Sunteți pe pagina 1din 22

CAIET DE SARCINI INSTALATII TERMICE

Conducte si armaturi

1. Indicaţii generale
Prezentul caiet de sarcini face referire la calitatea materialelor, probelor, testelor, verificărilor
şi recepţia lucrărilor, având la bază normativele: I13/2002, Proiectarea şi executarea instalaţiilor de
incalzire centrala.
Executarea instalaţiilor de încălzire se va face coordonat cu celelalte instalaţii. Această
coordonare se va urmări pe întreg parcursul execuţiei, începând de la trasare.
La traversarea planşeelor sau a pereţilor din beton armat se vor folosi golurile prevăzute prin
proiect sau piesele de trecere. În acest scop se va coordona cu constructorul modul de verificare a
executării golurilor proiectate odată cu turnarea betoanelor. Situaţia realizării golurilor se va
consemna.
La executarea instalaţiilor se vor utiliza numai materialele specificate în proiect. Orice
propunere de înlocuire trebuie motivată de contractant şi aprobată de proiectant şi beneficiar.
Toate materialele vor fi însoţite de certificate de calitate. Înainte de punerea în operă se vor
face verificări vizuale. Materialele necorespunzătoare se vor înlătura.
Toate aparatele care au fabricate sigilii de protecţie vor fi montate ca atare, păstrând intact
sigiliul în vederea recepţiei.
Păstrarea materialelor de instalaţii se face în magazii sau spaţii de depozitare organizate în
acest scop, în condiţii care să asigure buna lor conservare şi securitate deplină astfel :
-în spaţii libere materialele feroase ţevi, tuburi etc. asupra cărora intemperiile nu au practic influenţă.
- în spaţii acoperite cele care se deformează datorită acţiunii directe a soarelui, ploii etc. cum ar fi
tabla, materiale de izolaţii, accesorii.
- în spaţii închise – armături, corpuri de încălzire, aparate, utilaje
La manipularea materialelor se vor lua măsuri pentru evitarea deteriorărilor.
Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii.
2. Standarde
Standardele pe care le respecta acest caiet de sarcini sunt:
STAS 7656-90 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii
STAS 5560-81 Fitinguri filetate din oţel. Mufe pentru ţevi
STAS 4377-76 Compensatoare de dilataţie.Compensatoare plane în formă de U,L,Z.Prescripţii de
calcul
STAS 2099-89 Elemente pentru conducte. Diametre nominale.
STAS 2250-73 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de încercare şi presiuni de
lucru maxime
STAS 8805/1 Fitinguri pentru sudare din oţel. Coturi din ţeavă de 90°. Dimensiuni
STAS 9154 Armături pentru instalaţii sanitare şi de încălzire centrală. Condiţii tehnice generale de
calitate.
STAS 10400/1 Armături industriale de oţel. Robinete de reglaj cu ventil. Condiţii tehnice generale de
calitate.
STAS 8374 Termometre tehnice
STAS 8420 Mijloace de măsurare a temperaturii. Termometre tehnice cu rezistenţă. Condiţii tehnice
generale de calitate.
3. Materialele componente ale lucrarii. Proprietati fizice, chimice, aspect, calitate
Tevi RAUTITAN pentru incalzire:
Tevile RAUTITAN sunt rezistente la coroziune , materialul tevilor este fonoizolant , nu au tendinte
de acumulare de depuneri sau incrustatii , rezistenta buna la frecare, obtional pot fi montate din
fabrica in tub de protectie , se pot livra sub forma de bare sau colaci , etansa la oxigen conform DIN
4726 .
Fitingurile RAUTITAN pot fi utlizate universal in instalatiile de apa potabila si incalzire , sunt fabricate
din alama speciala , rezistenta la dezincare , conform DIN EN 12164 , DIN EN 12165 si DIN EN
12168 Grad A si corespund nivelului maxim al cerintelor .
Imbinarea tevilor cu manson alunecator se realizeaza fara garnitura inelara ( autoetansare prin
insusi materialul tevii ), imbinarea poate fi supusa imediat la presiune , teava nu trebuie calibrata sau
debavurata inainte de imbinare .
Tehnologia de imbinare asigura o etanseitate durabila si poate fi pozata si sub tencuiala conform
DIN 18380 .
Valorile de exploatare maxime pentru regimul de vara/iarna sunt urmatoarele :
- temperatura maxima de exploatare - 90°C
- temperatura de scurta durata in caz de avarie - 100°C ( 100 ore in 50 ani )
- presiunea de lucru maxima – 8 bar
- durata de exploatare – 50 ani
Colierele de ţeavă
Se utilizeaza numai coliere pentru ţeavă care prezintă următoarele caracteristici:
- Sunt adecvate pentru ţevile din material plastic
- Sunt prevăzute cu inserţii cu proprietăţi antifonice
- Au o dimensiune adecvată (care asigură glisarea uniformă în starea montată şi care împiedică
desprinderea inserţiilor din interiorul colierelor) .
La montarea colierelor se vor respecta datele indicate de producătorul elementelor de prindere.
Montajul colierelor de ţeavă pe manşoanele alunecătoare poate duce la deteriorarea manşoanelor
alunecătoare.
Se vor adapta valorile orientative privind instalarea şi executarea fixării ţevilor la particularităţile
locului de montaj şi la normele impuse de producătorul elementelor de prindere.
Prin punctele fixe, modificările de lungime condiţionate de temperatură pot fi orientate într-o direcţie
prevăzută.
Traseele mai lungi de ţeavă pot fi împărţite în segmente individuale, folosind punctele fixe.
Punctele fixe pot fi realizate în zona pieselor T, a colţarilor sau cuplajelor.
Pentru aceasta, imediat înainte de manşonul alunecător se va monta un colier de ţeavă pe fiting.
16.4 Pozarea aparentă
La pozarea conductelor aparent precum şi la conductele mai lungi fără modificarea direcţiei se
recomandă utilizarea semicămăşii de dilatare .
In cazul cand nu se utilizeaza semicămaşă de dilatare se vor monta din 6 in 6 m , puncte fixe .
Semicămaşa de dilatare trebuie montată pe întreaga lungime a conductei, până la 2 mm în faţa
manşonului alunecător, deoarece numai astfel este posibilă reducerea modificărilor de lungime
condiţionate de temperatură
Distanţele între colierele de ţeavă
Distanţa maximă între colierele de ţeavă la utilizarea semicămăşii de dilatare este de 2 m, la toate
dimensiunile ţevii. Distanţa faţă de capătul ţevii sau la modificarea direcţiei până la primul element
de fixare a ţevii nu trebuie să depăşească 0,5 m. Astfel, elementele de fixare a conductelor de ţeavă
pe traseu sau în zona beciurilor pot fi montate unitar şi raţional.
Acoperirea fitingurilor
Fitingurile cu manşoane alunecătoare din alamă cu dimensiunile 50 şi 63 pot fi prinse în
semicămaşa de dilatare, atunci când semicămaşa depăşeşte fitingul cu minim 0,5 m.
Prin această variantă de montaj se poate renunţa la scurtarea semicămăşii de dilatare în dreptul
fitingului.
La utilizarea manşoanelor alunecătoare RAUTITAN prinderea pe deasupra a fitingurilor nu este
posibilă.
Forţa de strângere redusă a semicămăşii de dilatare poate cauza o dilatare în lungime a ţevii,
condiţionată de temperatură.
Pozarea suprapusă a semicămăşii de dilatare poate cauza deteriorarea ţevii.
Tăierea semicămăşile de dilatare se face cu ferasraul metalic ,începând din partea posterioară
rotunjită, pentru a evita dezdoirea capetelor bordurate.
În cazul în care semicămaşa de dilatare se îndoaie spre interior sau spre exterior în timpul
operaţiunii de tăiere, profilul se indoaie în forma iniţială.
Prevederi obligatorii privind montajul
Pentru garantarea unui racord cu etanşeitate durabilă al caloriferului, se vor respecta următoarele
norme obligatorii de montaj:
Se lărgesc întotdeauna capetele de conductă ale tijelor de montaj folosind un cap de lărgire, pentru
a evita influenţele mecanice asupra funcţiei de etanşare a acestor piuliţe de racordare.
Se fixeaza tijele cu unitatea de fixare pe pardoseala brută, pentru a evita încărcăturile alternative
asupra tijelor de racordare în L, din cauza modificărilor de lungime ale conductelor de racordare a
caloriferului, condiţionate de temperatură.
La toate tijele de racordare se vor utiliza unităţi de fixare .
Racordurile filetate pot fi desfăcute şi strânse numai atunci când instalaţia de încălzire este răcită.
Principii de bază pentru verificarea la presiune
Verificarea la presiune se efectuează la conductele finalizate, dar încă neacoperite, înainte de darea
acestora în exploatare.
Etanşeitatea instalaţiei poate fi verificată pe baza unui control vizual numai la conductele
neacoperite.
Scurgerile minore pot fi detectate numai printr-un control vizual (pierderi de apă sau produse de
detectare a scurgerilor) în condiţii de presiune ridicată.
O împărţire a instalaţiei in sectoare de conducte , în secţiuni de verificare mai mici , acesta măreşte
precizia verificării.
Scurgerile minore pot fi detectate numai cu ajutorul spray-urilor de detectare a scurgerilor/produse
spumante, la presiuni de verificare ridicate, sau printr-o verificare ulterioară a presiunii cu apă,
însoţită
de un control vizual aferent.
Oscilaţiile de temperatură afecteaza rezultatul verificării (scăderea sau creşterea presiunii).
