Sunteți pe pagina 1din 46

Revista Liceului Tehnologic

„Gheorghe Ruset Roznovanu” Roznov

Vârsta Inocenţei

Painting by Mihaela Buruiană

Anul XIV, Nr. 25-26 (2017 – 2018), ISSN 1843 – 7753


Cuprins Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

DIDACTIC.............................................................................................................................................. 1
Prof.Oana Ilarie - Centenarul Marii Uniri ..............................................……………………………………………….1
Prof. Ana Pipă - Matematicieni români: Dan Barbilian (1895 – 1961) ................................................... 4
Ed. Dumitrica Chistol - Clovnul Bobo .................................................................................................... 6
Prof. Oana Teacu – Minunata lume a meduzelor .................................................................................. 7
EVENIMENTE ŞI ACTIVITĂŢI ............................................................................................................... 11
Prof. Ing. Tamara Veronica Japalela - Ziua Porților Deschise .............................................................. 11
Prof. înv. primar Alina Vasile - Concursul literar-artistic „Prietenii lui Eminescu" ................................ 13
Prof. Mihaela Rotaru - Săptămâna Limbii franceze şi a Francofoniei ................................................... 14
Prof. Mihaela Rotaru - Zilele toamnei ................................................................................................. 16
Prof. Ing. Tamara Veronica Japalela - Stop violenţei! Da, toleranţei! ................................................. 18
Prof. Ing. Tamara Veronica Japalela - Permisul auto, lux sau necesitate ? ........................................... 20
Prof. Maria Cristina Pruteanu - Lucrăm şi ne bucurăm împreună! ...................................................... 22
Prof. Cimpoeșu Gabriela Maria - Sărbătoarea din inimile copiilor ..................................................... 24
Prof. Ana Pipă - Proiect Educativ „Mirajul Însuflețirii Hârtiei ”: Origami – Quillingul ........................... 25
Prof. Ana Pipă - Proiect de parteneriat educațional: “Să iubim matematica!” ................................... 26
ATELIER LITERAR ................................................................................................................................ 27
Ed. Dumitrica Chistol – Cine sunt eu?, Dor de iarnă, Fii înţelept şi bun…, Dorinţa ......................... 27-30
Ana Vasile, clasa a V-a B – Aventura pădurii ....................................................................................... 31
Georgiana Chiriac, clasa a V-a B – O poveste şi-o fetiţă ..................................................................... 32
Ioana Bianca Japalela, clasa a VI-a B – O şcoală nouă ........................................................................ 33
Elena Cristina Gheorghiu, clasa a VI-a B – Anotimpul înflorit .............................................................. 35
Ana Adriana Ilie, clasa a VIII-a A – Mirifica Românie ........................................................................... 36
Vivian Paul Stoian, clasa a VI-a B - Vara .............................................................................................. 37
Ema Stahie, clasa a VIII-a A – Nu ştiu alţii cum sunt ............................................................................ 38
Patricia Iuliana Calancea, clasa a VII-a A – Mi-e dor ............................................................................ 39
Ana Adriana Ilie, clasa a VIII-a A – A fost odată ca niciodată ............................................................... 40
Teodosia Bortă, clasa a IX-a A – Sunt un sclav al gândurilor ................................................................ 41

Revista Vârsta inocenţei


Liceul Tehnologic „Gheorghe Ruset-Roznovanu” Roznov

Nr. 25-26, An şcolar 2017-2018

ISSN01843 - 7753
Didactic Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

CENTENARUL MARII UNIRI


Prof.Oana Ilarie

În anul 2018, comemorăm 100 de ani de la evenimentul politic major al anului


1918: desăvârșirea statului național român realizată prin unirea provinciilor românești
cu România. La început a fost unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai
apoi unirea Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918), iar în final unirea
Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Țara Mamă, România
(1 decembrie 1918, această dată rămânând înscrisă în memoria românilor ca ziua Marii
Uniri). Cele trei uniri formează împreună Marea Unire de la 1918, iar în 2018, la 100 de
ani de la acele evenimente, sărbătorim CENTENARUL MARII UNIRI.
Așadar, Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia
toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în anul 1918 în cuprinsul aceluiași
stat național, România. Etape preliminare au fost Mica Unire din 1859 a Țării
Moldovei cu Țara Românească și dobândirea independenței în urma războiului din
1877-1878, pe fondul renașterii naționale a românilor în parcursul secolului al XIX-lea.
Unirea Basarabiei, a Bucovinei și, în cele din urmă, a Transilvaniei cu Regatul
României (așa-zisul Vechi Regat) a dus la constituirea României Mari. Ea a fost
scopul intrării României în Primul Război Mondial de partea Antantei și a fost
favorizată de mai mulți factori istorici: acțiunea politică decisivă a elitelor din Regatul
României și din Austro-Ungaria în conjunctura favorabilă de la sfârșitul Primului
Război Mondial; prăbușirea Imperiului Austro-Ungar și a Imperiului Rus; afirmarea
principiului autodeterminării și a celui al naționalităților pe plan internațional, în
contextul prezenței pe scară largă a sentimentului național în rândul populației
românești.
La 27 martie 1918, în ședința Sfatului Țării de la Chișinău, s-a proclamat Unirea
Republicii Democratice Moldovenești cu România. La două săptămâni de la răsunătorul
eveniment, Regele Ferdinand I al României, prin decretul regal din 9 aprilie 1918, a
promulgat unirea Basarabiei cu țara. Mărețul moment l-a făcut pe suveran să declare că
prin aceasta s-a împlinit un vis istoric.
Așa-numita regiune românească Basarabia a cunoscut mai multe etape până să
facă parte din trupul României: a trecut întâi de la gubernie la autonomie, luptând
pentru independență, și numai după aceea și-a regăsit locul în componența teritorială a
României, de unde fusese smulsă în 1812. După anexare, autoritățile rusești au
administrat noul teritoriu prin organele locale de conducere, adoptând un fel de
autonomie locală, fapt care a mulțumit într-un fel populația românească din zonă.
Hotărârea luată ulterior a demonstrat că autoritățile ocupante aveau un plan bine definit.
La câțiva ani, rușii au desființat autoguvernarea, transformând Basarabia într-o gubernie
rusească, declanșând cea mai dură formă de obidă şi rusificare. Deznaționalizarea
românilor era mult mai înverșunată decât aceeași politică dusă împotriva fraților lor din
Transilvania. Nu după mult timp, învățământul, slujbele religioase, administrația,
foloseau doar limba rusă. Românii care protestau față de măsurile luate erau deportați în
1
Didactic Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

îndepărtata Siberie, în locul lor fiind aduși coloniști ruși; se urmărea astfel epurarea
elementului românesc, pentru a se evita ulterioarele mișcări naționaliste.
Fărâme din durerea românilor înstrăinați a surprins mai târziu Eminescu, în
versurile tulburătoarei sale Doine.
De la Nistru pân' la Tissa
Tot Românul plânsu-mi-s-a,
Că nu mai poate străbate
De-atâta străinătate.

Vai de biet Român săracul!


Îndărăt tot dă ca racul,
Nici îi merge, nici se-ndeamnă,
Nici îi este toamna, toamnă,
Nici e vara vara lui,
Și-i străin în țara lui.
Au urmat lupte și dureri înăbușite. Românii voiau cu orice preț să-și păstreze
identitatea națională și credința strămoșească.
La 22 iunie 1917, delegații ostașilor moldoveni de pe toate fronturile şi unitățile
de rezervă au constituit un comitet central, cu sediul la Chişinău, iar la 16 iulie
reprezentanţii soldaţilor moldoveni de pe frontul rusesc s-au întrunit la Iaşi, cerând
convocarea la Chişinău a unei comisii de juriști, care să elaboreze un proiect de
declarație a autonomiei naţionale şi teritoriale a Basarabiei. După doar patru zile, toate
organizațiile politice naţionale, precum şi comitetele soldaţilor moldoveni de la
Chișinău şi Odessa au respins cu indignare pretenţiile Ucrainei de a îngloba Basarabia
între graniţele sale, trimiţând protestele atât la Kiev, cât şi la Petrograd, cerând acestuia
din urmă ca populaţia românească din Basarabia să fie separată de Rusia, aprobându-i-
se autonomia în hotarele ei istorice şi etnografice. Cu o lună mai târziu, Comitetul
Ostășesc Moldovenesc a cerut armatei rusești să se retragă din Basarabia, timp în care
la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, soldaţii români alături de cei basarabeni duceau lupte
crâncene pentru apărarea pământului românesc. La 21 octombrie Congresul Ostășesc a
proclamat Basarabia, Republică autonomă, urmând apoi înființarea parlamentului sub
preşedinţia lui Ion Inculeţ, vicepreşedinte fiind Pantelimon Halippa.
La 2 decembrie, noul for legiuitor a declarat Basarabia Republică Democratică
Federativă care, după mai bine de o lună, în 24 ianuarie 1918, şi-a proclamat
independenţa. Anarhia pricinuită de revoluția rusă a împiedicat autoritățile politice și
militare rusești să riposteze. În aceste condiții, cârmuitorii republicii democratice au
cerut sprijin armatei române pentru restabilirea ordinii tulburate de formațiunile
paramilitare rusești. Ca urmare a acestei solicitări, în ianuarie 1918, armata română a
intrat în Basarabia, cu toată opoziția sovietului bolșevic din capitala provinciei, care s-a
văzut nevoit să părăsească teritoriul Basarabiei, după pătrunderea armatei române în
Chișinău la 13 ianuarie. Pe 24 ianuarie 1918, Sfatul Ţării a votat în unanimitate
proclamarea independenței Republicii Moldoveneşti, avându-l președinte pe Ion
2
Didactic Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Inculeț, șeful guvernului fiind Daniel Ciugureanu. În 27 martie 1918, Sfatul Ţării, a
votat unirea Republicii Democratice Moldoveneşti cu România.
Prin cel de-al doilea ultimatum al ministrului sovietic de externe, în patru zile,
Basarabia trebuia evacuată. Pe 29 iunie 1940, în zori, tancurile Armatei Roşii au intrat
în Basarabia. Trupele sovietice au trecut Prutul, punând stăpânire pe orașul Herţa şi
chiar pe o parte a judeţului Dorohoi. În 48 de ore, teritorii importante se aflau sub
controlul ocupației bolșevice.
Centenarul Marii Uniri trebuie considerat o responsabilitate a noastră, a
tuturor, față de trecut și o promisiune că peste mersul vremii există mereu un gând, un
eveniment, o zi care ne leagă. Centenarul Marii Uniri presupune o implicare și o
responsabilizare a fiecăruia dintre noi.

