Sunteți pe pagina 1din 2

Scopul în care a fost elaborat prezentul plan de marketing îl reprezintă stabilirea unui parteneriat

strategic între S.C. PrestigeConsulting S.R.L. și S.C. Manager Expert S.R.L. societate recunoscută ca lider
zonal in domeniul activitatilor juridice, de contabilitate si revizie contabilă, consultanț ă în domeniul
fiscal, activităț i de studii de piaț ă ș i de sondaj, consultanță pentru afaceri și management.
Analiza mediului socio-economic local ș i zonal a scos în evidență o nevoie acută de dezvoltare a
serviciilor de consultanț ă ș i asistență în domenet e tes t ets tiul antreprenorial. La nivel zonal
4
PLAN de MARKETING MBA Bacău-I

doar 15% din totalul firmelor înființ ate în ultimii 2 ani au ca asociați tineri cu vârsta de până la 35 de ani.
Aceasta situaț ie ș i constatarea ca nici una din societățile cu activitate în domeniul antreprenorial nu au
dezvoltat servicii care să se adreseze cu precădere tinerilor ne-au determinat să iniț iem o astfel de
acțiune.
Pe tremen scurt vizăm câș tigarea a jumătate din cota de piață prin aplicarea unui discount de
10%, ca apoi în 2 ani să câștigăm ”teren” prin amplificarea serviciilor de contabilitate.

V.STRATEGIILE DE MARKETING

Piaț a țintă
Principalii beneficiari ai serviciilor oferite de societatea noastră sunt:
1. Absolvenț ii care doresc să înceapă o afacere sau să desfășoare o activitate independentă;
2. Tinerii întreprinzători care au o afacere pe care doresc să o dezvolte;
3. Societățile comerciale care caută o firma ce realizează activitate contabilă