Aerul comprimat sau gazul inert reprezintă gaze comprimate. Astfel, volumul conductei are o
influenţă decisivă asupra rezultatului afişat al presiunii.
Un volum foarte mare al conductei reduce posibilitatea de detectare a scurgerilor minore pe baza
scăderilor de presiune.
Efectuarea verificării sub presiune
Pentru verificarea etanşeităţii unei instalaţii de încălzire cu sistemul
RAUTITAN, se va proceda astfel :
1. se demonteaza dispozitivele de siguranţă şi contorizare şi se înlocuiesc cu bucăţi de ţeavă sau cu
dispozitive de închidere a conductelor.
2. se umple instalaţia de încălzire cu apă filtrată, si apoi se aeriseste.
3. se racordeaza aparatul de verificare sub presiune şi se supune instalaţia la presiunea de
verificare: Presiunea de verificare trebuie să corespundă presiunii de declanşare a supapei de
siguranţă.
Presiunea minimă de verificare: 1 bar
4. după 2 ore se creşte din nou presiunea până la presiunea de verificare, deoarece este de
aşteptat o scădere de presiune din cauza dilatării conductelor.
5. se menţine presiunea de verificare minim 3 ore în instalaţia de încălzire şi se supravegheaza
evoluţia acesteia.
6. in plus se verifica etanşeitatea întregii instalaţii de încălzire, printr-un control vizual:instalaţia nu
trebuie să prezinte nici o scurgere de apă.
7. se creste presiunea la 1,5 x presiunea de regim ( dar numai mica de 5 bar ) si se mentine timp de
1 ora .
8. dacă este posibil, după efectuarea verificării sub presiune, se încălzeste instalaţia la temperatura
maximă de lucru, apoi verificaţi din nou etanşeitatea printr-un control vizual.
La turnarea şapei, instalaţia de încălzire trebuie umplută la presiunea maximă de lucru, astfel încât
punctele neetanşe să poată fi recunoscute imediat.
Conducte din otel:
Conductele din oţel şi fitingurile din acelaşi material vor fi fabricate respectându-se calitatea impusă
de ISO 9001 şi SR ISO 9330-1.
Contractantul va trebui să dovedească că fabricantul propus de el pentru realizarea conductelor şi
fitingurilor este capabil să respecte condiţiile de calitate impuse de ISO 9001 şi SR ISO 9330-1.
Conductele din ţeavă de oţel vor trebui să respecte STAS STAS 404/3-87 pentru conductele
cu diametre mai mici de 400 mm.
Caracteristicile mecanice ale îmbinării sudate va fi pentru categoria S.
Încercările la care vor fi supuse conductele şi fitingurile din oţel vor respecta condiţiile impuse
de ,STAS 404/3-87 şi STAS 8013-84.
Armături pentru închidere, secţionare, reglare, golire şi dezaerisire:
Robineti închidere-reglaj - model cu obturator sferic pana la Dn50mm
- model drept cu fluture de la Dn50mm
- sectiune integrala de curgere
- corp si accesorii din bronz
- presiune de serviciu 6 bar
- presiune de proba 9 bar
- temperatura maxima de lucru minim 90°C
Robinetele cu ventil, armăturile cu clapetă sau ventil de reţinere, supapele de siguranţă etc.
se montează în poziţii corespunzătoare funcţionării normale. Armăturile grele de pe conducte se
montează pe suporturi proprii, evitându-se încărcarea suplimentară a conductelor.
Armaturile ce se monteaza în instalatie vor fi numai cu obturator sferic, pentru siguranta în
exploatare si fiabilitate marita. Se recomanda montarea armaturilor, pe cît este posibil, numai în
pozitie verticala. Înainte de montaj se verifica functionalitatea si manevrabilitatea robinetului Toate
armaturile vor fi montate în pozitia închis, dupa ce s-a efectuat scoaterea dopurilor, sau capacelor
de protectie.
Îmbinarile cu conductele si echipamentele vor fi obligatoriu demontabile, în acest scop
trebuind folosite flanse, sau racorduri olandeze. Armaturile vor fi montate astfel încât sa fie usor
accesibile pentru manevrare, revizii si control.
Aparate de măsură şi control:
Termometrele vor fi cu citire directă scala 0120C, construcţie robustă, montate în teacă de
protecţie.
Manometrele vor avea scala 0 10 bar şi se vor monta cu spirale contra trepidaţiilor şi
robinet cu trei căi. Diametrul va fi min. 100 mm.
Montarea aparatelor de măsură şi control se va face în conformitate cu detaliile cuprinse în
cataloagele de detalii tip IPCT.
4. Livrarea, depozitarea, manipularea
Armăturile de închidere, manevră şi reglare se vor livra ambalate individual sau în loturi, de
către fabricant, mod în care se vor manipula şi păstra pâna la montarea lor în instalaţie. Fitingurile şi
piesele speciale se vor livra, de regulă, ambalate pe loturi, în cutii, mod în care se vor şi păstra până
la utilizare, respectiv montare în instalaţie.
Manipularea materialelor se va face cu respectarea normativelor de tehnica muncii şi în aşa fel încât
să nu se deterioreze. Ele vor fi aduse pe şantier, pe măsura necesităţilor de punere în operă.
Producătorul sau furnizorul trebuie să anexeze şi instrucţiunile de montaj, sudură, să indice
aparatura necesară pentru realizarea lucrărilor şi, după caz, instruirea personalului de execuţie. În
orice situaţie însă, sunt obligatorii şi minime următoarele condiţii:
 se vor utiliza doar scule, unelte, dispozitive, materiale şi echipamente originale, verificate şi
autorizate de producătorul/furnizorul materialelor din polietilenă;
 se va folosi numai forţă de muncă calificată şi autorizată de o firmă/instituţie de strictă
specialitate în lucrări;
 se vor respecta, cu stricteţe, condiţiile generale pentru pregătirea şi asigurarea locului de
sudură, specificate de producător/furnizor;
 se va respecta, cu stricteţe, tehnologia de execuţie specifică fiecărui tip de sudură,
menţionată de producător/furnizor.
5. Indicatii de montaj
Condiţii de montare pentru reţele interioare
Conductele instalaţiilor interioare de încălzire cu apă se montează cu pantă, asigurând
golirea şi dezaerisirea centralizată sau locală a instalaţiei, printr-un număr minim de dispozitive şi
armături. Panta normală a conductelor instalaţiilor de încălzire cu apă este de 3‰. În cazuri obligate,
se poate reduce panta la 2‰. Pentru conducte izolate termic, distanţa între feţele exterioare ale
izolaţiei finite sau între acestea şi suprafaţa finită a elementelor de construcţie vecine este de cel
puţin 4 cm. La trecerea prin pereţi şi planşee, conductele aparente sau mascate (în canale, ghene)
se vor monta în tuburi de protecţie sau piese speciale, care să permită mişcarea liberă a conductelor
datorită dilatării şi să asigure protecţia mecanică a conductelor izolate. În funcţie de rolul de protecţie
la foc al elementelor de construcţii, se va alege ansamblul (construcţii şi instalaţii) trecerii, ţinând
seama, obligatoriu, de reglementările de siguranţă la foc.
Pe porţiunile de conducte ce traversează pereţi sau planşee nu se fac îmbinări. La tevile
RAUTITAN , montate în şanţuri, în pereţi sau planşee se pot face imbinari .
Montaj conducte din teava neagra de otel
Conductele prevazute sunt din teava neagra de otel STAS 7656. Conductele din teava
neagra se îmbina între ele prin sudura oxiacetilenica si cu fitingurile, armaturile si echipamentele
instalatiei prin însurubare cu filete de instalatii si material de adaos pentru etansare-banda de teflon.
Îmbinarea cu armaturile si echipamentele instalatiei se face prin intermediulpieselor de îmbinare cu
filete, folosind material de adaos pentru etansare banda de teflon, sau fuior de canepa.
Conductele se monteaza aparent pe perete, sub nivelul planseului sau pe perete, fiind fixate
pe pereti cu console cu bratara si izolate termic cu 2cm de spuma poliuretanica (coeficient de
conductivitate termica 0,04 W/m*K). Acestea trebuie sa respecte o panta minima de 3 ‰, înspre
punctele cele mai înalte, unde se vor monta ventile automate de aerisire, atît pe conducta de tur cît
si pe cea de returLa montarea conductelor în plasa pe un singur rând sau pe mai multe rânduri, se
va lasa spatiu suficient între rândurile de conducte si elemente de constructii pentru plecarile
derivatiilor, manevrarea robinetelor precum si întretinere, revizii, reparatii, etc. La traversarea
elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie. Distantele minime între
conducte montate pe traseu paralel, vor corespunde I.13-02.
Distante minime:
 Intre conturul conductelor neizolate 3cm
 Intre conturul conductelor neizolate si constructia finala 3cm
 Intre fetele exterioare a conductelor izolate 4cm
 Intre fata exterioara a conductei si constructia finala 4cm
 Intre flansele armaturilor a doua conducte apropiate 3cm
La conductele izolate, pozitia armaturilor va fi decalata astfel încât distanta între flansa
armaturii si conducta apropiata sau izolatia acesteia sa fie mai mare de 3cm.
