Sunteți pe pagina 1din 160

7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Constantin M. Vioreanu

 TEORIE ŞI SOLFEGII

Manual pentru clasa I

GRAFOART

http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 1/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

© 2007. Casa de Editură GRAFOART


 Toate drepturile rezervate pentru prezenta lucrare.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

 VIOREANU, CONSTANTIN M.
Manual de teorie şi solfegii : clasa I / Constantin Vioreanu ;
ed.: Matei Bănică. - Bucureşti : Grafoart, 2007
ISBN 978-973-9054-36-2

I. Bănică, Matei Constantin (ed.)


78(075.33)

Casa de Editură GRAFOART


Str. Braşov nr. 20, sector 6, Bucureşti, CP: 061448
 Tel.: 0727345474 ; fax.: 0318151513
 Web : http://www.grafoart.ro
E-mail : contact@grafoart.ro

http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 2/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

3
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 3/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Temă pentru acasă:

Câte un rând de pătrimi, astfel:

4
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 4/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

5
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 5/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

6
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 6/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

7
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 7/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Temă pentru acasă:


Câte un rând de optimi, astfel:

8
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 8/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

9
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 9/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

10
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 10/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

11
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 11/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

12
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 12/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Temă pentru acasă:

Câte un rând de doimi, astfel:

13
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 13/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

14
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 14/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

15
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 15/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

16
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 16/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

17
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 17/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

18
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 18/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

 Albinele

19
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 19/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Exerciţii

Frunză verde de stejar

Exerciţii

20
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 20/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Fricosul

Exerciţii

21
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 21/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Iepuraşul

Exerciţii

22
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 22/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Ploaia

Exerciţii

23
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 23/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Zebra

24
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 24/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Exerciţii

25
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 25/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Lună, lună nouă

Exerciţii

26
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 26/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

La portiţă

Exerciţii

27
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 27/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Temă pentru acasă:

 Trageţi barele de măsură în aşa fel încât din valorile


notelor de mai jos să se formeze măsuri de două pătrimi.

28
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 28/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Doarme moşul

29
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 29/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Exerciţii

Melodie
Muzica: I. D. Vicol 

30
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 30/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Exerciţii

Melodie
Muzica: I. Vintilă 

31
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 31/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Cucul

32
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 32/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Exerciţii

Furnicile

33
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 33/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Exerciţii

34
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 34/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Nani, pui

Exerciţii

35
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 35/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Puişorul

36
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 36/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Exerciţii

37
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 37/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Cântec de primăvară

Hai, copii, la joc

Exerciţii

38
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 38/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Ciufulici

39
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 39/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Solfegii

 Acul

40
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 40/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

41
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 41/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

În odaia de copii

42
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 42/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Ghiocelul

43
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 43/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Solfegii

44
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 44/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Melcul supărat

Solfegii

45
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 45/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Haina primăverii

46
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 46/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Solfegii

Cântec

47
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 47/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Cântecul notei Si

48
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 48/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Solfegii

Ninge

49
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 49/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Drag mi-e jocul românesc

Solfegii

50
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 50/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Portativul

Grupul de cinci linii orizontale egal depărtate între ele se


numeşte „portativ”. Distanţele dintre linii se numesc spaţii.
Liniile şi spaţiile portativului se numără de jos în sus.

51
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 51/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Măsura de două pătrimi

Din o—ţel se fac u—nel—te

Despărţind în silabe versul de mai sus, observăm că o


silabă este mai apăsată (accentuată), iar a doua este mai slabă
(neaccentuată). Silaba accentuată este notată cu semnul .
> > > >
Din o - ţel se fac u nel - te.

În dreptul
pe silaba fiecăreideasupra
tare îl scriem silabe scriem
noteio corespunzătoare.
pătrime, iar accentul de
52
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 52/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Separăm printr-o linie verticală nota accentuată de cea


neaccentuată din stânga ei:

Din o - ţel se fac u nel - te.

Pătrimile cuprinse între două linii formează o „măsură”,


iar liniuţa despărţitoare se numeşte „bară de măsură“.
Ştiind că pătrimea durează o bătaie (un timp), măsura
formată se numeşte „măsura de două pătrimi“. Ea se notează
o singură dată, la începutul cântecului, după cheia sol, astfel:

Din o - ţel se fac u nel - te.


Pentru a măsura durata timpilor, facem următoarele
mişcări cu mâinile:

53
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 53/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Semnul de repetiţie
Trompeta

 Trom - pe - ta su - nă tra, la, la


 A - şa ră - su - nă tra, la, la

 Aceste două puncte, urmate de bară dublă, ne arată că


trebuie să repetăm ceea ce am cântat.

Nuanţe
Pe unele dintre cântecele pe care le învăţăm le cântăm
mai tare, iar pe altele mai puţin tare. Gradul de tărie pe care-l
dăm unui cântec se numeşte „nuanţă“ şi se notează astfel:
 p  înseamnă încet (slab);
mf   înseamnă potrivit de tare;
 f   înseamnă tare.

Solfegii

54
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 54/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

O melodie cântată pe note, fără cuvinte, se numeşte


s o l f e g i u . 

Semnul aflat în ultimul solfegiu se numeşte


c r e s c e n d o şi ne arată că trebuie să creştem treptat tăria
sunetelor deasupra cărora este scris. Se notează pe scurt: c r e s c  .
Semnul aflat în acelaşi solfegiu se numeşte
d e c r e s c e n d o şi ne arată că trebuie să descreştem treptat tăria
sunetelor deasupra cărora este scris. Se notează pe scurt
d e c r e s c . 

55
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 55/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Gama „Do major”


 Ton-semiton

Cântecul gamei

56
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 56/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

2. Sunetele sunt cântate


După înălţime toate.

