a e face pe directia randului au la fiecare pom, pregatirea terenului e
face prin defundare au prin aparea gropilor mari de plantare
%antitatea re!ultata de nuci poate fi comerciali!ata pe piata ?', aducandu#a in medie
*0000 de euro, in timp ce coturile de operare pentru un hectar nu pot depai in opinia
e/pertilor *000 de euro=an

!vanta"ele unei afaceri cu nuci

1 Cererea de iez de nuc este ult ai are dec0t oferta.

2. ,lantația de nuci se poate realiza cu fonduri europene .


4
3. Culti!area nucului nu necesit condi ții cliatice speciale nici terenuri deoe.ite i
ete re!itent la .oli i dăunatori

$. ,roducția este de 3& - $ tone de nuci. Pe un hectar de li#ada de nuci crec *00 de copaci
-e pe un copac pot fi trine in medie 40 g de nuci &tfel, de pe un hectar pot fi recoltate 4
tone de nuci i dupa prelucrare  *,2 tone mie! de nuca

&. De la nuc se !alorific totul ) fructele $nucile ca atare, uleiul de nuca  0 lei=g de ulei
preat la rece+, lemnul de calitate uperioara, coile i frun!ele

). ucul are !aloare ecologic , fiind unul dintre putinii ar.ori care reuec a a.oar.a
metalele grele din atmofera

7. Durata de !iat a unui nuc este are: 8&-1%% de ani.

#ista produselor care pot fi valorificate în urma sădirii și cultivării unei livezi
de nuc pe termen lun$%

Produele care pot fi #alorificate unt urmatoarele)


 mie!ul de nucă
 nucile #er!i
 frun!ele
 lătarii
 mugurii
 lemnul
coile
(ucul ete srcinar din &ia %entrală i din unele !one ale Peninulei @alcanice Țările
mari producatoare de nuci unt aroc, S?& e/ic, %hile, &rgentina, %hina,Turcia,
?craina, 5omania, 5uia, 1talia, 1ran (ucul ete una dintre cele mai importante pecii
pomicole (ucile contin, la *00g, * g de proteine, >0 g de lipide, * g de glucide i 2,4 g
celulo!ă Sunt .ogate "n minerale ca odiu, potaiu, calciu, magne!iu, clor, fofor, ulf, fier,
cupru, !inc i iod%on tin #itaminele %, @*, @2, @, #itamina PP i caroten Lătarii i coar ța
e utili!ea!a pentru prepararea taninului, a unor coloranti, iar lemnul ete deoe.it de apreciat
in indutria mo.ilei i pentru culpturi (ucile #er!i unt .ogate in #itamina % i e utili!ea!a
pentru prepararea lichiorurilor i dulcețurilor -e mentionat, ca mie!ul de nuca contine
#itamine de noua ori mai mult decat maceul?n ilogram de nuci contine 3 de mii de
calorii au de *, ori mai mult dec"t carnea graă de porc, de 3 ori mai mult decat p"inea și de
*0 ori mai mult decat cartoful,iar 400 de grame de mie! de nuci aigura necearul de calorii
pentru o !i (uca ete .ogata in aci!i grași omega 3 i conumul lor poate duce la caderea
coleterolului
5
Miezul de nuca poate fi conumat ca atare, dar poate fi utili!at i in prepararea unor
pecialitati de cofetarie i patierie -in mie! de nuca e e/trage ulei, ce are calitati e/celente
din punct de #edere alimentar
&leiul de nuca mai ete foloit la fa.ricarea apunului, a lacurilor, precum i la
o.tinerea produelor cometice i farmaceutice
Nucile verzi e foloec pentru dulceturi, continand o cantitate foarte mare de #itamina
%, de 40 de ori mai mult decat ucul de portocale) dintrun g de coi #er!i de nuca poate fi
e/traa o cantitate de #itamina % egala cu cea e/traa din *0 g de lamai
'runzele( lăstarii( mu$urii, coarta i radacinile contituie materie prima foarte putin
foloita la noi in tara