Fata de conductorii electrici sau conductele de gaze combustibile, trasarea conductelor
instalatiilor de apa vor fi montate la distantele normate prin normativul I.7. Conductele vor fi
sustinute prin suporti suspendati. Suportii ficsi daca nu sunt precizati în proiect se vor monta
conform normativuuil I.13-02. Suportii fixi se vor realiza conform detaliilor omologate prevazute în
normative. Se pot utiliza suporti propusi de constructor cu conditia acceptarii lor de proictant. La
montarea suportilor se va tine seama de pantele conductelor. Suportii conductelor trebuie sa asigure
deplasarea conductelor prin dilatare fara modificarea geometriei traseului. Preluarea dilatarilor
conductelor de agent termic se realizeaza prin schimbari de directie si schimbari ale nivelului
traseului etc, asa cum sunt prevazute în proiect. Conductele instalatiilor de încalzire se vor monta cu
panta, asigurând dezaerisirea si golierea centralizata a instalatiei.
Panta conductelor va fi de 0,03%.
Armăturile, înainte de montare, vor fi curăţate şi verificate în ceea ce priveşte starea
elementelor componente. Armăturile trebuie probate la presiune, la standul de probe al şantierului,
înainte de montare.
Se vor prevedea armaturi:
- de trecere, - de închidere si reglaj; - de golire; - de retinere; - de siguranta; - de echilibrare
hidrauica; - automate pentru eliminarea aerului; - robinete cu doua sau trei cai
Acestea se vor monta în pozitiile indicate, cerute prin desenele proiectului. Armaturile
prevazute vor corespunde presiunilor de lucru cerute în proiect.
Armaturile de închidere se prevad:
- pe conductele principale si ramurile de distributie
- pe conductele de încalzire a aparatelor de încalzire pentru izolarea acestora
- pentru izolarea aparatelor care necesita controale frecvente (la contoare, filtre)
- pe ramuri alimentând consumatori cu program diferentiat
- pentru sectorizarea instalatiei; - pentru izolarea unor circuite restrânse, cu posibilitati
frecvente de avarie, spre exemplu la baza coloanelor
Armaturile de reglare se monteaza acolo unde pot aparea variatii ale debitelor de exploatare.
Pâna la diametrul nominal de 50mm se vor utiliza robineti cu obturator sferic, peste diametrul
nominal 50mm robinetii vor fi cu fluture de manevra.
Armaturile se vor monta tinând seama de urmatoarele conditii:
- usor accesibile; - usor demontabile
Toate armaturile vor fi montate în pozitie închis tinând seama de sensul de curgere al fluidelor.
Fixarea ţevilor
Ţevile se pot fixa cu coliere de fixare cu dibluri, coliere simple, bride, ancore, console,
suporţi, cleme, etc. Suporturile pot fi:
-din oţel cu izolaţie fonică
-din plastic
Suporturile din oţel se pot folosi la ţevi neizolate sau cu izolaţie termică. Folosind un suport din
plastic, ţeava se poate fixa direct in colierul din plastic, dar acestea se folosesc numai când nu
există cerinţe speciale de izolare fonică.
Distanţa dintre suporturile ţevilor (cele care nu ţin cont de dilatările termice) depinde de diametrul
ţevii (se ia în considerare şi lichidul transportat prin ţeavă).
Izolarea ţevilor
Ţevile se vor izola împotriva acţiunii chimice agresive ale mortarului şi împotriva pierderilor
de căldură (izolaţie termică). Astfel, tipul izolaţiei termice va fi ales în funcţie de situaţia concretă de
pe teren.
Străpungerile prin pereţi şi planşee
La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi montate în tuburi de protectie,
care sa permita miscarea libera a conductelor datorita dilatarii si sa asigure protectia mecanica a
conductelor izolate.
Tuburile de protectie vor fi realizate din teava PVC tip U si vor avea diametrul suficient de mare
pentru a permite deplasarea libera a conductei la dilatare-contractare. Pe portiunile de conducte ce
traverseaza pereti nu se fac îmbinari. La iesirea din elementele de constructie se recomanda sa se
montaze rozete de plastic pentru mascarea golului.
6. Probe, condiţii de recepţie
Proba la rece constă în umplerea cu apă a instalaţiei de încălzire şi supunerea întregii
instalaţii la o presiune de probă de 3 bari. Înainte de proba la rece, instalaţiile vor fi spălate cu apă
potabilă. În vederea spălării instalaţiei, introducerea apei se va face pe una din conductele
racordului, iar evacuarea prin cealaltă, prin stuţuri anume prevăzute în acest scop. Spălarea constă
în umplerea şi menţinerea sub jet continuu la presiunea reţelei de alimentare, până când apa
evacuată nu mai conţine impurităţi vizibile. Operaţiunea se repetă după inversarea sensului de
circulaţie a apei. Golirea se face cu viteză mare de scurgere a apei prin deschiderea completă a
ambelor organe de închidere de pe racordul instalaţiei. Proba de presiune la rece se va executa în
perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5°C. Proba de presiune va ţine cel puţin 3
ore de la punerea instalatţei sub presiune. Rezultatele probei se consideră corespunzătoare dacă pe
toată durata probei manometrul nu indică variaţii de presiune şi dacă nu se constată fisuri, umeziri
sau pierderi de apă.
Proba la cald se efectuează cu scopul de a se verifica modul de comportare al etanşeităţii
instalatiei la dilatare si contractare, precum si modul de circulatie a agentului termic. Pentru proba la
cald se foloseste sursa definitivă de căldură (cazanul). Concomitent cu proba la cald se efectuează
proba de functionare si reglajul instalatiei.
Se efectuează proba de eficacitate a instalaţiei pentru a verifica dacă instalaţia realizează în
încăperi gradul de încălzire prevăzut în proiect. Ea se execută cu întreaga instalaţie în funcţiune şi
numai după ce toată clădirea a fost terminată. Pentru ca verificarea să fie concludentă, se va alege
o perioadă rece, în care temperaturile exterioare să fie sub 0 oC şi valoarea lor medie zilnică să nu
varieze cu mai mult de ± 3 oC faţă de temperatura exterioară medie a celor două zile precedente.
Pentru proba de eficacitate a instalaţiei de încălzire centrală cu corpuri de încălzire se încălzeşte
clădirea cu cel puţin trei zile înaintea probei, iar în ultimele 48 ore înaintea probei, agentul termic se
reglează conform graficului de reglaj, în limita unor abateri de ± 2 oC. Pe timpul probei, instalaţia
trebuie să funcţioneze continuu şi toate uşile şi ferestrele clădirii să fie închise. Proba de eficacitate
durează 12 ore, cu măsurători din oră în oră. Se măsoară temperaturile aerului exterior şi ale
agentului termic pe conductele de ducere şi întoarcere, verificându-se corelarea acestor parametri
conform graficului de reglaj calitativ. Verificarea termometrelor se va face înainte de folosire, iar în
timpul măsurătorilor ele vor fi ferite de influenţe perturbatorii (curenţi de aer, radiaţii termice, căldură
umană etc.).
Rezultatele probei de eficacitate se consideră satisfăcătoare, dacă temperaturile aerului
interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de la -0,5oC până la +1oC în clădirile civile şi de
la -1oC la +2oC în încăperile de producţie.
Dupa efectuarea probelor mentionate cu rezultate corespunzatoare, instalatia se va spala la
interior cu jet de apa continuu, pentru evacuarea eventualelor impuritati si corpuri solide provenite
din fabricatie, sau de la montaj (zgura de sudura, capete de electrozi, pamînt, etc.).
Daca dupa spalare instalatia nu poate fi lasata în functiune, în perioada rece a anului se va
evacua cu grija si în totalitate apa continuta, pentru a evita orice posibilitate de înghet.

CAIET DE SARCINI INSTALATII TERMICE

Radiatoare

1. Indicaţii generale
Prezentul caiet de sarcini face referire la calitatea materialelor, probelor, testelor, verificărilor
şi recepţia lucrărilor, având la bază normativele: I13/2002, Proiectarea şi executarea instalaţiilor de
incalzire centrala.
Începerea executării oricăror lucrări de instalaţii de încălzire centrală este permisă numai
după ce executantul a primit: proiectul instalaţiei, la fazele proiect tehnic, detalii de execuţie şi după
ce este vizualizat de către verificatori tehnici MLPTL; avizele şi acordurile necesare; autorizaţia de
construire. Executarea lucrărilor de instalaţii de încălzire centrală poate fi realizată numai de către
societăţi (agenţi economici) care au primit certificarea profesională din partea organismelor abilitate
de MLPTL şi agreerea tehnică din partea beneficiarului sau distribuitorului de energie termică, după
caz. Executarea instalaţiilor de încălzire centrală se realizează cu materiale şi echipamente
omologate şi agrementate, însoţite de certificate de calitate şi care corespund prevederilor din
proiect. Se va asigura controlul execuţiei lucrărilor de încălzire centrală pe şantier de către beneficiar
(investitor) şi executant, prin persoane specializate şi atestate: diriginţi de şantier atestaţi MLPTL,
responsabili cu execuţia lucrărilor atestaţi MLPTL.
Caracteristicile tehnice şi funcţionale ale elementelor componente de bază din cadrul acestei
centrale termice au fost determinate în baza unor calcule de dimensionare, efectuate conform
prescripţiilor şi standardelor în vigoare, în ipotezele concrete, adaptabile pentru situaţia dată.