3
Didactic Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Matematicieni români:
Dan Barbilian (1895 - 1961)

Prof. Ana Pipă

Ion Barbu este pseudonimul matematicianului Dan Barbilian (n.18 martie 1895
la Câmpulung-Muscel, d.11 august 1961 la Bucureşti). Este pseudonimul sub care a
devenit cunoscut ca unul dintre cei mai importanţi poeţi români din secolul trecut,
„dacă nu cumva cel mai mare”, scrie Alexandru Ciorănescu în volumul său publicat în
1981 la Twayne Publishers şi tradus în limba română în 1996. Dan Barbilian era fiul
judecătorului Constantin Barbillian (care şi-a latinizat numele iniţial Barbu) şi
Smaranda, născută Şoiculescu.
Matematicianul
Talentul său matematic se manifestă încă din timpul liceului, elevul Barbilian
publică remarcabile contribuţii în revista Gazeta matematică. Tot în acest timp,
Barbilian îşi dezvoltă şi pasiunea pentru poezie. Între anii 1914-1921 studiază
matematica la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, studiile fiindu-i întrerupte de
perioada în care îşi satisface serviciul militar în timpul Primului Război Mondial.
Cariera matematică continuă cu susţinerea tezei de doctorat în 1929. Mai târziu
participă la diferite conferinţe internaţionale de matematică. În 1942 este numit profesor
titular de algebră la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. Publică diferite articole în
reviste matematice. De deosebită importanţă sunt două dintre contribuţiile lui: o scurtă
lucrare de două pagini apărută în Casopis Matematiky a Fysiky (1934-1935), unde
defineşte o procedură de metrizare care va fi numită de Leopold Blumenthal „spaţii
Barbilian”, şi două lucrări în Jber. Deutsch. Math. Verein., apărute în 1940 şi respectiv
în 1941, intitulate Zur Axiomatik der Projectiven ebenen Ringgeometrien, şi care au
4
Didactic Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

inspirat o direcţie de cercetare în geometria inelelor, direcţie asociată azi în literatura de


specialitate cu numele său, al lui Hjelmslev şi al lui Klingenberg.
Teoria spaţiilor Barbilian a fost amplu dezvoltată în patru lucrări:
- Asupra unui principiu de metrizare, Stud. Cercet. Mat. 10 (1959), 68-116,
Fundamentele metricilor abstracte ale lui Poincaré şi Carathéodory ca aplicaţie a unui
principiu general de metrizare (lucrare prezentată la Institutul de matematică în data de
4 iunie 1959), apărut în Studii şi cercetări matematice, vol. 10 (1959), 273-306.
- J-metricile naturale finsleriene, apărută în aceeaşi revistă în vol. 11 (1960), 7-44.
- J-metricile naturale finsleriene şi funcţia de reprezentare a lui Riemann, lucrare scrisă
împreună cu Nicolae Radu şi apărută postum, publicată tot în Studii şi cercetări
matematice, vol. 12 (1962), 21-36.
- Ultima lucrare a fost depusă la redacţie de Nicolae Radu pe 20 octombrie 1961;
Barbilian se stinsese pe 11 august, în acelaşi an. Originalitatea ideii matematice a lui
Barbilian constă în reexaminarea modelului Poincaré al geometriei neeuclidiene a lui
Lobacevski. Acest model generează în mod natural o distanţă care poate fi reprezentată
ca oscilaţie logaritmică.
Contribuţia lui Dan Barbilian a fost de a analiza cât de generală e această
procedură de a construi o distanţă şi de a stabili o teorie a spaţiilor metrice dotate cu
această distanţă. În lucrarea din 1934, a definit o metrică în interiorul unei regiuni
planare oarecare, generalizând astfel ideea modelului Poincaré, care este definit doar în
interiorul discului unitate. Cu acea metrică, interiorul mulţimii devenea un model de
geometrie neeuclidiană. Aceste rezultate au fost citate şi folosite de-a lungul anilor de
mulţi matematicieni, între care (menţionaţi în ordinea cronologică a contribuţiilor)
Leopold M. Blumenthal, P. J. Kelly, Wladimir G. Boskoff, Alan E. Beardon, F. W.
Gehring, K. Hag, Peter A. Hasto, Zair Ibragimov, H. Linden, P. Sousa, S. Ponnusamy,
S. A. Sahoo, M. G. Ciucă, Bogdan Suceavă.

5
Didactic Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Clovnul Bobo

Ed. Dumitrica Chistol

Bună ziua!
Mă scuzați că îndrăznesc...
Clovnul Bobo mă numesc!
Am venit la grădiniță,
Însoțit de o fetiță.

Vreau, copiii să-mi explice...


Cum pot eu să folosesc,
Piese geometrice
Ce prin mânecă găsesc.

Mă frământ și tot încerc...


Cu-n triunghi și cu un cerc,
Un dreptunghi și un pătrat,
-Ce aș putea eu să fac?

De lipesc patru dreptunghiuri...


-Ia uitați ce mi-a ieșit!
Zici că e-o sperietoare
Ce-n livadă a dormit!

6
Didactic Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Minunata lume a meduzelor

Prof. Oana Teacu

Probabil nu crezi că ai multe în comun cu o meduză. La urma urmei, speciile lor nu au


proprietăţi compatibile cu tine, cum ar fi coloana vertebrală sau creierul sau chiar aceleaşi
interese. Meduzele primitive Cassiopea îşi petrec timpul odihnindu-se cu capul în jos pe fundul
oceanului, în loc să aştepte următorul sezon din serialul preferat.
Cercetătorii au descoperit totuşi că tu şi Cassiopea sunteţi mai asemănători decât oricare
ar fi suspectat. Amândoi începeţi şi vă terminaţi zilele cu un mic foc închis – da, somnul de
meduze. Studiul a fost publicat online în ediţia din septembrie 2017 a revistei ″Current
Biology″. Cassiopea include ceea ce este cunoscut sub denumirea de meduze cu susul în jos,
numită astfel datorită modului unic prin care se deplasează prin apă.
"Caracterul de noutate al acestui studiu este legat de faptul că aceste animale, care se
află la o distanţă evolutivă foarte mare faţă de oameni, sau de alte animale superioare, dispun
de un astfel de mecanism comportamental", conform co-autorului acestui studiu, Claire
Bedbrook, cercetătoare în bioinginerie la Institutul Tehnologic din California (Caltech).
Somnul este un mecanism crucial pentru supravieţuire, însă deocamdată nu sunt
cunoscute în întregime efectele sale şi nici modul în care a apărut şi s-a transmis de-a lungul
evoluţiei. Un studiu publicat în 1995 în revista ″Behavioural Brain Research″ descoperea că
şoarecii care sunt privaţi de somn mor în cel mult trei săptămâni. Animale foarte simple, aşa
cum este viermele Caenorhabditis elegans, care dispune de un sistem nervos rudimentar,
format din doar 302 neuroni, duce o viaţă în care ciclurile de activitate se succed cu cele de
repaus care sunt foarte similare stării de somn.
Ravi Nath, cercetător la Caltech şi co-autor al acestei cercetări, studiază de obicei stările
similare somnului la viermii C. elegans. Alături de colegul său Paul Sternberg, Ravi Nath s-a
întrebat dacă ar putea exista stări similare somnului chiar şi la animale mai simple decât aceste
nematode. Aşa au ajuns la meduze. Un alt cercetător de la Caltech, Michael Abrams, creştea
meduze în laborator în cadrul unui proiect ştiinţific diferit. El a observat că meduzele din genul
Cassiopea par să fie mai puţin active pe timpul nopţii. Meduzele Cassiopea îşi petrec marea
majoritate a vieţii stând răsturnate pe fundul oceanului sau (în acest caz) al acvariului,
producând pulsaţii o dată pe secundă, conform lui Abrams. Acest mod de viaţă sedentar face ca
meduzele din această specie să fie foarte uşor de urmărit din punct de vedere comportamental.
7
Abrams şi Nath şi-au unit forţele cu Claire Bedbrook pentru a studia comportamentul
acestor meduze. Pentru a demonstra că şi meduzele dorm, ei trebuiau să verifice dacă starea de
repaus a acestor organisme îndeplineşte criteriile necesare pentru somn: activitate scăzută care
este rapid reversibilă, spre deosebire de comă sau de pierderea cunoştinţei; reacţii reduse la
stimuli externi, prin comparaţie cu starea de veghe, şi reglaj homeostatic, adică existenţa unei
stări premergătoare somnului şi care conduce la somn şi respectiv faptul că aceste meduze au
nevoie de somn pentru a trăi.
Pentru a evalua activitatea acestor meduze, cercetătorii au observat frecvenţa pulsaţiilor
emise de 23 de meduze timp de şase zile şi nopţi consecutive. Ei au observat că această
frecvenţă a scăzut cu 32% pe timpul nopţii, de la aproximativ 1.155 pulsaţii în 20 de minute,
până la 781 de pulsaţii în acelaşi interval de timp, noaptea. Atunci când cercetătorii au hrănit
meduzele pe timpul nopţii, acestea au trecut rapid la ritmul diurn de pulsaţii, ceea ce
demonstrează că această stare de repaus din timpul nopţii este foarte uşor reversibilă.