Înşiruirea ca pe o scară a celor opt sunete de la „DO“ de


jos până la „DO“ de sus se numeşte „gama muzicală“.
Gama care începe cu sunetul „DO“ de jos şi se termină
cu sunetul „DO“ de sus se numeşte „gama lui DO major“.

 Această gamă are distanţe mici între trepte, numite


„semitonuri“ numai între sunetele mi-fa şi si-do, iar între
celelalte trepte are distanţe mari, numite „tonuri“ între sunetele
do-re, re-mi, fa-sol, sol-la, la-si.

Solfegii

57
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 57/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Melodie
Constantin Brăiloiu 

58
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 58/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Iepuraşul

Ie - pu - raş, dră -gă - laş A fu - git pes - te i - maş

Şi s-a dus co - lo sus, Sub o tu - fă s-a as - cuns

Solfegiu
Gr. Teodosiu 

59
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 59/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Măsura de trei pătrimi

Despărţind în silabe versul de mai jos, observăm că


accentul cade din trei în trei silabe, astfel:

>
Du - nă - re, > > fă - ră
Du - nă - re, drum >
pul - be - re.

60
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 60/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

În dreptul fiecărei silabe scriem o pătrime, iar accentul de


pe silaba cuvântului îl aşezăm deasupra notei corespunzătoare,
astfel:

Du - nă - re, Du - nă - re, drum fă - ră pul - be - re.

Separămdin
neaccentuată printr-o
stângabară de măsură nota accentuată de cea
ei, astfel:

Du - nă - re, Du - nă - re, drum fă - ră pul - be - re.

Ştim că pătrimea durează o bătaie (un timp). În măsura


formată având trei pătrimi, înseamnă că vom avea trei bătăi.

Măsuraastfel:
cântecului, de trei pătrimi se scrie o dată, la începutul

Du - nă - re, Du - nă - re, drum fă - ră pul - be - re.


61
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 61/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Măsura de trei pătrimi se bate astfel:

Exerciţii ritmice

Balada unui greier mic


 Versuri: G. Topârceanu  Muzica: V. Gabrielescu 

Pes - te dea - luri zgri - bu - li - te Pes - te

62
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 62/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

ţa - rini zdren - ţu - i - te, A ve - nit a -

şa, de-o - da - tă, Toam - na cea în - tu - ne - ca - tă.

Solfegii

63
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 63/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Cântec de leagăn
Muzica: V. Gabrielescu 

Na - ni, na - ni, co - pi - li - ţă,

Dra - ga ma - mii ga - ro - fi - ţă. Să creşti

nal - tă, tres - ti - oa - ră, Al - bă ca o

lă - cră - mioa - ră. Na - ni, na - ni co - pi -

li - ţă, Dra - ga ma - mii ga - ro - fi - ţă.

Solfegiu

64
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 64/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Durata de trei timpi

spaţiu Arcul care uneşte


se numeşte două note aşezate pe aceeaşi linie sau
„legato“.
65
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 65/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Prin acest semn, durata doimii se măreşte cu durata celei


de-a doua note din legato, pătrimea. Rezultă că notele „DO“,
„FA“ şi „SOL“ vor fi ţinute 3 timpi. Nota a doua din legato se
cântă însă fără a se mai pronunţa.
Nota care ţine trei bătăi se mai scrie şi astfel:

Leagănul
Muzica: Motora-Ionescu 

U - ţa sus şi u - ţa jos, Lea - găn,

le - gă - na - şu - le, Tu mă le - geni

prea fru - mos, Lea - găn, le - gă - na - şu - le.

66
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 66/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

1. Uţa sus şi uţa jos,


Leagăn, legănaşule,
 Tu mă legeni prea frumos,
Leagăn, legănaşule.

2. Tare-mi place şi-s voios,


Leagăn, legănaşule,
Când mă porţi în sus şi-n jos,
Leagăn, legănaşule.

Primăvara
Muzica: Motora-Ionescu 

Flu - tu - re vi - no şi zboa - ră prin flori

Ce - ru-i al - bas - tru şi fă - ră de nori!


Ţara mea
Muzica: D. G. Kiriac 

 Ţa - ra mea a - re hol - de bo - ga - te

Dea - luri î - nal - te cu mân - dre flori.


67
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 67/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Iz - voa - re lim - pezi Şi ră - co - roa - se,

Un cer al - bas - tru Prea rar cu nori.


Exerciţii ritmice

Solfegii

68
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 68/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Temă pentru acasă

Copiaţi pe caiete exerciţiul de mai jos şi trageţi barele de


măsură în aşa fel încât să rezulte măsuri de .

Dansul
Muzica: Edith Visky 

Un, doi, trei, un, doi, trei, ia - tă un vals!

Un, doi, trei, un, doi, trei, hai - deţi la dans!

69
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 69/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

cresc.

În trei pă - trimi, nu cum - va să ui - taţi


decresc.

Şi tot -dea - u - na în ritm să dan - saţi!

Exerciţii ritmice

Du-te, iarnă

Iar - nă, drum bun! Du - te de-a - cum!

Soa - re - le râ - de vo-ios. Iar eu tot cânt bu-cu-ros,

Cu - cul ves - tit Ia - t-a so - sit!


70
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 70/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Greieraşul
Muzica: D. D. Stanciu 

1. Gre - ie - raş, gre - ie - raş dră - gă - laş,

Zi-i de zor, zi-i de zor în prid - vor!

Ne vin din zări, din de - păr - tări,

Oas - pe - ţii dra - gii pri - mă - veri.

1. Greieraş, greieraş drăgălaş


Zi-i de zor, zi-i de zor în pridvor.
Ne vin din zări, din depărtări,
Oaspeţii dragii primăveri!