Executantul lucrărilor este obligat să păstreze pe şantier, la punctul de lucru, pe toată durata
de execuţie şi a probelor tehnologice, întreaga documentaţie pe baza căreia se execută lucrările
respective, inclusiv dispoziţiile de şantier date pe parcurs. Această documentaţie împreună cu
procesele verbale de lucrări ascunse, documentele care atestă calitatea materialelor, instalaţiilor,
celelalte documente care atestă buna execuţie sau modificările stipulate de proiectant în urma
deplasărilor în teren, vor fi puse la dispoziţia organelor de îndrumare – control. Modificările de orice
fel ale prevederilor proiectului tehnic se vor executa numai cu avizul proiectantului şi vor fi
consemnate în caietul de procese verbale şi în partea desenată a documentaţiei, în scopul informării
beneficiarului la punerea în funcţiune despre elementele reale din teren. În caz contrar, executantul
devine direct răspunzător de eventualele consecinţe negative cauzate de nerespectarea proiectului.
Corectitudinea montajului precum şi respectarea cu stricteţe a datelor, cotelor şi informaţiilor
conţinute în partea scrisă şi desenată va determina o funcţionare corectă şi sigură a ansamblului
instalaţiei de încălzire.
2. Standarde
Standardele pe care le respecta acest caiet de sarcini sunt:
I 13 -02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală
I 13/1-02 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală
GP 019-99 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor de încălzire din clădiri
GT 020-98 Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii din clădiri.
GP 039-99 Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit.
MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului
P 118-99, Siguranţa la foc a construcţiei
P 121 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică al clădirilor civile, socio-
culturale şi tehnico-administrative
P 122 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea măsurilor de protecţie acustică la clădiri
industriale
P 130 Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor
Legea 10/1995 Legea calităţii în construcţii
NGPM-96 Norme generale de protecţia muncii
Agremente tehnice pentru materialele de instalaţii folosite, nestandardizate în România
3. Mostre şi testări
Corpurile de încălzire, formate din elemente demontabile şi care se livrează neasamblate, se
probează după asamblarea lor şi înainte de montarea lor în instalaţii la presiunea prescrisă de
producător. Astfel, radiatoarele din otel se probează timp de 20 minute la o presiune de minimum 10
bar pentru produsele STAS 7363 şi de min 7 bar pentru produsele STAS 7364.
4.Corpuri de încălzire
Corpurile de încălzire se racordează prin îmbinări demontabile. Corpurile de încălzire se
montează în paralel cu pereţii finisaţi, la distanţele stabilite prin standardele, instrucţiunile tehnice
sau normele de produs. Distanţele minime între corpul încălzitor şi elementele de construcţii ale
pereţilor este de 5cm, pentru temperaturi până la maximum 95 oC. Distanţa între corpurile de
încălzire şi pardoseală este, de regulă, de 12cm. În cazuri excepţionale, se poate reduce această
distanţă până la 8 cm, dacă temperatura agentului termic nu depăşeşte 95oC.
Toate conductele instalaţiilor de încălzire, indiferent de locul de montaj şi de caracteristicile
agentului termic se protejează împotriva coroziunii printr-un strat de bază anticoroziv, aplicat pe
suprafaţa ţevilor şi aparatelor.
5.Materiale şi produse
Corpurile de încălzire trebuie să aibă certificarea şi, după caz, atestarea caracteristicilor
termice şi hidraulice, inclusiv curba de variaţie a cedării de căldură în funcţie de temperatura şi
debitul agentului termic şi de modul de racordare al corpului de încălzire la instalaţie.
Armăturile folosite în instalaţiile de încălzire se aleg în raport cu funcţiunea lor şi cu
parametrii agentului termic. Armăturile de reglare vor fi însoţite de certificarea variaţiei
caracteristicilor de debit şi presiune în funcţie de gradul de închidere. Se preferă utilizarea
armăturilor pentru care producătorul indică numărul de cicluri repetate de acţionări la care armătura
rezistă. Se recomandă ca robinetele să reziste la minim 30.000 cicluri.
6.Livrarea, depozitarea, manipularea
Păstrarea echipamentelor de instalaţii de încălzire se face în magazii sau
spaţii de depozitare organizate în acest scop, în condiţii care să asigure buna lor conservare. La
depozitarea materialelor, agregatelor şi aparatelor de instalaţii se vor respecta instrucţiunile
furnizorilor şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie a muncii. Materialele
asupra cărora condiţiile atmosferice nu au practic influenţe nefavorabile pe durata depozitării se
aşează în aer liber, în stive sau rastele, pe platforme betonate sau balastate, special amenajate în
acest scop, cu respectarea normelor specifice de tehnica securităţii muncii. Cele care pot fi
deteriorate de intemperii sau de acţiunea directă a soarelui, de exemplu: radiatoare, ţevi din mase
plastice, se depozitează în magazii închise.
Manipularea materialelor se va face cu respectarea normativelor de tehnica muncii şi în aşa
fel încât să nu se deterioreze. Ele vor fi aduse pe şantier, de regulă, pe măsura necesităţilor de
punere în operă.
Producătorul sau furnizorul trebuie să anexeze şi instrucţiunile de montaj, sudură, să indice
aparatura necesară pentru realizarea lucrărilor şi, după caz, instruirea personalului de execuţie. În
orice situaţie însă, sunt obligatorii şi minime următoarele condiţii:
 se vor utiliza doar scule, unelte, dispozitive, materiale şi echipamente originale,
verificate şi autorizate de producătorul/furnizorul materialelor din polietilenă;
 se va folosi numai forţă de muncă calificată şi autorizată de o firmă/instituţie de strictă
specialitate în lucrări ;
 se vor respecta, cu stricteţe, condiţiile generale pentru pregătirea şi asigurarea locului
de sudură, specificate de producător/furnizor;
 se va respecta, cu stricteţe, tehnologia de execuţie specifică fiecărui tip de sudură,
menţionată de producător/furnizor.
7. Indicatii de montaj
Montaj armaturi pe radiator
Toate armăturile vor fi montate în pozitia închis, dupa
ce s-a efectuat scoaterea dopurilor de radiator. Înainte
de montaj se verifica functionalitatea si manevrabilitatea
robinetului. Armaturile vor fi montate astfel încât sa fie
usor accesibile pentru manevrare, revizii si control.
Montajul robinetilor atât pe conducta cât si pe corpul
radiatorului se va face cu simt, prin însurubare, astfel
încât sa se realizeze o buna etansare. Etansarea
îmbinarilor cu radiatorul se va face cu banda de teflon
ca material de adaos, iar cu teava de polipropilena prin
polifuziune.
Montarea corpurilor de încălzire
Consolele şi susţinătoarele se fixează astfel încât corpul de încălzire să fie paralel cu feţele
finite ale elementelor de construcţie, respectând distanţele minime indicate în cap. Corpurile de
încălzire se fixează pe poziţie, conform instrucţiunilor de montare ale producătorilor, folosind tipul şi
numărul de console şi susţinătoare indicat de aceştia. Până la montarea armăturilor şi a legăturilor,
toate corpurile de încălzire se prevăd cu capace sau dopuri.
8. Probe, condiţii de recepţie
Proba la rece constă în umplerea cu apă a instalaţiei de încălzire şi supunerea întregii
instalaţii la o presiune de probă de 3 bari. Înainte de proba la rece, instalaţiile vor fi spălate cu apă
potabilă. În vederea spălării instalaţiei, introducerea apei se va face pe una din conductele
racordului, iar evacuarea prin cealaltă, prin stuţuri anume prevăzute în acest scop. Spălarea constă
în umplerea şi menţinerea sub jet continuu la presiunea reţelei de alimentare, până când apa
evacuată nu mai conţine impurităţi vizibile. Operaţiunea se repetă după inversarea sensului de
circulaţie a apei. Golirea se face cu viteză mare de scurgere a apei prin deschiderea completă a
ambelor organe de închidere de pe racordul instalaţiei. Proba de presiune la rece se va executa în
perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5°C. Proba de presiune va ţine cel puţin 3
ore de la punerea instalatţei sub presiune. Rezultatele probei se consideră corespunzătoare dacă pe
toată durata probei manometrul nu indică variaţii de presiune şi dacă nu se constată fisuri, umeziri
sau pierderi de apă.
Proba la cald se efectuează cu scopul de a se verifica modul de comportare al etanşeităţii
instalației la dilatare și contractare, precum și modul de circulație a agentului termic. Pentru proba la
cald se folosește sursa definitivă de căldură (cazanul). Concomitent cu proba la cald se
efectuează proba de funcționare și reglajul instalației.
Se efectuează proba de eficacitate a instalaţiei pentru a verifica dacă instalaţia realizează în
încăperi gradul de încălzire prevăzut în proiect. Ea se execută cu întreaga instalaţie în funcţiune şi
numai după ce toată clădirea a fost terminată. Pentru ca verificarea să fie concludentă, se va alege
o perioadă rece, în care temperaturile exterioare să fie sub 0oC şi valoarea lor medie zilnică să nu
varieze cu mai mult de ± 3oC faţă de temperatura exterioară medie a celor două zile precedente.
Pentru proba de eficacitate a instalaţiei de încălzire centrală cu corpuri de încălzire se încălzeşte
clădirea cu cel puţin trei zile înaintea probei, iar în ultimele 48 ore înaintea probei, agentul termic se
reglează conform graficului de reglaj, în limita unor abateri de ± 2oC. Pe timpul probei, instalaţia
trebuie să funcţioneze continuu şi toate uşile şi ferestrele clădirii să fie închise. Proba de eficacitate
durează 12 ore, cu măsurători din oră în oră. Se măsoară temperaturile aerului exterior şi ale
agentului termic pe conductele de ducere şi întoarcere, verificându-se corelarea acestor parametri
conform graficului de reglaj calitativ. Verificarea termometrelor se va face înainte de folosire, iar în
timpul măsurătorilor ele vor fi ferite de influenţe perturbatorii.