Pentru a testa reacţiile reduse la stimulii externi în perioada de repaus, cercetătorii au


introdus meduzele în nişte mici containere etanşe pe care le-au răsturnat pe timpul nopţii, după
ce meduzele intrau în starea de repaus, dar şi în timpul zilei, pentru a observa diferenţele.
Odată răsturnate containerele, meduzele rămâneau suspendate în apă şi începeau să înoate spre
partea de jos a containerului pentru a-şi relua poziţia preferată, răsturnată. În timpul zilei,
meduzele reacţionau în medie la 2 secunde după ce containerul în care se aflau era răsturnat şi
începeau să înoate spre partea de jos. În timpul nopţii însă, ele reacţionau după aproximativ 6
secunde, ca şi cum ar fi fost trezite din somn şi aveau nevoie de mai mult timp pentru a se
dezmetici.
În ultimă instanţă cercetătorii au dorit să verifice dacă comportamentul de somn la
meduze se află sub control homeostatic. Întrebarea pusă era dacă meduzele vor fi "obosite" a
doua zi după o noapte în care nu au fost lăsate să intre în starea de repaus. Pentru a răspunde la
acest lucru, cercetătorii au trimis mici pulsiuni de apă spre meduze timp de câte 10 secunde, la
fiecare 20 de minute. Ei au descoperit că meduzele "deranjate" astfel pe timpul nopţii au pulsat
într-un ritm cu 12% mai scăzut în primele 4 ore ale următoarei zile, ca şi când le-ar fi fost greu
să se menţină în starea de veghe. Atunci când cercetătorii au continuat să nu lase meduzele să

8
8
"doarmă" şi pentru a doua noapte consecutiv, acestea au devenit cu 17% mai puţin active în
ziua următoare. După o singură noapte în care nu au mai fost tulburate, nivelul lor de activitate
de a doua zi a revenit la normal.
O primă întrebare importantă care se desprinde din acest studiu este dacă
comportamentul similar somnului observat la aceste meduze nu este cumva genul de
comportament din care a evoluat somnul animalelor cu creiere dezvoltate şi al omului.
Oamenii de ştiinţă cunosc faptul că aceleaşi gene şi molecule care controlează somnul la
viermi şi musculiţe sunt active cu aceeaşi funcţie şi la peşti şi oameni, conform lui Ravi Nath.
În cazul experimentului desfăşurat pe meduze, cercetătorii au introdus în apa acestora
melatonină şi pirilamină antihistaminică, două substanţe care dau stări de somnolenţă în cazul
oamenilor şi al animalelor superioare. Ei au observat că şi meduzele devin mai puţin active în
prezenţa acestor substanţe, ceea ce sugerează că starea de somn a oamenilor şi acestor animale
foarte simple ar putea avea origini biologice şi evolutive comune.
"Dacă această stare de repaus este întâlnită deopotrivă la nevertebrate, vertebrate şi
oameni, atunci care este numitorul comun? Ce au toate aceste vieţuitoare în comun şi le face să
treacă periodic prin starea de somn?", se întreabă Claire Bedbrook.
Descoperirea somnului la meduze ar putea reprezenta un important pas în cercetarea
somnului pentru toate tipurile de specii. În timp ce baza şi funcţia de somn sunt încă un mister
pentru oamenii de ştiinţă, este adesea asociat cu creierul, deoarece somnul are un impact
profund asupra memoriei şi învăţării. Meduzele nu au nevoie de un creier care să aibă nevoie
de somn – care ar putea fi un concept revoluţionar pentru ştiinţa somnului.
Dacă concluziile acestui studiu vor fi confirmate de cercetări ulterioare, meduzele devin
primele animale observate de ştiinţă care, deşi nu au sistem nervos central, totuşi dorm.
Această descoperire susţine teoria că somnul este o proprietate emergentă a neuronilor - cu alte
cuvinte, somnul este ceva caracteristic reţelelor de celule nervoase, oricât de simple ar fi
acestea.

Singura fiinţă nemuritoare de pe planetă... o specie de meduză

Turritopsis, o specie de meduză ce trăieşte în apele calde de la tropice, pare să sfideze


legile naturii, fiind singura fiinţă de pe Pământ care nu moare. Cum este posibil? Ei bine, după
ce ajunge la maturitate, orice specie de meduză, mai puţin aceasta, moare după ce se
înmulțește. Dar meduzele Turritopsis, odată ajunse adulte, revin la o stare de imaturitate

9
sexuală şi întineresc, reluând ciclul de viață. Teoretic, acest ciclu poate fi repetat la infinit,
făcând această meduză... nemuritoare.
Meduzele şi procesul lor de inversare a îmbătrânirii sunt acum în atenţia biologilor
marini. Această specie reuşeşte să trăiască la nesfârşit tânără datorită unui proces de dezvoltare
a celulelor, denumit transdiferenţiere, în care celulele se transformă dintr-un tip în altul.
Schimbarea rolului celulelor este văzută de obicei doar ca parte a regenerării organelor.
Se pare însă că este un proces normal în ciclul de viaţă al lui turritopsis.
Studii suplimentare ale meduzei Turritopsis ar putea avea implicaţii profunde pentru
medicină, în special în domeniul analizei cancerului şi longevităţii. În acest context, oamenii de
ştiinţă studiază micro ARN-ul meduzei, care reprezintă componente mici de material genetic ce
reglează exprimarea genelor şi au un rol important în funcţia celulelor stem.
Hidrozoarele, clasa de organisme acvatice din care fac parte hidrele şi meduzele, reprezintă o
oportunitate ideală pentru acest tip de cercetare ştiinţifică. Acestea sunt organisme extrem de
simple, iar micro ARN-ul este esenţial pentru dezvoltarea lor biologică.
Biologul Peterson spune despre hidrozoare:
“În schimbul simplităţii lor (fiind fără cap sau coadă, fără vedere), aceste organisme au obţinut
nemurirea. Aceste specii aparent simple pot reprezenta oportunitatea noastră de a învăţa cum să
luptăm împotriva cancerului, bătrâneţii şi mai ales împotriva morţii”.

Bibliografie:
www.agerpres.ro

10
„ZIUA PORȚILOR DESCHISE”

Prof. Ing. Tamara Veronica Japalela

„Nici o şcoală nu se va putea numi şcoala adevărului,


Atât timp cât porţile ei rămân închise. Pentru noi,
europenii, şcoala înseamnă o doctrină deschisă, niciodată
o castă de nepătruns.”
Eugenio D’ors

“Copilul nu poate deveni om decât prin educaţie”. (E. Kant) educaţie pe care o
primeşte desigur în familie, în şcoală şi de la comunitate.

Promovarea ofertei Liceului Tehnologic “Gh. Ruset Roznovanu” este, de câţiva


ani, una din priorităţile noastre permanente. Pentru o cât mai bună informare şi
consiliere a elevilor claselor a VIII- a care se vor înscrie în învăţământul profesional,
am organizat activităţi menite să prezinte oferta educaţională şi baza materială folosită
pentru a deveni buni meseriaşi.
În peisajul educaţional cunoscut şi cu multe specialităţi, şcoala noastră pune în
practică un demers educaţional de calitate, menit să asigure atingerea standardelor de
învăţare şi promovare a valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică şi psihică.
Miercuri, 18.04.2018, a avut loc” Ziua porților deschise”, pentru elevii claselor a
VIII-a care au dorit să afle mai multe informaţii şi să cunoască dotarea din atelierele şi
laboratoarele Phare, existente în Liceul Tehnologic “Gh. Ruset Roznovanu”.
În cadrul evenimentului a fost promovată oferta educaţională, aferentă anului
şcolar 2018-2019, pentru clasa a IX-a învăţământ profesional. Elevii au avut ocazia să
afle calificările pentru care se pot pregăti, modul în care se desfășoară orele de curs,
precum și să cunoască baza materială folosită pentru a desluşi tainele în domeniul
construcţiilor, fabricării produselor din lemn şi mecanică.
Cu paşi mici oaspeţii din clasa a VIII-a au vizitat atelierul de studiul lemnului
unde au aflat că pot urmări structura lemnului macroscopic şi microscopic, au admirat
produsele de mic mobilier realizate de colegii mai mari. Elevii au urmărit cu interes
acţiunile demonstrative, din atelierul de prelucrare mecanică a lemnului, în care colegii
din anii mai mari coordonaţi de cadrele didactice de specialitate au arătat cât de frumos
este să prelucrezi lemnul, ce lucruri minunate se pot realiza din acest material cald şi
veşnic viu. De asemenea au putut lua cunoştinţă şi de alte activităţi şcolare şi
extraşcolare desfăşurate în cadrul laboratorului şi atelierului.
În laboratorul şi atelierul de construcţii au putut vedea proiecte realizate de elevii
din ani mai mari, numeroase machete şi multe obiecte, proiecte de case realizate de
elevii absolvenţi, diverse instrumente şi dispozitive moderne necesare desfăşurării unei
activităţi frumoase şi de calitate în domeniul construcţiilor.

