Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

VALEA RÂMNICULUI

RAPORUL ACTIVITĂȚII COMISIEI METODICE

„EDUCAȚIE FIZICĂ ,ARTE ȘI TEHNOLOGII”

ANUL ȘCOLAR 2019-2020/ Sem.I

COMPONENȚA COMISIEI:

1.PORUMB RĂZVAN

2.DUMITRACHE VASILE

3.RĂDOI DANIEL

4.POPESCU OANA

5.DRISTARU HORIA

Membrii acestei comisii, în anul Școlar 2019-2020 /Sem. I ,au desfășurat


diverse activități școlare și extrașcolare atingând obiectivele propuse în planul
managerial al comisiei metodice.Unul dintre obiectivele propuse a fost sporirea
eficienței actului didactic.În ceea ce privește acest obiectiv, pot spune că toți
membrii comisiei au studiat aprofundat curriculum-ul școlar,au selectat cu atenție
materialele și mijloacele didactice,și-au întocmit corect planificările calendaristice
în raport cu metodologia recomandată,și-au elaborat proiectele pe unități de
învățare,au studiat documentele didactice și au stiut să adapteze resursele strategice
și a conținutului specific disciplinei la particularitățile de vârstă ale elevilor.

În ceea ce privește evaluarea,toți membrii comisiei au încercat să realizeze o


cât mai corectă și mai bună apreciere a elevilor,valorificând rezultatele curente în
vederea construirii unui demers reglator care să răspundă nevoilor
identificate.Notarea elevilor a fost corectă și ritmică.
Majoritatea membrilor comisiei s-au străduit să obțină rezultate cât mai
bune la concursurile școlare.Au participat cu elevii la concursuri,au selectat,au
construit grupe de pregătire,au aplicat un curriculum complementar pentru
pregătirea elevilor capabili de performanță.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
VALEA RÂMNICULUI

S-au realizat următoarele activități în sem. al I-lea:

1.PORUMB RAZVAN- – Participare la cupa TIMBARK fotbal, unde s-a obținut


mențiune pe municipiu/ copiii clasei a IV-a

2.DUMITRACHE VASILE-crosul bobocilor/ locul I .masculin.locul I feminin

Locul II /ONSS cros

5.POPESCU OANA-5 octombrie-Ziua Educației-colaje și prezentare

-Mens sana in corpore sano

-1Decembrie,ziua națională a României-


expoziție desene

-Sărbătorile vin! - Felicitări și desene

6.DRÎSTARU HORIA –2019

Colindele,nestemate ale folclorului

Întocmit de responsabil comisie metodica ,


Prof. PORUMB RĂZVAN