Rezultatele probei de eficacitate se consideră satisfăcătoare, dacă temperaturile aerului
interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de la -0,5oC până la +1oC în clădirile civile şi de
la -1oC la +2oC în încăperile de producţie.
Dupa efectuarea probelor mentionate cu rezultate corespunzatoare, instalatia se va spala la
interior cu jet de apa continuu, pentru evacuarea eventualelor impuritati si corpuri solide provenite
din fabricatie, sau de la montaj (zgura de sudura, capete de electrozi, pamînt, etc.).
Daca dupa spalare instalatia nu poate fi lasata în functiune, în perioada rece a anului se va
evacua cu grija si în totalitate apa continuta, pentru a evita orice posibilitate de înghet.
9. Exploatarea instalatiei termice
Exploatarea instalatiilor începe dupa receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, când investitorul certifica realizarea de catre constructor a lucrarilor în conformitate cu
prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale care certifica ca instalatia poate fi data
în folosinta. Exploatarea instalatiilor termice trebuie sa se faca astfel încât acestea sa mentina pe
întreaga durata de folosinta urmatoarele cerinte de calitate, care au caracter de obligativitate:
- rezistenta si stabilitate;
- siguranta în exploatare;
- siguranta la foc;
- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
- izolatia termica, hidrofuga si economie de energie;
- protectie împotriva zgomotului.
La exploatarea instalatiilor termice se va respecta pe lânga indicatiile din instructiunile de
exploatare si prevederile cuprinse în prescriptiile tehnice conexe domeniului instalatiilor termice
precum si in fisele tehnice ale aparatelor, utilajelor, echipamentelor si materialelor date de fabricant.
Prin “exploatarea" unei instalatii termice se înteleg urmatoarele operatii:
- controlul si verificarea instalatiei pentru asigurarea functionarii în regim normal;
- revizia instalatiei;
- reparatii curente;
- reparatii capitale;
- reparatii accidentale.
Controlul si verificarea instalatiei au caracter permanent, facând parte din urmarirea curenta
privind starea tehnica a constructiei, care corelata cu activitatea de întretinere si reparatii au ca
obiectiv mentinerea instalatiei la parametrii proiectati. Controlul si verificarea instalatiei se fac pe
baza unui program, de catre personalul de exploatare. Programul se întocmeste de beneficiar
(administratorul) instalatiei, tinând cont de instructiunile de exploatare ale echipamentelor si unor
reguli generale de care trebuie sa se tina seama în timpul exploatarii.
Personalul care va efectua si întretine instalatia trebuie sa respecte urmataorele reguli generale:
-sa cunoasca instalatia si sa respecte limitele de temperatura indicate în proiect
-sa mentina în permanenta corpurile de încalzire în stare perfecta de curatenie
-sa îndeparteze imediat toate scurgerile de agent termic care apar la dopuri, îmbinari
demontabile sau armaturi
-sa înlocuiasca aparatele si armaturile ce prezinta defecte de etansietate
-sa mentina protectia anticoroziva corespunzatoare a tuturor suprafetelor protejate prin revopsire
periodica (cel mult la 4 ani)
-sa mentina în stare buna de functionare toate aparatele si armaturile
-sa nu amplaseze mobilier sau alte elemente de obturare în fata aparatelor, armaturilor, etc. care
sa blocheze accesul pentru verificare, curatare sau reparare
-înainte de a începe perioada de încalzire sa se efectueze o verificare generala a corpurilor de
încalzire, a armaturilor si dispozitivelor montate pe conducte, sa verifice daca armaturile se
închid etans
-periodic sa manevreze usor armaturile de închidere si dezaerisire chiar daca nu este nevoie,
pentru a evita blocarea acestora datorita depunerilor de piatra sau impuritati
-sa verifice starea izolatiei termice, în special a conductelor montate în subsoluri, canale termice
si plafoane suspendate.
Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatiilor mentionate la fiecare element de
instalatie, si are ca scop cunoasterea starii instalatiei la un anumit moment în vederea luarii unor
eventuale masuri pentru ca instalatia sa functionezela parametrii proiectati.
Proprietarii constructiilor precum si administratorii si utilizatorii constructiilor au obligatia, prin
lege, sa efectueze la timp lucrarile de întretinere si reparatii, respectiv sa foloseasca instalatiile din
constructii în conformitate cu instructiunile de exploatare. Pentru mentinera instalatiei la valoarea
parametrilor de proiectare, persoanele care se ocupa cu întretinerea si exploatarea instalatiilor au
obligatia sa remedieze orice defectiune, îndata ce aceasta a fost sesizata, limitând astfel pierderile
de apa, de energie, scaderea gradului de confort si siguranta. Pâna la înlaturarea defectiunii se
impune, dupa caz, scoaterea din functiune a punctelor de consum, a echipamentelor sau a partilor
de instalatie, defecte.
Receptionarea lucrarilor efectuate în timpul exploatarii se va face în conformitate cu
prevederile “Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor termice" – I13/2002, a legii
privind calitatea în constructii”-Legea 10/1995, si a regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora" aprobate prin H.G. nr. 273/1994. Dupa receptie, lucrarile de
reparatii vor fi consemnate în cartea tehnica a constructiei.
La toate echipamentele si accesoriile instalatiei care necesita un control si o întretinere
permanenta sau care sunt prevazute pentru control si întretinere trebuie asigurat în permanenta
accesul si posibilitatea de control si manevra usoara.
Exploatarea curenta a instalatiei interioare trebuie sa asigure realizarea parametrilor
prevazuti în proiect atât pentru ansamblul instalatiilor cât si pentru elementele componente.
Instalatia în functiune având racordati toti consumatorii, trebuie sa asigure în toate încaperile cladirii
temperaturile interioare prevazute. Masurarea temperaturilor se face conform prevederilor din
normativul I 13 si SR 1907.
Echipamente din centrala temica

1. Indicaţii generale
Prezentul caiet de sarcini face referire la calitatea materialelor, probelor, testelor, verificărilor
şi recepţia lucrărilor, având la bază normativele: I13/2002, Proiectarea şi executarea instalaţiilor de
incalzire centrala.
Începerea executării oricăror lucrări de instalaţii de încălzire centrală este permisă numai
după ce executantul a primit: proiectul instalaţiei, la fazele proiect tehnic, detalii de execuţie şi după
ce este verificat de către verificatori tehnici MLPTL; avizele şi acordurile necesare; autorizaţia de
construire. Executarea lucrărilor de instalaţii de încălzire centrală poate fi realizată numai de către
societăţi (agenţi economici) care au primit certificarea profesională din partea organismelor abilitate
de MLPTL şi agreerea tehnică din partea beneficiarului sau distribuitorului de energie termică, după
caz. Executarea instalaţiilor de încălzire centrală se realizează cu materiale şi echipamente
omologate şi agrementate, însoţite de certificate de calitate şi care corespund prevederilor din
proiect. Se va asigura controlul execuţiei lucrărilor de încălzire centrală pe şantier de către beneficiar
(investitor) şi executant, prin persoane specializate şi atestate: diriginţi de şantier atestaţi MLPTL,
responsabili cu execuţia lucrărilor atestaţi MLPTL.
Caracteristicile tehnice şi funcţionale ale elementelor componente de bază din cadrul acestei
centrale termice au fost determinate în baza unor calcule de dimensionare, efectuate conform
prescripţiilor şi standardelor în vigoare, în ipotezele concrete, adaptabile pentru situaţia dată.
Executantul lucrărilor este obligat să păstreze pe şantier, la punctul de lucru, pe toată durata
de execuţie şi a probelor tehnologice, întreaga documentaţie pe baza căreia se execută lucrările
respective, inclusiv dispoziţiile de şantier date pe parcurs. Această documentaţie împreună cu
procesele verbale de lucrări ascunse, documentele care atestă calitatea materialelor, instalaţiilor,
celelalte documente care atestă buna execuţie sau modificările stipulate de proiectant în urma
deplasărilor în teren, vor fi puse la dispoziţia organelor de îndrumare – control. Modificările de orice
fel ale prevederilor proiectului tehnic se vor executa numai cu avizul proiectantului şi vor fi
consemnate în caietul de procese verbale şi în partea desenată a documentaţiei, în scopul informării
beneficiarului la punerea în funcţiune despre elementele reale din teren. În caz contrar, executantul
devine direct răspunzător de eventualele consecinţe negative cauzate de nerespectarea proiectului.
Corectitudinea montajului precum şi respectarea cu stricteţe a datelor, cotelor şi informaţiilor
conţinute în partea scrisă şi desenată va determina o funcţionare corectă şi sigură a ansamblului
instalaţiei de încălzire.
2. Standarde
Standardele pe care le respecta acest caiet de sarcini sunt:
I 13 -02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală
I 13/1-02 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală
GP 019-99 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor de încălzire din clădiri
GT 020-98 Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii din clădiri.
P 130 Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor
Legea 10/1995 Legea calităţii în construcţii
P68 - Normativ privind gradul de protecţie termică a clădirilor
MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului
P 118-99, Siguranţa la foc a construcţiei
C 300-94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii
şi instalaţii aferente acestora
CE 1-95 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în
exploatare
HG 766/1997 Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
ME 005-2000 Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente
construcţiilor
NGPM-96 Norme generale de protecţia muncii
Agremente tehnice pentru materialele de instalaţii folosite, nestandardizate în România.