11
Evenimente şi activităţi Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

La Liceului Tehnologic “Gh. Ruset Roznovanu”, elevul are toate condiţiile să


înveţe temeinic şi să-şi dezvolte abilităţi şi atitudini ce îi vor permite să funcţioneze cu
succes, ca adult, într-o societate democratică. O gamă largă de activităţi teoretice şi
practice vor valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice elevului şi vor
contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să
trăiască într-o lume modernă şi polivalentă.
Activitatea a reușit, sperăm, să lumineze mințile viitorilor noștri boboci.
Ceea ce era cel mai important, ca ei să înțeleagă, e că aici îmbinăm utilul cu
plăcutul, și că orice tip de persoană ai fi, vei găsi în această şcoală oameni cu care vei
avea în anii de şcoală cele mai frumoase amintiri.

12
Evenimente şi activităţi Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Concursul literar-artistic „Prietenii lui Eminescu"

Prof. înv. primar Alina Vasile

În data de 19 ianuarie 2018, s-a desfășurat în sala de festivități a Liceului


Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu"- Roznov cea de-a V-a ediție a expoziției și
concursului literar-artistic județean „Prietenii lui Eminescu", în prezența drei. director
prof. Ilarie Oana, a dlui. director adjunct prof. Stroea Ioan și a pr.Vasile Iulian de la
Parohia Chintinici, instituție parteneră în proiect.
În desfășurarea concursului s-au implicat cadre didactice, atât din învățământul
primar, cât și din cel gimnazial, iar participanți au fost elevii claselor pregătitoare-VIII
din școală, părinți ai elevilor și alți invitați.
În discursul de prezentare a proiectului școlar, prof. Oana Ilarie a evidențiat
personalitatea geniului creator eminescian în contextul sărbătoririi centenarului Marii
Uniri de anul acesta, tema ediției fiind „ În Unire e tăria”.
Inspirându-se din opera marelui nostru poet, îmbinând motive și idei
eminesciene, elevii mai mari au realizat creații literare proprii, iar cei mici au recitat
poezii din opera lui Eminescu. În timpul activității elevii au recitat aceste creații
literare, într-un cadru festiv, fiind urmăriți de colegii lor din public și aplaudați. Juriul,
alcătuit din cadre didactice din școală, a urmărit cu atenție prestația elevilor, în vederea
acordării premiilor.
Activitatea a fost interesantă, plăcută, i-a stimulat şi ajutat pe elevi să recepteze
şi să înţeleagă mai bine stările şi sentimentele eului liric eminescian, să se apropie cu
căldură și dragoste de opera marelui poet, stârnindu-le, totodată, interesul pentru lectură
în general, și pentru lectura poeziei eminesciene, în special. Copiii și-au manifestat
dorința de a participa și în anul urmăror la concursul dedicat dragului nostru poet.

13
Evenimente şi activităţi Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Săptămâna Limbii franceze şi a Francofoniei

Prof. Mihaela Rotaru

În fiecare an, în jurul datei de 20 martie - Ziua Internaţională a Francofoniei,


este organizată Săptămâna Limbii franceze şi a Francofoniei, manifestare culturală ce
ne oferă ocazia de a celebra bogăţia şi diversitatea limbii franceze. Ajuns la cea de-a
23 a ediţie, evenimentul a avut loc anul acesta în perioada 17-25 martie şi a cuprins o
vastă gamă de activităţi, desfăşurate în majoritatea ţărilor francofone: conferinţe,
expoziţii, concursuri, seri muzicale, ateliere de creaţie literară, permiţând iubitorilor de
limba franceză să îşi arate ataşamentul faţă de aceasta. Tematica propusă de
organizatori, Les usages de la parole, ne invită să reflectăm asupra puterii cuvintelor ca
şi mijloace de a ne exprima gândurile, opiniile şi sentimentele, de a le vedea altfel decât
simple înlănţuiri de litere, ci ca purtătoare de simboluri şi spiritualitate. În acest context,
iniţiativa Ministerului Culturii din Franţa Dis-moi dix mots sur tous les tons a încurajat
oralitatea şi exprimarea liberă a gândurilor, alegând 10 cuvinte din spaţiul francofon ce
ilustrează această idee: accent, bagou, ohé, jactance, griot, placoter, sussurer, voix,
truculent, volubile.
La Liceul Tehnologic ʺGh. Ruset Roznovanuʺ evenimentul a fost marcat printr-o
serie de activităţi ce au avut ca scop descoperirea diversităţii lumii francofone şi
creşterea interesului pentru studiul limbii franceze. Activităţile au avut caracter ludic
pentru clasele inferioare ale ciclului gimnazial şi au constat în desene şi ateliere de
creaţie pentru a ilustra cele 10 cuvinte, în jocuri de cuvinte şi activităţi practice pentru a
descoperi spaţiul francofon şi câteve date importante despre ţările care fac parte din
acesta. Elevii claselor a VII a A şi a VIII a A au fost implicaţi în realizarea unui scurt
atelier de lectură, având ca suport cărţi de literatură pentru copii şi benzi desenate în
limba franceză disponibile în CDI, ceea ce a permis descoperirea de noi personaje şi
autori francezi. S-au purtat discuţii privitoare la statutul limbii franceze în lume, la
tipuri de utilizatori ai acesteia, ajungându-se astfel la concluzia că a fi vorbitor de limbă
franceză este un avantaj, un atu pentru viitorul profesional şi personal al tinerilor şi nu
numai. Elevii s-au arătat încântaţi de activităţile desfăşurate, implicându-se activ pe
durata întregii săptămâni şi dovedind că sunt francofili cu mult entuziasm în căutare de
subiecte de actualitate.
Limbă a diplomaţiei şi culturii, franceza aduce oamenii aproape, leagă
continente, ţări, culturi şi civilizaţii şi poate că este cea mai în măsură să ne transmită că
„nu vedem bine decât cu sufletul... esenţialul e invizibil pentru ochi”. (Antoine de Saint
Exupéry, Le Petit Prince)

14
Evenimente şi activităţi Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

15
Evenimente şi activităţi Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Zilele toamnei

Prof. Mihaela Rotaru

Respectând tradiţia anilor precedenţi şi anul acesta, la începutul lunii noiembrie


a fost realizată o expoziţie tematică dedicată roadelor toamnei bogate. Expoziția a avut
ca punct de pornire ideea că se pot obține lucruri deosebite din orice găsim în jurul
nostru sau oferit de natură, reciclând și transformând în obiecte unice, deosebite, create
cu dorința de a le oferi și altora pentru a fi admirate.
Astfel, holurile şcolii au prins culori arămii, făcând loc şirurilor de dovleci
ingenios sculptaţi, machetelor, panourilor şi sculpturilor, încântând ochii vizitatorilor.
Şi de această dată copiii au dat dovadă de ingeniozitate şi au transformat dovlecii în
personaje cu nume sonore, au realizat colaje formate din legume, fructe, frunze, pănuşi,
sau alte exponate frumoase. Acestora li s-au adăugat poezii sau scurte fragmente de
proză prin care elevii şi-au exprimat sentimentele şi trăirile.
Toate exponatele au fost confecţionate de mâinile elevilor, începând de la
grădiniţă până la clasa a VIII a, fiind create cu mult suflet, alături de cadrele didactice
coordonatoare. Lucrările elevilor au fost apreciate cu diplome, dulciuri şi cuvinte de
laudă pentru munca depusă.

16
Evenimente şi activităţi Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

17
Evenimente şi activităţi Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

„STOP VIOLENŢEI! DA, TOLERANŢEI!”

Prof. Ing. Tamara Veronica Japalela


Programul activităţilor din săptămâna Şcoala Altfel pentru elevii clasei X D,
coordonaţi de profesor Japalela Veronica, a început cu activitatea intitulată „STOP
VIOLENŢEI! DA, TOLERANŢEI!” care a avut ca obiective:
- Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală dar şi în cercurile de prieteni din
afara şcolii;
- Formarea unui comportament asertiv în situaţii care pot escalada în violenţă;
- Ruperea "cercului vicios" al violenţei prin practicarea "Celor Trei A ai
non-violenței":
Asertivitate: Comunică eficient. Acţionează inteligent!
Autocunoaştere: Cunoaşte-te în profunzime!
Autocontrol: Stăpâneşte-ţi emoţiile!
- Îmbunătăţirea relaţiilor dintre elevi, elevi-profesori, elevi-profesori-părinţi;
- Învăţarea unor tehnici de rezolvare a problemelor;
- Promovarea unor principii democratice în relaţiile cu ceilalţi;
- Crearea unor alternative pozitive pentru rezolvarea conflictelor.
Prin vizionarea unei prezentări Power-Point intitulată “STOP VIOLENŢEI!”, elevii
au care cuprinde definiţia violenţei, tipuri de violenţă, opusul cuvântului violenţă, tipuri
de acte violenţă, efectele violenţei, stăpânirea violenţei, prezentarea poveştii “Hârtia
mototolită”, reguli pentru a-ţi stăpâni pornirile agresive, pilda celor 1000 de oglinzi.
Activitatea a prins zumzet în momentul analizării studiilor de caz intitulate
“Cuvintele dor, dar nu trebuie să ne răzbunăm”, moment în care elevii au analizat şi
interpretat 2 cazuri de violenţă verbală care au degenerat în violenţă fizică.
După tratarea temei Stop violenţei şi completarea chestionarului, activitatea a fost
îndreptată către tema Toleranţei.
Ce este toleranţa? Apanajul umanităţii. Cu toţii suntem caracterizaţi de slăbiciuni şi
erori; să ne iertăm reciproc pentru acest lucru – aceasta este cea dintâi lege a naturii.
Cred că acesta este cuvântul cheie, cărămida de temelie într-o prietenie - orice fel de
prietenie: între un băiat şi o fată, între doi amici, într-o căsnicie, între doi copilaşi. Dacă
tolerăm pe cel de lângă noi, dacă îi tolerăm greşelile - pentru că până la urmă asta
trebuie să tolerăm celorlalţi, înseamnă că relaţia de prietenie va fi de durată şi dominată
de mult respect. Din păcate, noi, oamenii, din natura noastră, contorizăm mai mult răul
decât binele care ni se face.
Dar dacă am fi mai toleranţi, am trece peste greşeli, ne-am gândi ca oricine este
sortit greşelii, şi am merge mai departe către următorul lucru frumos pe care îl vom
primi de la cei de lângă noi.

