Sunteți pe pagina 1din 3

Econometrie Seminar 7

Problemă rezolvată. Să se determine coeficientul de corelaţie dintre variabilele:

0 1 2 0 1 4
X : 1 1 1  , Y : 1 1 1 .
   
 3 3 3  3 3 3
În cazul în care în funcţie de valoarea acestuia se poate stabili o legătură liniară între
cele două variabile să se determine modelul liniar de regresie utilizând metoda celor mai mici
pătrate.
x1  0, x2  1, x3  2
Rezolvare. În acestă situaţie avem: .
y1  0, y2  1, y3  4
Valorile medii ale celor două variabile sunt:
3

x i
x1  x2  x3 0  1  2
E( X )  i 1
  1
3 3 3
3

y i
y1  y2  y3 0  1  4 5
E (Y )  i 1
   .
3 3 3 3
Abaterile medii pătratice ale celor două variabile aleatoare sunt:
3

(x i
 E ( X )) 2
x  1   x2  1   x2  1
2 2 2

X  i 1
 1

3 3
 0  1  1  1   2  1
2 2 2
2
 
3 3
2 2 2
3  5  5  5
 ( yi  E (Y ))  y1     y2     y2  
2

 
3  3  3
 Y  i 1 
3 3
.
2 2 2
 5  5  5
 0    1     4  
 
3  3  3 78

3 27
Prin urmare coefientul de corelaţie va fi de forma următoare:
3
5 5 5
 (x i
 E ( X ))( yi  E (Y )) ( x1  1)( y1  )  ( x2  1)( y2  )  ( x3  1)( y3  )
3 3 3 
rX ,Y  i 1

3 x y 2 78
3 
3 27
Econometrie Seminar 7

5 5 5
(0  1)(0  )  (1  1)(1  )  (2  1)(4  )
 3 3 3  4  0,97 .
2 78 4,107
3 
3 27
Am obţinut coeficientul de corelaţie cu o valoare apropiată de 1, şi deci dependenţa
dintre X şi Y poate fi considerată liniară, deci y  a0  a1 x , a0 şi a1 determinându-se cu ajutorul
metodei celor mai mici pătrate, după cum urmează:
Coeficienţii căutaţi sunt:

 a0
a0  
 .

a  1a
 1 
Sistemul care trebuie rezolvat pentru acest caz este:

a 3 x 0  a 3 x1  3 y
 0i 1
i 1 i
i 1

i 1
i

 3 3 3
.
a0  xi  a1  xi   xi yi
1 2

 i 1 i 1 i 1
3
Calculăm sumele:  xi0  1  1  1  3 ;
i 1
3
 xi  x1  x2  x3  0  1  2  3 ;
i 1
3
 xi2  x12  x22  x32  0  1  4  5 ;
i 1
3
 yi  y1  y2  y3  0  1  4  5 ;
i 1
3
 xi yi  x1 y1  x2 y2  x3 y3  1 1  2  4  9 .
i 1

Determinantul sistemului este:


3 3
 xi0  xi 2
i 1 i 1
3 3
 3 
  xi0  xi2    xi   3  5  9  6 .
3 3
i 1 i 1  i 1 
 xi  xi2
i 1 i 1

Determinantul lui a0 este:


3 3
 yi  xi 3 3 3 3
i 1 i 1
a0  3 3
  yi   x 2i   xi yi   xi  5  5  9  3  2 .
i 1 i 1 i 1 i 1
 xi yi  xi 2
i 1 i 1
Econometrie Seminar 7

Determinantul lui a1 este:


n n
 x0i  yi n n n n
  x i   xi yi   yi   xi  3  9  5  3  12 .
i 1 i 1
a1  0
n n
 xi  xi yi i 1 i 1 i 1 i 1

i 1 i 1

Prin urmare soluţiile sistemului sunt:


 a0 2
a0    6  0,33

a  a1  12  2
 1  6
şi deci dependenţa liniară dintre X şi Y este y  a0  a1x  0,33  2 x .

Așadar funcția de regresie (ecuația modelului liniar de regresie) este:


yi  2 x  0,33  ui , unde f ( xi )  2 x  0,33

x y f(xi) ui=f(xi)-yi ui2


0 0 -0.33 0.33 0.1089
1 1 1.67 -0.67 0.4489
2 4 3.67 0.33 0.1089

f ( x1 )  2 x 1 0,33  2  0  0,33  0,33


f ( x2 )  2 x 2 0,33  2  1  0,33  1,67
f ( x3 )  2 x 3 0,33  2  4  0,33  3,67

u1  f ( x1 )  y1  0,33  0  0,33
u2  f ( x2 )  y2  1,67  1  0,67
u3  f ( x3 )  y3  3,67  4  0,33
3

u
i 1
2
i
 u12  u22  u32  0,332  (0,67)2  (0,33)2  0,66

TEMĂ
Un agent economic urmăreşte creşterea profitului activităţii sale (xi) prin utilizarea
optimă a capacităţilor de producţie (yi). Pentru analiză vom utiliza următoarele patru perechi
de date: (9,11), (10,13) (12,15) (13,17) .
Estimaţi parametrii a0 şi a1 ai modelului regresiei liniară asociaţi utilizării capacităţii
de producţie: y  a0  a1x prin MCMMP și stabiliți dependenţa dintre X şi Y prin calcularea
coeficientului de corelație.
Indicație. x1  9, x2  10, x3  12, x4  13 , y1  11, y2  13, y3  15, y4  17 și n =4.