3. Caracteristici utilaje din centrala termica:
Cazanul proiectat pentru prepararea agentului termic este de sol si utilizeaza ca si
combustibil de ardere lemnul, cu o putere de 80 kW. Cazanul este prevazut cu o pompa de circulatie
ce va asigura recircularea agentului termic in cazan pentru a a evita temperatura scazuta pe returul
cazanului. Recircularea se va realiza prin intermediul unei electrovane motorizate bipozitionate
montata intre turul si returul cazanului. Cazanul este prevazut cu automatizare, kit evacuare gaze
arse, cos de fum de 200 mm.
Ca si protectie cazanul este prevazut cu 2 supape de siguranta de 3”, tarate la 2.5 bar,
manometru, ventil automat de aerisire.
Cazanul pentru producerea agentului termic – apa caldă, 70°/50°C vor corespunde
prescripţiilor tehnice ISCIR-PTA1/2002 şi se vor monta conform prescripţiilor
ISCIR-PTC9/2003. În centrala termică se vor monta extinctoare cu spumă, conf prevederilor
Normativului I13-02.
Atentie. Dimensiunile bustenilor nu vor fi mai mari de 80 cm.
Boilerul este echipamentul ce va asigura producerea de apa calda menajera necesara
pentru cerintele menajere, prin intermediul celor 2 serpentine din otel inoxidabil, montate in interiorul
boilerului, prin care este vehiculat agentul termic preparat de cazane.

Pompe de circulatie:
Acestea sunt in 3 trepte de turatie, iar functionarea lor s-a ales in treapta medie.
Montarea lor se va face prin racorduri olandeze sau flanse, fiind montate pe conducte.
Ele au fost alese astfel incat sa asigure circulatia agentului termic in functie de debitul
necesar si pierderile de presiune pe: circuit cazanelor - distribuitor colector – rezervoare de
acumulare, circuitul radiatoarelor, circuitul prepararii apei calde in boiler.
Pe circuitul de alimentare cu apa rece a instalatiei se va prevede un filtru magnetic anticalcar.
Vase de expansiune:
Acestea sunt de tip inchis, cum membrana si se monteaza fara nici un fel de armaturi de
intercalate. Perna de aer a vasului de expansiune va fi precomprimata la punerea in functiune,
folosind o perna de aer. Presiunea de precomprimare trebuie sa corespunda prevederilor tehnice,
puse la dispozitie de furnizor.
4. Livrarea, depozitarea, manipularea
Păstrarea echipamentelor de instalaţii de încălzire se face în magazii sau spaţii de
depozitare organizate în acest scop, în condiţii care să asigure buna lor conservare. La depozitarea
materialelor, agregatelor şi aparatelor de instalaţii se vor respecta instrucţiunile furnizorilor şi
măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie a muncii. Materialele asupra cărora
condiţiile atmosferice nu au practic influenţe nefavorabile pe durata depozitării se aşează în aer
liber, în stive sau rastele, pe platforme betonate sau balastate, special amenajate în acest scop, cu
respectarea normelor specifice de tehnica securităţii muncii. Cele care pot fi deteriorate de
intemperii sau de acţiunea directă a soarelui, de exemplu: radiatoare, ţevi din mase plastice, se
depozitează în magazii închise.
Manipularea materialelor se va face cu respectarea normativelor de tehnica muncii şi în aşa
fel încât să nu se deterioreze. Ele vor fi aduse pe şantier, de regulă, pe măsura necesităţilor de
punere în operă.
Producătorul sau furnizorul trebuie să anexeze şi instrucţiunile de montaj, sudură, să indice
aparatura necesară pentru realizarea lucrărilor şi, după caz, instruirea personalului de execuţie. În
orice situaţie însă, sunt obligatorii şi minime următoarele condiţii:
- se vor utiliza doar scule, unelte, dispozitive, materiale şi echipamente originale, verificate şi
autorizate de producătorul/furnizorul materialelor din polietilenă;
- se va folosi numai forţă de muncă calificată şi autorizată de o firmă/instituţie de strictă specialitate
în lucrări ;
- se vor respecta, cu stricteţe, condiţiile generale pentru pregătirea şi asigurarea locului de sudură,
specificate de producător/furnizor;
- se va respecta, cu stricteţe, tehnologia de execuţie specifică fiecărui tip de sudură, menţionată de
producător/furnizor.
5. Instalarea cazanului şi a altor utilaje
Asigurarea executarii lucrarilor de instalatii centrala termica si a celor auxiliare la un nivel
calitativ corespunzator standardelor, prin responsabili tehnici cu executia, atestati
Obtinerea tuturor avizelor si aprobarilor necesare executiei
Utilizarea în executia lucrarilor numai a materialelor utilajelor si echipamentelor omologate în
Romania, corespunzatoare din punct de vedere tehnic prevederilor proiectului si din punct de vedere
calitativ cerintelor standardelor europene.Toate materialele autohtone vor fi însotite de certificate de
calitate, iar cele de import de certificat de omologare în tara noastra. Orice propunere de înlocuire
trebuie motivata de antreprenor, avizata de proiectant si aprobata de beneficiar.
Verificarea atenta a documentatiei tehnice întocmite de proiectant si puse la dispozitie de
catre beneficiar în ceea ce priveste adaptabilitatea la conditiile din teren, trasee, goluri în elementele
de constructie, gabarite echipamente, coordonare cu celelalte specialitati, dupa care vor fi facute
observatii. Odata conciliate aceste observatii, proiectul va fi sutinut de catre antreprenor, care îl va
pune în opera întocmai si la termenele convenite.
Respectarea în totalitate a proiectului ce urmeaza a fi executat, eventuale modificari sau abateri de
la proiect urmând a fi aplicate numai pe baza solutiilor oferite de proiectant cu acordul beneficiarului.
Sesizarea în termen de 24 de ore, a Inspectiei de Stat în Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul executiei lucrarilor.
Respectarea riguroasa a prevederilor “Normativului de prevenire si stingere a incendiilor” pe
durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
Respectarea riguroasa a prevederilor privind igiena si protectia muncii în constructii.
Lucrarea trebuie executata în modul cel mai corect si complet, pentru îndeplinirea conditiilor
beneficiarului, care va avea dreptul sa respinga orice lucrare sau material ce nu corespunde
specificatiilor din proiect sau standardelor de calitate.
Dupa contractarea utilajelor, antreprenorul va pune la dispozitia proiectantului documentatia
tehnica de selectie si montaj obtinuta de la furnizor, necesara pentru verificare, avizare si întocmirea
eventualelor modificari fata de proiectul initial.Executantul si beneficiarul vor solicita certificate de
garantie de la furnizor. Acestea vor fi prezentate comisiei de receptie.
Supunerea la receptie numai a lucrarilor terminate, care corespund întocmai proiectului si
îndeplinesc standardele de calitate.
Aducerea la îndeplinire întocmai si la termen a masurilor si hotarârilor dispuse prin acte de
control sau dispozitii de santier.
6. Indicatii de montaj
MONTAJ ECHIPAMENTE MONTAJ CAZANE
Montarea cazanelor se va face în stricta concordanta cu prevederile cartilor tehnice ale
echipamentelor, prevederilor prezentului proiect si instructiunilor. Pe conducta de iesire din cazan se
vor monta câte doua supape de siguranta, ale caror conducte de refulare se vor prelungi pana la
nivelul solului si vor fi racordate la reteaua de canalizare.
MONTAJ POMPE
Pompele se monteaza pe teava, fiind îmbinate de acesta cu racorduri olandeze sau flanse.
Montarea pompelor în instalatie se va face numai în pozitiile prevazute în documentatia lor tehnica.
Montarea pompelor în pozitii interzise, nu numai ca determina reducerea performantelor de
functionare, dar va conduce în foarte scurt timp la deteriorarea lor. Pentru protejarea pompelor,
acestea se vor monta obligatoriu între robineti cu obturator sferic, refularea realizandu-se prin
clapeta de sens.
MONTAJ VAS DE EXPANSIUNE
Vasul de expansiune închis, cu membrana, se monteaza fara nici un fel de armaturi
intercalate.Perna de aer a vasului de expansiune va fi precomprimata la punerea în functiune,
folosind o pompa de aer. Presiunea de precomprimare trebuie sa corespunda prevederilor notitei
tehnice a vaselor de expansiune, pusa la dispozitie de furnizor.
APARATE DE MASURA, CONTROL, REGLARE CONTORIZARE
În conformitate cu prevederile Normativului pentru Proiectarea si Executarea Instalatiilor de Încalzire
Centrala, indicativ I.13 - 2002, instalatia va fi prevazuta cu urmatoarele aparate de masura si control:
Termometre, Manometre:
- pe racordurile de intrare, iesire agent termic din cazane
- pe intrarea si iesirea circuitelor primar si secundar a schimbatoarelor de caldura
- pe distribuitoarele si colectoarele instalatiilor de încalzire
- la iesirea din pompele de amestec
- pe conductele de tur si retur agent termic de încalzire
- presostat diferential cu senzor de contact pe conducta de racord a vasului de expansiune
Ventile automat de aerisire:
- în toate punctele cele mai înalte ale instalatiei, pe tur si pe retur.
Robinet de golire: pe cazane; în punctele cele mai joase ale instalatiei
Clapeta de sens:
 pe conducta de alimentare cu apa rece a centralei termice.
 pe racordurile de refulare ale pompelor.
