Sunteți pe pagina 1din 1

Elemente Ape

insolubile fierbinti
,
plutitoare Introducerea
poluarea cu şi de noi specii
bacterii sedimenta
patogene, bile FIZICĂ
protozoare Supraexploatare
patogene, BIOLOGIC APEI BIOLOGIC a resurselor
APEI
viermi Ă Ă
Depuneri
paraziţi, CHIMIC radioactiv
fungi Ă e
reziduuri POLUAREA
SOLULUI
SOLULUI
petroliere
FIZICĂ
substanţe chimice detergenţi,
specifice pesticide, eroziuni
diverselor CHIMIC
industrii Ă
Îngrăşămint
e chimice cenuşa de la
deşeurile termocentrale si
gaze: CO2, zgurile
oxizi de sulf, CHIMIC AERULUI
AERULUI industrial
Ă Izotopi metalurgice
azot, radioactiv e
amoniac, i
metan FIZICĂ

electromagnetică
clorofluorocarburi zgomot (calculatoare electrice,
e cabluri TV, echipamente cu
BIOLOGIC reee,
Ă

agenţi patogeni
contaminaţi