2 Ghiocei, ghiocei mititei,


Răsăriţi, răsăriţi şi-nfloriţi!
În calea lor, vraja
Plutească-n zefir uşor
florilor!
71
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 71/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Exerciţii ritmice

Solfegii

Feodor Oancea 

72
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 72/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Exerciţii ritmice

Melodie
Muzica: Valentin Gabrielescu 

73
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 73/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Solfegii

 Vine ploaia
 Versuri: G. Coşbuc  Muzica: I. Vintilă 

 Vi - ne ploa - ia, bi - ne-mi pa - re!

În gră - di - nă am o floa - re, Ploa - ia o va creş-te

ma - re. Vi - ne ploa - ia, bi - ne-mi pa - re!


74
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 74/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Solfegii

75
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 75/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Temă pentru acasă

Copiaţi pe caiete exerciţiul ritmic de mai jos şi trageţi


barele de măsură în aşa fel încât să rezulte măsuri de .

76
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 76/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Pauza de pătrime în măsura de

Momentul de tăcere în decursul unui cântec se numeşte


 pauză . În măsura de o pătrime durează un timp. Momentul

de tăcere
Pauza care durează
de pătrime un astfel:
se scrie timp se numeşte pauza de pătrime.

77
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 77/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Exerciţii ritmice

Cântecul Pauzei

Pa - u - za când în - tâl - niţi,

Din cân - tec să vă o - priţi!


Solfegii

78
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 78/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Temă pentru acasă


Să se copieze pe caiete exerciţiul de mai jos şi să se tragă
barele de măsură în aşa fel încât să rezulte măsuri de .

79
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 79/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Pauza de pătrime în măsura de


Cântecul cucului

Cu - cu, cu - cu, cân - tă-n pă - du - re,

Cu - cu, cu - cu, cân - tă fru - mos.

Că pri - mă - va - ra iar a so - sit.

Cu - cu, cu - cu, ne - con - te - nit.

Melodie
Muzica: I. Vintilă 

80
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 80/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Exerciţii ritmice

Solfegii

81
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 81/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Temă pentru acasă


Scrieţi pauzele corespunzătoare, care lipsesc în exerciţiile
ritmice de mai jos, pentru completarea măsurii:

82
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 82/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Pauza de optime
 Valoarea de optime durează o jumătate de timp.
Momentul de tăcere care durează o jumătate de timp se
numeşte pauză de optime şi se desenează astfel:

Pauza de pătrime în măsura de

Bondarul leneş
Muzica: C. Mereş 

1. La um - bra ste - ja - ru - lui,

E ca - sa bon - da - ru - lui. Bâz, Bâz,


83
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 83/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

zbor me - reu Dar la mun - că-mi vi - ne greu!

1. La umbra
E casa stejarului,
bondarului.
Bâz, bâz, zbor mereu,
Dar la muncă-mi vine greu!

2. Mi-e ruşine de copii


Şi de-albinele zglobii.
Bâz, bâz, iarăşi zbor,
Dar la muncă nu am spor!
Solfegii

84
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 84/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Sus, mai sus, în vârf de nuc


Popular

Sus, mai sus, în vârf de nuc Cuc!! cuc!

Cu - cu - leţ Cân - tă-un pu - i - şor de cuc;

Cuc! cuc! Cu - cu - leţ! Şi-a - şa cân - tă

de fru - mos, Cuc! cuc! Cu - cu - leţ!

De pi - că fun - za pe jos, Cuc! cuc! Cu - cu - leţ!

Exerciţiu ritmic

85
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 85/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Solfegii

86
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 86/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Temă pentru acasă


 Trageţi barele de măsură în exerciţiile de mai jos astfel
 încât să se formeze măsuri de .

Pauza de optime în măsura de

Melodie
Muzica: I Vintilă 

87
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 87/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Solfegii

88
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 88/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Exerciţii ritmice

Solfegii

89
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 89/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

90
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 90/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Măsura de patru pătrimi

Cuiburile păsărilor
Despărţind în silabe textul de mai sus, vom observa că
accentul principal cade din patru în patru silabe, astfel:

Cui - bu - ri - le pă - să - ri - lor.

91
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 91/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

În dreptul fiecărei silabe scriem o pătrime, iar accentul de


pe silaba cuvântului îl aşezăm deasupra notei corespunzătoare,
astfel:

Cui - bu - ri - le pă - să - ri - lor.
Separăm printr-o bară de măsură nota accentuată de cea
neaccentuată din stânga ei, astfel:

Cui - bu - ri - le pă - să - ri - lor.
Ştiind că pătrimea durează o bătaie, înseamnă că într-o
măsură vom avea patru bătăi. Aceasta se numeşte „măsura de
patru
astfel:pătrimi“ şi se scrie o singură dată la începutul cântecului,

Cui - bu - ri - le pă - să - ri - lor
Măsura de patru pătrimi se bate astfel:

92
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 92/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

93
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 93/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Cântecul măsurii de 4 timpi


Muzica: I. D. VICOL

1. Toţi om vrea, cu vo - ie bu - nă,

U - nul din - tre noi să spu - nă Cân-tul, ce se

 ve - de-n car - te, Cum e scris şi cum se-m - par - te.

1. Toţi am vrea, cu voie bună,


Unul dintre noi să spună
Cântul, ce se vede-n carte,
Cum e scris şi cum se-mparte
2. Patru timpi urmaţi de-o bară,
Cântul prin accent măsoară.
Orice timp pătrime are,
Ştie asta orişicare!
94
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 94/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Exerciţii ritmice

Solfegii

95
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 95/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Cântec
 Versuri: Şt. O. Iosif  Muzica: I. Vintilă 

1. Nu mai sunt pe lun - că flori, Vă - i - le-s de - şar - te,

 Ţ i - pă câr - duri de co - cori Pri - be - gind de - par - te!

Solfegii
I. Potolea 

96
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 96/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Rimski Korsakov 

97
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 97/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Nota întreagă

Nota întreagă durează patru timpi

 Arici Pogonici
Muzica: I. Vintilă 

U - ri - aş în - tre pi - tici Şi îl chea - mă Rici,

Rici, Rici, Rici, Moş A - rici, A - rici Po - go - nici.