18
Evenimente şi activităţi Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Din acest frumos cuvânt TOLERANŢĂ se nasc altele, fără de care nu am reuşi să
avem o rază de lumină continuă în viaţa noastră: respect, dragoste, frumuseţe, iertare.
Nu cred că se poate trăi fără dragoste, fără respect, şi, mai cu seamă, fără iertare... Şi,
mai ales Într-o astfel de societate, când dăinuie invidia, mândria, ura, egoismul, trebuie
să învăţăm să fim toleranţi. Numai așa vom avea liniştea sufletească de care avem
nevoie pentru a merge mai liniştiţi şi mai încrezători către viitor.
Activitatea s-a încheiat prin realizarea posterelor cu tema „STOP VIOLENŢEI! DA,
TOLERANŢEI!” folosind desene, citate, lozinci, îndemnuri şi imagini reprezentative.
Au fost realizate o serie de postere intitulate: “Stop violenţei”,” Tinerii împotriva
violenţei”, “Umbrela toleranţei”, “Toleranţa este calea spre inima tuturor”, “Floarea
toleranţei”.
În mod sigur activitatea a avut un impact bun asupra elevilor, iar lozincile,
îndemnurile şi cuvintele reprezentative care au scopul de a opri violenţa îi vor ajuta să
nu fie violenţi, indiferent de situaţie.

19
Evenimente şi activităţi Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

„PERMISUL AUTO, LUX SAU NECESITATE ?”

Prof. Ing. Tamara Veronica Japalela

Motto: „Învață să conduci corect și


atent, pentru a fi în siguranță tu și
cei din jur.”

Orice persoană ajunsă la vârsta adolescenței râvnește la obținerea permisului de


conducere. Drumul până la acesta este lung și anevoios dar nu imposibil.
Școala are o răspundere certă în dezvoltarea personalității tinerilor. Una dintre
funcțiile sale este de a îmbogăți sistemul de reprezentări de sine ale elevilor. Activităţile
consacrate acestui scop se desfăşoară, desigur, într-un cadru instituţionalizat,
reglementat, dar diferiților actori le este lăsată o mare marjă de libertate. Trebuie deci,
definite suficient de precis obiectivele şi competențele de atins și bine distinse rolurile
diferiţilor actori, în funcție de poziţia lor în instituţia şcolară şi de modul de intervenție.
De aceea ne-am propus, prin cele trei activităţi ale proiectului “CUM MĂ
PREGĂTESC SĂ DEVIN UN ŞOFER BUN” realizat în parteneriat cu şcoala de şoferi
“AutoDiamond”, să familiarizăm elevii cu privire la aspectele legate de școala de șoferi
şi să le stimulăm interesul pentru a conduce sigur. Proiectul desfăşurat împreună cu
elevii claselor a X-a C şi a X-a D care are drept coordonatori pe director profesor Oana
ILARIE, profesor ing. Iulia ANICĂI, profesor ing. Veronica Tamara JAPALELA și
profesor Mihai CAPŞA.
Prima activitate din cadrul proiectului intitulată “PERMISUL AUTO, LUX SAU
NECESITATE?” a avut loc în data de 6 noiembrie 2017, ora 10.00, în Laboratorul
pentru Studiul Lemnului al Liceului” Gh. Ruset Roznovanu”.
Elevii participanţi au fost informați care sunt condiţiile de obţinere a permisului de
conducere, noi reguli apărute. Au mai aflat că este important să alegem cu grijă o şcoală
de şoferi unde să urmăm cursurile pentru obţinerea permisului, să asculte cu atenţie
sfaturile, învăţăturile şi secretele transmise de profesorul instructor auto.
Din discuţiile avute cu invitatul nostru dl. prof. Ing. Instructor auto Stanciu
Gheorghe, elevii au înţeles că nu este de glumit cu conducerea auto, că este frumos dar
şi serios, de acest fapt depinzând viaţa lor, al celor dragi existenţi în maşină dar şi a
altor persoane nevinovate existente în trafic.
Elevii au fost interesaţi, captivaţi, cu dorinţa de a afla cât mai mult, dar şi cu regretul
că nu au împlinit încă vârsta de 18 ani pentru a începe şcoala de şoferi.
„Cu toţii dorim să conducem maşina, ni se pare ceva deosebit, dar am înţeles că
pentru a avea voie trebuie să depunem efort şi să fim serioşi pentru a învăţa bine şi
corect aceste taine ale şoferiei. Dl. ing. Instr. Auto Stanciu Gheorghe ne-a transmis şi
câteva sfaturi pentru a ne asigura că trecem examenul cu brio, din prima: să rămânem
calmi, să învăţăm regulile de bază, să ne facem temele încercând să reţinem din timpul
orelor de condus, apoi citind zilnic acasă, să întrebăm de câte ori este nevoie, să

20
Evenimente şi activităţi Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

conducem pe toate tipurile de drum, să nu ascultăm zvonurile, să facem un test de


probă, să conducem în cât mai multe situaţii posibile. Este interesant, util şi necesar să
obţinem permisul, deoarece marea majoritate a locurilor de muncă atât din ţară cât şi
din străinătate au drept condiţie principală posedarea permisului de conducere.” (Caia
Ionuţ, clasa a X-a D)
Activitatea s-a încheiat în curtea şcolii când elevilor li s-au explicat comenzile
maşinii pentru ca, spre final, câţiva curajoşi să reușească să conducă maşina.

21
Evenimente şi activităţi Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Lucrăm şi ne bucurăm împreună!

Prof. Maria Cristina Pruteanu

Implicarea părinţilor nu doar indirectă, ci şi directă în viaţa din grădiniţă este o


cerinţă primordială a noului Curriculum pentru învăţământul preşcolar. Orice
participare a părinţilor la activităţile de zi cu zi va avea un impact pozitiv.
Cu grupa pe care o conduc acum, numită şi „Grupa Florilor”, lucrez de trei ani şi
pentru mine, ca educatoare, a fost foarte uşor să observ toate progresele făcute de copii.
Aceste progrese trebuiau prezentate şi părinţilor şi am căutat cele mai potrivite şi
eficiente activităţi de integrare a familiei în viaţa din grădiniţă. Colaborarea cu părinţii a
fost foarte fructuoasă pentru că i-am implicat de la început în multe acţiuni: şedinţe cu
părinţii, mese rotunde, serbări şi mini-programe artistice, activităţi demonstrative. Însă
cele mai importante întâlniri cu părinţii au fost cele în care aceştia au lucrat alături de
copiii lor.
În acest an şcolar am avut două activităţi părinţi-copii care au avut un mare
succes.
Prima activitate a fost intitulată „Mici şi mari pictori”. Părinţii au pictat alături
de copii pe pietre de diferite mărimi. Chiar dacă la început unii părinţi simţeau că nu au
îndemânarea necesară, până la final s-a demonstrat că au intrat cu plăcere în acest joc al
creaţiei, au dat dovadă de multă imaginaţie şi au realizat nişte lucrări deosebite.
Interesant şi frumos a fost pentru mine să observ cum părinţii şi copiii se sfătuiesc ce să
picteze, ce culori şi tehnici să folosească, cum se ascultă unii pe alţii şi cât de implicaţi
sunt.
A doua activitate a fost denumită „Bucătarii pricepuţi”. A fost o activitate
gospodărească, în care copiii şi părinţii acestora au realizat tartine vesele. S-au implicat
cu toţii de la spălat legumele, la tăiat şi decorat şi, bineînţeles, la degustat. Preşcolarii au
fost echipaţi corespunzător cu şorţuri şi bonete. S-au respectat regulile de igienă impuse
de activitate. Părinţii i-au ajutat pe copii să mânuiască cu uşurinţă tacâmurile puse la
dispoziţie, potrivite cu vârsta copiilor. Pe parcursul activităţii am realizat şi mici jocuri
cu preşcolarii: să denumească legumele primite; să aleagă leguma cea mai gustoasă; să
menţioneze ce mai putem găti cu legume; să repete cântece şi poezii. Părinţii au retrăit
bucuria de a se juca alături de copiii lor.
Fiind alături de copii şi educatoare, părinţii au observat şi ei că cei mici au făcut
progrese în grădiniţă, au văzut ce frumos colaborează, respectă reguli şi cum se implică
pe tot parcursul activităţilor, văd ce materiale sunt utilizate în grădiniţă şi învaţă să
valorizeze copilul.
Participând activ la viaţa din grădiniţă părinţii simt că aparţin grupului clasei, se
simt utili şi importanţi, toate barierele de gen, rasă, nivel de educaţie dispar şi chiar se
leagă relaţii de prietenie între ei.

22
Evenimente şi activităţi Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Pentru copii astfel de activităţi sunt la fel de importante. Sunt bucuroşi şi uimiţi
să vadă că părinţii lor ştiu să picteze, să danseze, să creeze, să se joace şi să se distreze
alături de ei.
Recomand organizarea şi desfăşurarea a cât mai multor activităţi de acest fel.
Rezultatele se vor vedea imediat, iar amintirile vor rămâne pe viaţă.

