Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

I. Date generale
Profesor: Sirbu Valentina
Grupa:
Data:
Disciplina: Medicina internă cu nursing specific
Subiectul: Nursing-ul specific în tuberculoză pulmonară și pleurezii. Educația
pentru sănătate.
Durata lecției: 180 minute
Tipul lecție: Lecție de formare a competenței de aplicare a cunoștințelor
II. Competențe generale Examinarea complexă a pacientului cu afecțiuni
respiratorii în scopul acordării îngrijirilor medicale individualizate și de calitate
conform procesului de nursing, cât și consilierea lui și a familiei în abordarea
îngrijirilor.

III. Unități de competență:1.Examinarea complexă a pacientului cu tuberculoză


pulmonară și pleurezii conform etapelor procesului de nursing.

2. Identificarea problemelor de sănătate cu prioritizarea lor și elaborarea planului


de nursing.
3.Realizarea planului de nursing.
4. Aplicarea pașilor conduitei de urgență în pneumotorax spontan.
5. Pregătirea pacientului, a materialelor necesare în realizarea puncției pleurale.
6.Comunicasrea eficientă în situații socio-profesionale în scopul educării
pacientului cu tuberculoză pulmonară și pleurezii

IV. Obiective operaționale:


O1. Să culeagă date subiective de la pacientul cu tuberculoză pulmonară și
pleurezii
O2. Să realizeze examenul obiectiv la un pacient cu tuberculoză pulmonară și
pleurezii.
O3. Să formuleze diagnostice de nursing la un pacient cu tuberculoză pulmonară și
pleurezii
O4. Să proiecteze planul de nursing.
O5. Să realizeze intervenții de nursing conform planului de nursing în tuberculoză
pulmonară și pleurezii .
O6. Să acorde îngrijiri medicale de urgență în tuberculoză pulmonară și pleurezii.