98
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 98/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Exerciţii ritmice

Solfegii I. Croitoru 

99
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 99/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Lângă lac

Lân - gă lac, un bros-coi Fa - ce tă - ră -

boi Băr - ză - u - nul tre - ce-n zbor, Par - că e mo -

tor! Iar ră - ţo - iul li - pa, li - pa,

 A por - ni - t-o la plim - ba - re, Lân - gă lac e

cald şi bi - ne Şi e nu - mai soa - re!


100
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 100/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Solfegii

Temă pentru acasă

 încât Trageţi barele de
să se formeze măsură
măsuri de în. exerciţiile de mai jos astfel

101
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 101/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Pauza de doime
Momentul de tăcere care durează doi timpi este pauza de
doime şi se scrie astfel: .

Pauza de doime în măsura de

Zum, zum, zum


 Versuri: Cicerone Teodorescu  Muzica: I. Vintilă 

Zum, zum, zum şi bâz, bâz, bâz


102
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 102/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Ci - ne bâ - zâ - ie-n a uz?

Bâz, bâz, bâz şi zum, zum, zum.

Plea -că -al - bi - ne - le la drum!

Solfegii

103
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 103/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

104
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 104/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Temă pentru acasă

1. de
măsuri Trageţi
patrubarele de măsură în aşa fel încât să se formeze
pătrimi.

105
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 105/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

2. Adăugaţi pauzele necesare completării măsurilor la


exerciţiul de mai jos:

Pauza de doime în măsura de


Cântec

Cea - sul tot ba - te tic - tac ne-n-ce - tat

Scoa - lă co - pi - le şi hai la-n-vă - ţat.

106
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 106/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Solfegii

Pauza de doime în măsura de


Melodie Muzica: V. Gabrielescu 

107
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 107/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Solfegii

108
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 108/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Pauza de notă întreagă


Momentul de tăcere care durează patru timpi este pauza
de notă întreagă. Ea se scrie astfel: .

Rău îi şade codrului


Popular

Hei! Fo - i - ci - ca bo - bu - lui,

Hei! Rău îi şa - de co - dru - lui,


109
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 109/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Fă - ră gla - sul cu - cu - lui Şi ur-ma voi - ni - cu - lui

Solfegiu

Temă pentru acasă

Scrieţi pauzele care lipsesc din exerciţiul de mai jos:

110
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 110/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Sunetul şi nota „RE“ pe linia a patra

Cântec de Pace
Muzica: I. D. Vicol 

Spu - ne vânt al nos - tru cânt:

Pa - ce vrem pe-n - treg pă - mânt!


111
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 111/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Solfegii

112
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 112/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Sunetul şi nota „MI“ pe spaţiul patru


Melodie
Muzica: I. D. Vicol 

113
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 113/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Solfegii

114
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 114/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Sunetul şi nota „FA“ pe linia a cincea


Sărbătoare-n sat
Muzica: I. D. Vicol 

Săr - bă - toa-re-n sat la noi, Tre-ie - ri - şul e în toi

„Bom-bă - ne“ com - bi - ne - le, Ca s-a-le-a-gă boa-be- le


Solfegii

115
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 115/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Sunetul şi nota „SOL“ deasupra liniei a


cincea

Racheta
Muzica: I. D. Vicol 

O ra - che - tă zboa - ră-n lu - nă sus,

Gând de pa - ce lu - mii ea a spus.


116
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 116/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Solfegii

117
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 117/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Sunetul şi nota „SI“ sub portativ 

Cloşca

Cloş - ca stri - gă ca o ma - mă Clo, clo, clo, clo,

clo! Ea pe pu - i - şori îi chea - mă


118
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 118/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Clo, clo, clo, clo, clo! Şi a - lear - gă-n

sus şi-n jos Că pe-a - fa - ră e fru - mos.

Clo, clo, clo, clo, clo, clo, clo, clo, clo!

clo, clo, clo, clo, clo, clo, clo, clo, clo!

Solfegii

119
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 119/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Sunetul şi nota „LA“ sub portativ 

Poem de toamnă
 Versuri: M Andriţoiu  Muzica: I. Vintilă 

 Au ple - cat co - co - rii un - de-va de - par - te

 Va - ra se în - chi - de tris - tă ca o car - te


120
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 120/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Solfegii

121
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 121/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Sunetul şi nota „SOL“ sub portativ 

Cântec de leagăn
 Versuri: Marius Nuşi  Muzica: I. Vintilă 

 A - re ma - ma o fe - ti - ţă Gân - dă -

122
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 122/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

cel în cald pă tuc Cu o fra - gă

ca gu - ri - ţă Şi-o a - lu - nă drept nă - suc.

Cântec pentru copilaşi


Muzica: Gh. Cucu 

1. Do - uă zeci pi - tici voi - nici, Tra, la, la, la,

la, Se bă - tu - ră cu-n a - rici, Tra, la, la, la,

la, S-au bă - tut şi s-au lup - tat,

 Tra, la, la, la, la, Lu - mea-n-trea - gă

s-a mi - rat, Tra, la, la, la, la.


123
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 123/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Solfegii

124
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 124/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Gama la minor
Toamna
 Versuri: Gh. Coşbuc  Muzica: V. Gabrielescu 

Ieri ve - deam pe lun - că flori

Mân - dri flu - turi zbu - ră - tori. Şi ve - deam zbu -

rând al - bi - ne Ieri e - ra şi cald şi bi - ne.

 Azi e frig şi nori şi vânt

frun - ze - le cad la pă - mânt Flo - ri - le stau

su - pă - ra - te Veş - te - jesc de bru - mă toa - te.