23
Evenimente şi activităţi Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Sărbătoarea din inimile copiilor

Prof. Cimpoeșu Gabriela - Maria


Serbarea e întotdeauna o sărbătoare în viața copiilor. Momentele de intensă
trăire, aplaudate cu căldură de părinți, nasc în sufletul copiilor aspirația la armonie și
bucurie ce va contribui la construirea personalității.
Scenetele propuse au reușit să-i atragă pe copii în lumea minunată a poveștilor.
Ele valorifică personaje variate din literatura pentru copii, „figuri” ce întruchipează
„binele și răul”, ce pot fi judecate de cei mici.
Pregătirea unei manifestări colective antrenante, cum este serbarea, fie ea cu
ocazia sărbatoririi zilei de naștere, fie cu ocazia sărbătorilor tradiționale românești, lasă
urme adânci în sufletul copilului, dar și a celor mari.
Participarea acestora la astfel de manifestări îi ajută pe cei mici să se
împrietenească, să stabilească legături afective, să stimuleze emoții, creează plăcere și
ajută la dezvoltarea stimei de sine.
....Câteva aspecte trăite impreună cu “Inimoșii mei”.

24
Evenimente şi activităţi Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

PROIECT EDUCATIV
„MIRAJUL ÎNSUFLEȚIRII HÂRTIEI ”: Origami – Quillingul

Prof. Ana Pipă


În acest an, am continuat, la cererea elevilor, proiectul educativ ʺMirajul
însuflețirii hârtieiʺ.
Elevii au realizat sub atenta îndrumare a profesorilor coordonatori: prof. Pipă
Ana, prof. Lupu Petronela, prof. Rotaru Mihaela diverse produse cu ajutorul acestor
tehnici. Dintre activități amintim:
1. Vine Crăciunul! - realizarea unor coronițe specifice sărbătorilor de iarnă

2. O floare și un mărțișor - am realizat mai multe vaze, lalele cu care am ornat vazele și
în plus am realizat buchețele de lalele.

3. Vizită la Autonom rent-a-car Piatra Neamț - am realizat sigla pentru Fundația


Autonom și pentru Firma Autonom rent-a-car.

25
Evenimente şi activităţi Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL:


“SĂ IUBIM MATEMATICA!”

Prof. Ana Pipă

Studiul matematicii are o importanţă deosebită datorată faptului că ea


contribuie, într-o foarte mare măsură, la dezvoltarea însuşirilor psihice ale elevilor şi
în acelaşi timp îi înarmează cu o serie de cunoştinţe şi deprinderi folositoare în viaţă.
În însuşirea temeinică a cunoştinţelor de matematică, un rol important îl ocupă
rezolvarea de probleme care sunt, în general, probleme de calcul, probleme de
demonstraţie şi probleme de construcţie. Pentru a-i atrage pe elevi către matematică,
organizarea de concursuri este un pas fericit, mai ales dacă la aceste concursuri se
participă fără încrâncenare, ci cu entuziasm şi pentru obţinerea unor satisfacţii
personale.
PARTENERI ÎN PROIECT:
- Liceul Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu” Roznov, reprezentat prin directorul
unităţii prof. Oana Ilarie
- Şcoala Gimnazială Borlești reprezentată prin directorul unităţii prof. Flavius
Pătrunjel
COORDONATOR PROIECT: COLABORATORI PROIECT:
Prof. Pipă Ana Prof. Butnaru Mariana
Prof.Bârjovanu Carmen
Prof. Rotaru Mădălina
Dintre activități amintim activitatea: Mari matematicieni. Matematicieni
români. Elevii au adunat informații despre matematicieni celebri sau despre
matematicieni români. Informațiile au fost schimbate între elevii celor două școli.

26
Atelier literar Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Cine sunt eu?

Ed. Dumitrica Chistol

Eu sunt divers, am altă față,


Dar, am dorințe, vise, idealuri.
Și m-am trezit așa în astă viață,
Într-o căsuță mică, sus pe dealuri.

Doar voi puteți să mă salvați!


Voi, oameni buni să-mi fiți vecini.
Cine sunt eu? Vreți să aflați?
Un suflet rătăcit prin mărăcini!

Un sfat, o-ncurajare de îmi dați,


Să pot lupta cu-al meu trecut,
Pe calea altei vieți, să mă-ndrumați,
Cu fruntea sus, prezentul să-l înfrunt.

Iar dacă-n suflet mi-ați sădi speranța,


Că pot și eu să fiu la fel ca voi,
Mă voi lua de piept cu viața,
Și îmi voi cere, copilăria înapoi.

27
Atelier literar Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Dor de iarnă

Ed. Dumitrica Chistol

Privesc cu drag cum ninge-afară,


Cu fulgi pufoși și jucăuși,
Și-mi amintesc de-odinioară,
Cum ne distram la săniuș.

Ne încălzeam cu chiote de bucurie,


Urcănd sau coborând pe derdeluș,
Și la durere rezistam cu voinicie,
Când fără voie, cădeam pe-alunecuș.

Era așa frumos, nu simțeam gerul.


Cu țurțuri la picioare și nasul înghețat,
Naivi, cu fericire priveam cerul
Ce-și cernea fulgii peste sat.

Îți amintești cu drag și dor, vacanța?


De iarna grea ce-și scutura cojocul?
De genele albite, de mâinile ca gheața?
Cine-ndrăznea să ne-ntrerupă jocul????

28
Atelier literar Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Fii înțelept și bun....

Ed. Dumitrica Chistol

Nu judeca pe nimeni după haine,


Nici după "Dumnezeul'' său,
Minunile se fac prin oameni,
Donând iubire și-nțelegere, mereu.

Nu judecați pe fiică după mamă,


N-asemănați pe fiu cu tatăl său.
Suntem născuți egali și mai cu seamă,
Tu ești doar TU și eu sunt Eu.

Tratează-i cu respect pe semeni,


Așa cum vrei să fii tratat,
Citește-le în suflet și în temeri,
Încurajează-i și nu vei fi uitat!

Zi-i vorbe bune și de suflet,


Zi-i că-nțelegi și-ți pare rău.
Oferă-i pace și te-ntreabă:
-Ce-ai face tu, în locul său?

29
Atelier literar Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Dorință

Ed. Dumitrica Chistol

Sunt un copil special!


Zâmbesc cu ochii,
Și cu inima...zâmbesc!
Mă joc cu mine,
Și cu vântul...mă joc!
Privesc cu sufletul,
Și cu gândul...privesc!
Trăiesc în lumea mea...
Trăiesc!

Sunt mic și special...


Sunt mic și lumea-i mare...
Sunt greu de înțeles...
Nu sunt ca fiecare...
Am dreptul să trăiesc!
Să fiu și sănătos…
Să fiu și fericit...
Am dreptul la prieteni,
Vreau să copilăresc!
Și vreau să fiu iubit!

30
Atelier literar Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Aventura pădurii

Ana Vasile - clasa a V-a B


Prof. îndrumător: Petronela Lupu
Este o zi călduroasă de vară.
Ionel, Maria, Victor, Dan și Lucia s-au gândit să facă o expediție în Pădurea
Ecuatorială în America de Sud. S-au echipat cu tot ce le-a trebuit și au pornit la drum cu
corabia Fortuna. Erau pe la mijlocul Oceanului Pacific, când, deodată, Ionel a strigat:
- Prieteni! Este o altă corabie în spatele nostru!
- Sunt pirați? a întrebat Maria, speriată.
- Cred că… Da! Sunt pirați!
Au mers ce au mers până când mai aveau doar șapte minute până ajungeau în
America de Sud, dar acea corabie de pirați tot îi urmăreau. Dan a țipat:
- Feriți-vă! Aruncă în noi!
- Cu ce? a întrebat Lucia. Cu ce arun…
Boooooomm!
- S-a spart barca! Au tras în noi cu ghiuleaua! i-a anunțat Maria pe ceilalți.
- Nu e nimic. Acum ajungem la mal, a zis Victor.
După ce au trecut treizeci de secunde, copiii au ajuns la țărm. Au coborât din
corabie. Acolo erau o groază de plante exotice. În acel loc au făcut multe poze. Seara,
au făcut un foc și au copt niște bezele, iar mai târziu s-au culcat. Dimineața, când s-au
trezit, au observat că Maria și Victor lipsesc. După o lungă căutare, i-au găsit încuiați
într-o cușcă, înconjurată de un trib de canibali. A durat vreo oră ca să pregătească o
capcană. Dan a fost sacrificat ca să fie o momeală. După multe eforturi, au reușit să se
elibereze din cușcă. Au strâns tot ce aveau din locul de unde au campat. La întoarcere a
fost puțin mai greu, dar cu chiu cu vai au reușit să ajungă din nou în România.
Cred că a fost o expediție plăcută pentru acești copii.

