Sunteți pe pagina 1din 5

I.

Citiţi afirmaţiile de mai jos şi subliniați litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Fosa Puerto-Rico se găsește în:


a) Oceanul Pacific; b) Oceanul Atlantic; c) Oceanul Arctic; d) Oceanul Indian.
2. Mareele pătrund pe o distanță de 161 km de la țărm în golfuli:
a) Mexic b) Persic c) Biscaya d) Thailandei
3. Salinitatea cea mai avansată caracteristică mării:
a) Galbenă; b) Roșie; c) Baltică d) Neagră.
4. Mare interinsulară este:
a) Timor b) Arafura c) Banda d) Coralilor
5.Cel mai mare fluviu al Africii, după bazinul hidrografic este:
a)Congo b)Zambezi
c) Nil d)Niger

II. Pe harta de mai jos curentii oceanici sunt notati cu litere.Se cere:
a) Identificaţi curentii oceanici cu literele:
L - Curentul Australiei de vest
C - Curentul Golfului
F - Curentul Canalelor
D - Curentul Labradorului
O - Curentul Braziliei

b)Argumentați într-o frază două influiențe Curentului maritim cald al Golfului (sau curentul
Atlanticului de nord) asupra caracteristicilor climei Europei.

Curentul Golfului influențează asupra caracteristicilor climei Europei

c) Argumentați prin cinci exemple concrete importanța hidrosferei în Învelișul geografic:

www.profudegeogra.eu 1
III. .Completati spatiile libere

1. Invelișul de apa al Pamantului poarta denumirea de Hidrosferă


2. In procente Oceanul Planetar ocupa o pondere de 71% din toată suprafața terestră
3. Cel mai mare ocean după suprafață este Oceanul Pacific
4. Cel mai mic ocean după suprafață este Oceanul Arctic
5. După poziția geografică Marea Rosie este o mare de……………….
6. Dupa poziția geografica Marea Caraibilor este o mare tropicala
7. O maree este alcatuita din doua faze numite:a)Flux b)Reflux
8. Cel mai mare lac de pe glob (dupa suprafata) este Baikal
9. Apa provenita din condensarea vaporilor rezultati in urma degazeificarii magmelor se
numeste minerala
10. Masurarea transparentei apei se face cu ajutorul instrumentului numit barometru

IV. Alegeti varianta corecta

1. Adancimea maxima a Oceanului Planetar este de:

a) 11033 m b) 11516 m c)9000 m d)7862 m

2. Formele reliefului oceanic in care se ating cele mai mari adancimi se numesc:
a)Fose (gropi b)Platou continental d)Dorsala oceanica
abisale) c)Campie abisala

3. Oceanul cu cele mai multe insule este:


a)Oceanul c)Oceanul Indian Pacific
Atlantic b)Oceanul d)Oceanul Arctic

4. Marea Baltica are o salinitate de:


a)5-6 promile b)20-25 promile c)30-35 promile d)peste 35 promile
5. Lacul Tanganyika este un lac de origine:
a)Vulcanica b)Tectonica c)Glaciara d)Antropica

6. Lacul Sclavilor (din Canada) este un lac de origine:


a)Glaciara b)Vulcanica c)Tectonica d)Antropica

7. Raul cu cel mai mare debit de pe glob este:


a)Nil b)Amazon c)Congo d)Volga

8. Cel mai adanc lac de pe glob este:


a)Albert b)Tanganyika c)Baikal d)Balhas

9. Punctul de unde incepe sa se formeze cursul unui rau se numeste :


a)Izvor b)Delta c)Talveg d)Meandru
10. .Cel mai mare lac din lume, după suprafață este :
a) Superior b)Tanganika
c) Baikal d) Ladoga

V. Notati originea lacurilor din tabelul de mai jos :


Denumirea lacului Geneza lacului

Marea Caspică Lac relict


Lacul Ladoga
Lacul Baikal
Lacul Superior Lac glacial

www.profudegeogra.eu 2
VI, Folosind harta de mai jos identificati curentii numerotati cu cifre de la 1 la 8
1............................ 2............................
3.............................. 4...........................
5............................... 6................................
7................................. 8................................

VII. Mentionați : a) 3 surse de alimentare a raurilor

b) 3 cauze ale producerii inundatiilor

c) 2 factori care influenteaza debitele râurilor

d) O condiție de formare a mlaștinilor

VIII. Completaţi afirmaţiile cu răspunsul corect:

1.Cea mai sărată mare din lume este:…………………………………….……………….


2.Valuri produse de cutremure,care fac numeroase victime,se numesc:…………… .
3.Cea mai mare cantitate de apă dulce de pe continente se află în : ………………….
4.Gura de vărsare a fluviului Amazon în Oceanul Atlantic este de tip:…………………. .
5.Apele subterane,aflate deasupra unui strat impermeabil (argilă),din care se alimentază fântânile ,se
numesc ape …………………………………

IX. .Scrieţi în faţa primei coloane litera corespunzătoare răspunsului corect:


fluviul: continentul:

--- 1.Dunărea a.Africa


--- 2.Nil b.America de Nord
--- 3.Mississippi c.Europa
--- 4.Amazon d.America de Nord
--- 5.Chang Jiang e.Australia
f.Asia

X. Identificaţi cerinţele, utilizând harta 1. Cum este bazinul hidrografic al


de mai jos: fluviului notat pe hartă cu cifra 1(în
America de Sud) ………………..

www.profudegeogra.eu 3
2. Fluviul notat cu cifra 1(în Africa) are 7. Fluviul notat cu cifra 7 se varsă în
alimentare de tip……………… Marea …………………….
3. Complex lacustru între Canada şi S.U.A 8. Numele ţării stăbatută de fluviul cu
notat cu cifra 3……… numărul 8:…………………..
4. Numele fluviului notat cu cifra 4: 9. Fluviul notat cu numărul 9 aparține
……………………………… bazinului de tip…………………... al
5. Fluviul notat pe hartă cu cifra 5 se varsă oceanului…. ……………………
în :……………………. 10. Numele râului notat pe hartă cu
6. Fluviul notat cu cifra 6 are gura de numărul 10:…………………….
vărsare de tip …………………

XI. Identificaƫi 5 elemente ale unui bazin hidrografic din desenul de mai jos:

www.profudegeogra.eu 4
www.profudegeogra.eu 5