Strofa I a cântecului „Toamna“ este scrisă în gama Do
major. Am învăţat că semitonurile, în această gamă, se află între
notele Mi-Fa (treptele III-IV) şi Si-Do (treptele VII-VIII), iar
 între celelalte trepte se găsesc tonuri.
Deşi sunetele sunt aceleaşi ca în Do major, strofa a II-a a
cântecului „Toamna“ este scrisă într-o altă gamă, care începe
125
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 125/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

şi se termină cu sunetul La. Dacă aranjăm sunetele cântecului


 în ordinea înălţimii lor, obţinem următoarea scară:

Observăm că semitonurile se găsesc între sunetele Si-Do


(treptele II-III) şi Mi-Fa (treptele V-VI), iar între celelalte trepte
se găsesc tonuri. Gama care începe şi se sfârşeşte cu sunetul La
şi are tonurile şi semitonurile aranjate după cum s-a arătat mai
sus se numeşte gama La minor. Ea este relativa gamei Do
major. Ca să determinăm treapta I (sunetul La) a relativei
minore, de la treapta I a gamei Do major coborâm trei sunete.

126
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 126/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Ba - te ___ cea - sul ne-n-ce - tat, Ba - te ___ 

cea - sul ne-n - ce - tat Tic, tac, tic, tac, tic, tac,

tic, tac, Scoa - lă - te ___ co - pi - le drag.

127
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 127/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

 Alteraţii
Diezul
Semnele muzicale aşezate în dreptul notelor, la stânga lor,
care ne arată că un sunet a fost urcat sau coborât cu un
semiton, poartă numele de semne de alteraţie .
Diezul  este alteraţia care urcă cu un semiton sunetul
natural lângă care este aşezat.

El se scrie:

Pe portativ, diezul se scrie astfel:


a. Când nota este pe o linie a portativului:

b. Când nota este pe un spaţiu al portativului:

c. Când nota nu este scrisă pe liniile sau spaţiile


portativului:

128
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 128/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

 Vara
 Versuri: Ion Caloria  Muzica: Ion Vintilă 

De pe şe - suri a - du-nând Hol -de - le mă - noa - se

 Trec com-bi-ne - le la rând, Mari ca niş - te ca - se

Se - ce - ri - şul e în toi A - ur e-n o - goa - re!

În - fră - ţi - te sto - guri noi, Bul -gări par de soa - re.

Solfegii

129
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 129/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

130
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 130/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Nani, pui
 Versuri: Otilia Cazimir  Muzica: I. Vintilă 

1. Dormi, fe - ti - ţă som - no - roa - să,

Să-mi creşti ma-re şi fru - moa - să, Să-i fii dra - gă ori - şi -

cui Na - ni pui! Na - ni pui!

1. Dormi, fetiţă somnoroasă,


Să-mi creşti mare şi frumoasă,
Să-i fii dragă orişicui...
Nani, pui! Nani, pui!
131
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 131/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

2. Dormi cu mama, băieţel,


Să creşti nalt şi subţirel
Şi frumos, cum altul nu-i...
Nani, pui! Nani, pui!
3. Somnul dulce şi cuminte
 Vine-ncet să vă alinte,
Fără ştirea nimănui...
Nani, pui! Nani, pui!

Solfegii

132
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 132/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Becarul
Becarul este semnul muzical care readuce la intonaţia
naturală sunetul ce a fost cântat cu diez.
Becarul se scrie astfel:

Pe portativ, becarul se scrie astfel:


a. Când nota este scrisă pe un spaţiu al portativului:

b. Când nota este scrisă pe o linie a portativului:

c. Când nota nu este scrisă pe liniile sau spaţiile


portativului:

133
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 133/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Mai
Muzica: I. Vintilă 

În fru - moa-sa lu - nă Mai Fi - rea se re - fa - ce

 Vin co - pii cu ei pur-tând Po - rum -bei de pa - ce.

 Tra, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Tra, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
134
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 134/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Diez-becar
 Alunelul
Popular

1. A - lu - ne - lul, a - lu - ne- lul, hai la joc,

Să ne fi - e, să ne fi - e cu no - roc.

Ci - ne ho - ra o să joa - ce, Ma - re,

ma - re se va fa - ce. Ci - ne n-o ju -

ca de fel, Să ră - mâ - nă mi - ti - tel!

135
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 135/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Bemolul
Bemolul este alteraţia care coboară cu un semiton sunetul
natural lângă care este aşezat. El se scrie:
Pe portativ, bemolul se scrie astfel:
a. Când nota este scrisă pe unul din spaţiile portativului:

b. Când nota este scrisă pe una din liniile portativului:

c. Când nota este scrisă pe o linie sau pe un spaţiu al


portativului:

136
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 136/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Iepurele
 Versuri: Ion Caloria  Muzica: I. Vintilă 

1. Ta - ie crân - gul în - tr-o dun -

gă, Spe - ri - at U - re - che Lun -

gă. Şi s-a - vân - tă u - şu - rel ___  


137
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 137/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Că poc - ni un vreasc sub el. _________  

2. Alergând pe iepureşte,
Frica-n sân el şi-o sporeşte
...Şi turteşte bleg din fugă
Nasul mic de-o buturugă.

Melodie Muzica: I. Vintilă 

Solfegii

138
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 138/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Melodie
Muzica: I. Vintilă 

139
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 139/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Solfegii

140
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 140/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Melodie
Muzica: I. Vintilă 

Solfegii

141
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 141/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Bemol-becar

Şantierul
 Versuri: Cicerone Teodorescu  Muzica: I. Vintilă 

1. Cu ce - tăţi ca din po - ves - te,

Cu pa - la - te fel şi chip, Şan - ti - e - rul nos - tru

es - te O gră - ma - dă de ni sip.
142
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 142/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

1. Cu cetăţi ca din poveste,


Cu palate fel şi chip,
Şantierul nostru este
O grămadă de nisip.

