Sunteți pe pagina 1din 4

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

Școala Gimnazială „NICOLAE IORGA”-Dersca


Nr. 1525 /26.09.2019
Aria curriculară: OM - SOCIETATE
Disciplina: RELIGIE ORTODOXĂ
Clasa a VII-a
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 35
Profesor: Mancaș Andrei-Costin
Director, Responsabil comisie metodică,
Prof. Fusa Liliana
Prof. Roman Elena

Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3393/28.02.2017

TEMA DUMNEZEU – SFINŢITORUL LUMII


Unităţi tematice Numărul Conţinuturile învăţării Nr. Săptămân Perioada Obs
Domenii

competenţei ore a .
specifice din
programă

SEMESTRUL I
Cu Dumnezeu la început de an școlar* 1 S1 09.09-13.09

Să ne amintim din clasa a VI-a* 1 S2 16.09-20.09


Dumnezeu Se face cunoscut omului

Duhul Sfânt – 1.1 Viața omului şi asemănarea cu Dumnezeu (viața 1 S3 23.09-27.09


Sfințitorul omului pe pământ şi viața veşnică; nevoia omului
lumii de creştere şi împlinire spirituală)
1.1; 1.2 Lucrarea Duhului Sfânt în lume (Duhul Sfânt, 1 S4 30.09-04.10
Persoană a Sfintei Treimi; puterea sfințitoare şi
dătătoare de viață a Duhului Sfânt; împărtăşirea
harului divin oamenilor; rugăciunea „Împărate
ceresc”)
1.1; 1.2; 1.3 Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime (scopul 1 S5 07.10-11.10
trimiterii Duhului Sfânt în lume; evenimentul
Pogorârii Duhului Sfânt peste apostoli – ziua de
naştere a Bisericii/ comunitatea celor botezați –
Biserica; propovăduirea Sfinților Apostoli;
convertirea Sfântului Apostol Pavel; alegerea
episcopilor şi a preoților pentru conducerea și
slujirea comunității creştine)
1.1; 1.2; 1.3 Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime (scopul 1 S6 14.10-18.10
trimiterii Duhului Sfânt în lume; evenimentul
Pogorârii Duhului Sfânt peste apostoli – ziua de
naştere a Bisericii/ comunitatea celor botezați –
Biserica; propovăduirea Sfinților Apostoli;
convertirea Sfântului Apostol Pavel; alegerea
episcopilor şi a preoților pentru conducerea și
slujirea comunității creştine)
1.1; 1.2 Sfintele Taine în viața creştinilor (Harul Duhului 1 S7 21.10-25.10
Sfânt prezent în Biserică; prezentare generală a
rolului şi a semnificației Sfintelor Taine; roadele
primirii Sfintelor Taine)
1.1; 1.2 Sfintele Taine în viața creştinilor (Harul Duhului 1 S8 28.10-01.11
Sfânt prezent în Biserică; prezentare generală a
rolului şi a semnificației Sfintelor Taine; roadele
primirii Sfintelor Taine)
omuluiface cunoscutDumnezeu Se

Duhul Sfânt – 1.1; 1.2; Darurile Duhului Sfânt (darurile de la Dumnezeu, 1 S9 04.11-08.11
Sfințitorul 2.1; 3.2 ca responsabilitate pentru sine şi pentru ceilalți;
lumii Pilda talanților; exemple de sfinți ca modele de
cultivare a darurilor)
1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: 1 S10 11.11-15.11
1.3; 2.1; 3.2 Duhul Sfânt – Sfințitorul lumii*

Icoana marilor 1,3; 2.1; 3.3 Sărbători închinate Maicii Domnului şi sfinților 1 S11 18.11-22.11
Viața comunității şi sărbătorile creştine

sărbători (aspecte biblice şi patristice; reprezentări


creştine iconografice; aspecte specifice de sărbătorire în
diferite comunități)
1,3; 2.1; 3.3 Sărbători închinate Maicii Domnului şi sfinților 1 S12 25.11-29.11
(aspecte biblice şi patristice; reprezentări
iconografice; aspecte specifice de sărbătorire în
diferite comunități)
1.3; 3.3 Praznicile împărăteşti (aspecte biblice; 1 S13 02.12-06.12
reprezentări iconografice; aspecte specifice de
sărbătorire în diferite comunități)
1.3; 3.3 Praznicile împărăteşti (aspecte biblice; 1 S14 09.12-13.12
reprezentări iconografice; aspecte specifice de
sărbătorire în diferite comunități)
1.3; 2.1; 3.3 Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: 1 S15 16.12-20.12
Icoana marilor sărbători creştine*

VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020

SEMESTRUL AL II-LEA

Evaluare semestrială* 1 S1 13.01-17.01


Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului

Biserica – 1.1 Credința în primele comunități creştine (definirea 1 S2 20.01-23.01


viața omului creştinismului; modalități de relaționare şi trăire a
în Hristos, credinței; depăşirea dificultăților cu ajutorul Duhului
prin Duhul Sfânt)
Sfânt 1.2; 2.2; 3.3 Comuniunea credincioşilor în Biserică (Pilda 27.01-31.01
1 S3
viței şi a mlădițelor, creştinul – membru al Bisericii;
parohia – „familia” din biserică; familia – „biserica de
acasă”)
1.2; 2.2; 3.3 Comuniunea credincioşilor în Biserică (Pilda 1 S4 03.02-07.02
viței şi a mlădițelor, creştinul – membru al Bisericii;
parohia – „familia” din biserică; familia – „biserica de
acasă”)
1.2; 1.3; 3.1 Biserica – lăcaş de închinare şi de sfințire a 1 S5 10.02-14.02
omului (semnificații; elemente de arhitectură şi
pictură religioasă; locul icoanelor şi a obiectelor de
cult în biserică; aspecte specifice ale lăcaşurilor de
cult în diferite religii/confesiuni)
1.2; 1.3; 3.1 Biserica – lăcaş de închinare şi de sfințire a 17.02-21.02
1 S6
omului (semnificații; elemente de arhitectură şi
pictură religioasă; locul icoanelor şi a obiectelor de
cult în biserică; aspecte specifice ale lăcaşurilor de
cult în diferite religii/confesiuni)
1.1 Biserica în istorie (răspândirea creştinismului în 1 S7 24.02-28.02
lume şi pe teritoriul țării noastre, dobândirea
libertății religioase în timpul Sfântului Împărat
Constantin cel Mare/mărturisirea credinței în istoria
Bisericii)
1.1 Biserica în istorie (răspândirea creştinismului în 02.03-06.03
1 S8
lume şi pe teritoriul țării noastre, dobândirea
libertății religioase în timpul Sfântului Împărat
Constantin cel Mare/mărturisirea credinței în istoria
Bisericii)
1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: 1 S9 09.03-13.03
1.3; 2.2; 3.3 Biserica – viața omului în Hristos, prin Duhul Sfânt*
sărbătorile creştineViața comunității şi

Icoana marilor 1.3; 3.3 Praznicile împărăteşti (aspecte biblice; 16.03-20.03


1 S10
sărbători reprezentări iconografice; aspecte specifice de
creştine sărbătorire în diferite comunități)

1.3; 3.3 Praznicile împărăteşti (aspecte biblice; 1 S11 23.03-27.03


reprezentări iconografice; aspecte specifice de
sărbătorire în diferite comunități)

ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 30.03-03.04


S12
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04.2020 - 21.04.2020

Roade ale 1.2; 2.2 Manifestarea bucuriei în viața omului („Fericirile”; 22.04-24.04
1 S13
Duhului Sfânt momente şi contexte de bucurie în viața cotidiană:
în viața bucuria pentru valori spirituale şi materiale, bucuria
creştinului întâlnirii cu semenii, bucuria pentru împlinirile proprii
Viața creştinului împreună cu semenii

şi ale semenilor, bucuria iertării)


1.2; 2.2 Manifestarea bucuriei în viața omului („Fericirile”; 1 S14 27.04-30.04
momente şi contexte de bucurie în viața cotidiană:
bucuria pentru valori spirituale şi materiale, bucuria
întâlnirii cu semenii, bucuria pentru împlinirile proprii
şi ale semenilor, bucuria iertării)
1.2; 2.2; 3.2 Frumosul în viața creştinului (frumusețea 04.05-08.05
1 S15
spirituală a omului; frumusețea comportamentului;
frumusețea în artă; frumusețea naturii)
2.1; 2.2, 3.2 Prietenia şi iubirea, valori pentru viață (Minunea 1 S16 11.05-15.05
vindecării slăbănogului din Capernaum; relația
dintre iubire şi prietenie; aspecte specifice la vârsta
adolescenței)
2.1; 2.2, 3.2 Prietenia şi iubirea, valori pentru viață (Minunea 1 S17 18.05-22.05
vindecării slăbănogului din Capernaum; relația
dintre iubire şi prietenie; aspecte specifice la vârsta
adolescenței)
1.2; 2.1; Lecţie de recapitulare, consolidare, evaluare: 1 S18 25.05-29.05
2.2; 3.2 Roade ale Duhului Sfânt în viața creştinului*
Evaluare semestrială* 1 S19 02.06-05.06

Evaluare finală* 1 S20 09.06-12.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

Notă
Programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte,
profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare
remedială, pentru consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform
unor planuri individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev.