Sunteți pe pagina 1din 1

Categoria de cheltuieli Costul unitar al produsului P1 Costul unitar al produsului P2

0 1 2
I. Cheltuieli directe de producţie, total, din care:
(a) cheltuieli cu materii prime directe
- cu materia primă a
- cu materia primă b
(b) salarii directe şi contribuţiile aferente
II. Cheltuieli indirecte de producţie repartizate
III. Cost de producţie ( I+ II )
IV. Cheltuieli generale de administraţie repartizate
V. Cheltuieli de desfacere repartizate
VI. Cost complet ( III + IV + V)
VII. Preţ de vânzare