2. Din nisip – în parcul mare – 


Fete şi băieţi, la fel,
Facem case, şcoli, vapoare,
Gară, poduri şi tunel.

3. Suntem harnici, buni de gură


Şi pe loc nu stăm deloc.
Harnici la învăţătură
Foarte harnici şi la joc!

 Vistavoiul dimineţii
 Versuri: Cicerone Teodorescu  Muzica: I. Vintilă 

1. De cu zi - uă, pi - ţi - go - iul

joa - că-n gea - muri ton - to - ro - iul

Hai - de, plea-că! Du - te, trap! Ce mă scoli cu noap-tea-n cap?


143
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 143/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

1. De cu ziuă, piţigoiul
 Joacă-n geamuri tontoroiul.

Refren : – Haide, pleacă, Du-te, trap!


 – Ce mă scoli cu noaptea-n cap?
2. – Spală-te... Te-mbracă iute,
 Vrei tot mama să te-ajute?

Refren.

3. Sunt mai mic, nu ţi-e ruşine


Să te scol tot eu pe tine?

Refren.

În excursie
 Versuri: Ion Caloria  Muzica: V. Gabrielescu 

 Vin co - pi - ii în ză voi,

În - şi - raţi doi câ - te doi, Şi a du - nă

plan - te cru - de, Proas - pe - te, de


144
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 144/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

ro - uă u - de, La, la, la, la, la, la,

la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.

Canonul

Ce-ai fă - gă - du - it Tre- bu - ie-m-pli - nit.

Doarme moşul
Muzica: D. G. KIRIAC

Doar - me mo - şul sub um - brar,

Sfo - ră - ie ca un bon - dar.


145
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 145/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Toamna
 N. Bucliu 

Ploa - ia ca - de ne-n-ce - tat, Toam-na s-a în - tors în sat


Ţesătoarele
Muzica: I. D. Chirescu 

Noi lu - crăm la răz - boi Ţe - sem,

ţe - sem fi - re moi. Şi la râu

noi por - nim, Pân-za al - bă s-o - năl - bim.

146
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 146/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

147
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 147/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Textele cântecelor cuprinse


în materia semestrului I

 Albinele  Versuri: Cassian . . . . . . . . . . . . . . . . 19


Ion Vintilă
Muzica: Nina
Uite stupii cu albine
 Vesele şi gospodine,
Forfotesc cu hărnicie
Şi scot mierea aurie.

Frunză verde de stejar. Muzica: Delion Pavel  . . . . . . . . . . . 20


Frunză verde de stejar,
 Tra la, la, la, la, la, la,
Hai cu toţii sub umbrar,
 Tra la, la, la, la, la, la.
Fricosul. Muzica: Ion Vintilă . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
 Versuri: Maiakovski 
 Traducere: Nina Cassian 
 Ăsta a fugit de-o cioară.
Strigă: – Aoleu!
E-un fricos şi bunăoară
 Asta-i foarte rău!
Iepuraşul Muzica: Ion Vintilă  . . . . . . . . . . . . . . . . 22
 Versuri: Cicerone Theodorescu 
Stă sub tufa de alun
Iepuraşul... Să vă spun:
Se plimbase el puţin
Şi-a văzut pe Moş-Martin!
Ploaia. Muzica: Ion Vintilă  . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 Versuri: Maiakovski 
 Traducere: Nina Cassian 
148
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 148/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Dacă ploaia-n geam izbeşte,


 Vântul suflă tare;
Ştim cu toţii, asta este
Rău pentru plimbare.
Zebra mea. Muzica: Ion Vintilă  . . . . . . . . . . . . . . . . 24
 Versuri: Maiakovski 
 Traducere: Nina Cassian 
Ce drăguţă-i zebra mea!
 Are dungi ca o saltea.
Lună, lună nouă. Din folclorul copiilor . . . . . . . . . . . . . 26

Lună, lună nouă


 Taie pâinea-n două
Şi ne dă şi nouă:
 Ţie jumătate,
Mie sănătate!
La portiţă. Muzica: Ion Vintilă  . . . . . . . . . . . . . . . . 27
 Versuri: după Cicerone Theodorescu 
 Aţi văzut pe la portiţă
O fetiţă cu codiţă?
Se ducea la grădiniţă,
Se ducea la grădiniţă.
Doarme moşul. Muzica: D. G. Kiriac  . . . . . . . . . . . . . . 29

Doarme moşul sub umbrar,


Sforăie ca un bondar.
Cucul. Muzica: Delion Pavel  . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Cucule cu pene sure,
Mândru cânţi tu prin pădure.
Cucule cu pene verzi,
Mândru cânţi tu prin livezi!

149
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 149/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Furnicile. Din folclorul copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . 33


Măi copii, veniţi aici!
Ia priviţi câte furnici,
Cum aleargă, vin, se duc,
 Toate cară, toate duc
Fire, boabe, viermişori,
Ce mai grabă, ce mai zor!
Nani, pui. Muzica: Ion Vintilă  . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Dormi cu mama, nani, pui,
Să-mi creşti mândru cum te vrui!
Dormi, copilă, nani, nani.
Înfloriţi să-ţi fie anii!...
Puişorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Puişoru-i mititel,
Cloşca şade lângă el
Şi-l învaţă şi-i tot spune
Grăuncioare să adune!
Cântec de primăvară. Muzica: Timotei Popovic i . . . . . . . . . . 38
 Versuri: Şt. O. Iosif.
Înfloresc grădinile,
Ceru-i ca oglinda,
Prin livezi albinele
Şi-au pornit colinda.
Hai, copii, la joc. Muzica: Schmitzer Elena  . . . . . . . . . . . . 38
Hai, copii, la joc pornim,
 Tra, la, la, la, la,
 Jocuri multe, multe ştim
 Tra, la, la, la, la.

150
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 150/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Ciufulici. Muzica: A. Mendelsohn  . . . . . . . . . . . . . . . 39


Ce mai păr nepieptănat!
Râd copiii pe-nfundat.
Nu-i nici un secret, pot să vă spun:
Nicu a pornit târziu la drum.
 Acul. Muzica: Ion Vintilă  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 Acul harnic, mititel
 Trage aţa după el
Şi-alergând ne spune-aşa:
„Bună-i meseria mea!“
 Tra, la, la,meseria
„Bună-i la, la, la,
mea!“
În odaia de copii. Muzica: Ion Vintilă  . . . . . . . . . . . . . . 42
 Versuri: Demostene Botez 
În odaia de copii
Stau la rând pe policioare
 Animale,
Şi culcate jucării
şi-n picioare.
Pe măsuţă şi pe jos,
Ca-ntr-un codru sunt de toate.
E şi-un tigru mustăcios,
Ca pisica-ntins pe spate.

Ghiocelul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Sunt micuţ şi frumuşel
Şi mă cheamă ghiocel.
Eu alung iarna geroasă
Şi v-aduc vreme frumoasă.
Melcul supărat. După G. Breazul  . . . . . . . . . . . . . . . 45

 Vine melcul supărat.


O furnică l-a pişcat
151
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 151/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Şi cum vine pâş, pâş, pâş,


Întâlneşte-un cărăbuş.
Haina primăverii. Ion Vintilă  . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
 Versuri: Nina Cassian 

Bate vânt de primăvară,


Blând şi dulce peste ţară.
Neaua sură din câmpie
Se topeşte, se subţie.
La, la, la, la, la, la, la, la.
Cântecul notei „si“. Muzica: I. D. Vicol  . . . . . . . . . . . 48

Şi eu pot citi:
 Asta-i nota „si“
Şi-acum bine ştiu
În ce loc s-o scriu!
Ninge. Muzica: Ion Vintilă . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ninge iarăşi, ninge
Peste ţara mea,
Săniuţa zburdă
 Veselă prin nea.
Drag mi-e jocul românesc. Din folclorul copiilor . . . . . . . . . 50
Drag mi-i jocul românesc,
Dar nu ştiu cum să-l pornesc!
Hei, tra la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
Că de nu l-oi porni bine,
Oi păţi mare ruşine!
Hei, tra, la, la, la, la...
Nu te uita la cojoc,
Ci te uită cum mai joc!
Hei, tra, la, la, la, la...

152
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 152/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Cuprins

Pătrimea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Optimea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Doimea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Portativul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Cheia sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sunetele şi notele „SOL“ şi „MI“ . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sunetul şi nota „LA“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Măsura de două pătrimi
Sunetul şi nota „DO“ . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29
24
Sunetul şi nota „RE“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sunetul şi nota „FA“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sunetul şi nota „DO“ de sus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Sunetul şi nota „SI“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Semnul de repetiţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Nuanţe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Gama „DO MAJOR“ ton-semiton . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Măsura de trei pătrimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Durata de trei timpi. Legato de durată . . . . . . . . . . . . . . 65
Pauza de pătrime în măsura de . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Pauza de optime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Măsura de patru pătrimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
153
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 153/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Nota întreagă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Pauza de doime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Pauza de notă întreagă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Sunetul şi nota „RE“ pe linia a patra . . . . . . . . . . . . . . . 111
Sunetul şi nota „MI“ pe spaţiul patru . . . . . . . . . . . . . . . 113
Sunetul şi nota „FA“ pe linia a cincea . . . . . . . . . . . . . . . 115
Sunetul şi nota „SOL“ deasupra liniei a cincea . . . . . . . . . . . 116
Sunetul şi nota „SI“ sub portativ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Sunetul şi nota „LA“ sub portativ  . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Sunetul şi nota „SOL“ sub portativ  . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Gama La minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
 Alteraţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Diezul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Becarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Bemolul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Canonul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
 Textele cântecelor cuprinse în materia semestrului. I . . . . . . . . . 148

154
http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 154/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

Casa de Editură  GRAFOART 

 vă oferă:

Colecţia Muzicală
Peste 30 de titluri
partituri, metode de instrument, culegeri de studii
pentru pian, vioară, violă, violoncel, chitară, flaut

detalii pe
http://www.grafoart.ro/colectia_muzicala.htm

colecţia Edition Peters 


peste 15 000 de titluri
adunate în peste două secole de activitate

detalii pe
http://www.grafoart.ro/edition_peters.htm

 Accesorii muzicale - SEIKO 

Metronoame şi Aparate de acordaj 
PROFESIONALE 

electronice şi mecanice

http://www.grafoart.ro/seiko.htm

http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 155/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

COLECŢIA MUZICALĂ
Lucrări de TEORIE ŞI SOLFEGII:

Manual de Teorie şi Solfegii - clasa I


Manual de Teorie şi Solfegii - clasa II
Manual
Manual de
de Teorie
Teorie şi
şi Solfegii
Solfegii -- clasa
clasa III
IV
Lucrări pentru PIAN:

 Anna Magdalena Bach – Piese (ed. revizuită)


 Johann Sebastian Bach – Invenţiuni la două voci
L. van Beethoven – Piese pentru începători şi avansaţi
Maria Cernovodeanu – Mică metodă de pian
Muzio Clementi – 6 sonatine op. 36 pentru pian
Carl Czerny – Primul profesor de pian (op. 599)
Carl Czerny – Studii de agilitate (op. 299)
 J. B. Duvernoy – Studii elementare (op. 176)
Edvard Grieg – Piese lirice pentru pian
C. L. Hanon – Pianistul virtuoz
Lucrări pentru CHITARĂ:

Matteo Carcassi – Metodă de chitară (vol. I – II – III)


Matteo Carcassi – 10 piese concertante
Lucrări pentru VIOARĂ:

