Sunteți pe pagina 1din 1

Antetul unitatii de invatamant

Tabel nominal cu profesorii de limba română din unitatea şcolară

Nr. Numele şi prenumele Telefon Studii Specializare Vechime Încadrare (nr. Şcoala / Structura Titular/
crt. profesorului Adresa e-mail în învăţă ore română- Suplinitor/ Optionalul
mânt franc. – engl.- Pensionar predat(daca
latină- etc.) este cazul)

Responsabil,prof.