Sunteți pe pagina 1din 1

Directorului IP CEEF

Domnule Director,
Subsemnat(-ul, -a) Olga Calistru Aurel
(numele, prenumele, patronimicul)
grupa, FB 1908, rog să-mi acordați un loc în căminpentru anul de studii
sublimniați

2020-2021.
I. Vă aduc la cunoștință:
1. Adresa(domiciliul): s.Șuri,r-ul Drochia tel.:0252 92935,069992630
2. Numărul membrilor în familie: 5
Membrii familiei Ocupația (lucrează, șomer, altceva)
Tata Șofer
Mama Profesoară
Sora Nu lucrează
Frate Nu lucrează

3. Activitatea extracurriculară desfășurată în CEEF și în cămin (cercuri, ansambluri,


concursuri, secții sportive etc.)
a)
b)
c)
d)
4. Doresc să locuiesc cu:
Nr Numele, prenumele elevului Grupa
.
1 Elena Volcovschi FB1908
2
3
5. Informez suplimentar Am făcut reparație în odaia 91 căminul 1.

6. Am locuit în căminul odaia 91

04.05.2020 Olga Calistru


data Semnătura (Numele, prenumele elevului)

II. Mențiunile dirigintelui:


Reușita Absențe
Restanțe Calificativulpentrucomportament
(media) nemotivate total

Altele

data Semnătura (Numele, prenumele dirigintelui)