)* ar$umente de ce nucile sunt foarte bune pentru sănătate și de ce trebuie să


consumăm miez de nucă( zilnic%

* -eoarece reduc coleterolul  (ucile, arahidele și migdalele, .ogate "n grăimi ănă toae,
fi.re și #itamina ', cad cole terolul Speciali știi de la ?ni#eritatea Loma Linda din
%alifornia care au re#ă!ut 2 de cerc etări știin țifice legate de impactul nucilor aupra
ănătății u țin că apro/imati# >7 de grame e cantitatea !ilnică indicată pentru conumul
!ilnic

2 Scad ricul apari ției .olilor cardio#aculare  deoarece cad coleterolul rău din organim,
reduc apari ția cheagurilor de Ange și reglea!ă teniunea arterială, nucile, prin con ținutul
.ogat de aci!i grași Bmega3, aută la reducerea conidera.ilă a apari ției .olilor de inimă,
dacă tăm ă ne gAn dim că peciali știi pun că un fert de can ă con ține 90C din do!a !ilnică
recomandată de atfel de aci!i

3 5i cul de top cardiac cade cu o treime  tot "n rela ieț directă cu apari iaț .ol ilor
cardio#aculare, dar important de preci!at ete și faptul că un conum !ilnic de nuci pre#ine
cu o treime ricul de a face top cardiac, "n urma unui tudiu reali!at pe 8>000 de femei

4 Sunt o ură de grăim i .une  B mAnă de nuci, de fitic, m igdale au emin țe de floarea
oarelui $prefera.il neprăite+ pot completa necearul de grăimi .une dintro !i

 Pentru că aută "n cura de lă.ire  ete important ca nucile ă e conume crude, "n tare
naturală, fără adaouri de are, ulei și alte condimente< prăite acetea dea e tranformă "n
alimente noci#ePentru că unt e/tre m de ă țioae și ănătoae, nucile rep re!intă cea mai
.ună gutare dintre mee, fără repercuiuni "n pri#ința ilogramelor "n plu, pentru că numai
o mAnă de nuci aigură un tim p "ndelungat de a țietate ?n tudiu gu#ernamental reali!at de
americani a demontrat că nucile luptă eficient "mpotr i#a o.e!ită ții, prin faptul că peroanele
care conumă regulat acet aliment au parte de o dietă mai echili.rată Diind .ogate "n
proteine și grăimiș E.une; i conumate
ț cuț modera ie, acetea nu influen ea!ă greutatea
corporală și nu "ngreunea!ă meta.olimul, ca alte produe

6
> Sunt un e/celent remediu "mpotri#a inomniei  ști ți care ete cau!a inomnieiF Lipa de
magne!iu din organim care conduce la producerea unei cantită ți mai mici de melatonină,
ceea ce alungă omnul și te ține trea!ă (ucile unt o foarte .ună ură de magne!iu, iar dacă
mănAnci o mAnă de nuci cu *2 ore "nainte de a te culca, po ți dormi lini ștită

7 Pentru că alungă treul  tot -ailyailcou e#iden ția!ă rela ția dintre tre și #itamina @
și u ține
repre!intăcăuntudi ile reali!ate "n pri#in ța treului au arăta t că tot comple/ul de #itam ina @
remediu antitre, rela/And itemul ner#o și totodată tarea ta generală
(ucile unt o importantă ură de atfel de #itamine

8 &meliorea!ă durerile  datorită #itaminei @, mai e/act celei @*, durerile e diminuea!ă "n
intenitate &ceată #itamină con ținută de nuci aută la func ționarea optimă a muculaturii și
crește toleran ța la durere

9 Sunt eficiente "n lupta cu dia.etul  un tudiu recent, apărut "n fe.ruarie 20*0 "n -ia.ete
%are, a aun la conclu!ia că un conum de > g de nuci !ilnic aută la ameliorarea dia.etului
de tip 2, prin dilatarea #a elor de Ange, "m.unătă țind atfel flu/ul an g#in