Supape de siguranta: - pe cazane; - la vasele de expansiune; - la boiler; - pe conducta de
admisie apa rece
Indicatoare de nivel: - la vasele de expansiune închise; - rezervoare de acumulare
Contor: - pentru pierderi tehnologice
7. Exploatarea centralelor termice
Exploatarea centralelor termice mici (cu capacitate pana la 0,3MW) se realizeaza conform
“Ghidului de proiectare, executie si explotare a centralelor mici”, GP051. Cazanele se exploateaza si
verifica dupa urmatoarele prescriptii ISCIR: C31-pentru cazanele de apa calda si pentru cazanele de
abur de joasa presiune. Exploatarea curenta a centralei termice trebuie sa asigure alimentarea cu
caldura, în conditiile prevazute în proiect, a ansamblului consumatorilor, corespunzator programului
de functionare al acestora, parametrilor agentilor termici ceruti si sigurantei în exploatare.
Exploatarea curenta se asigura prin buna functionare a centralei termice atât pe ansamblul
acesteia, cât si pentru fiecare din elementele componente ale centralei.
Exploatarea curenta impune:
• verificarea starii instalatiilor;
• supravegherea si urmarirea functionarii;
• corectarea regimului de functionare;
• controlul calitatii agentului termic;
• întretinerea instalatiilor din centrala termica.
Verificarea instalatiei se face permanent urmarindu-se:
• realizarea sigurantei: armaturi de siguranta, elementele de miscare (motoare, pompe,
compresoare), protectia contra electrocutarii;
• etanseitatea echipamentelor, armaturilor si conductelor;
• depistarea si înlaturarea pierderilor de agent termic;
• masurarea rezistentelor hidraulice în punctele prevazute în proiect;
• nivelul zgomotelor produse de echipamentele în miscare;
• indicatiile aparatelor de masura; prin folosirea pentru control de aparate etalonate;
• starea izolatiei termice a echipamentelor si conductelor;
Supravegherea functionarii centralei termice, în scopul realizarii sigurantei instalatiei si
corectarea regimului de functionare, se face cu mijloace automate si de transmitere la distanta sau
prin actionare directa (mecanica sau manuala).
În centrala termica, cu prioritate, se urmareste functionarea elementelor care realizeaza
siguranta instalatiei, astfel:
• la cazane si arzatoare realizarea secventei de lucru a arzatoarelor, oprirea focului si a
alimentarii cu combustibil, functionarea dispozitivelor si armaturilor de siguranta, în cazul depasirii
valorilor limita de temperatura si presiune ale agentului termic;
• la schimbatoarele de caldura - oprirea alimentarii cu agent termic primar si functionarea
dispozitivelor si armaturilor de siguranta la depasirea parametrilor agentului termic (temperatura si
presiunea);
• la vasele de expansiune - functionarea dispozitivelor si a armaturilor de siguranta;
• la instalatiile automatizate - functionarea întregului ansamblu; la aparatele de masura, pe
circuitele care realizeaza siguranta functionarii, se marcheaza cu rosu valorile limita permise (la
termometre, manometre).
Se urmareste semnalizarea corecta a dereglarilor care conduc la starile de avarie.
La iesirea din centrala termica, agentul termic trebuie sa aiba temperatura prevazuta în
graficul de reglare. Citirea temperaturilor la instalatiile automatizare se face si prin sondele de
temperatura prevazute prin proiect. În oricare din cazuri, citirea valorii temperaturii se face prin
termometrele prevazute conform proiectului. Controlul temperaturilor reprezinta o operatie
permanenta în exploatarea centralei termice. Presiunea totala (presiune statica si presiune
dinamica) prevazuta în proiect a se realiza în centrala termica, se asigura prin:
• umplerea pâna la nivelul necesar al apei în vasul de expansiune deschis;
• realizarea presiunii în vasul de expansiune închis;
• realizarea la pompele de circulatie a presiunii diferentiale .
Pentru realizarea functionarii corecte a instalatiei se urmareste:
a) la cazane
• pozitia armaturilor agentului termic: de siguranta, de închidere, de reglare, golire, dezaerisire;
• pozitia organelor de închidere a evacuarii gazelor de ardere;
• setarea corecta a termostatelor;
• indicatiile aparatelor de masura.
b) la instalatia de alimentare cu combustibil si de ardere
• pentru combustibil lichid si gazos:
• pozitiile organelor de închidere;
• functionarea arzatoarelor corespunzator cartii tehnice;
• arderea combustibilului prin masurarea componentei gazelor de ardere.
• evacuarea prin preaplin a excesului de combustibil lichid din rezervoare la depasirea nivelului
maxim;
• aerisirea, umplerea si golirea rezervoarelor.
• pentru combustibil solid :
• alimentarea cu combustibil;
• depozitarea în centrala termica a combustibilului;
• arderea combustibilului;
• evacuarea zgurii si cenusii;
• depozitarea zgurii si cenusii.
c) la instalatia de preparare a apei calde de consum:
• pozitia corecta a armaturilor agentilor termici (primar si secundar);
• indicatiile aparatelor de masura, si în special, temperatura apei calde de consum.
d) la instalatia de alimentare cu apa
• functionarea statiei de tratare a apei;
• pozitia organelor de închidere la diferitele operatiuni, conform instructiunilor de exploatare;
• indicatiile aparatelor de masura;
• functionarea instalatiei de alimentare cu apa de adaos.
e) la instalatiile de alimentare cu aer de combustie si de evacuare a gazelor de ardere:
• alimentarea cu aer de combustie;
• ventilarea salii cazanelor;
• pozitia clapetei de explozie, usii de curatire si a organelor de închidere si reglare a tirajului;
• etansarea instalatiilor de aer si gaze de ardere;
• starea izolatiei termice a canalelor de fum.
f) la instalatiile de automatizare, de siguranta si functionale:
• încadrarea parametrilor agentilor termici în limitele de siguranta si a valorilor corespunzatoare din
graficul de reglare;
• setarea corecta a termostatelor;
• functionarea instalatiei de semnalizare si avertizare.
g) asigurarea circulatiei apei în instalatie prin:
• dezaerisirea în punctele cele mai de sus ale conductelor si echipamentelor;
• golirea conductelor si echipamentelor în punctele cele mai de jos;
• manevrarea usoara a organelor de închidere, reglare, dezaerisire, golire.
h) mentinerea în bune conditii a izolatiei termice si a protectiei mecanice aferente acestuia si
a starii instalatiei prin:
• etansarea la îmbinari între conducte si între acestea si alte elemente ale instalatiei;
• asigurarea miscarii de dilatare la trecerea conductelor prin elementele de constructii si a
etanseitatii fata de acestea;
• stabilitatea sustinerii conductelor si a echipamentelor;
• accesul usor la elementele pozate în pardoseala (canale pentru conducte);
• mentinerea curateniei echipamentelor si în interiorul centralei termice.
i) functionarea instalatiilor electrice (iluminat, forta, automatizare).
Exploatarea instalatiei termice ( pe ansamblu)
Exploatarea instalatiilor începe dupa receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, când investitorul certifica realizarea de catre constructor a lucrarilor în conformitate cu
prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale care certifica ca instalatia poate fi data
în folosinta. Exploatarea instalatiilor termice trebuie sa se faca astfel încât acestea sa mentina pe
întreaga durata de folosinta urmatoarele cerinte de calitate, care au caracter de obligativitate:
- rezistenta si stabilitate;
- siguranta în exploatare;
- siguranta la foc;

- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;


- izolatia termica, hidrofuga si economie de energie;
- protectie împotriva zgomotului.
La exploatarea instalatiilor termice se va respecta pe lânga indicatiile din instructiunile de
exploatare si prevederile cuprinse în prescriptiile tehnice conexe domeniului instalatiilor termice
precum si in fisele tehnice ale aparatelor, utilajelor, echipamentelor si materialelor date de fabricant.
Prin “exploatarea" unei instalatii termice se înteleg urmatoarele operatii:
- controlul si verificarea instalatiei pentru asigurarea functionarii în regim normal;
- revizia instalatiei;
- reparatii curente;
- reparatii capitale;
- reparatii accidentale.
Controlul si verificarea instalatiei au caracter permanent, facând parte din urmarirea curenta
privind starea tehnica a constructiei, care corelata cu activitatea de întretinere si reparatii au ca
obiectiv mentinerea instalatiei la parametrii proiectati. Controlul si verificarea instalatiei se fac pe
baza unui program, de catre personalul de exploatare. Programul se întocmeste de beneficiar
(administratorul) instalatiei, tinând cont de instructiunile de exploatare ale echipamentelor si unor
reguli generale de care trebuie sa se tina seama în timpul exploatarii.
Personalul care va efectua si întretine instalatia trebuie sa respecte urmataorele reguli
generale:
-sa cunoasca instalatia si sa respecte limitele de temperatura indicate în proiect
-sa mentina în permanenta corpurile de încalzire în stare perfecta de curatenie
-sa îndeparteze imediat toate scurgerile de agent termic care apar la dopuri, îmbinari
demontabile sau armaturi
-sa înlocuiasca aparatele si armaturile ce prezinta defecte de etansietate
-sa mentina protectia anticoroziva corespunzatoare a tuturor suprafetelor protejate prin revopsire
periodica (cel mult la 4 ani)
-sa mentina în stare buna de functionare toate aparatele si armaturile
-sa nu amplaseze mobilier sau alte elemente de obturare în fata aparatelor, armaturilor, etc. care
sa blocheze accesul pentru verificare, curatare sau reparare
-înainte de a începe perioada de încalzire sa se efectueze o verificare generala a corpurilor de
încalzire, a armaturilor si dispozitivelor montate pe conducte, sa verifice daca armaturile se
închid etans
-periodic sa manevreze usor armaturile de închidere si dezaerisire chiar daca nu este nevoie,
pentru a evita blocarea acestora datorita depunerilor de piatra sau impuritati
-sa verifice starea izolatiei termice, în special a conductelor montate în subsoluri, canale termice
si plafoane suspendate
Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatiilor mentionate la fiecare element de
instalatie, si are ca scop cunoasterea starii instalatiei la un anumit moment în vederea luarii unor
eventuale masuri pentru ca instalatia sa functionezela parametrii proiectati.
