Sunteți pe pagina 1din 1

Explicaţii Secţia I Secţia II

0 1 2
I. Cheltuieli indirecte de repartizat, total, din
care:
1. CIFU
2. CGS
II. Baza de repartizare, total, din care
-produsul P1
-produsul P2

III. Coeficient de repartizare, total, din care:

1.CIFU
2.CGS
IV. Cheltuieli indirecte repartizate, total, din
care:
1. CIFU total
-produs P1
-produs P2
2.CGS total
-produs P1
-produs P2

Cheltuieli
indirecte
Cantitatea
Secţia I Secţia II Total repartizate
Explicaţii de produse
(lei) (lei) (lei) pe unitate
(buc)
de produs
(lei/buc)
0 1 2 3=1+2 4 5=3/4
V. Total general
-produs P1
-produs P2