31
Atelier literar Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

O poveste şi-o fetiță

Georgiana Chiriac - clasa a V a B


Prof. îndrumător Lupu Petronela

A fost odată ca niciodată o fetiță pe nume Alice, care a rămas cu bunicii ei timp de
trei ani, deoarece părinții ei au murit.
Într-o zi, bunicuța a trimis-o pe Alice să-i aducă fructe din pădure, pentru că trebuia
să facă sirop pentru bunicul ei bolnav. Alice și-a pus o pelerină albastră pe ea, deoarece
îi purta noroc.
Când a ajuns în pădure, a văzut niște păsărele, care au avertizat-o să nu se ducă,
fiindcă era vrăjitoarea cea rea. Alice a stat un pic pe gânduri și a pornit spre drum cu
curaj. În timp ce mergea, ea a văzut un copac cu mere roșii și mari. Nu a putut să nu ia
unul, așa că l-a mâncat iar, după aceea, un strigăt îngrozitor s-a auzit și toate animalele
au plecat care încotro speriate. Bineînțeles că și fetița s-a speriat. Vrăjitoarea a prins-o
de mână și a dus-o în cocioaba ei.
Fetița a întrebat-o ce are de gând să-i facă iar vrăjitoarea i-a spus că vrea să știe de
la ea, unde se află fructele de care are nevoie pentru o vrajă. Alice i-a răspuns:
- Nu o să-ți spun niciodată!
- Dar de ce, fetițo?
- Pentru că îmi trebuie mie.
Atunci vrăjitoarea a închis-o într-o cușcă, ațipind. Alice a văzut la geamul
întredeschis, cheia. Deodată, păsărelele au venit să o ajute, luând cheia și deschizând
cușca. Apoi, Alice a fugit și păsărelele au ajutat-o să culeagă fructele pentru bunicul ei.
Când a ajuns acasă, le-a mulțumit păsărelelor pentru ajutor și i-a povestit bunicii ei
tot ce s-a întâmplat, iar bunica a rămas șocată și i-a spus că nu o va mai lăsa niciodată
singură în pădure.

32
Atelier literar Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

O şcoală nouă

Ioana Bianca Japalela – clasa a VI-a B


Prof. îndrumător: Oana Ilarie

Primăvara, fiica cea mai tânără a bătrânului an, cea aducătoare de bucurie şi voie
bună a sosit şi la noi cu alaiul ei de flori, lumină şi culoare. Natura se trezeşte la viaţă,
iar natura a căpătat culoarea verde. Totul e învăluit în mantia de lumină a soarelui, care
mângâie blând pământul şi toate vietăţile. Bolta albastră se oglindeşte în apele limpezi
ale râurilor. Zilele sunt mai blânde şi mai lungi, iar nopţile mai scurte.
În casa Roxanei e mare tărăboi, din cauză că s-au mutat recent. Astăzi este prima
sa zi de şcoală. Totul este nou şi este emoţionată să îşi vadă noii colegi, nu este sigură
că o vor primi cu fericire şi bunătate în clasa lor. Totuşi îşi alungă acest gând rău din
minte şi iese afară.
Stând în faţa uşii, admiră peisajul seducător ce se întinde în faţa sa. Pe pământ se
află flori fragile şi gingaşe, printre iarba fragedă care înverzeşte natura. În văzduhul
limpede zboară păsările călătoare venite în ţara lor veche şi neuitată, ciripind melodios
un cântec de bun venit, împreună cu fluturii lucitori şi multicolori. Cerul este curat şi
luminos, deoarece de curând a plouat.
Roxana decide să meargă la pas spre şcoală pentru a cunoaşte mai mult din oraş
şi să facă mişcare. La fiecare pas pe care îl face emoţia sa se măreşte. Dar văzând pe
ceilalţi copii îndreptându-se spre şcoală, râzând şi vorbind cu bucurie îşi dă seama că
totul va fi bine şi îşi va face prieteni buni. Îşi măreşte paşii şi păşeşte mai repede doar
pentru a ajunge mai repede, pentru a cunoaşte pe colegi, viitorii ei prieteni.
În faţa şcolii se plimbă elevii cu ghiozdanele multicolore în spate şi telefoanele
în mână. Câţiva adulţi îşi ţin de mână copiii şi îşi iau la revedere, elevii răspunzând la
fel, ori începând să plângă. Din marea de elevi ies profesorii care îndrumă copiii spre
clasele lor. Roxana îşi strânge cu putere bretelele de la ghiozdan şi intră în şcoală.
Înăuntru este întâmpinată de un hol pustiu. Se uită la ceas şi vede că a început ora.
Neştiind unde este clasa ei merge la cancelarie, pe care o găseşte cu greu, unde găseşte
o profesoară scriind într-un caiet. O salută cu politeţe şi o întreabă unde se află clasa
6B. Doamna se ridică de pe scaunul pe care stătea, îşi ia geanta şi îi spune să o urmeze.
Urcă pe scări până ajung la etajul trei, acolo unde doamna îi spune că are prima oră cu
colegii ei.
Ajung în faţa unei uşi pe care scrie “Clasa VI B” şi intră. În clasă elevii se ridică
în picioare şi o salută pe profesoară. Ea le răspunde şi le spune că au o colegă nouă. O
roagă să se introducă şi să ia loc într-o bancă. Roxana îşi salută elevii, îşi spune numele
şi merge spre locul liber din a treia bancă în rândul din mijloc. Se aşază şi îşi scoate
caietul. Profesorul începe şi el noua lecţie de matematică. În decursul orei elevii ridică
mână şi scriu, dar unora nu le place să facă aceasta şi vorbesc, deranjând pe ceilalţi.
33
Atelier literar Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

După ce prima oră a zilei se termină, în pauză, Roxana este înconjurată de


colegii care se prezintă şi îşi spun numele. Sunt atât de mulţi încât ea uită aproape
jumătate din nume.
După alte patru ore, programul de şcoală se sfârşeşte şi Roxana pleacă acasă. Dar
în drumul ei apare colega sa de bancă, Lucia, şi o invită să meargă în parc. Roxana îşi
dă seama că aceasta este o şansă pentru a-şi cunoaşte colegii mai bine, deci acceptă.
Ajunsă în parc, îi salută pe copii şi se aşază pe o bancă, unde îşi lasă ghiozdanul.
Se uită în jur la copiii care se joacă, discută şi se aleargă. Decide să meargă la un grup
de copii şi să îi întrebe dacă se poate juca împreună cu ei, şi aşa face. Din păcate
răspunsul lor este negativ deoarece o ignoră, iar apoi îi spun că nu o primesc. Totuşi
intervine o fată, care o invită să se joace cu ea. Roxana acceptă şi pleacă de lângă copiii
răi. Discută şi se joacă cu mulţi copii, până vine timpul să plece. Îşi ia la revedere de la
colegi și iese din parc.
Pe drumul înapoi admiră peisajul fermecător. Soarele străluceşte vesel, iar razele
sale mângâie culmile acoperite de mări de flori din depărtare. Vântul domol şi răcoritor
adie liniştit mişcând iarba într-un mod minunat.
Ajunsă în casă se duce în camera ei, se aşază pe pat şi adoarme într-o clipită.
Prima zi de şcoală nouă a fost perfectă.

34
Atelier literar Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Anotimpul înflorit

Elena Cristina Gheorghiu – clasa a VI-a B


Prof. îndrumător: Oana Ilarie

Am aşteptat cu mult drag anotimpul acesta.


Friguroasa iarnă, pentru mine, a părut ca şi cum ar fi fost nesfârşită. Crivăţul care
s-a aşternut peste noi ne-a oferit numai sentimente sumbre, de tristeţe şi de monotonie.
Nerăbdătoare din fire, am pornit spre locul meu favorit, drag sufletului meu,
grădina bunicii mele. Acolo mi-am petrecut copilăria în zilele călduroase.
Ajungând, m-am aşezat pe băncuţa de lângă gard şi am fost absorbită de
minunatul peisaj. Razele de soare mângâiau tandru şi încălzeau petalele micilor
vestitori ai primăverii: toporaşii, ghioceii şi zambilele. Divinul şi maiestosul cântec al
mierlei se revărsa asupra tuturor, încântându-ne şi dezgheţându-ne sufletele. Din
pământul umed au renăscut numeroasele fire de iarbă cu talia lor fragilă, inspirând
prospeţime. Pomii înfloriţi au reuşit să se contopească cu întregul peisaj, formând o
natură primordială şi paradisiacă. Insectele mici, cu încântarea care reiese din zborul lor
voios, au venit să întâmpine primăvara şi să admire drăgăstoasele flori.
Locul acesta deosebit îmi oferă stări de bucurie, împlinire şi nostalgie.
Primăvara este preferata mea deoarece cu ea se formează toate începuturile.
Oferă naturii o aură călduroasă şi primitoare.

35
Atelier literar Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Mirifica Românie

Ana Adriana Ilie – clasa a VIII-a A


Prof. îndrumător: Petronela Lupu
Ziua se aşterne peste lumea învăluită în noapte. Micuţele stele se retrag
încet,încet de pe scena bolţii cereşti, lăsându-l pe soare să atragă privirile asupra lui.
Plaiurile natale ale României îţi îmbie sufletul cu prospeţime, vindecându-l cu o
rapsodie divină de armonie.
Zorii s-au ivit, îngăduindu-i soarelui să coloreze bolta eternă în culori pastelate.
Norii graţioşi conturează peisajului o imagine feerică, împrăştiind satisfacţie
privitorilor. Dealurile, aflate în antiteză cu coloritul văzduhului, prezintă nuanţe
pronunţate de verde, maro şi galben, asemănând iarba cu o eternă pătură de catifea.
Munţii se zăresc ca o umbră impunătoare, iar micile cărări oferă tabloului o pată de
culoare prin şerpuirea lor aleatorie.
Mioritica Românie te transpune într-o lume veche a tradiţiilor, copleşindu-te cu
obiceiuri străbune. Apele străvechi ale acestui tărâm te purifică, eliberându-te şi
conectându-te cu efemera natură. Impunătorii versanţi proiectează în văzduh ani de
chinuri împletiţi cu ani de glorie, conturând o tăcută poveste poveste a României
mistice.
Ciripitul cristalin al păsărilor se propagă sub forma unui curcubeu spre gingăşia
minunată a României, valsând alături de liniştitoarea briză.
Mirifica noastră Românie înfloreşte în sufletele noastre sâmburi ai
patriotismului, armonizând intens arzătoarea iubire de ţară.