*0 Pre#in cancerul  prin con ținutul .ogat de aci!i Bmega3, fi.re, #itamina ', magne!iu și
acid folic, nucile repre!intă una dintre cele mai .une metode profilactice "mpotri#a
cancerului, relatea!ă 'atingHell com

** Pre#in contipa ția  prin con ținutul .ogat de fi.re, nu cile " ți aigură un tran! it intetinal
complet, aigurAnd un item digeti# care merge ca un

*2 Pentru un creier "n formă  pentru memorie, pentru itemul ner#o, dar și pentru o minte
mai a.ilă, recurge la conumul !ilnic de nuci

*3 Pentru o #ia ță mai lungă  prin toate .eneficiile pe care le aduc, per total, org animului,
cercetătorii u țin că nucile pot fi coniderat e alimente #aloroae din punct de #edere anti 
aging) "m.unătățind calitatea pielii și contri.uind la crearea de celule ănătoae, regenerAnd
contant organimul

*4 Pentru oae puternice  datorită con ținutului de proteine, nucile unt e/celente "n
"ntreținerea ănătă
ț ii oaelor,
ș ș darș i a mu chilor, pielii i celulelor Intărirea oaelor aută la
pre#enția oteoporo!ei

+ate de identificare:

+enumirea: 4Ț ENuca Bună5


Slo$an: ucul 6 pinea !iitorului.
Misiunea: alorificarea nucului prin cele ai tradiționale etode.
7
!dresa "uridică: Strada Luceafărul nr% ,( -imisoara.
Nr de telefon: %723 %3$ $3%
.mail: nuca(unagail.co

#e$ea or$anică privind $ospodăriile /ărăne0ti 1de fermier2

Statutul 9uridic al gospodriei "rne#ti


Gopodăria 6ărăneacă are tatutul uridic de peroană fi!ică

Legisla"ia pri!ind gospodria "rneasc


&cti#itatea gopodăriei 6ărăneti ete reglementată de pre!enta lege, de Legea cu pri#ire la
antreprenoriat i "ntreprinderi, de %odul ci#il, %odul funciar, %odul fical, %odul muncii i de
alte acte normati#e

Dreptul la constituire
$*+ Dondator al gopodăriei 6ărăneti poate fi peroana fi!ică care a atin #"rta de *8 ani,
are capacitate de e/erci6iu deplină, poedă teren cu drept de proprietate pri#ată
[Art.9 al.(1) modificat prin LP752 din 21.12.01 MO11/17.01.02 art.27]
$2+ B peroană fi!ică poate fi fondatorul $mem.rul+ numai al unei gopodării 6ărăneti

