Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Bunghez Ramona Cristina


Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „S. Mehedinti” Soveja,Vrancea
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa: a V-a
Data 26.10.2018
Subiectul: ,,Vizită...”, de Ion Luca Caragiale.Personajele.
MOTIVAŢIA:

 Din perspectivă educaţională, lecţia contribuie la consolidarea unor atitudini şi deprinderi


privind combaterea inculturii, a obrăzniciei, a iresponsabilităţii;

 Din perspectivă instructivă, elevii îşi aprofundează modalităţile de caracterizare a unui


personaj;

 Lecţia dezvoltă gândirea critică, dând posibilitatea elevilor să interpreteze din diferite
unghiuri educaţia greşită a lui Ionel şi să realizeze caracterizarea personajului.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să citească textul corect, conştient şi expresiv;
O2: să povestească pe scurt conţinutul schiţei „Vizită…”, de I. L. Caragiale, ţinând cont de
momentele subiectului;
O3: să identifice cauzele comportamentului lui Ionel;
O4: să formuleze întrebări de tipul Cine? Ce? Când? Unde? De ce?... referitoare la conţinutul
textului;
O5: să extragă mesajul educativ al textului;
O6: să-şi exprime propria părere în ceea ce priveşte comportamentul lui Ionel;
O7: să caracterizeze personajul principal al schiţei (Ionel).
CONDIŢII PREALABILE:
Elevii trebuie să aibă:
- Informaţii privind tematica prozei scurte a lui I. L. Caragiale, valenţele educative ale
literaturii sale;
- Deprinderi de a lucra în grupuri, de a acepta opiniile partenerilor de dialog şi de a folosi
metode moderne de dezvoltare a gândirii critice.
EVALUAREA:
Cunoştinţele dobândite îi pregătesc pe elevi să stabilească relaţii corecte între ei şi părinţi.
Elevii vor putea aplica cele învăţate în viaţa de zi cu zi.
RESURSELE:
Resurse temporale: 50 de minute
Resurse materiale:

 Manual de limba română pentru clasa a V-a, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti,
2007, autori Al. Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian;

 Volumul Momente şi schiţe de I. L. Caragiale;

 Fişe de lucru, cretă colorată, tablă, caiete, flipchart, carioca;

 Cinci steluţe inscripţionate cu întrebările: CE? CINE? CÂND? UNDE? DE CE?.


Resurse umane: 25 de elevi
Resurse procedurale: conversația, explicaţia, brainstorming, exerciţiul, explozia stelară, cvintetul,
lucrul cu manualul, problematizarea.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe de câte 5 elevi.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
I. EVOCAREA:

 Exerciţiu de spargere a gheţii (2 min.)


Solicit elevilor să prezinte o ,,năzdrăvănie” pe care au făcut-o şi care a fost, sau nu a fost
aflată de către părinţi.

 Exerciţiu de scriere liberă (5 min.)


Elevilor li se cere să scrie tot ce le trece prin minte în legătură cu însuşiri sau defecte pe care
le poate avea un COPIL.

Se realizează un brainstorming pornind de la răspunsurile elevilor. (Anexa1)

 Oganizatorul verbal: anunţarea subiectului şi a obiectivelor lecţiei. (1min. )

II. REALIZAREA SENSULUI:


Citirea de către elevi a textului ,,Vizită…” , de I. L. Caragiale (10 min.)

Interogările profesorului declanşează brainstorming-ul:

- Este bine ce a făcut Ionel? (motivaţi răspunsul)


- De ce personajul este considerat pozitiv/negativ?
- Cum ar fi trebuit să procedeze Ionel?
- Ţi-ar plăcea să fii ca el? De ce?
 Jurnalul cu dublă intrare (7 min. )
Elevii stabilesc o legatură între text şi propria lor experienţă de viaţă. (Anexa 2)
Pentru aplicarea acestei metode, elevii trebuie să împartă pagina în două părţi, trasând o
linie verticală pe mijloc. În partea stângă se pot nota citate, fragmente, iar în partea dreaptă le
vor comenta, vor justifica alegerea făcută, vor scrie ce i-a determinat să facă această alegere.
Pot nota, de asemenea, impresii, sentimente, păreri, întrebări pe care şi le-au pus atunci când au
făcut alegerea.
Această metodă dă posibilitatea elevilor să exprime prin cuvintele lor tot ceea ce cred,
simt, ştiu, gândesc şi înţeleg despre text, fragment, paragraf.

