Sunteți pe pagina 1din 2

Nume, prenume: Data:

10 p din oficiu

Test de evaluare
Vocabularul
Clasa a VII-a

I. Citește fiecare dintre următoarele afirmații și încercuiește litera A, dacă o consideri


adevărată sau litera F, dacă o consideri falsă. 8p (2p×4)
1. A/ F Mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului sunt derivarea, compunerea,
conversiunea.
2. A/F Cuvântul pisicuță s-a format prin derivare cu prefix.
3. A/ F Următoarea serie cuprinde sinonime ale adjectivului furios: îndârjit, mâniat, înfuria.
4. A/ F Cuvintele eminent/ iminent sunt paronime.
II. Încercuiește litera corespunzătoare fiecărui răspuns corect. 8p (2p×4)
1. Expresia metaforică brâul cerului se referă la:
a. nori; b. soare; c. curcubeu
2. Cuvintele sare și sare sunt:
a. omonime lexico-gramaticale; b. omonime totale; c. omonime parțiale
3. Sunt derivate cu sufixe colective cuvintele din seria:
a. brădet, tufiș, țărănime; b. orădean, porumbiște, jucăuș; c. ursoaică, studențime, făget
4. Din expresia a da.......la șoareci lipsește cuvântul:
a. mână; b. cașcaval; c. apă
III. Scrie, în spațiul rezervat, răspunsuri potrivite pentru fiecare cerință.
1. Alcătuiește propoziții în care să existe câte un substantiv provenit (din conversiune) din:
8p (2p×4)
a. adjectiv: ________________________________________________________________
b. verb la mod participiu: _____________________________________________________
c. interjecție: ______________________________________________________________
d. adverb: _________________________________________________________________
2. Subliniază pleonasmele și rescrie corect următoarele enunțuri: 10p
a. A publicat biografia vieții. __________________________________________________
b. Cutremurul de pământ a durat 30 de secunde. ___________________________________
c. Am comandat o limonadă de lămâie. __________________________________________
d. Mi-au înghețat de frig mâinile și picioarele. ____________________________________
3. Subliniază formele scrise corect: 30p (3p×10)
a. Vroiam/ Voiam să mă odihnesc.
b. Am uitat să cumpăr chibrituri/ chibrite.
c. Dimineața îmi place să mănânc crenvruști/ crenvurști.
d. Coaja ouălor/ ouălelor a fost spălată înainte să fie puse în frigider.
e. Am uitat să cumpăr croasante/ croasanți cu cremă de ciocolată.
f. Mi-ar place/ plăcea să merg la mare
g. Cearșafurile/ cearceafurile sunt din bumbac.
h. Am plecat la servici/ serviciu cu trenul.
i. Și-a pus o pamblică/ panglică roșie la pălărie.
j. A prezentat câteva mostre/ monstre de ochelari.
4. Alcătuiește propoziții cu următoarele omofone: 12p (3p×4)
a. mai/ m-ai________________________________________________________________
b. l-a/ la __________________________________________________________________
c. deloc/ de loc _____________________________________________________________
d. laș/ l-aș _________________________________________________________________
5. Precizează numărul de litere și de sunete din cuvintele: 14p (1.4p×10)
a. gherghef 
b. dogoare 
c. ceartă 
d. examen 
e. ghid 
f. ciment 
g. ghiul 
h. chioșc 
i. ciob 
j. ghemotoc 

30-40 puncte 80-100 puncte


50-80 puncte
Mai ai de lucrat! Cu siguranță poți mai mult! Continuă în același fel!