Sunteți pe pagina 1din 2

CHEIE DE IDENTIFICARE A CLASELOR ŞI TIPURILOR DE SOL (SRTS – 2003)

SOLURI

CLASE TIPURI
Cu orizont T (histic) sau O (folic) de Cu orizont organic hidromorf (turbos) HISTOSOL
peste 50 cm grosime în primii 100 cm HISTISOLURI
sau de peste 20 cm grosime în cazul (HIS) Cu orizont organic nehidromorf (folic) FOLIOSOL
situării pe orizontul R
Orizont R începând din primii 20 cm LITOSOL

Alte PRO dezvoltate pe material parental fluvic ALUVIOSOL


Alte soluri fără orizonturi diagnostice
specifice având: Roca (R) compactă PROTISOLURI Alte PRO dezv. pe material parental antropogen ENTIANTROPOSOL
începând din primii 20 cm; sau orizont (PRO)
A urmat de material neconsolidat
Alte PRO dezvoltate pe material parental nisipos PSAMOSOL
(oriz. C); sau material parental fluvic;
sau material parental antropogen; sau
material parental nisipos Alte PRO cu orizont A dezvoltate pe materiale
parentale neconsolidate REGOSOL

Alte soluri având orizont


antropogenetic de cel puţin 50 cm Rezultate prin decapitarea solului, prin eroziune
puternică. La suprafaţă apare orizontul B sau C. ERODOSOL
grosime sau soluri al căror orizont A şi ANTRISOLURI
E (după caz) au fost îndepărtate prin (ANT)
eroziune accelerată sau decopertare Alte ANT (având orizont antropogen de minim
antropică 50 cm grosime). ANTROSOL

Alte soluri având proprietăţi salsodice Având orizont salic (sa) începând din primii 50
intense, adică orizont salic (sa) sau cm. SOLONCEAC
SALSODISOLURI
natric (na) în primii 50 cm (asociate (SAL)
unui orizont A sau Bv) sau soluri având
Alte SAL (cu orizont Btna sau cu orizont na
orizont argic-natric (Btna) SOLONEŢ
începând din primii 50 cm)

Cu orizont sescvioxidic (Bs) fără orizont eluvial


spodic (Es) PREPODZOL

Alte soluri având orizont spodic (Bhs, SPODISOLURI


Bs) sau orizont criptospodic (Bcp) (SPO) Alte SPO cu orizont Bs sau Bhs şi orizont Es PODZOL

Alte SPO, cu orizont criptospodic Bcp CRIPTOPODZOL

Alte soluri având orizont andic pe cel


puţin 30 cm grosime, asociat ANDISOLURI Orizont andic pe cel puţin 30 cm grosime, asociat
(AND) orizontului A, AC, AR, Bv. Pot avea orizont ANDOSOL
orizontului A sau AC, AR sauBv. Pot
avea orizont organic. organic

HID cu proprietăţi gleice GLEIOSOL


Alte soluri având orizont gleic (Gr) sau
orizont stagnic intens (W) începând din HIDRISOLURI Alte HID cu proprietăţi stagnice STAGNOSOL
primii 50 cm, asociate altor orizonturi (HID)
sau soluri cu orizont A limnic sau histic
Alte HID subacvatice (cu A limnic sau T LIMNOSOL
(T), submerse
submers)

Alte soluri având orizont vertic (y) sau


pelic (z) începând din primii 20 cm şi PELISOLURI Cu orizont vertic (y) VERTOSOL
care se continuă până la peste 100 cm. (PEL)
Alte PEL cu orizont pelic (z) PELOSOL

Orizont Am cu crome mai mari de 2 şi CaCO3 pe


KASTANAZIOM
întreg profilul, din primii cm
Alte soluri cu orizont A molic (Am) şi
orizont subiacent (AC, AR, Bv sau Bt Alte CER având orizont Am cu crome sub 2 şi
orizont Cca CERNOZIOM
cu culori de orizont molic cel puţin în
partea superioară). Nu prezintă orizont
CERNISOLURI
andic specific andisolurilor şi nici Alte CER având orizont Am cu crome ≤ 2, fără
(CER)
proprietăţi gleice (Gr) sau stagnice (W) orizont Cca. Prezintă diferenţă de culoare între
în primii 50 cm, caracteristice FAEOZIOM
starea umedă şi uscată de 1,5 crome în Am.
hidrisolurilor sau proprietăţi salsodice
intense (sa, na) în primii 50 cm,
Alte CER dezvoltate din calcare sau materiale
diagnostice pentru salsodisoluri. RENDZINĂ
parentale calcarifere care apar între 20 şi 50 cm
adâncime
Alte soluri cu orizont Au (umbric) şi
orizont subiacent (AC, AR, Bv) cu Cu materie organică humificată segregabilă de HUMOSIOSOL
culori de orizont umbric cel puţin în partea minerală silicatică în orizontul Au.
UMBRISOLURI
partea superioară. Nu prezintă orizont (UMB)
andic specific andisolurilor, nici Alte UMB cu materie organică humificată intim
orizont gleic specific hidrisolurilor. Pot amestecată cu partea minerală în orizontul Au NIGROSOL
avea orizont O.

Prezintă orizont Bt cu V peste 53 %, fără PRELUVOSOL


Alte soluri cu orizont B argic (Bt) orizont E
având culori cu valori şi crome peste
3,5 (la umed) începând din partea
superioară. Nu prezintă orizont gleic LUVISOLURI Alte LUV cu orizont Bt cu V sub 53 %; prezintă
(LUV) orizont eluvial (El sau Ea). LUVOSOL
(Gr), orizont stagnic intens (W) sau
proprietăţi salsodice intense (sa, na) în
primii 50 cm. Alte LUV având schimbare texturală bruscă între
E şi Bt. PLANOSOL

Alte soluri cu orizont B cambic (Bv)


având culori cu valori şi crome peste Prezintă orizont B cambic (Bv) cu V peste 53 %
(proprietăţi eutrice) EUTRICAMBOSOL
3,5 (la umed) începând din partea CAMBISOLURI
superioară. Nu prezintă orizont gleic (CAM)
(Gr), orizont stagnic intens (W) sau Alte CAM cu orizont Bv cu V sub 53 %
proprietăţi salsodice intense (sa, na) în (proprietăţi districe) DISTRICAMBOSOL
primii 50 cm.