 Explozia stelară (10 minute)


Grupul de elevi va fi împărţit în 5 echipe a câte 5 elevi. Tema o reprezintă personajul
principal, Ionel, modul său de purtare şi faptele lui. Se împart echipelor steluţele pe care ei vor
formula întrebări de bază începând cu cuvintele: Cine? Ce? Când? Unde? De ce?... Fiecare elev din
echipă va trebui să formuleze câte o întrebare.
Se lipesc steluţele pe coala de flipchart, se citesc întrebările formulate de elevi şi se răspunde la
acestea.
III. REFLECŢIA:

 Investigaţia comună (10 min. )


Pentru a intra în profunzimea textului se propune spre reflecţie următoarea întrebare:
Consideraţi că Ionel, prin comportamentul pe care-l are, dă dovadă că este o persoană
educată? Argumentaţi răspunsul!
Se cere elevilor să răspundă în scris la întrebare şi apoi încep dezbaterea. Voi adresa
întrebări pentru a încuraja dezbaterea, voi cere lămuriri, argumente.
În finalul dezbaterii se trage concluzia că pentru a fi respectaţi trebuie ca la rândul nostru
să-i respectăm pe cei din jur. Solicit elevilor să precizeze ce însuşiri şi ce defecte din cele prezentate
de ei în braistorming se potrivesc personajului Ionel. Se vor trece pe tablă elementele care
alcătuiesc portretul fizic şi moral al lui Ionel (harta personajului – Anexa 4).
Pornind de la răspunsurile primite, se poate alcătui un ciorchine de idei, care să grupeze
sintetic răspunsurile elevilor.
Scriere liberă : Cvintetul (5 min.)
Pornind de la conţinutul textului solicit alcătuirea unei poezii după cerinţele date. (Anexa 5).
Elevii îşi citesc cvintetele în faţa clasei.
IV. EXTENSIA:
Se cere elevilor să găsească un alt final al textului din momentul în care Ionel iese afară cu
cheseaua cu dulceaţă.
(Anexa 1)

Brainstorming

prietenos
jucăuş

curios
neastâmpăra
Copilul
t

prost crescut inocent

încăpăţânat

(Anexa 2)

Jurnalul cu dublă intrare


Vizită...
de Ion Luca Caragiale
Fragment care i-a surprins sau care le-a Un comentariu despre fragmentul ales.
amintit de ceva din propria experienţă.
(Anexa 3)

EXPLOZIA STELARĂ

Cine vine în vizită la doamna Maria Popescu?

Cine apare cu sabia scoasă în fața mamei?

Cine pune dulceață în șoșonii musafirului?

Ce a primit Ionel cadou?

Ce jucării are Ionel?


Cine?
De ce Ionel se comportă astfel? Ce s-a întâmplat când
doamna Popescu a vrut să
De ce mama sa nu îl pedepsește?
salveze servitoarea din calea
De ce Ionel poartă o uniformă lui Ionel?
militară?
Ce a făcut Ionel cu cheseaua
De ce ieșise Ionel în vestibul? de dulceață?
De ce? IONEL Ce?

De

Unde? Când?

Unde ar fi trebuit Ionel să bată toba și să Când se petrece întâmplarea?


sufle din trâmbiță?
Când descoperă scriitorul ce făcut Ionel cu
Unde pleacă băiatul cu cheseaua de dulceața?
dulceață?
Când se va comporta Ionel frumos?
(Anexa 4)

Harta personajului

Vorbeşte cu musafirul Poartă haine


Alintat
la pers. a II-a militare

Bate în tobă şi suflă în Obrazni Atacă


trâmbiţă până
c servitoarea
asurzeşte musafirul

IONEL, personaj
Dornic să-şi
din schiţa
Neciviliza depăşească
Vizită…, de I.L.
vârsta
Caragiale
t
Îşi loveşte Fumează
mama cu sabia

Iresponsabil

E gata să verse maşina Pune dulceaţă


cu spirt Izbeşte mingea în şoşonii
până în policandru musafirului
(Anexa 5)

CVINTETUL

1 Primul vers are un singur cuvânt. Acel cuvânt trebuie să fie un cuvânt-cheie al textului
(substantiv);

2 Versul al II-lea are două cuvinte (adjective);

3 Versul al III-lea trebuie să aibă trei cuvinte care exprimă acţiuni (verbe la gerunziu);

4 Versul al IV-lea va fi o propoziţie din patru cuvinte, în care să exprime ce simt ei;

5 Versul al V-lea va cuprinde un singur cuvânt (cu rol de constatare, de concluzie).

Ionel
Neascultător, obraznic
Necăjind, țipând, aleargând
Un comportament total necivilizat.
Neplăcut!