Proprietarii constructiilor precum si administratorii si utilizatorii constructiilor au
obligatia, prin lege, sa efectueze la timp lucrarile de întretinere si reparatii, respectiv sa foloseasca
instalatiile din constructii în conformitate cu instructiunile de exploatare. Pentru mentinera instalatiei
la valoarea parametrilor de proiectare, persoanele care se ocupa cu întretinerea si exploatarea
instalatiilor au obligatia sa remedieze orice defectiune, îndata ce aceasta a fost sesizata, limitând
astfel pierderile de apa, de energie, scaderea gradului de confort si siguranta. Pâna la înlaturarea
defectiunii se impune, dupa caz, scoaterea din functiune a punctelor de consum, a echipamentelor
sau a partilor de instalatie, defecte. Lucrarile de reparatii ale instalatiilor termice se vor executa de
catre firme de specialitate sau de personalul de întretinere a cladirii.
Receptionarea lucrarilor efectuate în timpul exploatarii se va face în conformitate cu
prevederile “Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor termice" – I13/2002, a legii
privind calitatea în constructii”-Legea 10/1995, si a regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora" aprobate prin H.G. nr. 273/1994. Dupa receptie, lucrarile de
reparatii vor fi consemnate în cartea tehnica a constructiei.
La toate echipamentele si accesoriile instalatiei care necesita un control si o întretinere
permanenta sau care sunt prevazute pentru control si întretinere trebuie asigurat în permanenta
accesul si posibilitatea de control si manevra usoara.
Exploatarea curenta a instalatiei interioare trebuie sa asigure realizarea parametrilor
prevazuti în proiect atât pentru ansamblul instalatiilor cât si pentru elementele componente.
Instalatia în functiune având racordati toti consumatorii, trebuie sa asigure în toate încaperile cladirii
temperaturile interioare prevazute. Masurarea temperaturilor se face conform prevederilor din
normativul I 13 si SR 1907.
Exploatarea consta în:
• verificarea starii instalatiei;
• supravegherea si urmarirea functionarii;
• corectarea regimului de exploatare;
• întretinerea instalatiei.
Verificarea instalatiei se face permanent urmarindu-se:
• realizarea sigurantei: armaturi de siguranta, elementele de miscare,
• etanseitatea echipamentelor, armaturilor si conductelor;
• depistarea si înlaturarea pierderilor de agent termic;
• masurarea rezistentelor hidraulice în punctele prevazute în proiect;
• nivelul zgomotelor produse de echipamentele în miscare;
• indicatiile aparatelor de masura; prin folosirea pentru control de aparate etalonate;
• starea izolatiei termice a echipamentelor si conductelor;
Supravegherea si urmarirea functionarii
Supravegherea si urmarirea functionarii instalatiei interioare se face în scopul realizarii:
a). sigurantei instalatiei;
b). parametrilor agentului termic - temperatura conform graficului de reglare;
c). eficacitatii termice a corpurilor si aparatelor de încalzire;
d). functionarea corecta a elementelor de reglare automata, functie de temperaturile
interioare si exterioare sau ale agentului
termic; functionarea robinetelor termostate sau a sistemelor de reglare pe ramuri;
e). functionarea corecta a aparatelor de masura si a contoarelor de caldura, prevazute
conform proiectului;
f). functionarea silentioasa a echipamentelor cu piese în miscare;
g). regimul hidraulic necesar în instalatie, asigurând:
• presiunea si nivelul de apa la umplerea instalatiei;
• presiunea necesara la pompe pentru circulatia apei în conducte;
• dezaerisirea în punctele cele mai de sus ale conductelor si aparatelor;
• goliri, în punctele cele mai de jos ale conductelor si aparatelor;
• manevrarea usoara a organelor de închidere, reglare, dezaerisire, golire;
h). mentinerea izolatiei termice si a protectiei acesteia în bune conditiuni;
i). buna functionare a conductelor si echipamentului prin:
• etansarea la îmbinarile între conducte si între acestea si alte elemente ale instalatiei;
• preluarea dilatarilor si asigurarea miscarii libere a conductelor;
• asigurarea miscarii de dilatare la trecerea conductelor prin elementele de constructii si a
etanseitatii fata de acestea;
• stabilitatea sustinerii conductelor si echipamentelor;
• posibilitatea de control a elementelor de instalatii înglobate sau mascate prin elemente de
constructie; semnalarea lipsei de etansare, accesul usor la elementele mascate;
• curatenia echipamentelor si a conductelor;
j) buna functionare si protectia instalatiei electrice corespunzator normativelor specifice privind:
• instalatia de forta, automatizare si iluminat, aferenta instalatiei de încalzire;
• instalatia de alimentare cu energie electrica a unor aparate de încalzire;
k). evacuarea gazelor de ardere la aparatele de încalzire cu ardere directa;
l). functionarea separatoarelor de condensat la instalatiile de abur;
m). identificarea usoara si corecta a echipamentelor si conductelor,precum si indicatii pentru
circulatia personalului.
Deficientele constatate, se semnaleaza si remediaza; cele fara urmari imediate, se înscriu în
programul de controale si verificari periodice ale instalatiei.
Pentru instalatiile cu întreruperi pe o perioada mai mare de timp, se prevad armaturi de
separare a retelelor de alimentare a corpurilor de încalzire.
Se asigura ca, în lipsa încalzirii de garda, în perioada de întrerupere a functionarii, instalatia
sa fie golita de apa, în cazul ca se poate separa ramura respectiva. Este necesar a se urmari atent
instalatia pentru a se evita înghetul, în cazul când agentul termic este apa.
Întretinerea instalatiei interioare
Întretinerea instalatiei interioare de încalzire se face cu scopul de a asigura functionarea
instalatiei, realizând parametrii prevazuti în proiect fara a se face modificari, înlocuiri sau refaceri
care necesita golirea instalatiei.
Se efectueaza:
• curatarea elementelor montate aparent, sau pentru care este necesara demontarea usoara
a unor elemente de protectie (masti);
• ungerea agregatelor si organelor de închidere ce au piese în miscare, conform instructiunilor
de folosire;
• diverse operatiuni prevazute de instructiunile de folosire ale elementelor instalatiei
• desfundari de conducte.
Controalele si verificarile instalatiei interioare de încalzire se asigura periodic, pe baza unui
program cu personalul de exploatare. Programul se întocmeste de catre beneficiarul
(administratorul) instalatiei, tinând seama de prevederile proiectului si ale instructiunilor de
exploatare a echipamentelor. Programul cuprinde întreaga instalatie pe categorii de elemente ale
instalatiei si operatiuni functionale. Cu acest prilej se fac si operatiuni de întretinere, de reglare a
instalatiei, precum si controlul calitatii apei din instalatie.
8. Norme si masuri de protectia muncii, norme si masuri PSI
a. Norme de protectia muncii
Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
H.G.1425/2006 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii 319/2006
H.G.115/2004 – cerinte esentiale ale echipamentelorindividuale si a conditiilor pentru
introducerea lor pe piata
H.G.300/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele
temporare sau mobile
H.G.457/2003 – privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa
tensiune
H.G.971/2006 - privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la
locul de munca
H.G.1048/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
H.G.1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

b. Masuri de protectia muncii


- Locul de munca va fi curatat de materialele nefolositoare, corest luminat si bine ventilat.
- Toate uneltele utilizate vor fi in perfecta stare.
- Aparatele electrice vor fi legate la instalatia de punere la pamant.
- Iluminarea locurilor de munca cu lampi portative se va face de la sursa de 24 V.
- Spargerea golurilor in plansee, pereti, precum si realizarea de slituri in pereti, se vor executa cu
echipamente adecvate ( ochelari de protectie).
- Utilizarea uneltelor pneumatice la inaltime mai mare de 1,5 m, este permisa numai pe schele
construite in conformitate cu normele in vigoare.
c.Norme PSI
- Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor, privind protectia la actiunea focului
P118/99 .
- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire – I13/2002
- Norme de prevenire si stingere a incendiilor 381/1219/MC/1994.
d.Masuri PSI
- Instructajul tuturor muncitorilor din santier.
- Echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiilor.
- Asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea pompierilor in caz de incendiu.

DISPOZITII FINALE
Dacă asupra documentaţiei nu se fac observaţii atat de beneficiar cat şi de executant în
termen de 30 zile de la predare, aceasta se consideră însuşită şi orice modificare se va putea fi
efectuata pe baza unei documentatii tehnice .
Orice modificare facuta de executant fata de proiect va fi adusa in mod obligatoriu la
cunostinta proiectantului.
In cazul modificarilor facute de executant , acesta va avea obligatia de a intocmii pentru
modificarea respectiva , o documentatie tehnica ce va cuprinde :
- memoriu tehnic/memoriu justificativ
- breviar de calcul
- piese desenate
In cazul in care executantul nu intocmeste documentatia tehnica , acesta se va intocmii de catre
proiectant numai in baza unui contract nou sau act aditional la contractul initial .

S-ar putea să vă placă și