Sunteți pe pagina 1din 1

Scrisoare de confidențialitate

Către SC MISANDRA SRL

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016 noi am desfăşurat


activitatea de audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (sau
cu referire la practici sau standarde naţionale relevante). Conform acestor
standarde am planificat şi efectuat auditul, cu scopul de a obţine un grad
satisfăcător de certificare că situaţiile financiare nu conţin denaturări
semnificative. Am examinat, pe bază de teste, dovezile privind valorile şi
prezentările de informaţii din situaţiile financiare. De asemenea, am evaluat
principiilor contabile folosite şi a estimărilor semnificative efectuate de către
conducere, precum şi prezentării generale a situaţiilor financiare.
Datorită caracteristicii de test şi a altor limitări inerente ale oricărui
sistem contabil şi de control intern, există un risc inevitabil ca unele denaturări
semnificative să fi rămas nedescoperite.
În urma efectuării auditului financiar asupra situațiilor financiare anuale
pentru anul 2016, împreună cu raportul de audit care conține o opinie fără
rezerve, vă înmânăm această scrisoare cu recomandările noastre cu privire la
unele deficiențe întâlnite pe parcursul activității de audit, după cum urmează:
 Corelarea permanentă și cât mai exactă dintre contabilitatea financiară și
contabilitatea de gestiune cu privire la producția efectuată de către societatea;
 Reducerea costurilor fixe prin diminuarea cheltuielilor cu caracter
indirect, neproductiv.
 Organizarea, perfectarea şi practicarea cu cât mai mult profesionalism a
auditului intern, cunoscut fiind rolul decisiv a acestei componente în
funcţionarea normală a societăţii.

AUDITOR FINANCIAR
Grigore Ioan
S-a luat la cunoştinţă în
numele SC MISANDRA SRL
de către,
DIRECTOR ,
Bordeianu Victor
1