Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

C. SUBIECTUL II (15 puncte)


Rezolvaţi următoarea problemă:
Pentru circuitul electric din figura alăturată se cunosc tensiunile
electromotoare ale generatoarelor E1 = 6V , E 2 = 4V ,
E 3 = 2V , rezistenţele lor interne r1 = r 2 = r 3 = 1Ω precum şi
rezistenţele rezistorilor din circuit R1 = R 2 = R 3 = 2Ω .
Determinaţi :
a. intensităţile curenţilor I 1 , I 2 şi I 3 prin ramurile circuitului;
b. tensiunea electrică între punctele A şi B , cunoscând
I 1 = 0,2 A ;
c. tensiunea electrică la bornele generatorului cu tensiunea electromotoare E 2 , cunoscând I 2 = 1,2 A .