Sediul
Sediul gopodăriei 6ărăneti ete "n unitatea adminitrati#teritorială de ni#elul "nt"i "n a
cărei primărie ete "nregitrată
[Art.12 în rdac!ia LP752 din 21.12.01" MO11/17.01.02 art. 27]
Conductorul gospodriei "rne#ti
$*+ %onducător al gopodăriei 6ărăneti ete fondatoru l, iar "n ca!ul eli.erării fondatoru lui
din func6ie, unul dintre mem.ri care a atin #"rta de *8 ani i are capacitate de
e/erci6iu deplină, ale de ceilal6i mem.ri ai gopodăriei
[Art.15 al.(1) în rdactia LP752 din 21.12.01" MO11/17.01.02 art.27]
$2+ %onducătorul gopodăriei 6ărăneti)
a+ repre!intă gopodăria "n intan6ă de udecată, "n rela6 iile cu alte aut orită6i pu.lice,
precum i cu peroane fi!ice i uridice<
.+ organi!ea!ă acti#itatea gopodăriei<
c+ efectuea!ă, "n numele gopodăriei, tran!ac6ii, eli.erea!ă procuri pentru efectuarea de
tran!ac6ii<
d+ angaea!ă i eli.erea!ă lucrători<
e+ 6ine e#iden6a timpului de lucru i alariilor peroanelor care lucrea!ă "n .a!ă de contract,
efectuea!ă "ncrieri "n carnetul lor de muncă, precum i al mem.rilor gopodăriei<
8
f+ ta.ilete politica de e#iden6ă "n gopodărie, aigură e#iden6a conta.ilă i pre!entarea
rapoartelor "n conformitate cu legila6ia<
g+ aigură predarea "n arhi#ă a documentelor de plată a al ariilor i a cont ri.u6iilor de
aigurări ociale de tat, precum i a documentelor pre#ă!ute la art24 alin$2+<
h+ e/ercită alte atri.u6ii neinter!ie de lege
[Art.15 al.(2) modificat prin LP752 din 21.12.01" MO11/17.01.02 art.27]
$3+ In ca!ul incapacită6ii temporare de muncă au a.en6ei ale "ndelungate, conducătorul
gopodăriei
cu capacitate6ărăneti
deplină are dreptul ăiar
de e/erci6iu, "ncredin6e!e "ndeplinirea
"n ca!ul contituirii o.liga6iilor
gopodăriei ale unui
6ărăneti mem.ru
dintro
ingură peroană, unei alte peroane, faptul conemn"ndue "n 5egitrul gopodăriilor
6ărăneti $de fermier+
[Art.15 al.(#) în rdactia LP752 din 21.12.01" MO11/17.01.02 art. 27]
$4+ %onducătorul gopodăriei 6ărăneti "i poate da demiia ori poate fi detituit prin
hotăr"re a mem.rilor ei "n ca!ul e/ecutării necorepun!ătoare au nee/ecutării "ndelungate
a atri.u6iilor
[Art.15 al.($) modificat prin LP752 din 21.12.01" MO11/17.01.02 art. 27]
$+ In ca!ul "nlocuirii conducătorului gopodăriei 6ărăneti, mem.rii ei anun6ă "n cri, "n
decurul unei ăptăm"ni, primăria care a "nregitrat gopodăria

e(rii
$*+Pot fi mem.ri ai gopodăriei 6ărăneti, "n afară de conducător, următoarele peroane apte
de muncă) o6ul $o6ia+, părin6ii, copiii, inclui# adopti#i, fra6ii, urorile i nepo6ii lui care
au atin #"rta de *> ani, precum i alte peroane care "nt mem.ri ai familiei repecti#e
[Art.1% al.(1) modificat prin LP1$9% din 29.11.02" MO17$/20.12.02 art. 1##5]
$2+ (u "nt coniderate mem.ri ai gopodăriei 6ărăneti peroanele care lucrea!ă "n
gopodărie "n .a!ă de contract
$3+Primirea "n gopodăria 6ărăneacă e face cu acordul mem.rilor ei
$4+1eirea din gopodăria 6ărăneacă e face la cerere i nu neceită acordul celorlal6i mem.ri
ai ei
$+'/cluderea din gopodăria 6ărăneacă e face "n .a!a hotăr"rii celorlal6i mem.ri ai ei
$>+ %alitatea de mem.ru al gopodăriei 6ărăneti apare i "ncetea!ă "n !iua efectuării
"ncrierilor repecti#e "n 5egitrul gopodăriilor 6ărăneti $de fermier+
$7+Litigiile dintre mem.rii gopodăriei 6ărăneti e olu6ionea!ă "n intan6ă de udecată

Structura or$anizatorică

9
%onducătorconta.il
Ghiorghe Sonya

Lucrător permanent Lucrător e!onier Lucrător e!onier


@arta %ritian Ghiorghe &urel @arta Jilda

3biectivele

3biectivul ) ;ntrarea pe piețele <= cu o cantitate de 2


tone de iez de nuc ecologice și
recunoașterea iaginii dupa 2 ani.
3biectivul 4 =>portatea lenului la prețul de 2%% euro
2 0n țrile europene dup 1% ani de la
plantare.
3biectivul 5 ?ona 0n care doresc sa 0nfiin țez planta ția
de nuci nu este situta departe de
localitate pe o suprafa ța de 1 @a cu
posi(ilitatea de e>tindere p0n la & @a.

