Sunteți pe pagina 1din 2

Managementul comerţului - Proiect

Obiective

1. Antrenarea în selecţia şi analiza pieţelor externe adecvate


2. Familiarizarea cu derularea operaţiunilor de comerţ exterior

Proiectul se lucrează în echipe de 4 persoane

Se alege o firmă cunoscută din România care doreşte să se extindă pe piaţa externă prin
vânzarea unui produs (grup de produse) reprezentativ pentru comerţul exterior al
României. Metoda de intrare pe piaţa externă: exportul.

STRUCTURA PROIECT

1. Prezentarea firmei
- obiect de activitate
- resurse, capabilităţi, avantaje competitive
- produsul (grupul de produse) care trebuie vândut în străinătate
- obiectivele firmei şi strategia de internaţionalizare aleasă

2. Selectarea pieţei externe


- ţări selectate (1-2)
- alegerea unei pieţe (ţări)- justificare simultan cu
- analiza pieţei podusului în ţara aleasă:
⇒ cine vinde produsul ? (producătorii principali pe piaţa locală, mari
distribuitori, inclusiv ţări de provenienţă ale produsului -importuri)
⇒ bariere comerciale şi necomerciale pentru produsul ales
⇒ comportamentul consumatorilor
⇒ alte aspecte economice, politice, legislative, culturale, sociale
specifice pieţei produsului

3. Decizia de export
- motivaţie – argumente pro- contra
- modalitatea aleasă : export (direct sau indirect )

4. Derularea operaţiunii de comerţ exterior


- selectare clienţi
- negociere
- contract
- derularea tranzacţiei (expediere marfă, asigurare marfă, metode de plată)
Anexe:
A Oferta
B. Fişa de calcul al preţului
C. Factura externă
D. Lista de expediţie
E. Preţuri de catalog ale firmei de transport (DHL, TNT)

Termen de predare:
Proiectul se va preda la ultimul seminar.
Proiectul va fi prezentat de toţi membrii echipei la ultimul seminar
Timp de prezentare : maximum 10 minute pentru fiecare echipa

Proiectul va fi notat din douǎ puncte de vedere:


1. realizarea proiectului;
2. prezentarea proiectului.
Având în vedere sistemul de notare, membrii echipei pot primi note diferite pentru
prezentarea proiectului şi, prin urmare, note finale diferite.