Sunteți pe pagina 1din 2

Continentul Europa

Aşezare:
 în emisfera nordică
 ocupă locul al şaselea, ca suprafaţă, între continentele lumii, incluzând şi insulele care îi
aparţin

Vecinii Europei:
 Nord – Oceanul Arctic
 Est – Munţii Ural
 Sud-est – Marea Caspică, Munţii Caucaz şi Marea Neagră
 Sud – Marea Mediterană
 Vest - Oceanul Atlantic
Suprafaţa:
 peste 10 milioane de kilometri pătraţi
 aproximativ 700 de milioane de locuitori şi este pe locul al doilea în lume, după
continentul Asia

Relieful:
 este variat
 format din câmpii, dealuri, podişuri şi munţi
 în unii munţi înalţi se găsesc gheţari
 în sud se întâlnesc vulcani activi

Clima:
 climă temperată cu precipitaţii, vânturi şi temperaturi moderate
 apar diferenţe de temperatură între nordul şi sudul continentului, în vest clima este umedă
datorită influenţei oceanului

Vegetaţia naturală şi animalele sălbatice:


 sunt răspândite în funcţie de relief, climă, existenţa apelor sau de activităţile oamenilor
 în sudul continentului se întâlnesc plante şi animale iubitoare de căldură, iar în nord, cele
rezistente la frig

 Pe acest continent se vorbesc mai multe limbi şi se întâlnesc diferite religii.


 Din 1957, statele dezvoltate ale Europei au înfiinţat o organizaţie care are ca rol
îmbunătăţirea vieţii şi a condiţiilor de muncă, precum şi apărarea păcii pe continent.
Astăzi această organizaţie se numeşte Uniunea Europeană şi cuprinde 27 ţări.