Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecție

Data: 15.12.2017
Școala Constantin Brâncoveanu
Practicant: Zsoldos (Balazs) Ramona / Tutore: Înv. Roatiș Andrada
Clasa a III-a A
Aria curriculara: Matematică şi Știinţe ale naturii
Obiectul: Ştiinţe ale naturii
Unitatea de învăţare: Caracteristici ale lumii vii
Subiectul: Reacţii ale unei plante la diferite schimbări ale mediului (temperatură, apă)
Tipul lecţiei: mixtă

Scopul lectiei:
 Observarea şi înţelegerea legăturii existente între dezvoltarea plantei şi schimbările mediului înconjurător.

COMPETENȚE SPECIFICE:
Ştiinţe ale naturii
1.1. Identificarea, caracteristici ale corpurilor vii şi nevii;
1.2. Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene şi procese;
2.2. Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigaţii a mediului înconjurător;
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor demersului investigativ.

Limba şi literatura română


1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare;
2.1. Descrierea unui obiect /unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu;

Educație civică:
3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru;

Obiective operaționale:
O1 - să precizeze factorii de mediu care influenţează plantele;
O2 - să descopere influenţa apei şi a temperaturii asupra plantelor;
O3 - să formuleze observaţii în urma unor experimente simple;
O4 - să completeze o fişă cu observaţiile făcute;
STRATEGII DIDACTICE:

1. Resurse procedurale:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, experimentul, observaţia dirijată, jocul didactic
 Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală, în perechi
 Mijloace de învăţământ: laptop, prezentare PPT, fişe de lucru, planşe, vase cu seminţe/ plante

2. Forme şi tehnici de evaluare: Evaluarea orală, observaţia sistematică, aprecieri verbale

3. Resurse temporale: 45 minute

4. Resurse umane: 23 elevi

BIBLIOGRAFIE:
 Programa şcolară pentru clasa a III-a (2015);

Etapele Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse


instruirii şi Ob.
Organizatoric Evaluare
dozarea Op. Activitatea învăţatoarei Activitatea elevilor Procedurale Materiale
e
1. Stabilesc ordinea şi disciplina în sala - conversaţia frontal
Moment de clasă; Se pregătesc pentru
organizatoric Pregătesc materialele necesare în desfăşurarea lecţiei;
1min desfăşurarea activităţii;

2. Verific calitativ tema prin citirea Elevii prezintă - conversaţia - caietele frontal Evaluare
Verificarea temei orală de către elevi, se fac aprecieri, caietele şi verifică de temă orală
4 min se corectează eventualele greşeli. tema;

3. Se va face cu ajutorul unor ghicitori: Elevii răspund la - conversaţia frontal Evaluare


Captarea atenţiei ghicitori; - jocul orală
5min Primăvara înfloreşte, didactic formativă
Vara te umbreşte,
Cu fructe te hrăneşte,
Toamna de foi se goleşte.
Pomul fructifer

Sus pe coasta munţilor,


Munţilor, cărunţilor,
Stă voinicul cel ţepos,
Veşnic verde şi frumos
Bradul
4. Voi anunţa elevii că astăzi la ştiinţe Ascultă şi reţin titlul frontal Observare
Anunţarea vom descoperi reacţia plantelor la lecţiei; sistematică
titlului lecţiei şi a diferite schimbări ale factorilor de
obiectivelor mediu: apă şi temperatură. Deschid caietele şi - conversaţia - tabla individual
operaţionale Voi enumera câteva din obiectivele Noteazǎ în caiete - explicaţia - caiete
1 min lecţiei. titlul lecţiei; - manualul

5. Li se prezintă elevilor o planşă cu un - conversaţia frontal Observare


Fixarea şi copac desfrunzit, uscat sistematică
consolidarea - Pornind de la această imagine se - conversaţia
cunoştinţelor realizează o conversaţie cu elevii: - explicaţia
anterioare “Ce observaţi?” “Cum este copacul?” Elevii răspund la
23min “De ce credeţi că este trist copacul?” întrebări
O1 “Ce îi lipseşte copacului?” (apă,
căldură, sol, etc.) Elevii ascultă frontal Observare
“Ce este apa? Sub ce formă se explicaţiile date sistematică
prezintă ea în natură? De ce este
importantă pentru plante?” Evaluare
“Ce este solul? Ce constituie solul orală
pentru plante?”
“Ce este aerul? Ce rol are? Care este
importanţa aerului?”
“De ce credeţi că au nevoie plantele
de lumină? Dar de căldură?”
- Se va prezenta elevilor un material Elevii urmăresc Prezentare
despre factorii de mediu în format prezentarea şi PPT
electronic. După fiecare prezentare notează în caiete
vor fi notate informaţiile esenţiale. informaţiile esenţiale
Se va propune spre comparare Elevii compară cei - observaţia Planşe – Observare
copacul trist (un măr) de pe planşă şi doi arbori, stabilind - explicaţia măr/brad sistematică
frontal
un brad. că mărul suferă
Voi concluziona că plantele au anumite transformări Evaluare
nevoie de căldură. În zonele cu pe parcursul orală
temperaturi scăzute cresc puţine anotimpurilor, în
frontal
plante. timp ce bradul are
O2 Bradul, dar şi pinul şi molidul au frunzele verzi
frunze în formă de ace, acoperite cu mereu.
ceară care le protejează de frig.

O2 Plantele au nevoie şi de apă pentru a


supravieţui.
Există plante iubitoare de apă: salcia,
orezul, fasolea şi plante care au
nevoie de mai puţină apă: lucerna,
cactusul.

O3 Voi cere elevilor informaţii despre Fiecare echipă va - experimentul Vase cu Observare
evoluţia seminţelor plantate în urmă explica cum a decurs - observaţia seminţe/ sistematică
cu două săptămani. îngrijirea plantei în plante
O4 În urma observaţiilor făcute se cele două săptămâni, Fişe de Evaluare
precizează stadiile de dezvoltare ale în funcţie de ceea ce observaţie orală
plantelor . este scris pe etichetă.
pe grupe
Vom observa că plantele care au Se vor completa
fost udate excesiv nu s-au dezvoltat fişele de observaţie.
corespunzător, în vasele respective s-
a format un strat de mucegai şi
rădăcina a putrezit.

6. O1 Le prezint elevilor o fişă de lucru :


Obţinerea O2 1.Realizează concordanţe între plante Rezolvă sarcinile - exerciţiul Fișe de individual Observare
performanţei şi reacţiile lor la mediul natural. fişei . lucru sistematică
7min 2. Adevărat sau fals. Apreciere
verbală

7. Se verifică corectitudinea rezolvării Corectează fişa. - exerciţiul Fişa de frontal


Feed-back cerinţelor. lucru
3 min
8. Fac aprecieri frontale cu privire la Aascultă aprecierile - aprecierea frontal Aprecierea
Asigurarea modul de participare al elevilor la făcute. verbală şi verbală
retenției si lecţie;transmit tema pentru acasă; Notează tema pentru scrisă
transferul Toţi elevii vor primi Brevetul de acasă.
1min cercetător