Ionel Geantă - George Manoliu – Manual de vioară - vol I


H. E. Kayser – 36 de studii (op. 20)
Robert Klenck – Studiul gamelor la vioară (vol. I şi II )
Pierre Gaviniès – 24 de studii (Matinées)
Ciprian Porumbescu – Balada
Hans Sitt – 50 de exerciţii zilnice  
Lucrări pentru VIOLĂ:

B. Campagnoli – 41 de capricii (op. 22)


 Arnold Matz – Studii
Lucrări pentru VIOLONCEL:

F. A. Kummer – 10 studii melodice (op. 57)  


Sebastian Lee – Studii melodice (op. 31)
Lucrări pentru FLAUT: 
Giuseppe Gariboldi – Primele exerciţii

http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 156/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

ÎN CURS DE APARIŢIE:
Lucrări de TEORIE ŞI SOLFEGII:

Manual de Teorie şi Solfegii - clasa V


Manual de Teorie şi Solfegii - clasa VI
Manual de
Manual de Teorie
Teorie şişi Solfegii
Solfegii -- clasa
clasa VIII
VII
 Jules Arnoud – Solfegii (vol. I şi II) (ed. a II-a revizuită)
Lucrări pentru PIAN:

Carl Czerny – 50 de exerciţii pentru începători (op. 481)


Carl Czerny – 100 de exerciţii uşoare (op. 139)
Carl Czerny – 40 de exerciţii zilnice (op. 337)
Carl Czerny – Arta agilităţii (op. 740)
Lucrări pentru CHITARĂ:

Ferdinando Carulli – Metodă de chitară (ed. revizuită)


Ferdinando Carulli – 24 de duete
Lucrări pentru VIOARĂ:

Ionel Geantă - George Manoliu – Manual de vioară - vol II


Robert Klenck – Studiul poziţiei I la vioară (2 vol)
Robert Klenck – Studiul poziţiilor la vioară
 Jacob Dont – Studii şi capricii (op. 35)
Rodolphe Kreutzer – 42 de studii
 J.-F. Mazas – Studii (op. 36)
Pierre Rode – 24 de capricii
Frederigo Fiorillo – 36 de studii (capricii)
Otakar Ševčik – Tehnica viorii (op. 1)
Otakar Ševčik – Tehnica Arcuşului (op. 2) 
Otakar Ševčik – Trilul (op. 7) 
OtakarOtakar
Ševčik Ševčik
– Schimburi de poziţie
– Duble coarde şilagame
vioarăla(op. 9).(op. 8) 
vioară
Lucrări pentru VIOLĂ:

F. A. Hoffmeister – Studii pentru violă


R. Hofmann – Primele exerciţii la violă (op. 86)
Lucrări pentru OBOI:

 J. H. Luft – 24 de studii

http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 157/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

 
Metronoame 

SQ50V
metronom electronic pe bază de cuarţ
programare facilă cu indicator
 volum
tempoul reglabil;
indicat căşti
sonor ataşabile
prin (3,5încorporat
difuzorul mm)
şi vizual prin LED-uri

DM50
metronom cu clips, ataşabil la partitură
disponibil negru, gri şi roşu (culori metalizate)
 volum reglabil; taste ergonomice
tempoul indicat sonor prin difuzorul încorporat
şi vizual prin ecranul cu cristale lichide şi prin LED

DM70
metronom digital de buzunar
disponibil negru, gri şi bleu
 volum reglabil; căşti ataşabile (2,5 mm); taste ergonomice
tempoul indicat sonor prin difuzorul încorporat
şi vizual prin ecranul cu cristale lichide şi prin LED
permite poziţionarea verticală

DM100
metronom multifuncţional digital, ataşabil la pupitru
 volum reglabil; căşti ataşabile (2,5 mm); taste ergonomice
tempoul indicat sonor prin difuzorul încorporat
şi vizual prin ecranul cu cristale lichide şi 5 LED-uri
permite poziţionarea verticală
alimentare 2 baterii AAA (incluse)

http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 158/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

 
SQ70
metronom multifuncţional pe bază de cuarţ
afişaj mare însoţit de LED-uri; taste ergonomice
 volum reglabil; căşti ataşabile (3,5 mm)
utilizabil cu baterie (inclusă) sau cu adaptor de 9V

WPM1000
metronom clasic, mecanic (cu arc) cu carcasa de lemn
disponibil în culorile : maro închis şi maro deschis 
tempo reglabil, cu posibilitatea indicării măsurii cu clopoţel

SPM 320 / 370


metronom clasic, mecanic (cu arc)
disponibil în culorile : negru, albastru, bleu, roz, alb,
galben transparent, roşu transparent
tempo reglabil, cu posibilitatea indicării măsurii cu clopoţel

STMX1
mixt - aparat de acordaj şi metronom
portabil şi compact, asigură acordajul şi ritmul
se ataşează cu clips la pupitru sau de instrument
afişaj cristale lichide iluminat, taste ergonomice
microfon încorporat, senzor de vibraţie
difuzor încorporat - generează
sunetul de referinţă şi indică diferenţa
 volum reglabil 

http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 159/160
7/18/2019 Teorie Si Solfegii - Clasa I

 Aparate de acordaj

ST01  
afişaj cristale lichide
foarte compact şi portabil, poate fi folosit ca breloc
funcţie de protecţie
microfon încorporat

STX1  
având senzor de vibraţie, sunt eliminate sunetele de fond
cu clips, se ataşează pe instrument

SAT500  
prezintă o acurateţe deosebit de ridicată
afişaj cristale lichide, taste ergonomice
disponibil negru şi auriu
microfon încorporat - permite conectarea unui microfon extern
difuzor încorporat - generează sunetul de referinţă -
permite conectarea unui difuzor extern

http://slidepdf.com/reader/full/teorie-si-solfegii-clasa-i 160/160