Sunteți pe pagina 1din 2

Modul M1 – Masurari tehnice

FISA DE DOCUMENTARE

Masurarea marimilor mecanice - Masurarea fortelor

Forţele se măsoară cu aparate numite dinamometre. Acestea au o construcţie simplă şi


dimensiuni de gabarit reduse. Măsoară forţa cu o pre-cizie cuprinsă între ±0,1 şi ±0,6%, pentru
dinamometrele etalon, şi între ±1 şi ±3%, pentru dinamometrele de lucru.
Din punct de vedere constructiv, dinamometrele pot fi:
●cu element elastic;
●hidraulice;
● pneumatice;
●electro-mecanice
Dinamometrele cu element elastic sunt folosite pentru măsurarea forţelor, precum şi pentru verificarea
maşinilor unelte. Elementul de bază al acestor dinamo-metre este elementul elastic, care se deformează sub acţiunea
forţelor. Deformaţia elementelor elastice este proporţională cu mărimea forţei.
Elementele elastice se construiesc din oţeluri arc sau înalt aliate cu crom, nichel şi molibden. De regulă,
elementul elastic se execută dintr-o singură bucată, nu are incluziuni şi este prelucrat prin forjare, eliminându-
se operaţia de prelucrare prin aşchiere.
Cele mai bune dinamometre sunt cele la care elementul elastic are forma de bară, de secţiune plină
sau inelară, deoarece este asigurată o solicitare axială uniformă a întregului material.
Elementele elastice cele mai folosite sunt prezen-tate în figura 3.37.

Fig. 3.37. Elementele elastice pentru


dinamometre
a - element elastic bară; b - element cu arcuri; Fig. 3.38. Dinamometrul cu element elastic de formă inelară
c - element inelar

În figura 3.38 este prezentat un dinamometru cu element elastic de formă inelară. La acest
dinamometru, deformaţiile care se obţin sunt mari, dar tensiunile variază mult în secţiune şi de-a lungul
conturului elementului elastic.
Aceste dinamometre pot fi folosite atât la tracţiune, cât şi la compresiune, dar alternanţa de solicitări
duce la modificări în comportarea elastică a materialului. De aceea, se recomandă utilizarea unui
dinamometru într-un singur sens de solicitare (întindere sau compresiune). Etalonarea se va face, de
asemenea, separat pentru cele două tipuri de solicitări.
Dinamometrul rombic (Fig. 3.39) poate fi utilizat Dinamometrul rombic ( fig. 3.40) este utilizat pentru
atât la întindere cât şi la compresiune masurarea fortelor de compresiune si la tractiune.

Fig. 3.39 Fig. 3.40

Dinamometrele hidraulice (Fig. 3.41) se folosesc pentru măsurarea forţelor mari, de ordinul a mii de
tone forţă. În aceste situaţii, elementele elastice devin inutile, din cauza creşterii gabaritului.
Principiul de funcţionare este similar cu cel al preselor hidraulice, adică transformarea forţei în
presiune.
Presiunea care se exercită prin apăsarea pistonului asupra lichidului închis în cilindru este
proporţională cu forţa aplicată pistonului: F = p A.
Deci, prin măsurarea la manometru a presiunii p şi cunoscând secţiunea pistonului se poate afla
forţa F.
Dinamometrele hidraulice au precizie scăzută, din cauza frecărilor dintre piston şi cilindru şi a celor
din ghidajele maşinii.
Dinamometrele pneumatice (Fig. 3.42.a) sunt utilizate la măsurarea forţelor care acţionează
asupra unei maşini-unelte. Asupra grinzii 1 actioneaza o forta P, care trebuie masurata. In urma actiunii
fortei, grinda se deformeaza, determinand modificarea distantei dintre ea si duza amplificatorului
pneumatic. Masurarea se face regland presiunea in sistemul pneumatic, astfel incat sistemul sa revina la
pozitia zero. Masurand variatia de presiune se poate afla forta ce actioneaza asupra grinzii.

Fig. 3.41 Fig. 3.42

Dinamometrele electromecanice au posibilitatea să măsoare variaţia rapidă a forţei. Ele au o


serie de calităţi cum sunt: gabarit mic, siguranţă în exploatare, deservire comodă şi folosesc foarte
multe tipuri de traductoare electrice capabile să convertească efectul aplicării unei forţe şi anume
deformarea elementului elastic, în mărimi electrice. Cele mai folosite traductoare sunt cele
piezoelectrice, magnetoelastice, rezistive, capacitive, inductive, tensometrice etc.

În figura 3.42.b este reprezentat un dinamometru inductiv cu miez mobil, unde: 1-cilindru special
cu membrană elastică; 2-bilă; 3-element de prelucrare a forţei; 4-armătură mobilă; 5-armătură fixă; 6-
înfăşurări ale bobinei; 7-conductoare; 8-racord; 9-capac.