!naliza S63- (a&anta'" da&anta'" oportnt*!i" amnin!*ri)

10
Puncte tari Puncte slabe
- -efățurăm acti#itatea "ntrun domeniu  Intreprindere nou creată<
ta.il<  %heltuieli pentru tranportarea productie
 Producem produe ce corepund către furni!ori<
tandardelor ?'<  Lipa e/perinței "n domeniu dat
 Suntem de ne"n#in "n ideiile de  5eure financiare limitate
prepecti#ă<
 Suntem unici prin echipa t"nără pe care o
formăm<
 Suntem permanent "n contact cu clien ții<
 In domeniul financiar c" știdurile unt
garantate<
 %lienții ne preferă pentru produele de
calitate oferite

3portunități !menințări
 %erea ta.ilă la mie! de nucă< %oncurența puternică)
 %erin ța prodeelor '%B<  -ependența mare de condi țiile climaterice
 &ccearea granturilor, u.#ențiilor neta.ile din țară<
- %onumul tot mai mare de produe naturale  &paritia produelor din trăinătate, care
"n r"ndul populatiei, at"t pe plan na țional, c"t "nlocuiec cererea de nuci
și pe plan interna țional oferă o iguran ță a  '/ită ricul lunecarilor de teren<

afacerii

3r$anizarea productiei+
7ompartimentele de productie sunt:

11
&pro#i!ionare, fa.rica ție, controlul i aigurarea calitătii, intre ținerea nucului și a
echipamentelor
8esponsabilitati specifice:

 apro#i!ionarea tre.uie a ină


ț e#identa materiei prime intrate și ie șite $ nu tre.uie ca
ocietatea a ramana decoperita +
 fa.rica ția tine e#identa mate riei prime intrate a tocului de produ e finite re!ultate "n
urma proceului de fa.ricatie
 #erifică produele finite re!ultate din punct de #edere calitati# i hotarate ce merge
la #"n!are
 intretinerea echipamentelor

Analiza riscului
a. iscuri interne
'/ita ricul unor poi.ile nein țelegeri "ntre oamenii care muncec la planta ție Pentru a
e#ita acet ric e #or ta. ili de la inceputul aface rii, atri.u țiile fiecăruia
(. iscuri e>terne
'/ita ricul ca peroanele fi!iceintermediari a ofere preturi mici, la fel ca și pentru cei
care ofera cantitati de nuci din produc ție proprie
Pentru a e#ita acet ric #om incheia contracte con#ena.ile cu centre de achi!itie, cu
termeni de plata, de colectare
Poi.ilele condiții atmoferice nefa#ora.ile pot duce la o la.ă produc ție a nucilor

+escrierea pieței

(e propunem ca prima recoltă ă o ditri.uim pe plan local, "ncheind contracte cu


diferite fa.rici peciali!ate "n producerea de cometice, produe alimentare au uleiuri
12
tehnice Scopul notru in primul an de recolta ete a anali!am productia o.tinută pentru a
putea pre#i!iona recolta in anii urmatori i de aemenea a o e/portam

