Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

MANAGEMENTUL STRATEGIC AL AFACERILOR

REFERAT

MANAGEMENTUL STRATEGIC
AL RESURSEI UMANE

Coordonator,
conf.univ.dr.ec. Dorina NIȚĂ

Masterand,
Ioana SPRÂNCEANĂ (CATRINA)
MSA 11

PETROŞANI
2020
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE

MANAGEMENTUL STRATEGIC AL AFACERILOR

Procedura de recrutare și
selecție

Masterand,
Ioana SPRÂNCEANĂ (CATRINA)
MSA 11
2