36
Atelier literar Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Vara

Vivian Paul Stoian – clasa a VI-a B


Prof. îndrumător: Oana Ilarie

Vara, iată a sosit,


Soarele a răsărit
Câmpuri noi au înverzit,
Florile au înflorit.

Fluturi, gâze, mii şi mii,


Zumzăie peste câmpii
Soarele strălucitor,
Stă la umbra unui nor.

Greieri mici şi mari,


Veselii bondari,
Fluturi arămii,
Zboară pe câmpii.

Harnice albine,
Vesele copile,
Păsări cântătoare,
Dau un recital
Pe otava moale.

Susurul izvoarelor,
Zgomotul tractoarelor,
Anunţă neîncetat,
Că natura a-nviat.

37
Atelier literar Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

„Nu știu alții cum sunt...”

Ema Stahie – clasa a VIII-a A


Prof. îndrumător: Petronela Lupu

La săldat când a plecat,


Nu s-a terminat prea bine:
Sora acasă și-a lăsat
Mama hainele i-a luat, neputându-se
abține!

Trimis a fost și la lingurari


A fost odată ca niciodată, Dar pe drum s-a întâlnit cu pupăza,
Un băiat așa-zis Nică I-a lăsat fără mâncare pe țigani
Și-a pus ochii pe o fată, Pentru a o analiza.
Nu-i păsa de popă ce-o să zică.
Timpul repede a trecut!
A fost chiar și la mătușă Iar acum băiatul cu părul bălai
Când a vrut cireșe să mănânce, E în toată țara cunoscut,
Dar planul nu i s-a potrivit mănușă De noi, elevii, prețuit!
Și prin cânepă a început să calce.

38
Atelier literar Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Mi-e dor

Patricia Iuliana Calancea – clasa a VII-a A


Prof. îndrumător: Petronela Lupu

Mi-e dor de acele vremuri,


Pe când copil eram.
Ţineam în mână… jocuri…
Pe care cei mari le făceau.

Mi-e dor de prima zi de şcoală,


Timid şi teama ce-o aveam.
Mergeam cu tremur de picioare,
Mă bucuram că o să fiu.. UN OM.

Mi-e dor de vremea-n care,


Bunicul seara îmi citea
Istorii şi poveşti nemuritoare,
Care pe mine mă fascinau….Mi-e dor...

39
Atelier literar Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

A fost odată ca niciodată...

Ana Adriana Ilie – clasa a VIII-a A


Prof. îndrumător: Petronela Lupu

Un miracol se așterne,
Lumea-ntreagă e-n schimbare,
Vuietul etern al nopții
Presară povești în zare.

Prinți, prințese, zâne, fluturi,


Rochii ample și săruturi,
Își împart tainele vieții
Lumii-i desenând pereții.
Cei trei iezi pășesc pe nori,
Împărțind prin aer flori,
Crăiasa Zăpezii-n zare,
Toarce roiuri de ninsoare.

Bolta-n negru e-mbibată,


Stelele-s ca niște perle
Ce transformă bolta toată
În șiraguri de mărgele.
Atmosfera se alină,
Povestirile se-adună
Dispărând ca-ntr-o minciună :
A fost odată ca niciodată...

40
Atelier literar Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Sunt un sclav al gândurilor

Teodosia Bortă – clasa a IX-a A


Prof. îndrumător: Violeta Teioșanu

Pe nisipul indiferent la pașii care l-au străbătut atâtea veacuri amare, învăluit în
cenușa trecutului și a prezentului, străbăteam fantomatic plaja. Călcam la fel de trist
peste fiecare fir de nisip, în speranța că mă voi putea desprinde de realitatea efemeră și
apăsătoare care continua să-mi țină sufletul și trupul captiv ca într-o cușcă de oțel, din
care cu greu aveam să mai ies vreodată. Căutam în zadar un loc în care să mă regăsesc,
căutam o portiță de scăpare din acest haos întunecat și vid îmbrăcat în visuri pierdute și
speranțe deșarte, un loc în care să poposească acest schelet al ființei, al propriei ființe,
singurul care-mi amintea de existența mea dureroasă pe acest pământ. Cândva am fost o
ființă vie, cu sentimente și idealuri, cu vise și speranțe, iubeam și-mi doream să fiu la
rândul meu iubită, dar în zadar încerc acum să mă regăsesc, căci e prea târziu...
Aparent, am devenit o carcasă goală de oase menită să supraviețuiască într-o mulțime
de morți doritori de semnificație.
Este o seară frumoasă. Număr pe sinistrul cer focurile argintii ce se învârt deasupra
capului meu, construind cercuri luminate pe infinitatea întunecată. Pe cer se ivesc
constelații pline de stele de foc cenușiu în palmele lunii, ce se revarsă asupra lumii în
stâncile sfărâmate de distrugerea violentă a valurilor puternice ce se izbesc în mod
repetitiv, chemate de urletul tăcut al malului. Stropii din ocean se ridică și se lovesc
puternic de mine, iar eu încerc să ignor cu desăvârșire zgomotele lumii de dincolo de
dealurile spumoase ce despart oceanul nemărginit de orașul pustiit de suflete. Valurile
se lovesc de stâncă, sfărâmând roca, așa cum se întâmplă și-n mintea mea. Gândurile
îmi lovesc necontenit rațiunea, făcând-o să se spulbere și să se împrăștie-n trupul meu
monstruos. Cenușa rațiunii mele îmi traversează ca o furtună puternică plămânii,
distrugându-mă intern cu fiecare nouă suflare. Cu fiecare respirație în plus devin o
particulă efemeră a acestei furtuni dezlănțuite, traversată de neputința și emoția brutală
ce-mi încețoșează mintea. În astfel de momente realizez cât de mult am reușit să mă
distrug, căutând naivă iubirea și perfecțiunea. Mi-aș fi dorit să nu mă trezesc din acel
coșmar, să continui să trăiesc asemenea celorlalte ființe diurne ce-și doresc nemurirea și
își închipuie că pot atinge întunericul albastru de deasupra noastră. În ceasurile târzii ale
nopții, când lumina lunii se reflectă pe trupul meu înspăimântător de firav, mă gândesc
la ceea ce s-ar fi putut întâmpla cu mine dacă alegeam să fac parte din ansamblul
acestor creaturi inferioare, care sunt înșelate de aparențe și conduse spre prăpastia
nemărginită care se află la capătul încrederii. Când mă gândesc că aș fi putut da alt sens
existenței mele simt ceva care parcă-mi perforează fără milă sufletul, făcându-mă să
cedez. Dau la o parte perdeaua de gânduri și îmbrățișez cu tot sufletul gol inima mea
spulberată-n bucăți, dar eu nu-mi doresc să mi se refacă la loc. Să speri că o să-ți mai
tresalte inima încă o dată de bucurie după ce a fost prinsă în ghearele durerii și ale
41
Atelier literar Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

suferinței e o pierdere de timp, căci durerea va rămâne mereu neschimbată în sufletul


meu.
Valurile se izbesc de mine cu putere, alinându-mi astfel rănile provocate de la atâta
muncă și-mi fac curaj să privesc în jos, spre liniile moarte ale orizontului și aud cum
cineva parcă imploră chemarea mea spre el. O fi doar în mintea mea, dar asta nu
înseamnă că nu este cât se poate de real. Îmi întind mâinile și privesc ultima oară venele
și încep să pășesc cu pași mici spre adâncul apei învolburate. Închid ochii și mă las într-
un picaj veșnic al dezastrului până când voi fi înghițită de întunericul sufletului meu.
Zâmbesc cu colțul gurii când amintirile apar în fața ochilor mei preț de câteva secunde,
dar știu că acum totul s-a terminat, iar lumea asta nu o să mă mai rănească vreodată.
Probabil că acum visez, dar văd cum bucăți din sufletul meu se ridică spre cer împreună
cu praful dur și cenușiu, tot ceea ce a mai rămas din rațiunea mea. Roua roșie pătează
fără milă apa învolburată în care am ales să-mi înec existența și decid ca în ultimile
mele secunde din viață să-mi sângerez iubirea Universului față de mine. Simt o vagă
senzație de împlinire, iar creștetul îmi este invadat de un sunet puternic și ascuțit ce-mi
dă de înțeles că becul ce găzduiește lumina de la capătul tunelului a cedat presiunii,
făcând cioburi în toată mintea mea.

42
Caseta redacției Vârsta inocenţei 25-26/2017-2018

Vârsta inocenţei
Nr. 25-26 / An şcolar 2017-2018
Apare anual
ISSN 1843 – 7753

Editor:
Liceul Tehnologic „Gheorghe Ruset Roznovanu” Roznov

Directori:
Prof. Oana Ilarie (director)
Prof. Oana Teacu (director adj.)
Prof. înv. primar Ioan Stroea (director adj.)

Coordonatori:
Prof. Oana Ilarie
Prof. înv. primar Alina-Camelia Vasile (învăţământ primar)
Prof. Petronela Lupu, Prof. Nuţa Liche (învăţământ gimnazial)
Prof. Paulina Gabur, Prof. Violeta Teioşanu (învăţământ liceal)

Redactor & Machetare:


Irina Corchez

Colaboratori:
Elevi şi cadre didactice ai Liceului „Gheorghe Ruset Roznovanu” Roznov

Adresa redacţiei:
Liceu Tehnologic „Gheorghe Ruset Roznovanu” Roznov - Neamţ
Str. Tineretului nr. 648
Telefon: 0233/665694
Fax: 0233/278092
Email:grupscolarroznov@yahoo.com
Site:http://liceulghrusetroznovanu.ro/

43

S-ar putea să vă placă și