Piața țintă) firme i peroane fi!ice din ta ra și din afară, o #aloare de 70C din
producție fiind programata pentru e/port -in tudiile de pia ță efectuate a contatat că
acet produ ete foarte a șteptat și .ine pri mit a#and o gama larga de util i!are) de la
indutria alimentară, uoară, chimică p"nă la cea farmaceutică ie!ul de nuca repre!intă un
aliment complet i concentrat care ameliorea!a au chiar pre#ine numeroae afectiuni ale
corpului uman
Producția mondială anuala de nuci depaete #olumul de *200 mii tone
La ora actuala principalele țări producatoare de nuci pe plan mondial unt %hina și S?&,
care impreuna ofera pet e 43C din produc ția mondială -e aemenea, cantită ți mari e mai
produc i in 1ran ,Turcia, dar și "n țări la polul opu precum Dranta, 5omania,?craina,
amd In ceea ce pri#ete di#erificarea gamei ortimentale putem pune ca aceata diferă
de la !onă la !onă "n func ție de clima de care .eneficia!ă , de metodele de cretere a pomiil or,
de multitudinea oiurilor e/itente pe pia ță Pentru ai face im ită ț pre!en aț "n cultura
nuciferă, multe tari apelea!a la electia și tudiul tipurilor #aloroae din popula iile ț
autohtone 'te de remarcat faptul că "n țări precum S?&, Dranta, ?ngaria, 1talia, 5omania
i altele, cu autorul programelor peciale de ameliorare genetică e caută decoprirea unor
oiuri cu #alori uperioare celor e/terne
Printre clienții noștri se enumeră:

Dirmele cu acti# itate "n domeniul indutriei de pati erie și cofetărie din or 5" șcani
$%oli.a.a+ care pot foloi mie!ul de nucă "n prepararea prăiturilor și dulciurilor

Supermareturile naționale
Piața din or 5" șcani
Prețul produului #a fi pentru "nceput ta.ilit cu cel al pie ei,
ț urm"nd ca ulterior ă
creacă
-eaemenea o parte din mie!ul de nucă #a fi reali!ată cu autorul intermediarilor

Analiza concurenților

13
Dactorii GȚ E(uca Intreprinderile concurente
ucceului @ună; & @ %
&ortimentul 4 4 4 
%alitatea    
Pre6ul 3 4 4 
Promo#area 4 3 2 
Pia6a 3 4 4 
&mplaarea  3 2 
-eer#irea 3  3 
Total puncte 27 28 24 3

! . Nut#339
B . 4'S,'DB;;L= D= LA SAT=

7 . A4 6 ==L

Publicitatea și promovarea produsului


Kom promo#a prouele noatre prin intermediul)
 He.ite, unde #om plaa date de contact, prețul produelor<

 &nunțuri<

 Spoturi pu.licitare la radio<

 5eclame mamedia<

 Promoții "n centre comerciale<

 Prin șefii de #"n!ări și agenții acetora<

 Produul #a fi pre!entat "ntro forma c"t mai atracti#ă și practică


&ccentul aupra promo#ării e #a pune "n perioadae!on de colectare a mie!ului de nucă, pentru ca
clientii ă ne cunoacă și ă cola.ore!e cu noi

,LA<L D= A=T;4
Strate$iile de produs Strate$ii de preț

14
Alegerea celor ai producti!e soiuri/
erificarea produselor finite rezultate din punct
de !edere al calit ții/ ,rețul produsului Eiez de nucF !a fi pentru
0nceput sta(ilit su( cel al pieței ur0nd ca el
losirea 0ngr șintelor organicepentru ulterior s creasc.
o(ținerea produselor ecologice/

Strate$ii de plasare Strate$ii de promovare


Asigurarea pieței cu cantit ți necesare/ eclae ass-edia/
Atragerea atenției la preferin țele pie ții/ ,rooții/
,rodusele !or fi prezentate 0ntr-o for atracti!/
ecunoașterea iaginii pe pia ța/
*e(site/

Contactul peranent cu clientul/ Anunțuri/

Spoturi pu(licitare la radio/


;nforații despre (eneficiul consuului de nuc/ eclae ass-edia/
,rooții 0n centre coerciale/
,rin șefii de !0nzri și agen ții acestora/
De aseenea proo!area se !a face și prin
interediul pliantelor afiselor 0ntalnirilor de
inforare și ai ales Gdin o 0n o5.

,LA<L ;AC;A
Keniturile firmei #or pro#eni din #an!area produelor

15
%oturile etimate #or fi controlate atat de departamentul de productie cat i de cel de
conta.ilitate, incercand a fie redue "n permanen ță
Dlu/ul de lichiditati #a fi aigurat pentru inceput de fonduri acceate i aportul propriu
al mem.rilor fondatori, ulterior din "ncaari
-in cercetările făcute p"nă acum, am găit un oi .un de nuc produ "n Dranta $denumit
Lara+, care are o producti#itate foarte mare, adică "ntre > i 8 tone pe un hectar Puietul din
acet oi cota * euro=.uc i aunge a dea rod "n 34 ani
Infiintarea unei aemenea plantatii de nuci, pana la intrarea pe rod, cota intre *000
 20000 '?5, inclu!and aici achi!itionarea pomilor, efectuarea lucrarilor agricole pecifice,
com.aterea .olilor și a dăunătorilor -upa intrarea planta ției pe rod e pot o.tine, anual, intre
> i 8 tone de nuci=hectar care, #andute pe piata ?', aduc producatorului circa 24000 de
euro, in timp ce cheltuielile aferente nu depaec 3000 de euro Potri#it pecialitilor,
in#etitia e amorti!ea!a dupa doi ani de la intrarea pe rod a plan tatiei, care " și poate do#edi
renta.ilitatea pana la 340 de ani de la infiintare
&tfel, o plantație de nuc pe o uprafata de * hectar #a a#ea urma toarele date)
1n#etiție) $*20 puieti nuc M * '?5+M * ha N *800 '?5 $ap ro/ 3000 -L+
Productie) > tone=hectar M * hectar N > tone nuca in coaa
Profit) *0000 '?5=an dupa 4ani $lu"nd "n conidera re cheltuielile cu for ța de muncă,
utilae i "ntretinerea pomilor+
In plu, dupa defiin țarea
ș planta
ț iei i o.tinerea
ț unei autori!a ii peciale, lemnul de nuc
re!ultat poate fi #alorificat cu cel putin *00 euro=mc, tot pe piata e/ternă, drept materie
prima pentru producerea mo.ilei< la * hectar de păm"nt aducand un profit de minim *00000

-enumirea po!i6iei 0*0*20*> 3**220*>

Sold inițial % &%%%


H;ntrri de i9loace (nești:
1n#etiții proprii *0000 *0000
%redit.ancar 30000 30000
Total intrri de i9loace $%%%% $%%%%
(ne ti
ș
H;eșiri de i9loace (ne ști:
Procurarea puieților 3000 3000
'fectuarea lucrărilor agricole
pecifice $ăparea gropilor, *000 *800
com.aterea .olilor și a
dăunătorilor+ 16
5emunerarealucrătorilor 200 3000
Total ieșiri de i9loace (ne ști 38&%% 3+8%%
Soldfinal 1&%% 2%%
aportul inanciar

Raport Financiar
enituri din !0nzri ,riul
>0000 an de rod Al doilea an de rod
80000 Al*00000
treilea an de rod
Costul !0nzrilor 3900 8000 20000
,rofitul (rut >*00 72000 80000
Alte !enituri 0 0 0
operaționale
C@eltuieli 00 400 3>00
coerciale
C@eltuieli generale 0 0 0
și adinistrati!e
Alte c@eltuieli 0 0 0
opera ț
A' ionale
A; 0 0 0
A 0 0 0
A= 0>00 >700 7>400
e>ceptional *000 *00 *00
,,; 40>00 >>000 730
C@eltuieli pri!id 4872 7920 9040
plata ipozitului
,net 3728 8080 >>3*0

,ragul de renta(ilitate

17
,riul an de rod Al doilea an de rod Al treilea an de rod
enit din !0nzri ii >0 80 *00
lei
Costuri. și c@eltuieli * *8 20
!aria(ile ii lei
Costuri. și c@eltuieli 20 24 27
constanteii lei

ar9a de contri(u
ata ar9ei de ție 4
7 >2
77 80
80
contri(uțieI
,ragul de renta(ilitate 2>,>7 30,9> 33,7
ii lei

18